Chrześcijanin mądry po szkodzie?

Rzym. 3:4 niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą, 

Dla większości z osób, które są zaniepokojone dobrem kościoła, drzewa zasłaniają las. Ludzie nie widzą że pociąg dawno odjechał ze stacji – to odpowiednie powiedzenia. Jaki był jeden z rezultatów Reformacji Protestanckiej? Najwyższym dobrem, jakie Reformacja niewątpliwie osiągnęła, było to, że dała nam, ludziom, Biblię w naszych narodowych językach. Ale Reformacja dała nam również podziały, autonomiczne kościoły.

Katolicyzm rządził Kościołem żelazną ręką przez tysiąc lat. Po Reformacji kościoły powiedziały: koniec z tym, poszczególne zbory będą same decydować (takie przynajmniej było założenie), co jest dla nich najlepsze. Obecnie mamy 45000 denominacji twierdzących, że są chrześcijanami.

Nawet jeśli spojrzeć tylko na Baptystów, mamy 66 różnych odmian tego Kościoła.


Drzewa wyższego krytycyzmu

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.

Weźmy pierwsze powiedzenie o tym, że ludzie przegapili las dla drzew: Znają tylko pobieżnie symptomy tego, co mamy dzisiaj i nie mają prawdziwego pojęcia, jak się tu znaleźliśmy. Wiele z tego sprowadza się do konserwatyzmu i liberalizmu, jeśli chodzi o Biblię i samo życie. Znowu ci przeklęci Niemcy! To jest sarkastyczny humor z odrobiną prawdy dla tych, którym brakuje poczucia humoru.

Niemcy dali nam wyższy krytycyzm (krytykę literacką, krytykę biblijną), nowy sposób interpretacji Słowa Bożego. Tak, odstawiliśmy tradycyjną metodę na rzecz historyczno-krytycznej metody interpretacji. Tacy badacze Biblii jak Robert L. Thomas, Norman L. Geisler, Gleason L. Archer, F. David Farnell i nieżyjący już Gleason L. Archer Jr. wśród wielu innych przez dziesięciolecia walczyli o uświadomienie czytelnikom niebezpieczeństw związanych z wyższą krytyką.

Tischendorf był wiodącym w świecie biblistą, który odrzucił wyższą krytykę, co doprowadziło do jego godnego uwagi sukcesu w obronie autentyczności tekstu biblijnego. Tischendorf studiował grekę na uniwersytecie w Lipsku. W czasie studiów zafrapowała go wyższa krytyka Biblii, nauczana przez znanych niemieckich teologów, którzy starali się udowodnić, że grecki Nowy Testament nie jest autentyczny.

Badacz Tekstów NT Harold Greenlee pisze:

“Ta “wyższa krytyka” często była stosowana do Biblii w sposób destrukcyjny i przez to wielu ewangelicznych chrześcijan patrzyło na nią z góry.”Greenlee, J. Harold. The Text of the New Testament: From Manuscript to Modern Edition (s. 2). Baker Publishing Group.

Wyżsi krytycy nauczali,

 • że duża część Biblii składa się z legend i mitów,
  .
 • że Mojżesz nie napisał pierwszych pięciu ksiąg Biblii,
  .
 • że Izajasz z VIII wieku nie napisał Izajasza, było trzech autorów Izajasza,
  .
 • że Daniel z VI wieku nie napisał Daniela, został on napisany w II wieku przed Chrystusem,
  .
 • że Jezus nie powiedział wszystkiego, co zapisano w Kazaniu na Górze,
  .
 • że Jezus nie potępił faryzeuszy w Ewangelii Mateusza 23, ponieważ był to Mateusz, ponieważ nienawidził Żydów.

To są tylko najważniejsze punkty, ponieważ istnieją tysiące poprawek, które podważyły Słowo Boże jako natchnione i w pełni nieomylne. Wyżsi krytycy rozebrali Słowo Boże na części, aż stało się ono słowem ludzkim, i to bardzo pomieszanym słowem.

Wyższa krytyka jest nadal nauczana w prawie wszystkich seminariach i dość często można usłyszeć, jak tak zwani “ewangeliccy badacze Bibli” publicznie zaprzeczają, że duże fragmenty Biblii są w pełni inercyjne, autentyczne i prawdziwe. Wyższa krytyka biblijna jest w najwyższym stopniu spekulatywna i niepewna.

