Duchowy wpływ Antychrysta

Obj. 13:2 A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.

Czytamy, że bestia otrzymuje moc od smoka. Trzeba to oczywiście rozumieć nie w absolutnym znaczeniu tego słowa, jako że wszelka władza należy tylko do Boga, a bez Niego nawet Antychryst nie ma władzy

Psalm 22:28 Do PANA bowiem należy królestwo (הַמְּלוּכָ֑ה melukach – władza)  i on panuje nad narodami.
.
Psalm 24:1 Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ja napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.
.
Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. 
.
Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?.

Trzeba to raczej rozumieć w duchowym znaczeniu tego słowa. Antychryst jest sługą diabła i spełnia jego wolę. W Antychryście diabeł zdaje się urzeczywistniać swoje własne panowanie, a przez niego szatan jest rzeczywiście księciem tego świata.

Jan 14:10 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma.
.
Jan 12:31 Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.
.
Jan 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości.

W imperium antychrześcijańskim wszyscy czynią wolę szatana… z wyjątkiem świętych. Dlatego mówi się, że bestia ma usta, by wypowiadać bluźnierstwa przeciwko Bogu,

 • Jego imieniu,
 • Jego przybytkowi
 • i mieszkańcom nieba.

I wszyscy podziwiają i czczą bestię, z wyjątkiem świętych. Dla nich będzie to czas prześladowań i wielkiego ucisku.


Jedność dwóch bestii

Obj. 13:11-17 .

11. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok

12.  I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona.

13. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.

14. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.

15. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

16. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

17. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

Ten duchowy aspekt antychrystowego mocarstwa światowego jest nam zobrazowany bardziej szczegółowo w drugiej bestii i jej działaniach. Ta druga bestia pochodzi z ziemi, ma rogi jak baranek i przemawia jak smok. Jest bardzo blisko powiązana z pierwszą bestią, tak że nie należy jej postrzegać jako drugiej potęgi, obok potęgi pierwszej bestii, ale raczej jako inny aspekt tej samej antychrześcijańskiej władzy światowej. Pierwsza i druga bestia należą do siebie. Stanowią jedność.

Wynika to jasno z tekstu Objawienia 13. Cały cel drugiej bestii polega na utrzymaniu i uznaniu władzy i autorytetu pierwszej. Wykonuje on całą władzę bestii przed nią samą, to znaczy jako jej sługa

 • sprawia, że ​​ludzie oddają cześć pierwszej bestii;
  .
 • przekonuje ludzi, aby zrobili wizerunek pierwszej bestii;
  .
 • i sprawia, że ​​wszyscy, którzy nie oddają pokłonu temu obrazowi, są zabici.
  .
 • on jest tym, który sprawia, że ​​wszyscy ludzie otrzymują znamię bestii na prawą rękę lub na czoło
  .
 • oraz zarządza, że nikt nie może kupować ani sprzedawać, z wyjątkiem tych, którzy są wyróżnieni przez to znamię jako czciciele bestii.

Pierwsza bestia nie mogłaby istnieć, jej moc i wpływ na ludzi byłyby nie do pomyślenia, gdyby nie działalność drugiej. Pierwsza i druga bestia razem tworzą antychrześcijańskie, antychrystowe mocarstwo światowe i należy je interpretować jako dwa jego aspekty, które razem są niezbędne do jego istnienia i władzy.
.


Tożsamość drugiej bestii

Pismo Święte nie pozostawia nas w nieświadomości co do tożsamości tej drugiej bestii. Nie jest to kolejne królestwo, ale jedynie duchowo-etyczny aspekt antychrześcijańskiej władzy. Świadczy o tym fakt, że wynurza się nie ze wzburzonego i niespokojnego morza, lecz ze stabilnej i spokojnej ziemi; nauka i filozofia nie rozwijają się w czasach wojen i przewrotów, lecz są rozwijane w cichym studium czasu pokoju.

