Rzym. 3:10-12 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Niema rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Synopis

W tym artykule będziemy mieli trochę historii, trochę doktryny, potem trochę wyjaśnienia biblijnego, które pokaże, że doktryna jest prawdziwa, a na koniec trochę aplikacji. Ponieważ tym artykułem chcę rozpocząć serię pięciu artykułów, aby rozpocząć musimy przenieść się trochę w przeszłość.

Historia remonstrancji

W roku 1560, narodził się mężczyzna który miał na imię Jacubus Arminius. Żył w latach 1560 – 1609, a więc w okresie reformacji Kościoła, kiedy kościół pod panowaniem Rzymskiego Katolicyzmu i jego nauk zaczął na nowo odkrywać prawdy biblijne. Marcin Luter był człowiekiem który na dużą skalę zapoczątkował reformację na początku XVI wieku. W następnym pokoleniu Jan Kalwin. Kolejny użyty przez Boga człowiek który rozjaśnił prawdy które Marcin Luter odkrywał w Biblii.

W następnym pokoleniu narodził się Jacubus Arminius. Był on miłą osobą, wiernym pastorem, jednak był też człowiekiem, który borykał się z niektórymi prawdami jakie Jan Kalwin i inni nauczali z Biblii. Zakwestionował pewne nauki Kalwina i zaczął nauczać rzeczy które zaprzeczały prawdom które Jan Kalwin i reformatorzy głosili o Bogu i o Biblii.

Po jego śmierci w 1609 roku ludzie którzy się z nim zgadzali zgromadzili się i sformułowali jego nauczania w pięciu głównych punktach zasadniczo nauczających, jakoby Jan Kalwin i reformatorzy popełnili błąd. Podali więc oni pięć punktów w które Kościół powinien wierzyć.

Pięć punktów remonstrancji

1. Pierwszym punktem była ludzka wolna wola. Chociaż ludzie są pod wpływem grzechu i upadku, to nie jest to całkowite. Nadal mamy zdolność wyboru, aby czynić dobro i ufać Bogu by być zbawionymi.

2. Punktem drugim był wybór warunkowy. Kiedy Biblia mówi, że Bóg wybrał ludzi ku zbawieniu, oznacza to, iż Bóg spoglądając w przyszłość widział ludzi, którzy w niego uwierzą i to ich wybrał aby byli jego ludem.

3. Punkt trzeci nazywa się uniwersalnym odkupieniem. Jezus przyszedł na świat aby, umrzeć i umożliwić zbawienie każdemu człowiekowi na świecie. Stwarza to także możliwość, iż nikt nie będzie zbawiony, ponieważ zależy to od ludzi wybierających Boga.

4. Czwarty punkt głosi, iż Duchowi Świętemu można się skutecznie przeciwstawić. Bóg może chcieć cię zbawić, może chcieć wezwać cię do swojego królestwa, jednak ty możesz mu się oprzeć i udaremnić Jego plan.

5. I ostatni punkt odpadnięcie od łaski. Osoba która została zbawiona może zbawienie utracić.

To jest Pięć punktów Arminianizmu, ludzi podążających za Arminiuszem.

Synod w Dort

Pare lat później w roku 1618 wiele kościołów zgromadziło się razem by przedyskutować te pięć rzeczy i powiedzieć “czy te nauczanie jest naprawdę zgodne z biblią?” Spotkali się sto pięćdziesiąt razy na przełomie siedmiu miesięcy. Spotkali się w stu pięćdziesięciu sesjach by przedyskutować te rzeczy w miejscu zwanym Dort w Holandii i jak dyskutowali doszli do wniosku, iż ci Arminianie zrozumieli to w sposób całkowicie nieprawidłowy, a naprawdę to doktryny głoszone przez Kalwina i reformatorów były prawdziwe Bogu i prawdziwe Biblii.

Więc ci Chrześcijanie zebrali się na tym miejscu i ustanowili pięć punktów by przeciwstawić się pięciu punktom ustanowionym przez arminian w pierwszej kolejności. Znane są one jako pięć punktów Kalwinizmu, jednak dziś osobiście wolę gdy ludzie nazywają je doktrynami łaski. Sposób w jaki możemy je łatwo zapamiętać jest gdy znamy język Angielski pomyśleć o Tulipanie. W języku Angielskim jest to tulip, słowo będące Akronimem tych pięciu punktów. Każda litera słowa tulip odpowiada kolejno tym doktrynom.