Po dwóch wiekach wyżsi krytycy swoim wyższym krytycyzmem pozbawili Biblię jej wcześniejszego statusu w pełni nieomylnego, natchnionego Słowa Bożego. Wyższa krytyka otworzyła bramy dla pseudonaukowych prac, co spowodowało podważenie zaufania chrześcijan do Biblii. Nie ma żadnych solidnych dowodów na twierdzenia wyższych krytyków. Jeśli jakiś zwolennik wyższej krytyki powie:

“To, że niektórzy posunęli się za daleko lub nadużyli tej metody, nie neguje korzyści płynących z jej stosowania”,

posłuchaj tego niepokojącego uczucia z tyłu głowy. Albo, wyższy krytyk może argumentować:

“Możesz wziąć dobre części wyższej krytyki, a zostawić te, które podważają Biblię”.

To tak, jakby powiedzieć:

“możesz usunąć 75% trucizny z wody przed jej wypiciem, zaufaj mi”.

Pierwsze pokolenie współczesnych apologetów chrześcijańskich próbuje powstrzymać wiązanie się liberalnego chrześcijaństwa i wyższej krytyki. Tacy jak Benjamin B. Warfield , R. A. Torrey, John Gresham Machen i wielu innych. Przez pewien czas powstrzymywali oni falę, ale fala za falą liberalizm właśnie zdziesiątkował chrześcijaństwo.

“Wierzę, że moim jedynym celem w życiu i śmierci powinno być uwielbienie Boga i cieszenie się Nim na zawsze; i że Bóg uczy mnie, jak Go wysławiać i radować się Jego świętym Słowem, to jest Biblią, którą dał przez nieomylne natchnienie Swojego Ducha Świętego, abym z pewnością wiedział, w co mam wierzyć o Nim i czego ode mnie wymaga.”B. B. Warfield, źródło


Kukułcze gniazdo

1 Kor. 1:20 Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?

Obecnie niektórzy “chrześcijańscy apologeci” to m.in. zmarli Norman L. Geisler i Ravi Zacharias, William Lane Craig, Douglas Groothuis, Josh McDowell, Hank Hanegraaff, Timothy J. Keller, Greg Koukl, Richard Howe, Gary Habermas, Richard Bauckham, Craig Evans, Darrell Bock, John F. MacArthur, Michael R. Licona i John Lennox.

A gdybym ci powiedział, że spośród wyżej wymienionych współczesnych apologetów chrześcijańskich, niektórzy nie wierzą w pełną nieomylność i mocno argumentują za stosowaniem wyższej krytyki? Taka jest prawda. Czy jesteście zszokowani?

Uczeni dali nam wyższy krytycyzm, który podkopał Słowo Boże, aż stało się ono słowem człowieka. Uczeni dali nam przejście od filozofii dosłownych przekładów Biblii do rozwodnionych, ogłupiających przekładów interpretacyjnych Biblii. Teraz uczeni robią to samo w dziedzinie Krytyki Tekstowej Nowego Testamentu, przesuwając cel, jakim jest powrót do oryginalnych słów oryginalnego tekstu i ponowne datowanie naszych papirusów.

“Wierzymy, że to Pismo Święte zawiera całą wolę Bożą i że odpowiednio naucza wszystkiego, co jest potrzebne człowiekowi do zbawienia […] nauki w nim zawarte są doskonałe i kompletne pod każdym względem .[…] Dlatego kategorycznie odrzucamy wszystko to, co nie zgadza się z tym nieomylnym standardem.Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 8


Pociąg odjechał w siną dal

Niestety jest już za późno, by wsiąść do pociągu. Nie da się naprawić tego, co zostało zepsute. Ale mamy tylko jednego przywódcę, Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość w szczegółach, ale wiemy, że Wielki Ucisk jest na horyzoncie i sprawy będą się toczyć od złego do gorszego.

Mat. 24:21-28 21. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. 22. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. 23. Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. 24. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. 25. Oto wam przepowiedziałem. 26. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie. 27. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
.
2 Tym. 3:1-7 1. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 3. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. 6. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości; 7. Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email