Śmierć Chrystusa często opisywana jest takimi frazami jak:

a. umarł za nas

Rzym. 5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł
.
1 Tes. 5:10
Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.

b. poniósł nasze grzechy

1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

c. jest naszą gwarancją

Rzym. 5:10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.
.
Kol. 1:21-22 21. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; 22. W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem
.
1 Piotra 1:3-5 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych; 4. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was; 5. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

Proste znaczenie tych słów jest takie, że Chrystus w swojej śmierci zastąpił innych, by mogli odejść wolni. Jeśli w swojej śmierci Chrystus zastąpił innych, jak mieliby oni jeszcze umierać z powodu swoich grzechów? Chrystus nie mógł być dla nich ofiarą zastępczą. Stąd staje się jasne, że nie mógł On umrzeć za wszystkich ludzi.

W rzeczywistości mówienie, że Chrystus umarł za wszystkich jest najszybszym sposobem udowodnienia, że Chrystus nie umarł za nikogo. Bo jeśli umarł zamiast wszystkich, a nie wszyscy są zbawieni, to znaczy, że nie osiągnął swojego celu.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email