Fragment źródłowy

Jan 3:1-101 A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. 3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4 Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. 7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
.
8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
.
9 Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać? 10 Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

Dokąd wieje wiatr?

Skupię się na jednym wersecie, a mianowicie na wersecie 8, aby mówić o wolnej woli wiatru, lub inaczej mówiąc, wolnej woli Ducha Świętego, który sprawia, że następuje nowe narodzenie. Istnienie wolnej woli Boga przy naszym nawróceniu jest bardzo dobrą wiadomością, Ma olbrzymi wpływ na nasze życie.

(Wers 8) „Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.”

Przyjrzyjmy się bliżej kontekstowi tego wersetu, zawierającemu się w sześciu zwięzłych punktach:

 1. (Wersy 1-3): Nikodem był człowiekiem religijnym, ale nie narodzonym na nowo. To samo może dotyczyć każdego człowieka. Często mamy do czynienia z ludźmi religijnymi, ale nie narodzonymi na nowo. I chociaż Nikodem w wersecie 2 mówi: „Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel”, Jezus w wersecie 7 mówi: „Musicie się na nowo narodzić”. Dlatego jest możliwe, żeby człowiek widział Boga działającego poprzez Chrystusa, nawet, jeśli Bóg nie dokonuje żadnego dzieła w samym człowieku. Można być pod wielkim wrażeniem w sensie religijnym, nie będąc narodzonym na nowo.
  .
 2. (Wersy 3, 5 i 7): Aby ujrzeć królestwo Boże i wejść do niego, musimy się na nowo narodzić. Innymi słowy jest to warunek uniknięcia Bożego gniewu (Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim), co z kolei umożliwia powołanie nas do życia wiecznego. (Wers 3) „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. A zatem nowe narodzenie jest absolutnie niezbędnym warunkiem, abyśmy mogli być zbawieni.
  .
 3. (Wers 5): Mówiąc: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”, Jezus nie ma tu na myśli chrztu w wodzie, jak to niektórzy starają się interpretować. Jest to raczej aluzja do Ezechiela 36:24-28, wskazująca na to, że potrzebujemy nowego życia duchowego (przez działanie Ducha Świętego) i oczyszczenia (symbolizowanego przez wodę).
  .
 4. (Wers 6): Jezus mówiąc: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem”, stwierdza, że jesteśmy tylko zwykłymi, cielesnymi ludźmi, martwymi duchowo, którzy mogą być ożywieni Duchem poprzez nowe narodzenie.
  .
 5. (Wersy 7 i 10): Mówiąc: „Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?”, Jezus wskazuje, że ta nauka nie jest czymś zupełnie nowym, i ten, kto zna dobrze Stary Testament powinien zrozumieć jej sens bez żadnych problemów.
  .
 6. „… Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu”. (1 Jana 5:11) A zatem życie, które otrzymujemy od Ducha przez nowe narodzenie polega na tym, że Duch jednoczy nas z Synem Bożym, który sam w sobie jest życiem.

„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga…” (1 Jana 5:1) – Innymi słowy: wiemy, że narodziliśmy się z Boga, narodziliśmy się na nowo przez Ducha w jedności z Chrystusem (jeżeli tylko nasza wiara jest prawdziwa). Gdy Duch Święty daje nam nowe, duchowe życie, daje nam jednocześnie możliwość zobaczenia Jezusa takim, jakim jest i uwierzenia w Niego, w Jego słowa i obietnice.

„Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga?” (Jan 1:12-13) – Bóg sprawia, że rodzimy się na nowo, mając nowe, duchowe życie, mogąc jednocześnie zobaczyć i przyjąć Jezusa takim jakim jest, i zaufać mu całym naszym sercem.
.


Wiatr Ducha

Po zapoznaniu się z kontekstem, dochodzimy do wersetu 8. Jezus porównuje działanie Ducha Bożego przy nowym narodzeniu do sposobu, w jaki porusza się wiatr, wpływając na świat niepostrzeżenie i bez możliwości kontrolowania go przez nas. W wersecie 6 Jezus powiedział: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem”. Jest więc rzeczą oczywistą, że nasze nowe narodzenie jest dziełem Ducha. Kto narodził się na nowo, narodził się z Ducha. Nowe życie duchowe, które otrzymujemy poprzez nowe narodzenie jest nam dane od Ducha Świętego. Jest to jasno powiedziane w

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja mówię, są duchem i są życiem.

A zatem nowe narodzenie i nowe życie, które jest jego następstwem, pochodzą od Ducha, będąc rezultatem dzieła, którego Duch Święty w nas dokonuje. Po tym wyjaśnieniu wracamy do wersetu 8. Jezus naucza tutaj w jaki sposób Duch realizuje dzieło odnowienia.

„Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.”

Mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju grą słów, ponieważ  w języku greckim Duch i wiatr wyrażane są tym samym słowem, „pneuma”, gr. πνευμα, (Strong 4151).

Tak więc wiatr traktowany jest jako swoisty obraz lub symbol Ducha.
.


Działanie wiatru

Jezus wymienia cztery cechy działania wiatru, które są odbiciem sposobu działania Ducha:

1) „Wiatr wieje, gdzie chce…”. Wiatr (Duch) jest wolny, nie jest przez nas ograniczony. W sposób wyraźny kładzie się tutaj nacisk na wolę Ducha, a nie na naszą wolę.

