Bierność prowadzi ku zatraceniu

1 Kor. 6:9-10 9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali (μαλακοὶ malakoi – pasywni homoseksualiści), ani mężczyźni współżyjący ze sobą (ἀρσενοκοῖται arsenokoitai – aktywni homoseksualiści) 10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

Jeśli obserwowaliście nagłówki gazet w ciągu ostatnich kilku lat, być może zauważyliście niesamowity wzrost zainteresowania potwierdzaniem homoseksualizmu. Niezależnie od tego, czy jest to sedno skandalu religijnego, korupcji politycznej, radykalnego ustawodawstwa czy przedefiniowania małżeństwa, Amerykę charakteryzują interesy homoseksualne. To wskazuje na sukces programu gejowskiego.

Niektórzy chrześcijanie, w tym przywódcy kościołów religijnych, wahali się w tej kwestii nawet niedawno. Niestety, kiedy ludzie odmawiają uznania grzeszności homoseksualizmu – nazywając zło dobrem, a dobro złem – czynią to kosztem wielu dusz.

Izaj. 5:20 Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!

Jak powinniśmy zareagować na sukces programu gejowskiego? Czy powinniścmy zaakceptować niedawny trend w kierunku tolerancji? A może powinniśmy stanąć po stronie tych, którzy wykluczają homoseksualistów z wrogością i pogardą?


Równowaga postawy

W rzeczywistości Biblia wzywa do zachowania równowagi między tym, co niektórzy myślą, że są dwiema przeciwstawnymi reakcjami – potępieniem i współczuciem. Naprawdę, ta para razem jest istotnymi elementem biblijnej miłości, a tego rozpaczliwie potrzebuje homoseksualny grzesznik.

Zwolennicy homoseksualizmu byli niezwykle skuteczni w sprzedawaniu swoich wypaczonych interpretacji fragmentów Pisma Świętego, które odnoszą się do homoseksualizmu. Kiedy pytasz homoseksualistę, co Biblia mówi o homoseksualizmie – a wielu z nich wie – przyswoili oni interpretację, która jest nie tylko wypaczona, ale także całkowicie irracjonalna. Natomiast pro-homoseksualne argumenty z Biblii to nic innego jak zasłony dymne – kiedy się zbliżasz, widzisz je na wylot.

Boże potępienie homoseksualizmu jest bardzo jasne – sprzeciwia się mu w każdym wieku.


Istotne pytania

Dlaczego Bóg potępia homoseksualizm? Ponieważ obala podstawowy plan Boga dotyczący relacji międzyludzkich – projekt, który obrazuje komplementarną relację między mężczyzną i kobietą (1 Mojż. 2:18-25; Mat. 19:4-6; Efez. 5: 22-33)

Dlaczego zatem homoseksualne interpretacje Pisma Świętego tak skutecznie przekonały tak wielu? To proste: ludzie chcą być przekonani. Ponieważ Biblia tak jasno przedstawia tę kwestię, grzesznicy musieli przeciwstawić się rozsądkowi i przyjąć błąd, aby uspokoić swoje oskarżające sumienia

Rzym. 2:14-16 14. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. 15. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających); 16. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.

Jak powiedział Jezus:

Jan 3:19-20 19. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. 20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione.

Jako chrześcijanin nie możesz iść na kompromis z tym, co Biblia mówi o homoseksualizmie nigdy. Bez względu na to, jak bardzo pragniesz okazywać współczucie homoseksualistom, twoje pierwsze współczucie należy do Pana i do wywyższenia Jego sprawiedliwości. Homoseksualiści stają w rebelii i buncie przeciwko woli swego Stwórcy, który od początku „uczynił ich mężczyzną i kobietą” (Mat. 19:4).

Nie daj się zastraszyć zwolennikom homoseksualistów i ich daremnym rozumowanio, – ich argumenty są bezpodstawne. Homoseksualiści i ci, którzy popierają ten grzech, są zasadniczo zaangażowani w obalenie panowania Chrystusa na tym świecie. Ale ich bunt jest bezużyteczny, gdyż Duch Święty mówi:

1 Kor. 6:9-10 9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą  10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
.
Gal. 5:19-21 19. A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; 20. Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; 21. Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą..

