ZGUBNA DROGA

 

Czym jest zgubna droga? To lista nauczycieli i mówców, których nie polecamy, lecz pragniemy przestrzec, że przyjmowanie nauk głoszonych przez tych ludzi, może zwieść człowieka w kierunku zgubnej drogi, prowadzącej do poważnych problemów duchowych lub nawet na zatracenie.

Według Biblii zwodziciel to ten, który m.in. pociąga za sobą ludzi, który skupia ludzi wokół siebie i fałszywych nauk. Moze także działać w jakimś kolektywie, ale jest rozpoznawalny indywidualnie, bo działa w swoim imieniu.

Mat. 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Marek 13:22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

1 Tym. 4:1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;

2 Piotra 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.  2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Dzieje 20:29 Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.

1 Kor. 1:19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.

Gal. 2:4 A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
2 Kor. 11:13 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa.

1 Jana 2:18.26 18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. 26 To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
.

Gdy ludzie pytają mnie. “Jaki jest największy problem kościoła?” zawsze odpowiadam tak samo: brak rozeznawania. To największy problem kościoła ponieważ ludzie nie rozeznają prawdy ze Słowem Bożym, z Biblią w ręku, a jeśli nie możesz rozeznać prawdy, możesz umrzeć z powodu 1000 herezji. To tak jakby mieć duchowe AIDS. Osoby z kiepskim systemem immunologicznym mogą umrzeć na 1000 chorób. Kościół może umrzeć na 1000 herezji, jeśli nie będzie odróżniał prawdy od fałszu.
.

Częścią odpowiedzialności, jaką nakłada na nas służba to z jednej strony właściwe i dobre nauczanie z wielką cierpliwością, jak czynili to Paweł i Tymoteusz. Z drugiej strony to napominanie, gromienie i karcenie przy pomocy Słowa Bożego. Doskonalenie rozeznawania jest samym sednem chrześcijańskiego życia, ponieważ jest w tym odzwierciedlone chrześcijańskie myślenie, które musi być osadzone w zdrowej nauce, i w tym właśnie miejscu ma początek rozeznanie. To oczywiste, że ogromne rzesze wierzących chrześcijan nie posiadają rozeznania prawdy. – John MacArthur, Inny ogień

..

Legaliści

Cechują ich: Szczególne wymogi w stosunku do pokarmów, świąt i rytuałów, pewne uczynki potrzebne do zbawienia
Współczesne odpowiedniki: sabatarianie, Adwentyści, Świadkowie Jehowy, Rzymski Katolicyzm.
Przedstawiciele:

.

Gnostycy

Cechują ich: Wiedza i moc dostępna nielicznym, mistycyzm, rzekoma duchowa elewacja, cielesność
Współczesne odpowiedniki: zielonoświątkowcy, charyzmatycy, libertyni, Rzymski Katolicyzm, new age, ruch wiary, mormonizm, kościół uliczny
Przedstawiciele:

.

Antytrynitarze

Cechują ich: Częsciowe lub całkowite odrzucenie Boskości Jezusa i Boskości Ducha Świętego
Współczesne odpowiedniki: zielonoświątkowy odłam Jesus-only, Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego, charyzmatycy, libertyni, new age, ruch wiary, mormonizm
Przedstawiciele:

.

Ekumeniści

Cechują ich: Kompromis doktryny na rzecz jedności, rozmycie prawdy i ewangelii
Współczesne odpowiedniki: wszystkie podmioty zgromadzone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i podobnych organizacjach
Przedstawiciele:

.

Zagraniczni zwodziciele

A. A. Allen

Agnes Ozman

Aimee Semple McPherson

Aimee Semple McPherson (1890–1944) Foursquare Church

and then told him to leave….also said that demons trashed his bed room and he walked in and told

Andrew Peakers Andrew Wommack Batsell Barrett Baxter (1916–1982)

Batsell Baxter (1886–1956)

Ben Kinchlow

Benny Hinn Bill Bright

Bill Johnson (Bethel Church)

Billy Graham Bob Jones

Carl Lentz

Charles Capps

Charles Fox Parham

Chuck Smith (1927–2013)

Cline Paden (1919–2007)

Creflo/Taffy Dollar

Curry Blake

Dale Davis

David Hogan

David Wilkerson (1931–2011) Times Square Church

Derek Prince

Doug Batchelor (1957–) Amazing Facts

Eddie Long Edward Irving

Ellen G. White (1827–1915)

Essek Kenyon

Florence L.Crawford

George Vandeman (1916–2000) It Is Written

Guy Chevreau

H.M.S. Richards Sr. (1894–1985) Voice of Prophecy

Hillsong

Howard Browne Rodeny

Ira North (1892–1984)

Jack Coe

James Edson White (1849–1928) Review and Herald Publishing Association

James Ryle

James White (1821-1881) Adventist Review

Jennie Evans

Jerry Falwell

Jesse Duplantis

Jesus Culture

Jim Bakker

Jimmy Swaggart

Joel Osteen

John Alexander Dowie

John Arnott

John Avanzini

John Crowder

John Hagee

John Kilpatrick

John Nevins Andrews (1829–1883) Andrews University

John Scotland

John White

John Wimber

John Wimber (1934–1997) Vineyard Movement

Joseph Bates (1792–1872) Great Disappointment

Joseph Prince Joseph Prince (1963–) Prosperity Gospel

Joyce Meyer

Karl Strader

Kathryn Kuhlman

Kenneth Copeland (1936–) Prosperity Gospel

Kenneth Hagin Kenneth W. Wright (1945–)

Kenneth/Gloria Copeland

Kim Clement

Larry Lea

Lucy Farrow

Mable Smith

Marc Dupont

Marilyn Hickey

Marjoe Mark Finley (1945–) It Is Written

Marshall Keeble (1878–1968)

Michael Brown

Miss Ivey Campbell

Montanus Montanism

Morris Cerullo

Mrs.Cardale

Myles Munroe

Oprah Winfrey

Oral Roberts

Paris Reidhead (1919–1992) Christian and Missionary Alliance

Pat Robertson

Paul Cain

Paul Cain (1929-) Kansas City Prophets

Paula White Paulk Earl

Peter Popoff

Rachel A. Sizelove

Randy Clark Randy Clark

Rex Humbard

Richard Dortch

Rick Joyner

Rick Warren

Rob Bell

Robert Schuller

Robert Tilton

Robert William Schambach

Robert Schuller: Hour Of Power

Rod Parsley

S. Wyndham

Siergiej Nieczytajlo

Smith Wigglesworth (1859–1947)

Stephen Strang

Steve Hill

Steven Furtick

T.D. Jakes

Todd Bentley

Todd White

Torben Søndergaard i ewangelia plus

V. Grant Jr.

Walter Scott (1796–1861)

William Branham

William Branham (1909–1965) Faith Healer

William J. Seymour (1870–1922) Azusa Street Revival

William Miller (1782-1849) Millerites

William Seymour

Woodworth Etter

Yonggi Cho

Print Friendly, PDF & Email