Wynika to też z faktu, że ta druga bestia nie ma wyglądu dzikiego potwora, ale raczej baranka. I na koniec zauważmy, że ta druga bestia przemawia i podkreśla swoją mowę, czyniąc wielkie znaki i cuda. Działa poprzez przemawianie, głoszenie i nauczanie, a w ten sposób przekonuje ludzi do oddania czci pierwszej bestii i uczynienia jej obrazu. Nie może być też wątpliwości, że ta druga bestia jest tym samym, co fałszywy prorok

Obj. 19:20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką

Wszystkie te dane prowadzą do tego samego wniosku, a mianowicie, że ta druga bestia reprezentuje moc fałszywego proroctwa, czyli intelektualny, duchowy i moralny aspekt antychrześcijańskiej potęgi światowej. To potęga fałszywej filozofii, agnostycyzmu, ateizmu, modernizmu; fałszywej religii bez Chrystusa, głoszonej dzisiaj z wielu ambon; fałszywej nauki, to znaczy nauki, wszystkich jej wyników i wynalazków oddanych na służbę grzechowi, zajętych mądrością ludzką, która jest zmysłowa, ziemska, diabelska. I czyni cuda, przez które ludzie są zwodzeni i nakłaniani do podążania za pierwszą bestią oraz oddawania jej czci, a także wielbienia jej obrazu – cuda zatem nie w służbie Bogu, ale w służbie diabłu.

W naszych czasach potężnych wynalazków, pary i elektryczności, nowoczesnych udogodnień, telefonu i telegrafu, telewizji i radia, zaczynamy rozumieć, czym będą te znaki i cuda. Któż może powiedzieć, co jeszcze przyniesie przyszłość z tych cudów, które świadczą o mocy człowieka i posłużą jako dowody wiarygodności antychrześcijańskiej władzy? Któż zaprzeczyłby możliwości dosłownego wypełnienia się Pisma

Obj. 13:13 I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi”. Będą to dni, w których nawet wybrani byliby zwiedzeni, gdyby owe dni nie były skrócone!


Kult, obraz i piętno

Pod wpływem tej drugiej bestii ludzie zostaną zwabieni do oddawania czci pierwszej bestii.

 • Jego nauczanie jest powszechnie akceptowane.
  .
 • Moc jego cudów jest porywająca i oczarowuje miłośników tego świata.
  ,
 • Bestia zaopatruje ich we wszystkie nowoczesne sprzęty, wygody i luksusy życia.

To dzięki tej drugiej bestii w niemałej mierze królestwo antychrystowe jest wszystkim, czego może pragnąć człowiek cielesny. Dlatego ludzie w tej epoce antychrześcijańskiego dobrobytu i chwały będą dobrowolnie czcić bestię. Wszyscy ludzie idą w podziwie za bestią!

I wcale nie jest niepojęte, że ​​ten kult będzie faktycznie ofiarowywany jednej osobie, osobowemu Antychrystowi, stojącemu na czele antychrystowego królestwa. Niech pojawi się człowiek obdarzony mocą uniwersalnego geniusza, który jest w stanie stworzyć warunki światowego dobrobytu, a ludzie z radością zapomną, że wierzyli w demokrację i okrzykną tego „zbawcę świata” swoim panem i będą oddawać mu cześć jako swemu bogu! Hitler w Niemczech i Mussolini we Włoszech byli narodowymi ilustracjami prawdziwości tego stwierdzenia.

Jednak kult Antychrysta również będzie obowiązkowy. On nie zniesie sprzeciwu. Duch antychrześcijański jest bardzo „liberalny, tolerancyjny” — pod warunkiem, że czcisz bestię i jej obraz. Ci, którzy odmówią zgięcia kolan przed tym uniwersalnym bożkiem, będą cierpieć prześladowania. Po raz kolejny miecz władzy światowej zostanie zwrócony przeciwko świętym Chrystusa. Zostaną zabici.

A poza tym nie będzie dla nich miejsca w tym imperium Antychrysta. Będą wyrzutkami społecznymi i ekonomicznymi. Będą uczynieni pariasami w dosłownym znaczeniu tego słowa. Nie będzie im wolno bowiem kupować ani sprzedawać, chyba że oddadzą cześć bestii i jej wizerunkowi! Jak łatwo te rzeczy można zrealizować dosłownie, widać na przykład w potędze związków zawodowych w wielu miejscach, gdzie nie będzie można zatrudnić ani znaleźć pracy, jeśli nie zgodzisz się nosić odznaki związkowej i nie ostemplujesz swoich towarów etykietą związkową.

