Filary wiary

Efez. 1:3-6
.
3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;

Ostatnim artykułem rozpoczęliśmy serię pięciu filarów wiary. Filary jak wiadomo są bardzo ważne. Gdy zacznie się je usuwać z budynku wszystko się zacznie zawalać. Te pięć prawd należy zrozumieć, wierzyć w nie, pozwolić im wsiąknąć w serce tak, by móc prawdziwie zrozumieć czego Biblia naucza o tobie, o Bogu i w jaki sposób Bóg zbawia ludzi.

Czasami te pięć prawd nazywa się pięcioma punktami Kalwinizmu. Czasami są nazywane pięcioma doktrynami łaski, lecz jakkolwiek by ich nie nazwać, wielkim zagadnieniem jakim się one zajmują jest

 • Kto jest odpowiedzialny za nasze zbawienie?
 • Kto jest odpowiedzialny za nasze pójście do nieba. Czy to my?
 • Czy jest to kombinacja, rodzaj pracy zespołowej Boga czyniącego większą część, i nas dodających część od siebie?
 • Czy może jest to tylko Bóg który zbawia ludzi i zabiera ich do nieba?

Co te pięć filarów pomaga nam zrozumieć to, że biblia naucza nas, iż od początku do końca zbawienie jest od Boga, zbawienie jest Bożym działaniem i tylko jego. Łatwym sposobem na zapamiętanie tych pięciu filarów jest angielskie słowo tulip. Każda z pięciu liter tego słowa odpowiada poszczególnej doktrynie.

T odpowiada doktrynie całkowitej deprawacji – Total Depravity

U odpowiada doktrynie bezwarunkowego wybrania – Unconditional Election

L odpowiada doktrynie ograniczonego odkupienia – Limited Atonement

I odpowiada doktrynie nieodpartej łaski – Irresistible Grace

P odpowiada doktrynie wytrwania świętych – Perseverance of saints

W poprzednim artykule skupiliśmy się na pierwszym filarze. Na filarze który daje rozwiązanie problemu którym zajmują się wszystkie inne. Pierwszy filar jest jak lekarz, który zdiagnozuje chorobę, a chorobą jest grzech.

Doktryna Bezwarunkowego wybrania naucza nas, iż przed założeniem świata Bóg wybrał wielu niezasługujących grzeszników, by otrzymali całkowite i ostateczne zbawienie. Nie jako zapłata za coś co sami zrobili, lecz z powodu jego łaski i miłosierdzia.

 • Najpierw zastanowimy się nad dwoma częściami tego filaru, to jest wybrania i bezwarunkowości.
 • Potem zajmiemy się problemami które mogą zrodzić się w waszych umysłach.
 • Ostatecznie pomyślimy o tym co ta prawda, jeśli wsiąknie w twoje serce uczyni w tobie i pomoże odpowiedzieć.

Tak więc najpierw spróbujmy zrozumieć ten filar prawdy trochę bardziej, pomyślmy o dwóch częściach – wybraniu i bezwarunkowości.


Bezwarunkowe Wybranie

Wybranie

Jest wiele sytuacji w życiu kiedy wybranie czegoś, bądź bycie wybranym przez kogoś jest bardzo istotną kwestią. Dla przykładu wybory parlamentarne, gdzie z listy kandydatów wybieramy osobę, którą chcielibyśmy by reprezentowała dany obszar w parlamencie. Bądź bardziej trywialnie, kiedy idziemy do restauracji na obiad, dostajemy menu i wybieramy coś z niego, czytamy, zastanawiamy się i dokonujemy wyboru. Może być to ryba z frytkami, może być to zupa, bądź stek, mamy wybór. Czasem też znajdujemy się w sytuacji kiedy sami zostajemy wybrani. Szukamy pracy, z pośród wszystkich kandydatów pracodawca nie mówi – wszyscy możecie pracować – Patrzy na ciebie, rozmawia z tobą i ostatecznie dokonuje wyboru. Bądź przykład z dzieciństwa kiedy na zajęciach WF kapitan wybierał z pośród wszystkich, tych których chciał mieć w swojej drużynie, a naszą nadzieją było by nie być ostatnimi. Nikt tego nie chciał, każdy by chciał być wybrany jako pierwszy.