Doktryny łaski

1. Tak więc litera T odpowiada pierwszej doktrynie Total Depravity na polski tłumaczonej jako Całkowita Deprawacja. Oznacza ona, iż wszystkie istoty ludzkie są całkowicie pod wpływem grzechu, w związku z czym sami w sobie nie mają możliwości czynić nic dobrego. Nawet zaufać Bogu.

2. Litera U odpowiada doktrynie Unconditional Election na polski tłumaczonej jako Bezwarunkowe Wybranie. Oznacza ona, iż Bóg sam w swoim planie wybrał osoby ku zbawieniu, bez względu co bądź czego wcześniej nie zrobili.

3. Litera L odpowiada doktrynie Limited Atonement tłumaczonej na język polski jako Ograniczone Odkupienie, które oznacza, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat by umrzeć konkretnie za tych ludzi których Bóg Ojciec wcześniej wybrał ku zbawieniu, w związku z czym zbawienie tych ludzi jest pewne.

4. Litera I odpowiada doktrynie Irresistible Grace tłumaczonej na język polski jako Nieodparta Łaska, oznaczającej, iż jeżeli Bóg powołuje człowieka by został Chrześcijaninem to dana osoba Chrześcijaninem zostanie. Nie może się łasce otrzymanej przez Boga oprzeć.

5. I ostatnia litera P odpowiada doktrynie Perseverance of Saints tłumaczonej na język polski jako Wytrwanie Świętych. Oznacza ona po prostu raz zbawiony, zawsze zbawiony.

Te pięć punktów, które możemy nazwać pięcioma filarami prawdy są dla nas istotne ku wierze, by być w stanie zrozumieć, zagłębić się bardziej i zobaczyć pełnie ewangelii.

Gdyby choć jeden z nich został usunięty, zakończyłoby się to katastrofą.

Wielką prawdą, o której one traktują to kto jest odpowiedzialny za twoje zbawienie, za moje zbawienie.

  • Dzięki komu idziemy do nieba?
  • Czy tylko dzięki nam samym?
  • Czy może jest to kombinacja Boga i nas przyczyniających się czymś, nawet samą naszą wiarą?
  • Czy może jednak to tylko Bóg, który od początku do końca nas zbawia i przyprowadza do nieba?

Te pięć punktów mówi nam, iż od początku do końca zbawienie jest działaniem Pana. My niczym się nie przyczyniamy. Bóg robi wszystko.
.


Pierwszy Filar – Całkowita Deprawacja

Bardzo ważnym jest by prawidłowo zrozumieć ten punkt, ponieważ pomaga nam on zauważyć problem, na który pozostałe filary dają rozwiązanie. Jeśli nie zrozumiemy problemu, nigdy nie zrozumiemy i nie docenimy rozwiązania. Całkowita Deprawacja pomaga nam zrozumieć problem z którym każda istota ludzka przychodzi na ten świat. Pomaga nam zrozumieć problem grzechu i jak bardzo on na nas wpływa.

J.C. Ryle powiedział:

Jest bardzo niewiele błędów i fałszywego nauczania, których początki nie sięgają niezdrowego poglądu na zepsucie ludzkiej natury. Zła diagnoza choroby zawsze spowoduje zły sposób jej leczenia.

Zły pogląd na zepsutą ludzką naturę zawsze doprowadzi do złego zrozumienia antidotum, lekarstwa na te zepsucie. Co w takim razie znaczy Całkowita Deprawacja i co mówi nam o naszym stanie jako istot ludzkich?

Pan Arminiusz i jego wyznawcy twierdzili, iż istoty ludzkie mają wolną wolę. Chociaż są pod wpływem tego co Adam i Ewa zrobili w ogrodzie Eden, to jednak nie jest to całkowite. Cały czas posiadamy wewnątrz siebie naturalną zdolność wybierania i praktykowania wiary w Boga by uzyskać zbawienie.

Kiedy Barack Obama mówi Can we do it? Arminianin odpowiada Yes we can.

