Dominujący pogląd

Jednym z najbardziej popularnych przekonań tego dnia jest to, że Bóg kocha wszystkich, a sam fakt, że jest tak popularny we wszystkich kręgach, powinien wystarczyć, aby wzbudzić podejrzenia tych, którzy podlegają Słowu Prawdy. Boża miłość do wszystkich Jego stworzeń jest podstawową i ulubioną zasadą

 • uniwersalistów,
 • unitarian
 • teozofów,
 • Chrześcijańskiej Nauki [sekta założona przez Mary Baker Eddy]
 • spirytystów,
 • russellitów itp.

Bez względu na to, jak wielu może żyć wbrew Niebu, bez uwagi co do wiecznego dobra swojej duszy, a jeszcze mniej dla chwały Bożej, umierają być może z przysięgą na ustach – pomimo tego, wmawia się nam, że Bóg ich kocha. Tak szeroko ogłoszono ten dogmat i tak pocieszający jest  dla serc, które są wrogie Bogu – że nie mamy nadziei na przekonanie wielu o ich błędzie.


Miłość do grzesznika?

Można powiedzieć, że twierdzenie iż Bóg kocha wszystkich, jest dość nowoczesnym przekonaniem. Pisma Ojców Kościoła (tak wierzymy), Reformatorów i Purytanów na próżno zostaną przeszukane pod kątem takich koncepcji. Być może późny D. L. Moody – urzeczony Największą Rzeczą na świecie Drummonda – zrobił więcej niż ktokolwiek inny w ostatnim stuleciu, aby spopularyzować tę koncepcję. Zwyczajowo mówi się, że Bóg kocha grzesznika, chociaż nienawidzi swego grzechu. Ale to bezsensowne rozróżnienie. Co jest w grzeszniku oprócz grzechu? Czy nie jest prawdą, że jego „cała głowa chora”, a „całe jego serce omdlałe” i że „od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego”?

Izaj. 1:5-6  5. Po co was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce omdlałe. 6. Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego; same rany i sińce, i gnijące rany; nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone olejkiem

Czy to prawda, że ​​Bóg kocha tego, który gardzi i odrzuca Jego błogosławionego Syna? Bóg jest Światłem i Miłością i dlatego Jego miłość musi być świętą miłością.
.


Niebezpieczeństwo

Powiedzenie odzrzucającemu Chrystusa, że Bóg go kocha, oznacza znieczulenie jego sumienia, a także zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w jego grzechach. Faktem jest, że miłość Boża jest prawdą tylko dla świętych, a przedstawienie jej wrogom Bożym oznacza wzięcie chleba dzieciom i rzucenie ich psom

Mat. 15:26 On jednak odpowiedział: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom

Z wyjątkiem Jana 3:16 ani razu w czterech Ewangeliach nie czytamy o Panu Jezusie, doskonałym nauczycielu, mówiącym grzesznikom, że Bóg ich kocha! W Księdze Dziejów Apostolskich, w której zapisano ewangelizacyjne wysiłki i przesłania Apostołów, nigdy nie wspomina się o Bożej miłości! Ale kiedy dochodzimy do Listów, które są skierowane do świętych, mamy pełne przedstawienie tej cennej prawdy: miłości Boga do Jego własności. Starajmy się prawidłowo rozkładać Słowo Boże, a wtedy nie zostaniemy uznani za osoby, które prawdę która jest skierowana do wierzących błędnie stosują do niewierzących. To, co grzesznikom należy przedstawić to

 • niewysłowiona świętość,
 • wymagająca sprawiedliwość,
 • nieelastyczna sprawiedliwość
 • i straszliwy gniew Boga.

Ryzykując niebezpieczeństwo niezrozumienia, powiedzmy – i chcielibyśmy powiedzieć to każdemu ewangeliście i kaznodziei w kraju – dzisiaj jest o wiele za dużo prezentowania Chrystusa grzesznikom (przez zdrowych w wierze) i zdecydowanie za mało pokazywania grzesznikom ich potrzeby Chrystusa, to znaczy

 • ich absolutnie zrujnowanej i utraconej kondycji,
 • bezpośredniego i strasznego niebezpieczeństwa cierpienia nadchodzącego gniewu,
 • przerażającej winy spoczywającej na nich w oczach Boga.
  .

Jak głosić Ewangelię?

Przedstawianie Chrystusa tym, którzy nigdy nie wykazali potrzeby Chrystusa, wydaje się nam winnym rzucania pereł przed świnie

Mat. 7: 6  Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, by ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się, nie rozszarpały was

Jeśli prawdą jest, że Bóg kocha każdego członka ludzkiej rodziny, to dlaczego nasz Pan powiedział Swoim uczniom:

Jan 14:21, 23 21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie 23. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy

Po co mówić: „Kto mnie kocha, będzie umiłowany przez mego Ojca”, jeśli Ojciec kocha wszystkich? To samo ograniczenie znajduje się w

Przysłów 8:17 Miłuję tych, którzy mnie miłują

Ponownie czytamy: Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość” – a nie tylko dzieła nieprawości. Oto zatem płaskie odrzucenie obecnego nauczania, że ​​Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika: Pismo mówi:

Psalm 5:5 Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość
.
Psalm 7:11 Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego
.
Jan 3:36 kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim

Czy Bóg może „kochać” tego, na którym trwa Jego „gniew”? Owszem, jeśli chodzi o wybranych do zbawienia Bóg gniewa się na nich tak jak ojciec gniewa się na swoje dzieci. Jednakże gniew Boży względem wybranych na potępienie jest srogi i wieczny.

Ponownie, czy nie jest oczywiste, że słowa: „Miłość Boża, która jest w Chrystusie Jezusie” (Rzym. 8:39), oznaczają ograniczenie Jego miłości zarówno w sferze, jak i przedmiotach? Ponownie, czy nie jest to jasne ze słów: „Jakuba umiłowałem, ale Ezawa nienawidziłem” (Rzym. 9:13), że Bóg nie kocha wszystkich? Znów jest napisane:

Hebr. 12:6 Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.

Czy ten werset nie uczy, że miłość Boga ogranicza się do członków Jego własnej rodziny? Jeśli kocha wszystkich ludzi bez wyjątku, wspomniane tu rozróżnienie i ograniczenia są zupełnie pozbawione sensu. Na koniec zapytamy, czy można sobie wyobrazić, że Bóg będzie kochać potępionych w Jeziorze Ognistym? Jeśli jednak kocha ich teraz, to będzie kochał także wtedy, ponieważ wiemy, że Jego miłość nie zna żadnej zmiany. On „nie ma zmiany ani cienia zmienności.” (Jakuba 1:17)!

Artur W. Pink, Does God Love Everyone, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email