Oto ostateczny powód, dla którego Dave Hunt i ludzie do niego podobni odrzucają prawdę Pisma. Jest to powód prozaiczny. Oni nie chcą słuchać tego, co jest w Piśmie objawione. Zamiast tego będą uparcie wczytywać do Świętego tekstu swoje z góry ustalone ludzkie doktryny.

Jan 6:37-40; 44

37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

38 Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał.

39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


  • Wszyscy dani Jezusowi przez Ojca przyjdą do niego bez wyjątku, wers 37
  • To co czyni Jezus jest wolą Ojca, wers 38
  • Wolą Ojca jest to, żeby nikt, kto został Chrystusowi dany przez Ojca, przez Chrystusa nie został utracony, wers 39
  • Każdy kto jest dany Synowi przez Ojca musi do Niego przyjść, nie zostanie przez Niego utracony, w konsekwencji posiada życie wieczne, wers 40
  • Wszyscy, którzy przychodzą do Syna muszą być pociągnięci przez Ojca, nikt inny nie jest tego w stanie uczynić, wers 44
  • Ojciec oddaje Synowi wybranych zanim ci do Niego przychodzą

Konkluzja: Wybrani do zbawienia na pewno osiągną życie wieczne ponieważ z całą pewnością nikt się nie może oprzeć powołaniu Bożemu. Powołani do zbawienia nie są wszyscy lecz konkretna grupa ludzi. Wszyscy wybrani na pewno przyjdą do Jezusa, żaden z nich nie będzie mógł się temu oprzeć. Wszyscy wybrani zostaną wskrzeszeni w dniu ostatenczym.


JW: Wierzę Dave, że ten fragment bardzo wyraźnie naucza, że ​​Ojciec dał i wybrał ludzi dla Syna, że dawanie Ojca poprzedza przyjście osoby do Chrystusa, że ​​jest to gramatycznie w tekście. Nie ma sposobu, aby argumentować, że dawanie Ojca nie następuje przed przyjściem człowieka do Chrystusa, a werset 39 mówi nam, że wolą Ojca dla Syna jest to, że z tego, co mu zostało dane, nic nie traci. Wierzę, że to dowodzi, że Jezus jest potężnym Zbawicielem, który ratuje wszystkich, których zbawia, i nie ma czegoś takiego, jak próba zbawiania. Jak rozumiesz Jana 6:37-39?

DH: Cóż, James, jak powiedziałbyś w swoich rozmowach z katolikami, mormonami lub kimkolwiek innym, musimy zrozumieć, Pismo w kontekście całego Pisma. I wierzę, że to co nam mówi, na przykład, to że są wybrani zgodnie z uprzednią wiedzą Boga, przedwiedzą Boga, przewidział, których przeznaczył i tak dalej …

Z pewnością żaden człowiek nie może przyjść do Chrystusa, o ile Ojciec go nie pociągnie, ale tekst nigdzie nie mówi, że Ojciec nie chce pociągnąć wszystkich, a Chrystus nie umarł za grzechy świata. A kiedy mamy tak wiele wersetów, które mówią, że każdy może przyjść, każdy, ktokolwiek uwierzy w Syna, ma życie wieczne, tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna tak dalej. Chodzi mi o to, że są wersy i wersy, które brzmią, o ile nie przypisać im dziwacznej Kalwinistycznej interpretacji, brzmią jakby On kochał cały świat tak bardzo, że że posłał swego Syna, aby za nich umrzeć.

JW: Czy masz jakąkolwiek odpowiedź na pytanie Jana 6:37-39? Proszę pana, to co pan mówi brzmi to tak: nie mam odpowiedzi na ten fragment i zwracam się do innych fragmentów w celu poprawienia Jana. Cóż, myślę, że w momencie w którym opuściłeś tekst nie udzieliłeś odpowiedzi. A ty po prostu powiedziałeś że On może pociągnąć do siebie każdego. Czy wierzysz, że Ojciec przyciąga każdego do Syna?

DH: Wierzę, że Bóg chciałby przyciągnąć wszystkich do Syna. Wierzę w to na podstawie Słowa Bożego. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna. Błagał ludzi, aby odpowiedzieli, aby w niego uwierzyć.