Całkowita Deprawacja mówi jednak, iż taki pogląd jest nieprawidłowy, Arminiański lekarz chorobę zdiagnozował nieprawidłowo, a faktyczny problem jest dużo gorszy.

Jaki jest więc problem?

Całkowita Deprawacja znaczy, iż każda część naszego bytu, jest pod wpływem grzechu. Nasz intelekt, nasze emocje, nasze pragnienia, nasze serca, nasze cele i motywy, nawet nasze fizyczne ciała. Wszystko jest pod wpływem grzechu, rezultatem czego jesteśmy całkowicie niezdolni by czynić dobro, bądź zaufać Bogu w nasze zbawienie.

Całkowita Deprawacja nie twierdzi, jakoby byśmy byli tak źli jak to tylko możliwe. Mógłbym być dużo gorszy, ty mógłbyś być dużo gorszy. Nawet Hitler, Saddam Hussain, Osama Bin Laden mogli być dużo gorsi. Ta prawda nie zaprzecza, iż istoty ludzkie w pewnych aspektach mogą czynić dobro w społeczeństwie, co jednak mówi to, iż jako konsekwencja tego, co Adam i Ewa zrobili grzech rozprzestrzenił się na każdego z nas, i rozprzestrzenił się na każdą naszą cząstkę, na nasz umysł, na naszą wolę, na nasze serca, na nasze ciała, każda nasza część jest skażona grzechem, rezultatem czego w kwestii ty i Bóg naturalnie nie mamy zdolności by mu się podobać, by duchowo czynić dobro, czy nawet szukać i zaufać Bogu w nasze zbawienie. Ani nie chcemy, ani nie możemy sami z siebie.

W pierwszych trzech rozdziałach listu do Rzymian Paweł skupił się na pokazaniu, iż cały świat jest grzeszny i winny przed Bogiem. Żydzi, nie Żydzi, Grecy, ludzie religijni, ludzie którzy nigdy nie słyszeli o biblii, wszyscy jesteśmy winni i grzeszni przed Bogiem. W wersecie 9 trzeciego rozdziału listu do rzymian Paweł pisze

“Cóż więc, czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem”

Słowo pod przypomina nam o mocy i sile jaką grzech ma na nasze życie. To jak niewolnik który jest pod swoim mistrzem i wszystko co robi w swoim życiu jest ukierunkowane przez to co jego mistrz powie, tak i grzech jest naszym panem a my zrodziliśmy się by mu służyć. Wszystko co robimy jest ukierunkowane przez to co mówi nam nasz mistrz grzech.

Czasami rozmawiamy o ludziach którzy są pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Ktoś zażył substancję i zaczął robić rzeczy które są głupie, bądź niebezpieczne, których normalnie by nie robił. Jest tak ponieważ w pewnym sensie stracili kontrolę. Oddali ją czemuś innemu, coś nimi owładnęło i powoduje, iż robią rzeczy głupie. W pewnym sensie grzech taki jest. Owładnął nami, powodując, iż nie robimy tego do czego Bóg nas zaprojektował kiedy na początku stworzył człowieka, lecz robimy rzeczy które są głupie, rzeczy które są przeciwne Bogu i przeciwne jego woli. Jesteśmy owładnięci przez grzech.

Paweł kontynuuje pokazując nam, iż jest to prawdziwe cytując – Nie ma sprawiedliwego, ani jednego – Biblia mówi, iż niema nikogo kto by był sprawiedliwy przed Bogiem, kto jest sprawiedliwy w jego oczach, więc nie możesz podnieść ręki i krzyknąć “Paweł! Tutaj! Nie pomyślałeś o mnie, a co z tą miłą starszą kobietą na końcu ulicy która zawsze czyni dobro i która jest taka kochana. A co z Matką Teresą, tyle dobrego zrobiła” Paweł mówi, opuść rękę – “ani jednego”. Nikt nie jest sprawiedliwy przed Bogiem, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Izajasza 64 wers 6 mówi, iż nawet nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, nawet najlepsze rzeczy które robimy w porównaniu z Bogiem są brudem.