Tak więc jest wiele momentów w życiu kiedy bycie wybranym jest bardzo istotną kwestią, a jeżeli jesteś osobą wierzącą, Biblia naucza, iż jest to bardziej istotna kwestia niż kiedykolwiek sobie to wyobrażałeś, ponieważ Biblia naucza, iż powód dla którego jesteśmy Chrześcijanami ostatecznie nie wynika z naszego wyboru Boga, lecz z Bożego wybrania nas.

Widzimy to bardzo wyraźnie w Efezjan 1. Paweł pisze, iż zwraca się do Chrześcijan, do świętych kościoła w Efezie. Przypomina od wersetu 3 o błogosławieństwach które otrzymali od Boga.

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

Potem w wersecie 11 mówi:

11. W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli.

Paweł stwierdza bardzo wyraźnie Efezjanom, że powodem dla którego otrzymują tak wiele błogosławieństw, powodem dla którego mają dziedzictwo, powodem dla którego zostali adoptowani do Bożej rodziny jest, iż Bóg ich wybrał.

4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

W wersecie czwartym Paweł informuje nas, iż zanim powstał świat Bóg nas wybrał. Powodem dla którego życia tych ludzi się zmieniły, że stali się święci i nienaganni jest, ponieważ Bóg ich wybrał. Potem w wersecie 5 mówi nam:

5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

Jest to coś czego Bóg chciał, coś co Bóg wybrał. To samo mamy w wersecie 11:

11. w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli

Boża wola. To jest czego Bóg chciał, co Bóg wybrał, o czym zadecydował wcześniej. Efezjan rozdział pierwszy naucza tej prawdy, ale są także inne miejsca w biblii które także jej nauczają. Spójrzmy na pare innych wersetów, aby przekonać się, iż jest to faktycznie czego biblia naucza.

Przejdźmy do Dziejów Apostolskich Paweł tutaj naucza tłumy w raz z Barnabą w Antiochii. Zobaczmy co dzieje się na końcu tego nauczania: Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. (Dzieje 13:48).

Którzy ludzie uwierzyli Pawłowi i Barnabie? Biblia naucza, iż byli to ci którzy zostali przeznaczeni do życia wiecznego. Spójrzmy na kolejność tych słów. Biblia nie naucza nas, iż ci ludzie uwierzyli, a zatem zostali przeznaczeni do życia wiecznego. Naucza wręcz przeciwnie. Ci którzy zostali przeznaczeni do życia wiecznego, byli tymi którzy uwierzyli. Innymi słowy wierzą po tym jak zostali przeznaczeni.

Kolejny werset który pokarze, że jest to prawdą znajdziemy w Liście do Rzymian: Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. (Rzym. 8:29-30).

Biblia jest bardzo jasna w tej kwestii. Bóg przed założeniem świata wybrał ludzi, którym postanowił dać zbawienie.

Βezwarunkowość

Dlaczego Bóg wybrał niektórych do zbawienia?

Powstaje jednak pytanie dlaczego. Dlaczego Bóg wybrał niektórych ludzi? Dlaczego Bóg nie wybrał innych ludzi? Dlaczego niektórzy ludzie zostali predestynowani ku zbawieniu, a inni nie. Te pytanie prowadzi nas ku drugiej części tego filaru. Zastanowiliśmy się nad częścią wybrania, teraz czas na część bezwarunkowości zastanawiając się dlaczego to zrobił.

W ostatnim artykule zapoznaliśmy się z panem Arminiuszem. Panu Arminiuszowi i jego wyznawcom ta prawda się nie podobała. Jeżeli zapytać pana Arminiusza i jego wyznawców co sądzą o wybraniu i dlaczego Bóg wybrał ludzi odpowiedzieli by, że

Bóg przed założeniem świata wejrzał w przyszłość, spojrzał na wszystkich ludzi którzy by go wybrali i którzy zostali by Chrześcijanami sami z siebie, i powiedział “Wybieram tych ludzi, by byli moimi ludźmi.”

Innymi słowy powiedzieli, iż było to warunkowe wybranie. Był ku temu warunek. Warunek wybrania Boga przez ludzi. Może być to dla nas kuszące, ponieważ w naszych życiach, większość naszych wyborów jest warunkowa. Kiedy idziemy do supermarketu i widzimy produkty wielu firm nie kupujemy byle czego tylko zastanawiamy się, który produkt będzie dla nas lepszy, bądź nie mamy dużo pieniędzy do wydania i wybieramy najtańszy produkt.

