Wszyscy

Jak często słyszeliśmy to, kiedy próbujemy wyjaśnić reformowaną wiarę arminianom? Jest to bardzo powszechny zarzut i rażące niezrozumienie Pisma Świętego. To nawet niezrozumienie samego języka. Co w Piśmie oznaczają słowa takie jak

  • „wszyscy”,
  • „każdy człowiek”,
  • „świat”,
  • „ktokolwiek”?

Najłatwiejszym i najbardziej niezawodnym sposobem jest rozpoczęcie od aksjomatu „Pismo interpretuje Pismo” i pozwolenie, aby Biblia sama się wyjaśniła. Znaczna część tego artykułu składa się z fragmentów Nowego Testamentu przeplatanych komentarzami, aby wydobyć znaczenie, a raczej to, czego dany fragment nie ma na myśli.

Wiele z tych fragmentów mówi samo za siebie.

Cała Jerozolima

Mat. 2:3 Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.

Czy to prawda, że cała ludność Jerozolimy wiedziała o poselstwie przyniesionym przez Magów, czy też, że była nim “zaniepokojona”? Oczywiście, że nie! Tekst odnosi się do przywódców Jerozolimy, podobnie jak “Jerozolima” wspomniana w Mateusza 23:37, która nie chce, aby Chrystus zebrał swoje dzieci.
.

Chrzest wszystkich

Mat. 3:5 Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.

Czy mamy sobie wyobrażać, że Jezus ochrzcił wszystkich? Czy nie było wyjątków? Z pewnością możemy rozsądnie założyć, że ochrzczenie całej ludności Judei byłoby niemożliwe. Zobacz też Marka 1:5.
.

Znienawidzeni przez wszystkich

Mat. 10:22 I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Czy uczniowie byli znienawidzeni przez ludzi żyjących w Afryce, przez ludzi, którzy nigdy o nich nie słyszeli? Oczywiście „wszyscy” oznacza tutaj wielu ludzi.
.

Wszyscy zdumieni?

Mat. 12:23 A wszyscy ludzie, zdumieni, mówili: Czyż to nie jest syn Dawida?

Czy to zdumienie było uniwersalne? Zapominając nawet o innych narodach, co z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami? Czy byli zdumieni i czy wierzyli, że Jezus jest Synem Dawida? Oczywiście nie!
.

Poruszenie całego miasta

Mat. 21:10 Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: Któż to jest?

Czy najmniejsze niemowlęta w Jerozolimie były poruszone?
.

Wszyscy o Janie

Mat. 21:26 Jeśli zaś powiemy, że od ludzi – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka.

Faryzeusze nie uważali Jana za proroka, Rzymianie i Grecy też nie, więc oczywiście “wszyscy” nie jest tu uniwersalne.
.

Cały lud mówi

Mat. 27:25 A cały lud odpowiedział: Krew jego na nas i na nasze dzieci.

Czy cała ludność Jerozolimy, nie wspominając o imperium rzymskim, stłoczyła się na jednym dziedzińcu, by wypowiedzieć te straszne słowa? Nie! Ale chodzi o każdego ze ściśle ograniczonej grupy.
.

Zgromadzenie całego miasta

Marek 1:33 A całe miasto zgromadziło się przed drzwiami.

Nie oznacza to każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
.

Wszyscy poszukują Jezusa

Marek 1:37 A znalazłszy go, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają.

To nie może być rozumiane powszechnie, ponieważ byli ludzie w Chinach, którzy Go nie szukali.
.

Wszyscy zdziwieni

Marek 5:20 Odszedł więc i zaczął w Dekapolu opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. I wszyscy się dziwili.

Grecy, Etiopczycy, mieszkańcy Ameryki Północnej i Południowej nie zachwycali się w tym czasie.
.

Przemowa do wszystkich ludzi

Marek 7:14 A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie.

To nie oznacza każdego.
.

Wszyscy się zastanawiają

Łuk. 3:15 A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem

“Wszyscy” tutaj z pewnością nie może oznaczać całej rasy ludzkiej. Portugalczycy nie zastanawiali się.
.

Wszyscy kamienują

Łuk. 20:6 Jeśli zaś powiemy, że od ludzi, wszyscy nas ukamienują, bo są przekonani, że Jan był prorokiem.