Potem Paweł w wersie 11 mówi, że niema nikogo kto by rozumiał (Nie ma rozumnego). Tak więc pamiętając, iż Całkowita Deprawacja głosi, że każda część naszego bytu jest poddana grzechowi, tutaj Paweł mówi o naszych umysłach. Nie ma nikogo, kto by rozumiał Boga i tego jaki jest. Nie znaczy to jednak, że na poziomie intelektualnym ludzie nie są w stanie pojąć prawdy o Biblii. Ludzie są w stanie ją pojąć, ludzie są w stanie zobaczyć, że Jezus jest synem Bożym, który przyszedł na ten świat, umarł i zmartwychwstał, żeby nasze grzechy mogły zostać nam przebaczone. Ludzie są w stanie to zrozumieć w sensie intelektualnym, jednak wBbiblii, rozumienie nigdy nie znaczy, rozumienia samym umysłem. Jest to rozumienie w sercu, wiara w to, odpowiedź na prawdę i jeśli nie odpowiadasz, pokazuje to, iż tak naprawdę nie rozumiesz.

Aby to zilustrować, można pomyśleć o człowieku w budynku. ludzie wołają do niego z zewnątrz by wyszedł mówiąc, że jego dom się pali. Możesz zrozumieć intelektualnie

  1.   “mój dom się pali”
  2. “jestem w niebezpieczeństwie”
  3. “jeśli nie wyjdę, to umrę”
  4. “powinienem posłuchać tych ludzi i wyjść”.

Możesz zrozumieć te rzeczy na poziomie intelektualnym, jednak dopóki nie wyjdziesz z tego domu tak szybko jak tylko możesz, pokazuje to, iż tak naprawdę nie rozumiesz. Każdy w takiej sytuacji gdyby mógł wyjść, to by wyszedł.

Tak samo jest z ewangelią. Możemy zrozumieć ją na poziomie intelektualnym, jednak dopóki nie odpowiemy w wierze Jezusowi Chrystusowi i nie zaufamy mu w przebaczenie tak, że jesteśmy uratowani od piekła, jeśli nie zrobimy tego, pokazuje to tylko, iż tak naprawdę nie rozumiemy.

Biblia mówi, że naturalnie niema nikogo kto by rozumiał. Niema nikogo kto wierzy i odpowiada sam z siebie. Naturalnie myślimy, że ta historia jest głupstwem. Jeden z ważnych wersetów który pokazuje, iż jest to prawdą jest

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.

Paweł powiedział tu bardzo wyraźnie, że naturalnie nie możemy zrozumieć rzeczy Bożych. Będą dla nas głupotą. Bez ducha Bożego działającego w nas nie możemy zrozumieć by uwierzyć i zaufać Bogu. Paweł mówi, że niema nikogo kto by rozumiał. Niema nikogo kto szuka Boga.

Rzym. 3.11  Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga

Grzech wpływa nie tylko na nasze umysły, lecz także na naszą wolę i nasze pragnienia. Z powodu grzechu niema nikogo kto by naturalnie szukał Boga, kto by chciał mu być posłusznym, zaufać mu i odpowiedzieć na jego dobrą nowinę.

Nauczenie pana Arminiusza i ludzi którzy za nim podążają, głosi, iż gdy ewangelia jest głoszona ludzie naturalnie są wstanie wybrać by odpowiedzieć, szukać Boga i przyjąć ewangelię. Paweł jednak powiedział, iż nie jest to prawdą. Powiedział, że z samego siebie nikt nie szuka Boga. Ludzie mogą usłyszeć wezwanie ewangelii, lecz naturalnie nie zrozumieją i nie odpowiedzą. Nie będą szukali Boga i nie uwierzą w niego. Dopóki Bóg nie zadziała w naszych sercach i nie da nam zdolności by uwierzyć, nigdy nie uwierzymy.

Tak więc nawet wiara w Jezusa Chrystusa nie wychodzi z nas samych, jest to dar Boży jak jest napisan i dopóki tego daru nie otrzymamy nigdy nie zaczniemy szukać Boga.

2 Piotra 2:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.

Paweł przypomina nam w wersecie 12, że wszyscy zboczyliśmy z drogi. Niema nikogo dobrego mówi. Potem w wersetach 13 i 14 przypomina nam jak grzech nie tylko wpływa na nasze umysły, wolę, pragnienia, lecz także na języki. Mówi: “Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami, ich usta pełne są przeklinania i goryczy.”