Jaka jest więc odpowiedź Boga na program homoseksualny? Pewny i ostateczny wyrok. Roszczenie o cokolwiek innego oznacza pójście na kompromis w stosunku do prawdy Bożej i oszukanie tych, którzy giną.
.


Nazwać grzech po imieniu

Kiedy wchodzimy w interakcje z homoseksualistami i ich sympatykami, musimy potwierdzić potępienie jakie wynika z Biblii. Nie próbujemy sprowadzić potępienia na głowy homoseksualistów, próbujemy przekonać ich, aby odwrócili się od tego grzechu i przyjęli jedyną nadzieję zbawienia dla nas wszystkich grzeszników – a to przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.

  • Homoseksualiści potrzebują zbawienia.
  • Nie potrzebują leczenia – homoseksualizm nie jest chorobą.
  • Nie potrzebują terapii – homoseksualizm nie jest stanem psychicznym.
  • Homoseksualiści potrzebują przebaczenia, ponieważ homoseksualizm jest grzechem.

Nie wiem, jak to się stało, ale kilkadziesiąt lat temu ktoś nazwał homoseksualistów najgorszym błędnym określeniem – “gay” czyli „wesoły”. Kiedyś wesoły oznaczał szczęśliwy, ale zapewniam was, homoseksualiści nie są szczęśliwymi ludźmi. Zwykle szukają szczęścia, podążając za destrukcyjnymi przyjemnościami. Jest powód, dla którego Rzymian 1:26 nazywa homoseksualne pragnienie „haniebną namiętnością”.

Rzym. 1:26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.

To żądza, która niszczy fizyczne ciało, rujnuje związki i przynosi wieczne cierpienie duszy – a jej ostatecznym końcem jest śmierć

Rzym. 7:5 Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc.

Homoseksualiści przeżywają sąd Boży (Rzym. 1:24, 26, 28) i dlatego są bardzo, bardzo smutni.
.


Konsekwencje grzechu i nadzieja

Pierwszy List do Koryntian bardzo jasno mówi o wiecznych konsekwencjach dla tych, którzy praktykują homoseksualizm – ale jest też dobra wiadomość. Bez względu na grzech, homoseksualizm czy cokolwiek innego, Bóg zapewnił przebaczenie, zbawienie i nadzieję na życie wieczne tym, którzy pokutują i przyjmują ewangelię. Zaraz po zidentyfikowaniu homoseksualistów jako tych, którzy „nie odziedziczą królestwa Bożego”, Paweł powiedział:

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Boży plan dla wielu homoseksualistów polega na tym, że przyjdą do zbawienia. Byli homoseksualiści znajodwali się w kościele korynckim za czasów Pawła, tak jak jest wielu byłych homoseksualistów dzisiaj w moim kościele i prawowiernych kościołach w całym kraju. Z odrodzonymi sercami siedzą w biblijnych kościołach w całym kraju, wychwalając swojego Zbawiciela, razem z byłymi rozpustnikami, bałwochwalcami, cudzołożnikami, złodziejami, pożądliwymi, pijakami, oszczercami i oszustami. Pamiętaj, takimi też byli niektórzy z nas.

Jaka powinna być nasza odpowiedź na agendę homoseksualną? Uczyń to biblijną odpowiedzią – skonfrontuj ją z prawdą Pisma Świętego, która potępia homoseksualizm i obiecuje wieczne potępienie wszystkim, którzy go praktykują. Jaka powinna być nasza odpowiedź dla homoseksualisty? Uczyń to odpowiedzią ewangelii – trzeba skonfrontować go z prawdą Pisma Świętego, która potępia go jako grzesznika i wskazać mu nadzieję na zbawienie poprzez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa.

Pozostańmy wierni Panu, gdy odpowiadamy na homoseksualizm, szanując Jego Słowo, a rezultaty pozostawmy Jemu.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email