Druga bestia dba o to, aby nikt nie uciekł, aby wszyscy, którzy odmówili czci pierwszej bestii, zostali zdemaskowani! Nie będzie można się ukryć przed jego zemstą. W jego czasach ludzie będą zmuszeni otwarcie wyznawać, czy są za czy przeciw Chrystusowi. Linie demarkacyjne zostaną wyraźnie nakreślone. Dokona się to dzięki „obrazowi bestii”. Albowiem druga bestia

Obj. 13:14-17 .

14. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.

15.  I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

16. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

17. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia

Nie sposób przewidzieć, jak dokładnie urzeczywistni się ten wizerunek bestii i ten znak na prawej ręce lub na czole jego wyznawców. Oczywiście jest nie tylko bardzo możliwe, ale także w naszych czasach całkowicie wyobrażalne, że ​​w epoce Antychrysta będzie istniał dosłowny obraz bestii, który ludzie będą spotykać wszędzie i będą zmuszeni uznać, a przed którym też będą musieli się kłaniać i oddawać mu cześć. Powrót do kultu obrazu wcale nie jest poniżej godności współczesnego pogaństwa.

Pomyśl o posągu bogini Rozumu w l’ Église de Notre Dame w Paryżu w czasie Rewolucji Francuskiej! A jakże łatwo możemy, w naszych czasach plakietek i przycisków, wyobrazić sobie dosłowną realizację piętna na prawej ręce lub na czole, o czym mówi tekst w 13 rozdziale Księgi Objawienia!
.


Cel obrazu i znamienia

Nie ma jednak większego znaczenia, czy jesteśmy w stanie czy nie określić, jaką formę przybiorą ten wizerunek i piętno. O wiele większe znaczenie ma cel, któremu one muszą służyć. Bo tym celem jest widocznie publiczne zdemaskowanie tych, którzy odmawiają czci bestii i uczynienie ich przedmiotem prześladowań. Obraz będzie przemawiał! A przez swoją mowę sprawi, że wszyscy, którzy odmówią oddania czci bestii, zostaną zabici.

Znów jest mało istotną kwestią, w jakiej formie przemówi ów obraz. Nie jest już wykluczone, że realizacja tegoż przedstawienia będzie dosłownym wypełnieniem tekstu. Ale on przemówi! Dosłownie lub w przenośni, to bez znaczenia, obraz z pewnością przemówi. Będzie on zapisywał bestii

 • każdy wasz szept,
 • wasze sekretne myśli
 • i skłonności w stosunku do antychrystowej władzy
 • ujawni wasze „Tak” lub „Nie”, wasze „Za” lub „Przeciw”.
 • nie będzie możliwości ucieczki.

A znamię będzie mówiło samo za siebie. Nie noszenie odznaki Antychrysta z pewnością zdemaskuje cię jako kogoś, kto nie pochodzi od Antychrysta, ale od Chrystusa. A Antychryst nie ma względu na osoby! Bogaci i biedni, niewolnicy i wolni (a czyż to sugeruje, delikatnie mówiąc, że komunizm nie będzie ostateczną formą społeczeństwa?), tak mali, jak i wielcy będą musieli pokazać piętno bestii. Nieokazanie go napiętnuje osobę jako wyrzutka, na próżno szukającego miejsca, w którym mógłby kupić swój chleb powszedni!

Wówczas nie będzie już możliwe służenie Bogu i mamonie, nawet z pozoru. Będzie to czas wielkiego ucisku dla świętych w Chrystusie Jezusie. Ale jednocześnie będzie to okres, w którym granice zostaną bardzo wyraźnie wytyczone. Wtedy jeszcze raz okaże się, kto boi się Pana, a kto się Go nie boi. A świętym w sprawie Chrystusa będzie dana łaska, aby nie tylko w Niego wierzyli, lecz także z Nim cierpieli!

Łuk. 16:13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
.
Filip.1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;


A święci odniosą zwycięstwo!

Antychryst musi ponieść klęskę. Jego ostateczna i całkowita porażka jest już przypieczętowana. Albowiem Chrystus zwyciężył świat i zasiada po prawicy Boga, przyobleczony wszelką mocą i władzą w niebie i na ziemi.

