Boża opatrzność

Czy biblijnym jest twierdzenie, z że Bóg kocha wszystkich  zarówno chrzescijan, jak i nie chrzescijan? Czy ta wypowiedź dotyczy wszystkich? Kiedy patrzymy na koncpecję milości Boga w Piśmie Świętym widzimy rozróżnienie, które musi zostać zrobione. Boża opatrzność nie oznacza miłości do grzeszników lecz oznacza dystrybucję dóbr i sposób ich zarządzania – Bóg daje dobre dary wszystkim. Opatrzność ta spada na i wszystkich ludzi

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
.
Hiob 12:6 Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy drażnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy. .


Miłość do wybranych

Pismo wskazuje na miłość, którą Bóg ma dla swego Syna i wszystkich tych, którzy w Jego Synu zostali zaadoptowani i stali się Jego rodziną.

Mat. 17:5 To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.
.
Dzieje 10:35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.
.
Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.


Nienawiść do potępionych

Pismo mówi nam, na wiele sposobów, że Bóg  jest wrogi do świata. On nienawidzi świata, nienawidzi przeznaczonych na potępienie.

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
.
Psalmy 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.
/
Psalm 2:4-5 4. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 5. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży
.
Psalm 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę.
.
Psalm 37:12-13 12. Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. 13. Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień.
.
Psalm 139:19 Zgładzisz, Boże, niegodziwego; niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi
,
5 Mojż. 28:63 I będzie tak, że jak PAN radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając was, tak PAN będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was; i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email