Widzimy to bardzo wyraźnie w naszych życiach. W miejscach gdzie pracujemy, w naszych rodzinach, ludzie którzy praktykują zwodniczość. Oszukujemy ludzi, kłamiemy o ludziach, kłamiemy na różne tematy. Bardzo często kłamstwo charakteryzuje nasze społeczeństwo. Jad żmij jest pod naszymi wargami. Jak często plujemy niemiłymi słowami jak jadem. Jak często mówisz coś komuś, bądź ktoś tobie coś powiedział i to ciebie przygniata, czujesz ten jad w swoim ciele, ktoś powiedział do ciebie coś niemiłego. Paweł mówi “ich usta pełne są przeklinania”. Jak często ludzie mogą użyć swoich ust by powiedzieć coś miłego, by powiedzieć coś podnoszącego na duchu? Ludzie przeklinają i bluźnią przeciwko Bogu. Ich usta są pełne goryczy. Mamy tak dużo za co możemy być wdzięczni jednak jak często nasz język jest pełen stękania, jęczenia, zrzędzenia, narzekania i krytykowania. Usta pełne goryczy, nasze języki zepsute przez grzech.

Dalej Paweł przechodzi by pokazać jak grzech wpływa na nasze akcje w wersetach 15 do 17 mówi: 15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; 16 Zniszczenie i nędza na ich drogach; 17 A drogi pokoju nie poznali.

Zamiast wzajemnie się miłować, bardzo często wzajemnie się krzywdzimy. Może nigdy dosłownie nie przelałeś krwi i nikogo nie zabiłeś, ale jak często słowa zniszczenie i rozpacz stoją na drodze? Jak często w naszych rodzinach, z naszymi znajomymi w pracy czynimy zniszczenie? Możemy rozdzierać, możemy sprawiać, że ludzie są nieszczęśliwi, jak często możemy użyć naszych akcji i słów by przynieść ból i cierpienie nawet ludziom których najbardziej kochamy.

Potem Paweł podsumowuje to wszystko w wersecie 18 gdzie mówi: Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. W innym miejscu w Biblii w Księdze Przysłów 9:10 jest napisane, iż początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza o tym, co święte, to rozum. Idąc tym gruntem widzimy jednak, że na tym świecie niema nikogo prawdziwie mądrego ponieważ, niema nikogo kto by bał się Boga. Interesujemy się sobą, miłujemy siebie, szanujemy siebie, ale gdy przychodzi do Boga naturalnie nie szanujemy go, nie boimy się go, nie chcemy go kochać i mu służyć.

Rezultat tego wszystkiego jest w wersecie 19, wszyscy podlegamy karaniu Bożemu: “A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga.”

Słowa Pawła są ciężkie i być może ciężko jest ci je przełknąć, jednak mówi o tobie. Mówi o każdym, mówi o mnie jako, że urodziłem się na tym świecie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy pod wpływem grzechu, jesteśmy niezdolni do szukania Boga i jesteśmy przed nim winni. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce gdzie Biblia o tym naucza. Naucza tego w wielu innych miejscach i zanim przejdziemy do aplikacji chciałbym przytoczyć werset który podsumowuje to wszystko. Jest to Efezjan 2:1: “I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach.”

Paweł mówi tutaj do chrześcijan w Efezie. Przypomina im, iż Bóg ich zbawił i ożywił, mówiąc, że wcześniej byli martwi w upadkach i grzechach. Jest to coś co charakteryzuje nas wszystkich . Naturalnie jesteśmy martwi w upadkach i grzechach i to słowo umarli musimy pamiętać. Człowiek który jest martwy fizycznie jest martwy całkowicie, jego umysł jest martwy, jego serce jest martwe, jego emocje są martwe, jego wola jest martwa, jego ciało jest martwe, są całkowicie martwi, martwość rozprzestrzenia się do każdej części kiedy ktoś umiera i, ponieważ wszyscy są martwi, są niezdolni do zrobienia czegokolwiek. Możesz do nich mówić, możesz prosić ich by zrobili choć najmniejszą rzecz, żeby chociaż poruszyli swoim małym palcem, żeby otworzyli oko, możesz do nich krzyczeć oni i tak tego nie zrobią ponieważ są martwi i Paweł nie użył tego słowa przypadkowo, by mówić o ludziach którzy nie są chrześcijanami, ponieważ to słowo wszystko podsumowuje. Zanim staniemy się chrześcijanami, jesteśmy martwi w upadkach i grzechach, nie mając możliwości odpowiedzieć Bogu.