Może znajdujesz się w sytuacji kiedy szukasz pracy. Pracodawca nie wybiera osoby z zawiązanymi oczami, przegląda CV, sprawdza czy masz odpowiednie kwalifikacje, zaprasza cię na rozmowę i zastanawia się czy będziesz odpowiednią osobą na dane stanowisko, czy masz odpowiednie nastawienie, czy będziesz dobrym pracownikiem, jest to wybranie warunkowe. Dla tego też kuszącą może być myśl, iż tak właśnie zadecydował Bóg, że spojrzał na ludzi i pomyślał sobie

“Ten człowiek wygląda na takiego który będzie dobrym Chrześcijaninem, ten człowiek wygląda na takiego który będzie mi wierny. Wybieram jego.”

Biblia jednak naucza czegoś zupełnie innego. Biblia naucza nas, iż nasze wybranie jest bezwarunkowe. Bóg nas nie wybrał z powodu czegoś co zrobiliśmy bądź zrobimy, lecz wybrał nas na podstawie swojej wolnej i suwerennej łaski i miłosierdzia. Z powodu naszego grzechu i naszej deprawacji wszyscy zasługujemy na piekło, lecz Bóg, ponieważ jest Bogiem łaskawym i miłosiernym wybrał wielu ludzi by mogli dostąpić zbawienia.

Powróćmy do Efezjan 1 wersety 4 i 5

4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według – tego, że byli byśmy dobrymi ludźmi? Niewedług upodobania swojej woli. Dla uwielbienia chwały swojej łaski.

I werset 11:

przeznaczeni, według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli.

Bóg nie zrobił tego, ponieważ na to zasługujemy lecz, ponieważ tego chciał, ponieważ było to jego wolą. Nie z powodu niczego w nas lecz, ponieważ było to Jego wolnym i łaskawym wyborem.

Paweł pisze do swojego przyjaciela Tymoteusza, który był Chrześcijańskim nauczycielem: Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga. Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. (2 Tym. 1:8–9)

Znowu Paweł i Biblia stwierdzają jasno, iż powodem dla którego Bóg wybrał ludzi ku zbawieniu nie było, iż byli dobrymi ludźmi, nie dlatego, że wejrzał w przyszłość i widział ludzi, którzy by w niego uwierzyli, lecz na podstawie swojego postanowienia i łaski. To był Boży wybór, ponieważ Bóg jest łaskawy.
.


Problemy

Ta prawda jednak dla niektórych ludzi jest problematyczna. Przysparza wątpliwości. Może sam borykasz się z jej akceptacją. Zastanówmy się więc nad dwoma problemami które mogą powstać w głowach ludzi którzy świeżo tę prawdę poznali.

Pierwszym problemem jest to, iż ktoś mógłby pomyśleć, iż jest to niesprawiedliwe. Dlaczego Bóg wybiera jednych ludzi a innych zostawia. Gdyby Bóg był sprawiedliwy wybrał by wszystkich.

Są na to dwie odpowiedz:

