Drzewo figowe

Mat. 21:19 I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I powiedział do niego: Niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło.

Czytelnik zadaje kilka pytań na temat tego, jak Chrystus przeklął drzewo figowe.

Co jest istotne w tym, że było to drzewo figowe? Drzewo figowe ma dwa zbiory: maj-czerwiec i sierpień-październik. Jezus był w Jerozolimie na Paschę, która miała miejsce około kwietnia. Tak więc, jak mówi Marek, „nie był to czas na figi”, więc zwykle nie spodziewalibyście się fig. Jednak drzewo figowe jest niezwykłe, ponieważ wydaje owoce w tym samym czasie, albo nawet przed pojawieniem się liści.

Innymi słowy, drzewo figowe z liśćmi powinno owocować bez względu na porę roku. Właśnie dlatego Chrystus przyszedł do tego figowego drzewa, oczekując owocu: „widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi”.

Marek 11:13 I widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi.


Izrael

Czy drzewo figowe symbolizuje Izrael? Tak.

Po pierwsze, drzewo figowe w innym miejscu reprezentuje Izrael.

Łuk. 13:6-9 6. I opowiedział im taką przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. 7. Wtedy powiedział do rolnika: Oto od trzech lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? 8. Lecz on mu odpowiedział: Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. 9. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz.

.

Oz. 9:10 Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni, widziałem twoich ojców jak pierwszy owoc figowca na jego początku. Ale oni poszli do Baal-Peor i oddali się tej hańbie, i stali się obrzydliwi, tak jak się im upodobało.

Po drugie, kontekst mówi o sądzie nad Izraelem (Mat. 21:33-46).

Mat. 21:12-13 12. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. 13. I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.

.

Mat. 21:43 Dlatego mówię wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Izrael był podobny do tego drzewa figowego w tym, że obiecywał owoce swoimi liśćmi — swoje religijne przedsięwzięcia i ceremonie. Przez swoje liczne ofiary, szerokie filakterie i intensywne studiowanie prawa mówił:

„Mam owoc dla Boga! Wszystkie inne narody nie mają owoców, ale ja mam!”

Izrael był również podobny do tego drzewa figowego, ponieważ w rzeczywistości nie miał owoców. Jezus Chrystus przyszedł do narodu izraelskiego, podobnie jak do tego drzewa figowego, szukając owoców, ale ich nie znalazł. Jego werdykt dla Izraela brzmiał, że jest to „pokolenie złe i cudzołożne”.

Mat. 16:4 Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł.

Tak więc w tym fragmencie Izrael jest przedstawiony nie tylko jako naród, który nie wydał owoców, ale jako naród, który nie wydał owoców, a mimo to głośno ogłaszał, że ma owoce! Jego dumne przechwałki i hipokryzja sprawiły, że grzech był jeszcze większy i wołał o sąd.
.


Sąd Boży

W ten sposób przeklinanie drzewa figowego przez Chrystusa nie było przejawem “dziecinnego” rozdrażnienia, ale wyrazem Jego słusznego oburzenia. Jego oświadczenie: „Niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc” było przekleństwem, gniewem i śmiercią dla drzewa.

Słowo to odnosi się szczególnie do dzisiejszych zborów i wyznań, które chlubią się swoimi owocami – licznymi nawróconymi, gorliwością religijną itd. – ale przez cały czas brakuje im prawdziwej wiary w biblijną Ewangelię. Jest wiele liści — religijnych pułapek — ale nie ma owoców. Chrystus jest hańbiony przez takie kościoły, a nawet usuwa ich świecznik za ich odstępstwo.

Obj. 2:5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował.

Oceniajmy kościoły słusznie, bo nie każdy kościół, który ma liście, ma też owoce. A my indywidualnie, w naszych rodzinach i kościołach patrzmy na ukrzyżowanego Chrystusa, od którego pochodzi nasz owoc.

Oz. 14:8 Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna. Drogi PANA bowiem są proste; sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email