Jedyna forma cierpienia?

2 Kor. 11:27 W trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości;

Cierpienie finansowe jest rzeczywistością w życiu wielu współczesnych chrześcijan. Wielu z nas przechodziło trudne chwile kryzysu finansowego.

  • Czy w tym miesiącu będę mógł znaleźć pracę?
    .
  • Czy będę miał dość pieniędzy na opłacenie czynszu?
    .
  • Czy będę mógł dokonać płatności za samochód?
    .
  • Czy będę mógł postawić na stole jedzenie dla mojej żony i dzieci?

Niestety ta forma cierpienia jest często opisywana jako problem tzw. Pierwszego Świata [tzn. wyimaginowany problem]. W końcu fizyczne prześladowania to jedyny sposób, w jaki chrześcijanin może cierpieć w imię Ewangelii, prawda?

Ale nie według Pawła


Cierpienia Apostoła

Z pewnością Paweł cierpiał fizycznie

2 Kor. 1:8-9 8. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. 9. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
.
2 Kor. 4:8 Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni;
.
2 Kor. 11:24 Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego.

Ale Apostoł także cierpiał

a) emocjonalnie

2 Kor. 11:28 A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły.

b) duchowo

2 Kor. 11:29 Któż jest słaby, żebym i ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął?

c) finansowo

1 Kor. 4:11 Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się;
.
2 Kor. 6:5 W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach
.
2 Kor. 11:27 W trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości;


Mantra dobrobytu

Mimo to niewiele uwagi poświęca się temu, w jaki sposób Bóg wykorzystuje finansowe cierpienia w kościele, aby świecić światłem Ewangelii w ciemnym świecie. Ale z Listu do Filipian możemy nauczyć się bogatej lekcji na temat trwałego ubóstwa.

Filip. 4:10-13 10. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. 11. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. 12. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. 13. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.

Ten fragment jest dobrze znany z niewłaściwych powodów. Wielu ludzi nadużywa, błędnie interpretuje i niewłaściwie stosuje Boską obietnicę  Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia”, zakładają, że oznacza to, że Bóg zapewni wszystko, czego pragną w tym życiu. Trzymają się tego wersetu jak lampy Alladyna, pocierając go, powtarzając obietnicę, aby otrzymać wszystko, czego pragną. Dla wielu obejmuje to zysk pieniężny.

Ale List do Filipian nie zawiera takiej obietnicy. Czytając w kontekście, widzimy, że Bóg obiecuje zadowolenie nie przez wyciągnięcie nas z cierpienia finansowego, ale przez wzmocnienie nas, abyśmy znosili je z zadowoleniem. W Chrystusie, który nas wzmacnia, możemy zrobić wszystko, a świat to zauważy.
.


Źródło szczęścia

Źródłem siły do odczuwania zadowolenia po obu stronach spektrum ekonomicznego jest „być w Chrystusie”. Nasze zjednoczenie z Chrystusem przez wiarę pozwala nam znosić z zadowoleniem ubóstwo, głód, potrzeby, a nawet najpoważniejsze cierpienia finansowe. Bo gałąź „nic nie może uczynić” poza winoroślą, ale „w Chrystusie” możemy zrobić wszystko. Możemy obfitować finansowo lub cierpieć finansowo z zadowoleniem.

Jan 15:5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.

Podczas gdy świat w cierpieniu finansowym patrzy na siebie, chrześcijanin patrzy na Chrystusa. Właśnie w ten sposób wierzący świecą jak światła na świecie.

Hab. 3:17-19 17. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; 18. Ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. 19. Pan BÓG jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach…

Wielu chrześcijan jest zaznajomionych z tym pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie podczas kryzysów finansowych. Chociaż świat szuka zadowolenia we wszystkich niewłaściwych miejscach, chrześcijanie potrafią radzić sobie z cierpieniami finansowymi w sposób, który pokazuje ich całkowitą zależność od Jezusa Chrystusa.

Podczas gdy świat może pochwalić siłę twojej wiary podczas trudności finansowych, ty możesz ogłosić siłę, którą Chrystus zapewnia przez wiarę w Ewangelię. Dobrą wiadomością jest to, że pomimo twojej sytuacji finansowej w tym życiu, Chrystus cierpiał i umarł za grzechy Swojego ludu, uwolnił ich od wiecznego cierpienia i ostatecznie doprowadzi ich do wiecznego spoczynku z Bogiem. A ponieważ obiecał ci Swoją miłość w Ewangelii, nigdy cię nie opuści ani nie porzuci – nawet jeśli cierpisz finansowo

Hebr. 13:5 Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.

Na podstawie, źródlo


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email