 • Pierwszą rzeczą o której musimy pamiętać jest, iż Bóg wcale nie musiał wybierać i zbawiać nikogo. Całkowita deprawacja jest prawdziwa, jesteśmy grzesznikami i Bóg by postąpił w pełni sprawiedliwie gdyby wysłał wszystkich ludzi do piekła. Było by to w pełni sprawiedliwe, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy zawiedliśmy Boga, nikt z nas Boga nie kochał, nikt z nas nie miłował ludzi dookoła, wszyscy krzywdzimy ludzi, jesteśmy niemili i byłoby w pełni sprawiedliwe gdyby Bóg wszystkich nas skazał na wieczne piekło. Biblia jednak naucza, iż Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, jest także łaskawy, jest także miłosierny i dla tego zadecydował przed założeniem świata i wybrał wielu ludzi zasługujących na piekło, by dostąpili zbawienia. Tak więc kiedy myślimy, że Bóg jest nie sprawiedliwy musimy pamiętać, iż w pełni sprawiedliwym było by gdyby pozwolił wszystkim ludziom pójść do piekła, a jednak zdecydował zbawić miliony ludzi.
  .
 • Drugą rzeczą o której należy pamiętać jest, iż zbawienie jest darmowym darem. Niema nic w nas czym mogli byśmy na nie zasłużyć. Jest to Boża łaska. Jak się nad tym zastanowić, darmowy dar nie jest czymś co można sklasyfikować jako coś sprawiedliwego bądź nie. Jeśli bym zadecydował któregoś dnia, że dam komuś 2 500 złotych i dał bym je pierwszej napotkanej osobie, nie dlatego, że na to zasługuje, nie dlatego, że była dla mnie dobra, lecz po prostu z czystej łaskawości, mógłbyś pomyśleć “o, chciałbym taki prezent.” Ale nie mógłbyś mi powiedzieć – “To jest niesprawiedliwe, powinieneś był mi dać ten prezent.” – Ponieważ jest to darmowy prezent nie muszę go dawać nikomu, lecz z czystej chęci bycia łaskawym wybiorę jedną osobę i dam jej go. Gdyby kilkadziesiąt, bądź kilkaset ludzi pracowało dla mnie, a zapłaciłbym tylko jednej wtedy nie było by to sprawiedliwe. Cała reszta miałaby pełne prawo kłócić się – Gdzie są moje pieniądze?! Zasługuje na nie! Zapracowałem na nie! – lecz jeśli to był darmowy dar nie można powiedzieć – To niesprawiedliwe, dlaczego ja nie mogę go dostać? – Nie jest to uczciwy zarzut. Darmowe dary są twoim wyborem i masz prawo je dać komu chcesz.
  .
  Tak samo Bóg. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic by zapracować na zbawienie. Wszyscy zasługujemy na potępienie. Bóg jednak ma pełne prawo dać darmo dar zbawienia ludziom których wybierze, ponieważ nie polega to na zapracowaniu, tylko na łasce. Jest to darmowy Dar. To jest pierwszy problem.

Drugi problem jaki może powstać w głowie kiedy myślimy o bezwarunkowym wybraniu jest taki. Niektórzy ludzie nie lubią o tym rozmawiać, ponieważ uważają, że to zniechęci ludzi do wiary. Powiedzą – Jeśli mam być zbawiony to będę zbawiony, a jeśli nie będę zbawiony to i tak nic z tym nie zrobię, więc czemu się przejmować? Bądź powiedzą – chcę być zbawiony, ale jestem zdezorientowany, czy jestem wybrany, czy nie? Po prostu o tym zapomnę.

 • Moja odpowiedź na to jest taka. Tak, Biblia naucza wybrania bardzo wyraźnie. Biblia także bardzo wyraźnie nam mówi, iż ktokolwiek wierzy w Jezusa Chrystusa będzie zbawiony. Biblia naucza w Rzymian 10, że ktokolwiek wzywa imienia Jezusa będzie zbawiony. W Dziejach 17 Bóg nakazuje wszystkim ludziom pokutować. Biblia bardzo wyraźnie naucza, iż jeśli chcesz być zbawionym, jeśli pragniesz przebaczenia grzechu, jeśli pragniesz by Jezus był twoim zbawicielem, możesz, Ewangelia jest dostępna dla każdej osoby, jeśli zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi Biblia naucza, iż będziesz zbawiony, jest to obietnica.
  .
  Biblia także naucza, iż kiedy uwierzysz nie możesz się chlubić, ponieważ przed założeniem świata Bóg cię wybrał i przeznaczył ku życiu wiecznemu i to jest powód dla którego uwierzyłeś.

Tak więc zapamiętaj te dwie rzeczy, Biblia nigdy nie używa prawdy o wybraniu by ludzi zniechęcać od przyjścia do Jezusa. Nie baw się w mówienie kto jest wybrany a kto nie. Biblia nam tego nie mówi. Nigdy nie będziesz wiedział. Jeżeli nie jesteś Chrześcijaninem Biblia po prostu mówi do ciebie – Ktokolwiek wezwie imienia Pana będzie zbawiony, a kiedy staniesz się Chrześcijaninem zdasz sobie sprawę, iż cała chwała należy się tylko Bogu, ponieważ to on cię wybrał by cię zbawić.
.


Praktyczna aplikacja

To prowadzi nas ku trzeciej i ostatniej części tego artykułu i kilku odpowiedzi na pytanie co ta prawda powinna uczynić w tobie kiedy wsiąknie w twoje serce.

