Hochsztapler pozytywnego wyznania

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wielkim nieporozumieniem co do nauki Pana Jezusa na temat uzdrowienia fizycznego. Ten post ma na celu udzielenie odpowiedzi na największe pytania, jakie wynikają z tego zamieszania. W obecnym czasie temat uzdrowienia jest jednym z najpopularniejszych tematów w Kościele i poza nim. Kaznodzieje głoszą na ten temat, teleewangeliści gwarantują to, a zdesperowani ludzie potrzebują tego – mamy świat głodny uzdrowienia.

Ostatnio byłem na wycieczce kampingowej z moją rodziną i myślałem, że byłem wolny od wszelkich zwolenników uzdrowienia. Jednak niespodziewanie pierwszej nocy przyszedł człowiek do mojego obozowiska, przedstawił się i został przez następne dwie godziny opowiadając mi o służbie uzdrowienia. Czy nasze spotkanie zakończyło się niesamowitym przejawem mocy? Nie, on nie uzdrowił mojej żony z astmy (nawet nie zaproponował tego). Ale dał mi swoje dwie najnowsze książki na temat używania mocy pozytywnego wyznania, abym mógł ogłaszać uzdrowienie nad każdą chora osobą, którą znam. Po tym, jak odmówiłem przyjęcia jego oferty wzięcia czterystu kopii książek dla mojego kościoła, powiedziałem mu prawdę na ten temat i już nie wrócił.

Prawdopodobnie od czasu do czasu doświadczyłeś tego rodzaju chaotycznego ataku. Nie musisz długo przeglądać kanałów w telewizji, lub głównych księgarni chrześcijańskich, żeby spotkać się z obietnicami uzdrowienia lub doświadczenia cudu jakiegoś rodzaju.  Z drugiej strony tego problemu jest mnóstwo autorów i nauczycieli, którzy powiedzą ci, że Bóg nie robi niczego ponadnaturalnego, więc nie rób sobie zbyt wielkich nadziei.

Te wszystkie opinie mogą powodować wielkie zamieszanie w głowach ludzi, którzy potrzebują jasnej odpowiedzi na to pytanie:
.

„Czy jest wolą Bożą uzdrowić każdego w trakcie jego życia na ziemi?”

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie nie potrzebujemy wchodzić na stronę internetową jakiegoś uzdrowiciela albo dostać pewną gwarancję od kogoś, kto „widział i doświadczył czegoś takiego” w pokoju uzdrowienia, albo gdzieś w dżungli. Nie potrzebujemy niczego więcej, jak tylko otworzyć nasze uszy i wypełnić umysł odpowiedziami ze Słowa Bożego.

Tutaj jest sześć jasnych prawd, które wyjaśniają Bożą wolę w kwestii uzdrowienia:

Bóg nie uzdrawia wszystkich, wszędzie i zawsze

To jest najważniejszy punkt, żeby zacząć jakąkolwiek dyskusję na temat Bożej woli i uzdrowień. Bóg nie uzdrawia wszystkich zawsze i wszędzie i Biblia daje niepodważalne dowody na poparcie tego argumentu. Cuda uzdrowień były dokonywane bezpośrednio przez Boga Syna – Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów. Jezus uzdrowił tylko jednego człowieka z całego tłumu chorych ludzi przy sadzawce Betezda

Jan. 5:3-8 3 Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. 4 Anioł bowiem co pewien czas zstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. 5 A był tam pewien człowiek, który przez trzydzieści osiem lat był złożony chorobą. 6 Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: Chcesz być zdrowy? 7 Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. 8 Jezus mu powiedział: Wstań, weź swoje posłanie i chodź.  

Jezus nie uzdrowił ludzi w swoim rodzinnym mieście, Nazarecie

Mat. 13:58  I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary.

Po eksplozji uzdrowień w Galilei Jezus zdecydował pójść w inne miejsce, aby głosić Ewangelię, pomimo że ciężko chorzy i okaleczeni ludzie szukali Go

Marek 1:38 Wtedy im powiedział: Chodźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił, bo po to przyszedłem.