2) „…i słyszysz jego głos…” Oznacza to, że wyczuwalny jest efekt niewidzialnego wiatru. Nie widzisz wiatru, ale wiesz, że on wieje z powodu jego dźwięku, odczuwasz go twoją skórą, widzisz poruszające się liście i gałęzie drzew oraz pył, który unosi się w powietrzu. Tak dokonuje się w nas dzieło regeneracji: nie mamy pojęcia, jak to się  stało, widzimy jedynie jego efekty.

3) „…nie wiesz, skąd przychodzi…”. Jest oczywiste, że nie możemy ani spowodować, aby Duch się poruszał, ani kontrolować Jego ruchu lub działania. „…nie wiesz…” Te słowa oznaczają, że dla nas jest to tajemnicą. Duch działa w sposób, którego nie potrafimy w pełni zrozumieć:

Marek 4:26-27 „I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak.” 

4) Na końcu pierwszego zdania z wersetu 8 mówi: „…[nie wiesz] dokąd zmierza.” Nie możemy określić ani Jego pochodzenia, ani przeznaczenia. Duch jest wolny, idzie tam, gdzie chce. Działanie Ducha Świętego otoczone jest dla nas tajemnicą. Ma on swoją własną wolę i zgodnie z nią  się porusza. Nie możemy tego kontrolować, nie było to możliwe ani 2000 lat temu, ani teraz. Nie decydujemy o tym co robi wiatr, on zawsze robi to, co chce. Jest całkowicie wolny.
.


Wiatr ma działanie decydujące

Następnie Jezus dokonuje porównania. (Wers 8): „Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.” Chodzi tutaj o podkreślenie niezależności wiatru, jeśli chodzi o wywoływane przez niego skutki. To nam uświadamia, że Duch działa w sposób wolny i nieskrępowany, powodując u różnych osób nowe narodzenie.

Werset 8 z rozdziału 3 Ewangelii według św. Jana uczy nas, że tak samo jak nie mamy wpływu na wiatr, nie mamy też żadnego wpływu na to, aby Duch spowodował nowe narodzenie. Mówiąc dokładniej, nie do nas należy decyzja ani wola powodująca nowe narodzenie. Wola Ducha jest decydująca, aczkolwiek nasza wola dostosowuje się do woli Ducha w momencie nowego narodzenia. Odnowienie, które się w nas dokonuje, powoduje widoczne efekty tak, jak widoczne są efekty wiatru. „… słyszysz jego głos…”

Fundamentalnym efektem działania wiatru (Ducha) jest to, że jesteśmy ożywieni, wzbudzeni duchowo (rodzimy się na nowo). Zaczyna działać nasza duchowa wola, pozwalająca nam przyjąć Chrystusa i uwierzyć w niego. Dzieje się to wszystko, ponieważ wieje wiatr, a nie na odwrót. To nie my rozpoczynamy cały ten proces. Nasza wola ożywiana jest i kierowana ku Chrystusowi, ponieważ Duch porusza się tam gdzie chce i daje nowe życie temu, komu chce.
.


Nieodparta i suwerenna łaska

Używając zwrotu „Nieodparta łaska”, lub „Suwerenna łaska” chcemy podkreślić, że Duch Święty jest Duchem Bożym i w związku z tym jest niezależny i wszechmogący. Jest też niezawodnie skuteczny w dziele regeneracji człowieka. Nie oznacza to jednak, że nie stawiamy oporu Duchowi. Biblia wyraża się jasno na ten temat.

Dzieje 7:51 Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy!

Suwerenność łaski oraz Ducha oznacza, że gdy Bóg kogoś wybierze, jest w stanie pokonać bunt i opór jego woli. Dokonuje tego prezentując nam Jezusa w sposób tak przekonywujący, że nasz opór zostaje złamany, przychodzimy do niego z naszej własnej woli, przyjmujemy go i wierzymy w niego. I właśnie dokonując tego, Duch Święty objawia swą łaskę i suwerenność. Spójrzmy co na ten temat mówią inne fragmenty Pisma.

Jan 6:44…65 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. …nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca

Dzieje 13:48 … uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego

Rzym. 9:15-16 Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

Innymi słowy wiatr wieje gdzie chce i jak chce, dokonując naszego odnowienia.

Filip. 2:12-13 … z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania

Nasze niezbędne pragnienie zbawienia zawdzięczamy zatem dziełu i woli Boga.

Efez. 2:8-9 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Wiatr, który wieje gdzie chce, daje życie i wiarę.

Zatem (Jana 3:8) wraz z wieloma innymi fragmentami Pisma pokazuje nam w sposób jednoznaczny i definitywny, że nowe narodzenie jest dziełem dokonywanym z woli Ducha, który kontroluje również naszą wolę.

Na naukę zawartą w Jana 3:8 możemy zareagować na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest uczucie zagrożenia, natomiast drugi to uczucie spokoju i pewności. Niektórzy czują się zagrożeni, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że nie mają żadnej kontroli nad swoim nowym narodzeniem a tym samym nad zbawieniem, w związku z czym czują się bezradni. Dla innych ta sytuacja jest uspokajająca, ponieważ odkryli, że ich zbawienie zależy tylko i wyłącznie od Boga.

Mirosław Tarczyński


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email