Wbrew obiegowej opinii zielonoświątkowców, cudowne dary i znaki nie były powszechne w Kościele Apostolskim. Towarzyszyły przede wszystkim Apostołom czyli Dwunastu i Pawłowi oraz ich najbliższym współpracownikom. Słowo Boże informuje wyłącznie o dwóch przypadkach, gdy cudowne dary zostały udzielone w inny sposób niż nałożenie rąk przez Apostołów.

Pierwszym byo to wydarzenie w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli powstanie kościoła (w obecności Apostołów),
Drugim zaś pierwszym w historii przyłączenie do Kościoła pogan (również w obecności Apostołów).

Wszystkie inne przypadki informują, że aby cudowny dar mógł być udzielony, potrzebne było nałożenie rąk przez Apostoła.

Sposoby udzielania cudownych darów i znaków Ducha Świętego
Jan 20:21-23 Pierwsza zapowiedź udzielenia Ducha Apostołom zgromadzonym w ukryciu w obawie przed Judaistami
Marek. 16:11-20 Druga zapowiedź udzielenia mocy Ducha Apostołom zebranym w domu w Jerozolimie. Apostołowie będą mogli udzielać darów Ducha w postaci znaków i cudów innym
Dzieje 1:2-9 Trzecia zapowiedź udzielenia mocy Ducha dana Apostołom
Powstanie Kościoła – tu cudownych darów i znaków udzielił Duch Święty bezpośrednio
Dzieje 2:1-8 włączenie Żydów do Kościoła
Dzieje 10:44-48
Dzieje 11:1-18

włączenie pogan do Kościoła

Udzielanie darów Ducha przez nakładanie rąk czyli znamię Apostoła
Marek 16:20 Apostołowie – ustanowienie znamienia (znaku) Apostolskiego
Dzieje 4:29-33 Moc Ducha działa przez Apostołów – znaki i cuda
Dzieje 5:12 Dwunastu Apostołów – znaki i cuda
Dzieje 8:17-20 Apostołowie Jan i Piotr Samarytanom –znamię Apostoła zdefiniowane jako  dar Ducha Świętego; znamię pożądane przez Szymona czarnoksiężnika
Dzieje 14:3 Moc Ducha działa przez Apostołów – znaki i cuda
Dzieje 19:1-7 Apostoł Paweł Joanitom
Dzieje 19:11 Apostoł Paweł – cuda
Rzym. 15:18-19 Apostoł Paweł – znaki i cuda
2 Kor. 12:12 Apostoł Paweł – znamię Apostoła – znaki i cuda
2 Tym. 1:6-7 Apostoł Paweł Tymoteuszowi
Hebr. 2:3-4 Apostołowie (rodzaje darów wedle woli Boga)
Gal. 3:5 Apostoł Paweł Galatom
Rzym. 1:11 Apostoł Paweł udziela cudownych darów Ducha

Widzimy, że Apostołowie nakładali ręce lecz dary przydzielane były według woli Boga Ducha Świętego. Podsumowują to dwa fragment Słowa Bożego:

Hebr. 2:3-4 3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? 4 Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.

  • my – to wszyscy, którzy nie jesteśmy Apostołami
    .
  • tych, którzy go słyszeli – to Apostołowie; i chociaż osobiście Jezusa słyszeli nie tylko Apostołowie, referent tego fragmentu zostaje zawężony i określony dobitniej przez kolejne stwierdzenie, czyli
    .
  • Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego – taką moc mieli wyłącznie Apostołowie bezpośrednio powołani przez Jezusa i będący świadkami Jego zmartwychwstania.
    .
  • udzielanie Ducha Świętego według sowjej woli – Apostołowie nakładali ręce, lecz wybór darów zależał od suwerennej woli  Boga Ducha Świętego..

Gal. 3:5 Ten więc (Apostoł Paweł), który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary?

Rzym. 1:11 Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia;

1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

Tylko człowiek niespełna rozumu może stwierdzić, że dziś w Kościele występują osoby posiadające te same cechy i moc czynienia cudów co Apostołowie. Apostołowie stanowili fundament Kościoła, fundamentu nie kładzie się wielokrotnie lecz tylko raz. Wierzymy, że Apostołowie przeminęli, a wraz nimi cudowne moce, znaki i cuda, które były udzielane przez ich nałożenie rąk. Taka jest wola Boża. Nie zamykajmy Boga w pudełku nakazującym Mu działać zawsze tak samo, a nie wedle Jego woli.

Pęd do cudów i znaków współczesnych wyznawców ruchu zielonoświątkowego podsumowuje poniższy fragment ukazując również, skąd u tych ludzie bierze się prowadząca na zatracenie emocjonalna wiara w fałsz:

2 Tes. 2:9-19 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu;

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email