Jego rozumowanie było proste:

„I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem.”

Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, aby organizować krucjaty uzdrowienia, On przyszedł przynieść Zbawienie!  Jeden z najbardziej płodnych autorów ksiąg Nowego Testamentu, (napisał 13 Listów) Paweł, miał dar czynienia cudów, jednak polecił Tymoteuszowi używać wina, aby pomóc mu w jego problemach z żołądkiem. Dlaczego nie użył daru uzdrawiania?

1 Tym. 5:23 Samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania.

Paweł pozostawił również jednego ze swoich współpracowników w służbie – Trofima chorego w Milecie. Dlaczego nie uzdrowił go i nie wziął ze sobą?

2 Tym. 4:20 Erast pozostał w Koryncie, a Trofima zostawiłem chorego w Milecie.

Jest jasne, że Bóg uzdrawia według Swojej woli, suwerennie kontrolował również szczególnie obdarowanych Apostołów. Boża wola co do uzdrowienia nie jest  sztywną regułą.
.

Bóg nie uzdrawia w oparciu jedynie o wiarę

Czy możesz utorować sobie drogę do uzdrowienia przez wiarę? Pogląd mówiący o uzdrowieniu przez wiarę był po raz pierwszy propagowany na początku XX wieku przez ewangelistów-uzdrowicieli. Zarobili dużo pieniędzy na ludziach, przekonując ich do ciągłych podróży na krucjaty uzdrowienia. Jeśli ktoś nie został uzdrowiony, to mówiło się chorej osobie, że to jej wina i że ma przyjechać jeszcze raz z większą wiarą, i zwykle również z ofiarą pieniężną (będziemy o tym mówić w następnym punkcie).

Na szczęście Biblia daje wyraźną odpowiedź na to krzywdzące nauczanie. Kiedy Jezus uzdrowił chorego przy sadzawce Betezda, ten człowiek nie miał pojęcia, kim Jezus był, nie mógł mieć wystarczająco wiary

Jan.5:13 A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu.

W 5 rozdziale Ewangelii według Łukasza Jezus uzdrowił na podstawie wiary – uzdrowił duszę człowieka poprzez Zbawienie.

Łuk. 5:17-26 17 Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. A moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać. 18 A oto jacyś mężczyźni nieśli na posłaniu sparaliżowanego. Szukali sposobu, jak go wnieść i położyć przed nim. 19 Gdy jednak z powodu tłumu nie znaleźli drogi, którą by go mogli wnieść, weszli na dach i przez dachówkę spuścili go z posłaniem w sam środek, przed Jezusa. 20 On, widząc ich wiarę, powiedział mu: Człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy. 21 Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: Kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? 22 Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiedział im: Co myślicie w waszych sercach? 23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? 24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. 25 A on natychmiast wstał na ich oczach, wziął to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. 26 Wtedy wszyscy się zdumieli, chwalili Boga i pełni lęku mówili: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy.

Kiedy Faryzeusze podważali Jego autorytet do wybaczenia grzechów sparaliżowanego człowieka, On uzdrowił go, aby udowodnić swój autorytet. W kilku innych sytuacjach Jezus rzeczywiście był poruszony wiarą człowieka, ale to nie znaczy, że uzdrowienie było zależne od tego, czy wiara człowieka była wystarczająca, czy nie. Kiedy kobieta z problemem krwotoku przecisnęła się przez tłum, aby dotknąć skraju jego szaty, poczuł, że moc wyszła z Niego

Łuk. 8:46 Jezus jednak powiedział: Ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie.

W tym przypadku, jak i w wielu innych w Nowym Testamencie, Jezus był poruszony jej wiarą i uzdrowił ją, ale powiedział jej o prawdziwym uzdrowieniu, jakie miało miejsce, kiedy powiedział: „Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju

Łuk. 8:48 On zaś powiedział do niej: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła (σέσωκέν sesoken – zbawiła), idź w pokoju.