Jesteśmy całkowicie martwi i bez nadziei. Dopóki Bóg w nas nie zadziała jako, że urodziliśmy się na tym świecie, nasze umysły mogą się martwić, nasze serca mogą bić, nasze płuca mogą oddychać, nasza krew może płynąć, ale jeśli nie jesteś chrześcijaninem, jesteś duchowo martwy i nie masz zdolności nawet by sam z siebie odpowiedzieć Bogu i to właśnie o tym jest ten pierwszy filar prawdy. To właśnie Całkowita Deprawacja oznacza. Oznacza, iż każda część nas jest pod wpływem grzechu i z tego powodu nie możemy podobać się Bogu ani mu odpowiedzieć, nawet zaufać mu w żaden sposób i dopóki nie uznasz tego pierwszego filaru prawdy, dopóki nie zrozumiesz tego filaru, dopóki nie jest on zbudowany w twoim życiu i dopóki nieustannie nie przychodzisz do niego, i nie przypominasz sobie o nim nigdy nie zrozumiesz wspaniałości Bożego zbawienia, które od początku do końca jest Pana. Nie wpływamy na nie w żaden sposób. Nawet wiara by uwierzyć w Jezusa nie wychodzi od nas samych, jest do dar Boży jak jest napisane w Efezjan 2. Jest to całkowicie Boże działanie i to wszystko jest jego darem. To jest Całkowita Deprawacja.
.


Praktyczna aplikacja

Zakończmy rozważając kilka aplikacji, kilka rzeczy które te nauczanie powinno w nas sprawić, w jaki sposób powinno na nas wpłynąć.

Pierwszą rzeczą jest cześć. Jeśli jesteś chrześcijaninem i naprawdę rozumiesz tę prawdę, pomoże ci ona napełnić cię czcią i wdzięcznością dla Boga za to, że jesteś zbawiony. Kiedy zdasz sobie sprawę, jak beznadziejny i bezradny byłeś, i nie było nic, co mógłbyś zrobić, aby się uratować, kiedy zdasz sobie sprawę, że byłeś duchowo martwy, a sam z siebie nigdy nie możesz podobać się Bogu, a nawet zaufać Chrystusowi, kiedy zdasz sobie sprawę, jak czarna była twoja sytuacja, pomoże ci zobaczyć, jak cudowne jest to, że Bóg zainterweniował w twoim życiu i zrobił wszystko, aby cię ocalić, nawet dając ci wiarę, aby uwierzyć w Chrystusa.

Drugą rzeczą jest modlitwa. Ta doktryna powinna powinna nas prowadzić do wzywania, do wołania do Boga. Niektórzy ludzie nie lubią gdy ta doktryna jest nauczana, mówiąc “jeśli powiesz ludziom, że ich sytuacja jest beznadziejna, bezradna, to sprawi to, że się poddadzą i powiedzą “nie mam nadziei, nie będę sobie w ogóle zawracał głowy i słuchał, ponieważ niema dla mnie nadziei”. Naprawdę jednak znajomość swojej beznadziejności i znajomość swojej bezradności powinna doprowadzić cię do natychmiastowej odpowiedzi, którą jest wołanie do Boga o pomoc.

Pomyśl o swoim codziennym życiu kiedy masz problem, kiedy myślisz, że możesz go sam rozwiązać. Robisz różne rzeczy by spróbować rozwiązać ten problem, lecz jeśli jesteś w sytuacji, wyobraź sobie kogoś uwięzionego w płonącym budynku, bądź tonącego w morzu, bądź zaatakowanego przez kogoś większego i silniejszego. Co ludzie wtedy robią? Zazwyczaj nie robią nic, tylko krzyczą i wołają o pomoc. Ludzie którzy zdają sobie sprawę, że sobie nie poradzą, wołają po pomoc i to właśnie ta prawda powinna sprawić w tobie.

