Pismo określa naturę tego, czego dokonał Jezus Chrystus jako dzieło pośrednika i kapłana

Hebr. 9:15 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.

Chrystus działa jako pośrednik, będąc kapłanem tych, których przyprowadza do Boga. To, że Chrystus nie dla wszystkich jest kapłanem wynika jasno zarówno z doświadczenia jak i z Pisma.

1 Jana 1:2 1. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika (funkcja kapłana) u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 2. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze (wybranych Żydów), lecz także za grzechy całego świata (wybranych pogan)
.
1 Tym. 2:5-6 5. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik (funkcja kapłana) między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; 6. Który wydał samego siebie na okup za wszystkich (tcyh, dla których jest pośrednikiem), na świadectwo we właściwym czasie.
.
Rzym. 8:32-34 32.On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich (za którymi też się i wstawia), jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.  34. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się (funkcja kapłana) za nami (tymi wszystkimi, za których został wydany).

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temaci

Print Friendly, PDF & Email