Wbrew prawdzie

Wyznawcy islamu stanowczo odrzucają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego twierdząc, że Bóg nie ma żadnego Syna. Twierdzą przy tym, iż Allah nie posiada żadnego potomstwa. Przeoczają tym samym, że w koranie znajdziemy informacje dotyczące trzech córek Allaha.

Pogańskie korzenie

Allah nie od razu stał się bóstwem islamu. Pierwotnie był bóstwem arabskiego pogańskiego panteonu. Miał 3 córki boginie: al-Lat, al-Uzza i Manat. Arabowie uważali je za pośredniczki. Im składali ofiary i poświęcali obrzędy, które dzisiaj są częścią islamu.

W młodości Mahomet, tak jak ludzie z jego plemienia, składał ofiary córkom Allaha.Na pewnym etapie swojej kariery Mahomet zrozumiał, że dopóki rola pośredniczek przysługuje córkom Allaha, nie uznają go za proroka. Jednak ataki Mahometa na boginie były postrzegane wrogo przez członków jego plemienia, omal go nie zabili za bluźnierstwo. Mahomet stał się wyrzutkiem.

Wtedy Mahomet w imieniu Allaha wyrecytował ajat Koranu, w którym potwierdził rolę pośredniczek pogańskich bogiń.

„I oto przyszło objawienie i Mahomet wypowiedział surę Koranu:

‚Widzieliście al-Lat i al-Uzza i Manat – tę trzecią? Zaprawdę one są czcigodnymi boginiami, na których wstawiennictwo można liczyć!’

Kiedy Mahomet skończył surę i wyszedł z prostracji (powstał z ukłonu na twarz) i potem upadł na twarz (stając się tym samym bałwochwalcą). Muzułmanie zrobili to samo, naśladując swojego proroka i ufając jego słowom. Poganie – Kurajszyci, którzy byli w meczecie, także upadli na twarz, usłyszawszy imiona swoich bóstw. Jeden tylko al-Walid bin al-Mugira nie mógł tego zrobić z powodu starości, ale wziął garść ziemi i przyłożył ją do czoła…” – at-Tabari tom 6, s. 107

Świadectwo koranu

Sury 16:54 i 53:19-21 potwierdzają, że Allah posiadał córki.

Mahomet opętany przez diabła

Później, kiedy władza Mahometa umocniła się, odwołał ten wers. Zniesienie go wytłumaczył tym, że go szatan opętał i wyrecytował ten wers jego językiem.

Świadectwa wczesnych źródeł muzułmańskich: Przypadek opętania Mahometa przez szatana został poświadczony w czterech wczesnych biografiach Mahometa – Ibn Ishaka, Wahidi, Ibn Saada i at-Tabariego.

Zatem koran dostarcza sprzecznych informacji. Z jednej strony ukazuje Allaha jako boga bez potomstwa, negującego tym samym Jezusa jako Syna Bożego, z drugiej strony widzimy Allaha mającego trzy córki. Tak więc Allah mógł mieć trzy córki, ale nie możliwym dla niego jest posiadanie syna. Ten synkretyzm teologiczny jedynie potwierdza, że Allah jest fałszywym bożkiem, koran fałszywą księgą a islam fałszywą religią. Pamiętajmy, że koran to tak zwane trzecie i ostatnie objawienie. Każde pozabiblijne objawienie prowadzi do tego typu herezji.
.

Pismo o Synu Bożym

Świadectwo Słowa Bożego jest jednoznaczne. Jezus Chrystus to Boży Syn, Bóg wszechwieczny i człowiek zarazem. Prawdę tą potwierdził Duch Święty a  Piotrowi Ojciec z nieba.

Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
.

Mat. 16:13-17 13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? 14 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15 I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? 16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.17 Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.

Print Friendly, PDF & Email