Faryzeusze obawiali się zamieszek w populacji, a nie takich, które objęłyby każdego mężczyznę, kobietę i dziecko narodu, nie wspominając o zamieszkach, które rozprzestrzeniłyby się na wszystkich ludzi na ziemi!
.

Wszyscy idą do Jezusa

Jan 3:26  I przyszli do Jana, i powiedzieli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego.

Gdyby wszyscy ludzie naprawdę przyszli do Niego, byłoby to powszechne zbawienie. Wiemy oczywiście, że stosunkowo niewielu przyszło do Chrystusa, a już na pewno nie wszyscy głowa w głowę. To wystarczyło, by zaniepokoić faryzeuszy.
.

Cały lud w świątyni

Jan 8:2 Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego. I siadłszy, nauczał ich.

Nie oznacza to absolutnie każdego.
.

Wszyscy uwierzą

Jan 11:48 Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nam to nasze miejsce i naród.

Jeśli wszyscy ludzie wierzyli w Chrystusa, to obejmowałoby to również Rzymian i samych faryzeuszy. Raczej wszyscy ludzie oznacza znaczną liczbę nawróconych, wystarczającą do przyciągnięcia uwagi Rzymian, czego obawiali się faryzeusze.
.

Przychylność u wszystkich ludzi

Dzieje. 2:47 Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.

Wczesny kościół był przez wielu nienawidzony i z pewnością nie cieszył się przychylnością wszystkich.
.

Spalenie ksiąg wobec wszystkich

Dzieje. 19:19  I wielu z tych, którzy się parali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi pięćdziesiąt tysięcy srebrników.

„wobec wszystkich ludzi” oznacza publicznie, był to publiczny pokaz skruchy, a nie zgromadzenie ludności całego świata, by być świadkiem palenia książek!
.

Kult Diany na całym świecie

Dzieje. 19:27 Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też że świątynia wielkiej bogini Diany, czczonej w całej Azji i w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat.

Nie wszyscy na planecie Ziemia w tamtym czasie czcili Dianę; na całej planecie było czczonych wiele bożków.
.

Nauczanie wszystkich

Dzieje. 21:28 Wołając: Mężowie Izraelici, pomóżcie! To jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce.

Paweł nie dotarł do każdego człowieka. Chodzi o to, że wszędzie, gdzie Paweł podróżował, nauczał ludzi Ewangelii.
.

Świadek wobec wszystkich

Dzieje. 22:15 Będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś.

Nigdy nie nadejdzie czas, kiedy każdy człowiek usłyszy Ewangelię. Wszyscy ludzie będą słyszeć, ale nie każdy głowa w głowę.
.

Posłuszeństwo znane wszystkim

Rzym. 16:19 Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe.

Czy ludzie w Tybecie wiedzieli o posłuszeństwie kościoła w Rzymie? Oczywiście nie!
.

Wnioski

Zobaczyliśmy, pozwalając Pismu Świętemu mówić za siebie, że termin “wszyscy ludzie” nie oznacza “każdej osoby na planecie Ziemia od Adama aż do końca czasów” Oznacza to raczej: wszyscy z określonej grupy lub większość określonej grupy lub wszystkie rodzaje ludzi bez różnicy. Ilustruje to kilka przykładów z mowy potocznej.

Jeśli rodzina przygotowuje się do wyjścia na plażę, a ojciec (stojący w ogrodzie, w zasięgu słuchu sąsiadów) krzyczy: “Dobra, wszyscy do samochodu!”, czy wszystkie dzieci z sąsiedztwa wskakują do samochodu myśląc że są uwzględnione? Nie, każdy wie, że ojciec mówi tylko o swojej rodzinie.

Wyobraź sobie, że nauczycielka zabiera swoją klasę do muzeum. Mówi swojej klasie: “OK, autobus odjeżdża o 17:00. Chcę, żeby wszyscy byli w autobusie punktualnie o 17:00. Nie chcemy, by ktokolwiek został w tyle” Nikt nie interpretuje nauczyciela w ten sposób, że “Chcę, aby cała rasa ludzka znalazła się w tym autobusie i nie chcę, aby ktokolwiek z całej rasy ludzkiej został w tyle” To byłby absurd!