Rządy i brednie Antychrysta będą trwać tylko przez pewien czas. Rozdział ten mówi nam, że ma on możność sprawowania władzy przez czterdzieści i dwa miesiące. Ta moc jest mu dana przez Boga. Okres czterdziestu i dwóch miesięcy jest widocznie taki sam, jak okres tysiąca dwustu sześćdziesięciu dni, trzy i pół roku, czas, czasy i pół czasu, wspomniany w innym miejscu Księgi Objawienia.

Obj. 11:2 Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieścid wamiesiące.
.
Obj. 12:6 A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
.
Obj. 12:14 I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża.

Jako symboliczne wskazanie czasu odnosi się ono do całej nowej dyspensacji. Okres, w którym „niewiasta” (kościół nowej dyspensacji) jest żywiona na „pustyni”, to według Objawienia 12:6 tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni; a ten sam okres jest wskazany w wersecie 14 tego rozdziału jako „czas i czasy i pół czasu”. Oczywistym jest, że jest to ten sam okres, na który wskazują czterdzieści i dwa miesiące, bo czterdzieści dwa miesiące to tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni, czyli trzy i pół roku.

Jest to zatem okres całej tej dyspensacji, chociaż może ona mieć bardziej dosłowne spełnienie na końcu. Przez cały okres dyspensacji Antychryst jest na świecie, choć w pełni swej mocy objawi się dopiero przy końcu czasów. I nie jest wykluczone, że w pełni swej władzy będzie trwał tylko trzy i pół roku lub czterdzieści i dwa miesiące w dosłownym znaczeniu tego słowa.
.


Porażka Antychrysta

Obj 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu.

Jakkolwiek by było, poniesie klęskę. Jego czas jest ograniczony. On zostanie odcięty. Zgodnie z Objawieniem 17:16 koniec imperium antychrystowego (antychrześcijańskiego) będzie zaznaczony przez tę powszechną wojnę światową pomiędzy centralnymi mocarstwami antychrystowymi a narodami zamieszkującymi cztery krańce ziemi, gdyż dziesięć rogów, reprezentujących mocarstwa pogańskie, znienawidzi wszetecznicę i spustoszy ją. I to właśnie na scenę tego spustoszenia zstąpi Pan na obłokach niebieskich, aby tchnieniem ust Swoich strawić Swych nieprzyjaciół i sądzić wszystkie narody ziemi.

O tym, że on zawiedzie i upadnie, świadczy również jego liczba lub liczba jego imienia, liczba sześćset sześćdziesiąt i sześć. Zaproponowano tysiąc i jeden interpretacji tej liczby, które czytelnik może znaleźć w komentarzach do tego fragmentu. Wiele z nich jest dowodem dużej wiedzy i cechuje je wielka pomysłowość. Zwykle interpretują liczbę bestii tak, jakby była zagadką, którą zaproponowano do rozwiązania.

Najbardziej znaną z tych interpretacji, datowaną wstecz na czasy wczesnych ojców kościoła i nadal akceptowaną przez wielu współczesnych interpretatorów Pisma Świętego, jest ta, która w liczbie 666 odnajduje greckie litery, które tworzą słowo „Lateinos” i odnosi liczbę bestii do rzymskiego cesarza albo według innych do papieża. Litery alfabetu greckiego mają wartość liczbową. W kolejności litery, które składają się na słowo Lateinos, reprezentują następujące liczby: 30, 1, 300, 5, 10, 50, 70, 200. Suma tych liczb wynosi 666.

Przeciwko tej interpretacji istnieje jednak wiele ważkich zastrzeżeń. Głównym z tych zarzutów jest to, że wydaje się ona być żonglowaniem pojęciami Pisma Świętego w celu osiągnięcia z góry założonego wyjaśnienia. Imię „Lateinos”, niezależnie od tego, czy odnosi się do konkretnego cesarza rzymskiego, do samego cesarstwa rzymskiego, czy do papieża, było w umyśle tłumacza; a liczba 666 została, całkiem dowolnie, rozłożona na te cyfry, które odpowiadałyby literom tego imienia! Jeśli w ten sposób zaczniemy żonglować pojęciami z Pisma Świętego, to nie będzie końca ewentualnym interpretacjom.