Jezus nazwał ją „córką”, ponieważ zaoferował jej największe uzdrowienie ze wszystkich, teraz ona stała się częścią Bożej rodziny. Tak więc, czy uzdrawiająca moc Jezusa była kontrolowana przez ludzką wiarę? Nie, nic podobnego. Jezus jest Wielkim Lekarzem, którego priorytetem jest uzdrowienie zmasakrowanej duszy grzesznika bardziej, niż uzdrowienie jego fizycznego ciała.
.

Bóg nie uzdrawia w oparciu o przekazane pieniądze

Szymon czarnoksiężnik próbował kupić to (Dzieje 8:9-25), głosiciele „ewangelii sukcesu” i szamani chcą sprzedać to, a uzdrowiciele powiedzą ci, abyś zasiał największe ziarno, aby to otrzymać. Tak jak było na przestrzeni całej historii, tak jest i dzisiaj, ludzie są przekonani, że uzdrowienie jest jak „dom na sprzedaż”.

Kiedy żebrak prosił o datek, Apostoł Piotr zaoferował mu coś lepszego – i dał mu to za darmo!

Dzieje 3:6 Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź!

Ta prawda jest czystą biblijną logiką. Jeśli nie można przekonać Boga Ojca, aby uzdrowił przez wypowiadanie jakieś formułki i Jezusa przez wystarczającą ilość wiary, to jest nie do pomyślenia, aby można było „kupić” Tego, który jest Alfą i Omegą. Żaden Apostoł, żaden z autorów Nowego Testamentu, nawet sam Jezus nigdy nie powiedzieli nikomu, żeby zasiał finansowe ziarno wiary po to, by być uzdrowionym, doznać jakiegoś przełomu, czy być chronionym od choroby. Nie jest Bożą wolą, abyś dawał pieniądze po to, aby być uzdrowionym.
.

Bóg nie uzdrawia na podstawie pozytywnego wyznania

Nauka o pozytywnym wyznaniu zakłada, że jeśli masz wystarczająco wiary i ogłaszasz swoje uzdrowienie przez wiarę, to wtedy będziesz uzdrowiony. W oparciu o to zrozumienie nauki o uzdrowieniu, twoja choroba jest spowodowana twoim negatywnym wyznaniem i złym myśleniem, w tym przypadku to ty kontrolujesz Bożą wolę w uzdrowieniu.

Dorastając doświadczyłem tego, kiedy budziłem się rano z mokrym nosem i mówiłem „Jestem chory”, rodzice szybko odpowiadali

„Nie wyznawaj tego! Czujesz się dobrze! Jesteś głową, nie ogonem! Jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa – teraz przygotuj się do szkoły.”

Ta nauka o uzdrowieniu jest głoszona już ponad 100 lat i jest przyczyną wielkiego zamieszania w Ciele Chrystusa. To nauczanie nie ma żadnego uzasadnienia w Piśmie ale niestety, jeśli pewne wersety wyrwać z kontekstu i przekręcić, można wysnuć taki wniosek.

Walter Martin, charyzmatyczny apologeta, desperacko próbował bronić tej teologii w kazaniach.  1 List Jana może służyć jako rozjaśnienie dla tematu „modlitwy w imieniu Jezusa” – jest tam napisane tak:

1 Jana 5:14  Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.

Wyznawanie czegoś „w imieniu Jezusa” nie działa, jak bezwarunkowa obietnica, jeśli prosisz o coś wbrew jego woli. Będziesz wiedział, co jest wolą Bożą odnośnie twojego uzdrowienia na podstawie tego, co będzie się faktycznie działo a nie tego, co będziesz ogłaszał.
.
.