Jednak w taki właśnie sposób heretyccy Arminianie szafują Pismem Świętym, gdy upierają się, że wszyscy oznacza cały rodzaj ludzki.
.


Świat

Innym słowem nadużywanym przez Arminian jest “świat” Ponownie, termin ten według nich (gdy odnosi się do zakresu Bożej miłości lub zakresu zadośćuczynienia Chrystusa) oznacza cały rodzaj ludzki bez wyjątku. Ale czy to naprawdę jest to, co Biblia ma na myśli?
.

Spis całego świata

Łuk. 2:1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.

Cesarz nie planował spisania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci na planecie Ziemia.
.

Objawienie się światu

Jan 7:4 Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.

Bracia Chrystusa nie prosili Go, aby objawił się Celtom czy Afrykanom, ale ogółowi ludności Jerozolimy.
.

Świat idzie za Jezusem

Jan 12:19  Wtedy faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, że nic nie zdziałacie. Oto świat poszedł za nim.

Sami faryzeusze nie poszli za nim, podobnie jak Rosjanie, Australijczycy i ludzie z wielu innych miejsc.
.

Wzburzenie całego świata

Dzieje. 17:6 Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj

Praca Apostołów nie wywołała najmniejszego poruszenia w Peru! Wywołała poruszenie zarówno wśród Żydów, jak i pogan, gdziekolwiek poszli, ale nie w „świecie” w sensie absolutnym.
.

Potępienie świata

1 Kor. 11:32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem.

Świat nie może oznaczać „całej populacji ludzkości”, ponieważ oczywiście nie obejmuje to wierzących.
.

Cała ziemia zadziwiona bestią

Obj. 13:3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią.

Nie każdy człowiek głowa w głowę to zrobi, ponieważ święci tego nie uczynią (w. 7).
.

Wnioski

Jeśli termin „świat” nie oznacza „każdej indywidualnej osoby na świecie”, to co on oznacza i dlaczego Duch Święty go używa? Nowy Testament został napisany do ludzi, którzy wierzyli, że Bóg był Bogiem tylko Żydów i że poganie byli przeklęci. Jana 3:16 jest skierowany do faryzeusza, który miał taki pogląd.

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Aby skorygować ten błąd, Apostołowie i Chrystus użyli słów takich jak “świat” i “wszyscy ludzie” W niektórych tekstach terminem tym jest oczywiście “my wszyscy” lub wszyscy wierzący lub wszyscy wybrani. Jest to szczególnie prawdziwe w 2 Liście Piotra 3:9, gdzie celowo podkreślone jest kwalifikacyjne wyrażenie “okazuje względem nas cierpliwość” (por. 1:1; 3:1, 8).

2 Piotr 3:9  Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

Nowy Testament to przede wszystkim zbiór listów pisanych do wierzących. Biblia nie jest napisana dla niewierzących, więc kiedy widzimy słowa takie jak “my”, “nas”, “umiłowani”, powinniśmy wziąć pod uwagę, że adresatami są wierzący, a nie cały świat.

Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu (wśród was) udzielił.

Trzeba koniecznie zwracać uwagę Arminianom, którzy twierdzą, że oznacza to, że wszyscy ludzie na świecie mają wiarę i że od każdej osoby zależy, czy właściwie wykorzysta swoją „porcję”, że nie o tym mówi Paweł. Przemawia i mówi o kościele.

Kol. 1:28 Jego (Jezusa) to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.

Sformułowanie „każdy człowiek” również nie jest tu uniwersalne. Mówienie tego jest absurdem. Paweł z pewnością nigdy nie spotkał „każdego człowieka” na świecie i nie mógł nauczać i ostrzegać każdego człowieka.


Arminiańska herezja

Arminianie krytykują kalwinistów za “interpretowanie” terminów “świat” i “wszyscy ludzie” dla swoich własnych celów. Ale co oznaczają słowa: “przebłaganie” (I Jana 2:2), “gładzi grzechy” (Jana 1:29), “skosztował śmierci” (Hebr. 2:9) i “Zbawiciel” (Jana 4:42)?

1 Jana 2:2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

.