JW: Dave wróćmy trochę do tekstu i porozmawiajmy tutaj ze sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, Jezus mówi w Ewangelii Jana 6:44, chyba że Ojciec, który mnie posłał, pociągnie go, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wszyscy, których Ojciec pociąga do Syna, są wskrzeszeni w dniu ostatecznym dniu do życia wiecznego

DH: Wszyscy, których Ojciec pociąga do Syna, tak nie możesz przyjść do Ojca, chyba że cię pociągnie

JW: Więc jeśli Bóg cię pociągnie będziesz zbawiony.

DH: Ale możesz też odrzucić to, na przykład tak, jak Jezus powiedział w Ew. Jana 15, nie wy mnie wybraliście lecz ja was wybrałem. Oczywiście, ale jeśli zatrudnię kogoś, to mogę im powiedzieć, nie wybraliście mnie lecz ja was wybrałem.  Nie mógłbyś zostać zatrudniony, chyba że cię wybrałem, ale to nie znaczy, że ta osoba nie miała prawa powiedzieć, czy chce zostać wynajętą, czy nie. Musisz dokonać wyboru.

JW: Dave dokonujemy wyboru ponieważ to Bóg nas wybrał. Wróćmy do tekstu do wersetu 44. Nie sądzę, że słyszałeś co powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, o ile Ojciec, który mnie posłał, pociągnie go, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wszyscy, którzy są pociągnięci, są wskrzeszeni do życia wiecznego. Powiedziałeś, że można kogoś pociągnąć i odrzucić, jak to teraz może być?

DH: Nie, nie, nie, nie powiedziałem, że można go pociągnąć do Syna,  nikt nie może przyjść do Syna o ile go Ojciec nie pociągnie. Ale to nie oznacza, że ​​nie możesz się oprzeć i tekst nie mówi, że Ojciec może sprawić, że wszyscy przyjdą do Syna, ale decyduje aby nie wszyscy przychodzili do Syna, chociaż z nieodpartą łaską mógłby ocalić cały świat, nie mogę tam tego znaleźć.

JW: Cóż, patrzymy na to cały czas ale z jakiegoś powodu, nie widzisz tego. Wiersz 44 Każdy, kto jest pociągnięty Dave, jest wzbudzony do życia wiecznego

DH: To prawda

JW: Zatem jeśli Ojciec przyciągnie cię do Syna, zostaniesz na pewno zbawiony, prawda?

DH: Nie mówi, że nie może cię przyciągnąć, a ty nie dojdziesz się do Syna

JW: ale Jezus mówi, że Ja wzbudzę go w dniu ostatecznym, to Jezus jest tutaj odpowiedzialny za wszystko.

DH: Widzisz, mamy dwa różne sposoby rozumienia pociągnięcia. Pociągam kogoś, wciągam, chcę, żeby na przykład weszli do łodzi ratunkowej a oni odmawiają. Pociągam ich, nikt nie może dostać się do łodzi ratunkowej, chyba że ich wciągnę, ale to nie mówi, że nie ma takich ludzi, którzy którzy mogą zdecydować się nie wchodzić

JW: Jezus mówi, że wzbudzi wszystkich, których Ojciec pociąga do Niego, On ma taką zdolność. Dlatego Dave chcciałbym poprosić o odpowiedż w przyszłości na to pytanie: Jeśli to co mówisz jest prawdą, jak Jezus może mówić w wersecie 39 że „nic nie stracę z tego co zostało mi dane”?  Chcę wiedzieć, co zostało dane Jezusowi i kto zostanie wzbudzony, a Jezus nie straci żadnego z nich.


Podsumowanie

David Hunt nie traktował Pisma Świętego jako źródła teologii. Raczej nadawał mu pożądany wcześniej kształt, subtelnie wczytując do tekstu ludzkie doktryny, których był gorącym propagatorem. Wielokrotnie napominany przez Jamesa White nie potrafił konstruktywnie i logicznie zaprezentować alternatywnej egzegezy omawianego fragmentu. Jest to typowy przykład eisegezy. Podziwiać za to należy Jamesa White za cierpliwość okazaną Huntowi, jednak, jak mówi stare polskie przysłowie “głową muru nie przebijesz”. Albo też jak mówi Pismo:

Przysłów 27:22 Choćbyś zmiażdżył głupca w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, nie opuści go głupota.


Zobacz w temacie

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JqCpU3eng0&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email