Pierwszą rzeczą jaka się powinna stać w twoim sercu to wdzięczność. Wdzięczność jest powodem numer jeden dla którego Bóg postanowił zbawić ludzi. Czytamy o tym w Efezjan 1 gdzie jest napisane, iż Bóg nas wybrał, w wersecie 6 jest napisane do czego.

6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski.

Pierwszą odpowiedzią w twoim sercu powinno być uwielbienie chwały Bożej łaski. Na nic nie zasłużyłeś, lecz zanim powstał świat Bóg znał cię i cię umiłował, i cię wybrał, i powołał cię do swojego królestwa. I nie chodzi tylko o chwałę Boga, że zbawił ciebie, ale biblia naucza nas, iż będziemy chwalić Boga, że zbawił także miliony innych ludzi. Jak jest napisane: Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. (2 Tes. 2:13)

Następnie ta prawda powinna zachęcać nas do dzielenia się ewangelią. Niektórzy ludzie mówią – “skoro Bóg zbawia wybranych, to nie muszę się przejmować zgubionymi duszami.” – Biblia jednak naucza przeciwnie. Paweł, największy z ewangelistów w 2 rozdziale drugiego listu do Tymoteusza pisze tak: Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii; Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane. (2 Tym. 2:8). I tu ważna część Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. (2 Tym. 2:10)

Paweł gdy głosił Ewangelię, miał wielu przeciwników, był odrzucony, ludzie mu nie wierzyli, był bity, kamienowany, więziony, można by pomyśleć, że gdyby to się komuś przydarzyło, uznał by, że nie warto, jednak Paweł się nie poddał, wszystko znosił przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną Chwałą. Paweł wiedząc, że są ludzie którzy zostali przez Boga wybrani, którzy z pewnością zostali by zbawieni nie siedział z założonymi rękami, tylko znosił prześladowania, głosząc ewangelię.

Tak samo i my dzisiaj powinniśmy głosić ewangelię ze względu na wybranych i ponieważ wiemy, że ludzie będą zbawieni, nie jest to misja która się nie powiedzie. Jest to misja która, będzie w pełni pomyślna.

I na koniec ostatni punkt. Ta prawda powinna nas pocieszać, ponieważ nowy testament bardzo często mówi o Bożej suwerenności i wybraniu, naucza tego by pocieszać Chrześcijan: A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. (Rzym. 8:28)

Jeżeli jesteś Chrześcijaninem, wiedz, że wszystko w twoim, życiu, cokolwiek się w danym momencie dzieje, Bóg używa tego dla dobra. Możesz zapytać – “Skąd mamy to wiedzieć? Paweł, jak mam być pewny, że jest to prawdą?” Paweł mówi, że powodem dla którego możesz być pewien, iż wszystko w życiu wierzących Bóg czyni ku dobremu jest z powodu predestynacji, z powodu wybrania. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. (Rzym. 8:29-30)

Argumentem Pawła tutaj jest – spójrz, na cokolwiek spojrzysz w historii, Bóg działa dla dobra swoich ludzi. Możesz spojrzeć wstecz zanim powstał świat i znajdziesz Boga który znając wybrał swoich ludzi ku zbawieniu. Możesz spojrzeć w teraźniejszość i zobaczysz Boga wzywającego i usprawiedliwiającego ludzi, i możesz spojrzeć w przyszłość i zobaczysz jak Bóg uwielbi ludzi dając im nowe ciała. Gdziekolwiek spojrzysz, czy w wieczną przeszłość, czy w wieczną przyszłość, Bóg działa ku dobremu dla swoich ludzi. Bożym planem dla nas jest dobro, nie zło. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, czy to ból czy to rozczarowanie, jakiejkolwiek próbie Bóg cie nie poddaje, Bóg zawsze ostatecznie działa ku dobremu. Umiłował cię zanim stworzył świat i będzie cię kochał na wieki wieków. Ufaj i raduj się faktem, iż Bóg cię umiłował i działa ku dobremu.

Ta prawda powinna sprawić w nas wdzięczność, powinna zachęcić ku ewangelizacji i pocieszać dziś nasze serca.

Artykuł na podstawie kazania wygłoszonego przez Pastora Ed Collier w zborze Wycliffe Independent Church.

Tłumaczenie: Tomasz Faszcza.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email