Liczbę 666 można łatwo rozłożyć na inne kombinacje cyfr, aby przeliterować inną nazwę. Ireneusz wahał się już między imionami Teitan i Lateinos, lecz wolał to pierwsze. Zresztą grecką formą nazwy „łacina” nie jest Lateinos, ale Latinos, więc układanka słowno-cyfrowa nawet się nie sprawdza! Nic dziwnego, że Alford mógł napisać:

„Nawet gdy kieruję moją uwagę na korzyść nazwy „Lateinos” Ireneusza, czuję się prawie skłonny ją wycofać. Jest to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie, jakie podano; ale mam przekonanie bliskie pewności, że to nie jest to rozwiązanie.”


Zagadka imienia bestii

Wydaje mi się, że musimy wziąć pod uwagę wstępne słowa z Objawienia

Obj. 13:18 Oto mądrość. Kto ma rozum, niech policzy liczbę bestii

A tych słów nie wolno czytać tak, jakby były tożsame z: „Oto zagadka. Niech ten, kto jest pomysłowy, rozwiąże ją”. Mądrość i zrozumienie uwzględniają ogólnie światło Słowa Bożego, aby zinterpretować konkretny fragment. I z pewnością jest w harmonii z Pismem Świętym w całości odczytywanie w liczbach znaczenia symbolicznego. Tym bardziej należy się spodziewać, że liczba 666 ma znaczenie symboliczne, ponieważ występuje w Księdze Objawienia.

Jeśli zastosujemy tę zasadę, stwierdzimy, że

 • sześć to liczba ziemskiego stworzenia z uwzględnieniem czasu
  .
 • cztery to liczba ziemi mając na względzie jej rozmiary. Pismo Święte mówi o czterech wiatrach i czterech krańcach ziemi.

Ale sześć to liczba ziemi i wszystkich ziemskich rzeczy z punktu widzenia ich rozwoju w czasie. Jest to liczba tygodnia stwarzania. Jest to liczba naszego tygodnia trudu i znoju bez szabatu. Dlatego jasno przedstawia ideę pracy bez odpoczynku, wysiłku, który nie jest uwieńczony sukcesem, trudu, który kończy się ostatecznym niepowodzeniem, czasu bez wieczności! Liczba sześć oznacza zatem wszystkie wysiłki człowieka w czasie, aby znaleźć wytchnienie w rzeczach czysto ziemskich.

To, że ta liczba jest trzykrotnie powtarzana i pomnożona przez liczbę 10, a następnie przez 10 razy 10, wskazuje

 • po pierwsze na kompletność tego wysiłku człowieka, aby sprawy tego „świata” doprowadzić do jak najwyższego możliwego rozwoju, bo liczba 10 zawsze oznacza pełnię;
  .
 • po drugie wskazuje na to, że człowiek na przestrzeni dziejów wielokrotnie usiłuje dotrzeć do reszty, aby ustanowić swój ideał królestwa ludzkiego, lecz wielokrotnie ponosi porażkę. Bo jest tylko Człowiekiem.

A liczba człowieka to zawsze sześć. Bez Chrystusa jest ograniczony do tej liczby sześć. Siódemki, ostatecznego szabatu, prawdziwego odpoczynku, nigdy nie osiąga. Antychryst jest z dołu. A jego wysiłki są zawsze ograniczone liczbą sześć i dlatego są skazane na niepowodzenie.

Natomiast święci w Chrystusie Jezusie, którzy mają cierpliwość, którzy nie czczą bestii i jej obrazu, lecz są wierni aż do końca, choć na tym świecie mogą wydawać się przegrani, osiągają liczbę siedem, wieczny Szabat, odpocznienie, które pozostaje dla ludu Bożego! Szukają bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest ich Bóg! I nigdy nie zawiodą ani nie będą zawstydzeni, ponieważ ich „Jozue”, Wódz ich zbawienia, poszedł przed nimi i na pewno poprowadzi ich do wiecznego zwycięstwa niebiańskiego Kanaanu.

Tłumaczył Robert Jarosz, na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email