Jan 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

.

Hebr. 2:9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.

.

Jan 4:42 A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.

Przebłaganie oznacza odwrócenie gniewu Bożego przez ofiarę. Jezus przebłagał gniew Boży i nikt, za kogo Chrystus był przebłaganiem, nie może cierpieć gniewu Bożego.Trzymając się “całego świata” z  1 Jana 2:2, Arminianin nie rozumie znaczenia przebłagania. Arminianin wierzy, że Chrystus może być przebłaganiem za grzesznika, i że Bóg nadal zachowuje swój gniew i wysyła obiekty tej przebłagalnej ofiary do piekła!

Zbawiciel to ktoś, kto rzeczywiście zbawia, a nie ktoś, kto próbuje zbawić, chce zbawić, sprawia, że ludzie stają się zbawieni, jeśli to zaakceptują. Zbawiciel rzeczywiście zbawia. Arminianin wierzy, że Jezus jest “Zbawicielem świata” (J 4:42), ale nie wszyscy z tego świata są zbawieni!

List do Hebrajczyków 2:9 mówi, że Chrystus skosztował śmierci za każdego człowieka. Jednak Arminianin wierzy, że niektórzy grzesznicy, za których Chrystus skosztował śmierci, muszą pić kielich Bożego gniewu przez całą wieczność. To jest część kielicha złych, a nie wybranych!

Psalm 11:6 Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha.

Chrystus jest “Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata” (J 1:29), a jednak wielu z tych grzeszników, mówi Arminianin, idzie do piekła. Najwyraźniej więc Chrystus nie zgładził ich grzechów, ani też nie można powiedzieć, że “Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów” (2 Kor. 5:19), jeśli wszyscy ludzie to każdy głowę w  głowę (arminiańskie rozumienie “świata”). Wielu ludziom na świecie zostaną przypisane ich winy i zginą w piekle. Słowa w Piśmie Świętym mają określone znaczenie i jest oczywiste, że Arminianie szafują Pismem Świętym w próżnej próbie uczynienia zbawienia dostępnym dla wszystkich.

Walczmy o prawdę o suwerennej, szczególnej, skutecznej łasce!
.


Modlitwa Arminianina

Poniższa modlitwa jest w 100% zgodna z teolgoią Arminianizmu i każdy wyznawca tej herezji musi przyznać, że po pierwsze tekst nie wykracza poza doktrynę jaką osobiście wyznaje zdecydowana większość pseudochrześcijan, po drugie zaś, że modlitwa ta to przejaw czystej diabelskiej pychy i arogancji deptającej Boga objawionego w Piśmie.
Jak powinni modlić się Arminianie aby być w zgodie ze swoją teologią?
„Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci biedni, zarozumiali kalwiniści, Panie, urodziłem się z chwalebną wolną wolą Panie; urodziłem się z mocą, dzięki której sam z siebie mogę zwrócić się do Ciebie; i polepszyłem swoją łaskę. Gdyby wszyscy zrobili to samo z ich łaską, którą mam ja, mogliby wszyscy zostać zbawieni. Panie, wiem, że nie czynisz nas chętnymi, jeśli sami nie chcemy. Dajesz łaskę każdemu; niektórzy tego nie polepszają, ale ja to robię.
.
Jest wielu, którzy pójdą do piekła tak samo wykupieni krwią Chrystusa, co ja; otrzymali tyle samo Ducha Świętego; mieli taką samą szansę i byli tak samo błogosławieni jak ja. To nie twoja łaska sprawiła, że się różnimy; wiem, że zrobiło to bardzo dużo, ale to ja zmieniłem bieg rzeczy; korzystałem z tego, co mi dano, a inni nie – to jest różnica między mną a nimi”.
– Ch. H. Spurgeon, źródło

Oczywiście każdy Bogobojny chrześcijanin brzydzi się taką modlitwą choć nie prezentuje ona nic innego jak wierzenia Arminian. Dlaczego zatem tzw. reformowani uznają teologię Arminian za alternatywną i akceptowalną wersję Ewangelii oraz nazywają Arminian braćmi?

Jest to przejaw ogromnej niekonsekwencji a być może nieznajomości samej Ewangelii…

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email