Bóg kiedyś uzdrawiał suwerennie i dzisiaj też uzdrawia suwerennie

Czy Bóg dzisiaj uzdrawia? Jako niezmienny i suwerenny Bóg oczywiście, że tak! Jego wola nie może się nie spełnić i są ci, o których On postanowił, że uzdrowi ich w czasie życia na ziemi. Ale On robi to według Swojej woli i dla Swojej chwały. Jezus modlił się: „Bądź wola Twoja” wiele razy w ciągu swojego życia i służby na ziemi. W pewnym momencie On modlił się w ten sposób, nawet kiedy pocił się krwią

Łuk. 22:42 Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.

Pod największym ciężarem, jaki kiedykolwiek niósł i w obliczu wzięciu na Swoje ramiona grzechów całego świata, Bóg Syn wciąż poddawał Swoją wolę pod chwalebny plan i cel Swojego Ojca. To jest model dla każdego wierzącego dzisiaj.

Czy Bóg może uzdrowić? Tak. Ale czasem Jego wolą jest uwielbić Siebie przez twoje cierpienie, chorobę, a nawet śmierć.

Ten sposób myślenia jest obcy dla dzisiejszego świata. Nic dziwnego, że Piotr nazywa nas obcymi

1 Piotra 2:11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.

a Jakub mówi, żebyśmy uważali to za największą radość, kiedy spotykają nas trudności

Jak.1:2 Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie

Tylko pomyśl, jak Bóg użyje twojej historii dla Jego chwały – nieważne, w jakich tymczasowych okolicznościach się znajdujesz. To jest największy zaszczyt w tym życiu, nawet większy niż uzdrowienie.
.

Boża wola gwarantuje, że wszyscy będą uzdrowieni w niebie

Zastępcza ofiara Pana Jezusa zapłaciła za wszystko, za co ty i ja nigdy nie bylibyśmy w stanie zapłacić. Chrystus umarł i zapłacił pełną cenę za odkupienie od grzechu, choroby, łez, strachu, gniewu Bożego i życia wiecznego w piekle. Podczas, gdy to i więcej jest zapewnione w zastępczej śmierci Chrystusa, wielu z tych błogosławieństw wierzący nie doświadczą, dopóki nie znajdą się w niebie.

Na przykład, podczas gdy mamy pewność zbawienia tu na ziemi przez wiarę w Pana Jezusa, to nie będziemy żyć wiecznie tu na ziemi, to nastąpi dopiero po śmierci

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

To ciało, które się starzeje i niszczeje, zgodnie z obietnicą będzie pewnego dnia przemienione w uwielbione ciało ale nie otrzymamy tego, za nim nie dostaniemy się do nieba.

1 Kor. 15:50-53 50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. 51 Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; 52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. 53 To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.  

Na koniec, Jezus powiedział, że idzie przygotować miejsce dla swoich uczniów w niebie i w pośrednim sensie to jest też obietnica dla nas.

Jan 14:2-3 2 W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.

Jednak wielu z nas z trudnością może nazwać swój ziemski dom niebiańską rezydencją! Tak, wszystkie przywileje związane z zastępczą śmiercią zostały kupione i Jezus zapłacił za nie – ale to w niebie będziemy się nimi cieszyć w pełni!

Pewnego dnia trąba zabrzmi i martwi w Chrystusie zmartwychwstaną  i nie będzie więcej śmierci, On otrze wszelką łzę, żaden nowotwór nie będzie istniał, wózki inwalidzkie będą tylko złomem, zespół Downa będzie tylko starą diagnozą, ślepota będzie pokonana przez niesamowite światło, i chwalebne błogosławieństwa zastępczej śmierci będą dla nas realnością już na wieczność.

Niektórzy doświadczą suwerennej uzdrawiającej ręki Bożej w tym życiu. Podczas gdy inni będą cierpieć i zostaną uzdrowieni dopiero w niebie. Niech w każdych okolicznościach te prawdy ze Słowa Bożego będą pocieszeniem dla naszej duszy i ciała. Lata cierpienia i niepewności tu na ziemi są tylko parą. A wieczność doskonałej radości nigdy się nie skończy.

Napodstawie źródło

Tłumaczył Marcin Mucha

 

Print Friendly, PDF & Email