Jeżeli nie jesteś Chrześcijaninem wołaj do Boga o pomoc. Powiedz mu, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś grzeszny, iż niema nic co mógłbyś zrobić, że nie możesz nawet opanować wiary sam z siebie. Poproś go aby się nad tobą zmiłował, ponieważ Bóg zbawia ludzi i jedną z pierwszych rzeczy jaką w ludziach w których działa sprawia jest to, że pokazuje im ich beznadziejność, a to doprowadza ich do wołania do Niego. Jeżeli wołasz do Boga jest to znak, że On w tobie działa, więc wzywaj do niego, poproś go aby dał ci wiarę, której potrzebujesz by zaufać Chrystusowi, by twoje grzechy mogły zostać przebaczone.

Z kolei jeżeli jesteś chrześcijaninem, także powinieneś wołać do Boga za ludzi dookoła, za członków rodziny, za przyjaciół, którzy są zgubieni, którzy nie mogą zrobić nic by się zbawić. Naszymi wysiłkami nigdy nie możemy sami sprawić, że ktoś odpowie, oni nigdy sami z siebie nie mogą odpowiedzieć. Tylko Bóg może zbawić człowieka. Powinniśmy więc się modlić, wołać do Boga by zbawił ludzi, by się zmiłował nad ludźmi do których próbujemy dosięgnąć z ewangelią.

Tak więc modlitwa, cześć,

Po trzecie cierpliwość. Ta doktryna powinna dać nam cierpliwość. Żyjemy w upadłym świecie, w świecie który jest pełen grzechu, tak więc nie szokuje nas to, gdy ludzie z którymi pracujemy, robią złe rzeczy, skandaliczne rzeczy, ponieważ wiemy, że ci ludzie są całkowicie zdeprawowani i będą robić te rzeczy, i potrzebują ewangelii. To nam daje cierpliwość, nawet jeśli robią rzeczy skandaliczne nie poddajemy się. Myśle, że powinniśmy to pamiętać, ponieważ czasami kiedy sięgamy do ludzi z ewangelią, czasami oczekujemy od nich, że staną się od razu uświęceni i idealni jeszcze zanim Bóg zaczął działać w ich życiu. Jeżeli mamy sięgać do ludzi z ewangelią, ludzie będą mówić i robić rzeczy skandaliczne, więc potrzebujemy cierpliwości.

Nawet kiedy jesteśmy Chrześcijanami także potrzebujemy wzajemnej cierpliwości, ponieważ wciąż jesteśmy grzesznikami. Do czasu powrotu Chrystusa wciąż posiadamy upadłą naturę i będziemy borykali się z grzechem, i czasami niektórzy z nas będą robić rzeczy skandaliczne, rzeczy złe. Tak są momenty kiedy potrzebujemy dyscypliny i napomnienia, ale także potrzebujemy ludzi którzy będą nad nami cierpliwi, ponieważ do czasu kiedy Chrystus powróci, grzech będzie naszym problemem, naszym wrogiem. Tak więc cześć, modlitwa cierpliwość i na koniec pycha.

Pycha musi odejść. 1 Piotra 5:5  mówi “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”

Bóg chce byśmy byli pokorni i ta doktryna Całkowitej deprawacji powinna pomóc nam takimi się stać, ponieważ przypomina nam, że nasze zbawienie i jakiekolwiek duchowe dobro, bądź owoc, czy wzrost w twoim życiu nie zależy od ciebie, lecz od Bożego działania w tobie. To powinno nas upokorzyć. Powinno sprawić, że pycha odejdzie. Nie tylko nas Bóg zbawił, ale nawet dobre rzeczy które robisz jako chrześcijanin, twoja posługa, twoja miłość, do innych, twoja życzliwość, twój wzrost w duchu, to wszystko nie zależy od ciebie. Jak czytamy w Efezjan 2 jest to Boże działanie w tobie. Od początku do końca, twoje zbawienie, twoje uświęcenie jest od Boga i to nie powinno zostawić żadnego miejsca na chlubienie się, żadnego miejsca na pychę. Wszystko co mamy jest od Boga. Bez niego jesteśmy duchowo martwi, bez niego niema dla nas nadziei, lecz przez jego działanie, przez jego ducha w naszych życiach, zmienia nas i wszystko zależy od niego.

Efez. 2:8-10 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Artykuł na podstawie kazania wygłoszonego przez pastora Ed Collier w zborze Wycliffe Church w Sheffield.

Tłumaczył Tomasz Faszcza, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email