SPIS RZECZY

.

.

.

Bohaterowie wiary


.

.

.

Charyzmania

Inny ogień

 1. Rola znaków i cudów w planie Bożym
 2. Koniec objawienia to koniec cudów i znaków
 3. Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 4. Natura znaków i cudów
 5. Koniec znaków i cudów – świadectwo Słowa i historii Kościoła
 6. Wystarczalność Słowa Bożego
 7. Nowotestamentowe zasady używania znaków i cudów

Pozostałe

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 3. A takie znaki będą towarzyszyć
 4. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 5. A takie znaki będą towarzyszyć: szaleństwo zielonoświątkowych podróbek
 6. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 7. Apostoł apostołowi nie równy
 8. Badajcie duchy
 9. Bluźniący upadłym aniołom
 10. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 11. Błędy Ducha Świętego
 12. Boży prorok
 13. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 14. Bóg bordowych śrubokrętów
 15. Byłem Charyzmatykiem, Kamil Kranc
 16. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 17. Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 18. Chorujący uzdrowiciele
 19. Choruje kto między wami?
 20. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 21. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 22. Co z emocjami?
 23. Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 24. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 25. Czy Apostoł Paweł miał demona?
 26. Czy dary Ducha przeminęły?
 27. Czy doświadczenie jest miarą prawdy?
 28. Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 29. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 30. Czy wierzący może być zwiedziony?
 31. Czym jest wiara?
 32. Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 33. Dar języków
 34. Decyzja odejścia z K5N
 35. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 36. Demony wyganiać będą, część 1
 37. Demony wyganiać będą, część 2
 38. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 39. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 1
 40. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 2
 41. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 42. Dualizm a herezja Marcjona
 43. Ducha nie gaście
 44. Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 45. Dwanaście kroków zeloty zielonoświątkowstwa
 46. Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 47. Ekstazy proroków Starego Testamentu
 48. Emocjonalizm, mistycyzm i antyintelektualizm
 49. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 50. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 51. Generacja T
 52. Gdy przemawiał Bóg
 53. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 54. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 55. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 56. Głosy w głowach charyzmatyków
 57. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 58. Główne cechy „ewangelii sukcesu”
 59. Granice zielonoświątkowego szaleństwa
 60. Grzech zielonoświątkowstwa
 61. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 62. Henoteizm pseudokościoła
 63. Herezja Perfekcjonizmu
 64. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 65. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 66. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 67. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 68. Islamoświątkowcy
 69. Jego rany uzdrowiły nas
 70. Jeszcze kościół czy już sekta?
 71. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 72. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 73. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 74. Jezus przyjął czy dał dary?
 75. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 76. Karykatura ewangelii
 77. Kobiety prorocy
 78. Konsekwencje fałszywych doktryn
 79. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 80. Kto będzie sądził świat?
 81. Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 82. Litera zabija lecz Duch ożywia
 83. Ludzcy nauczyciele
 84. Ludzka moc wypędzania demonów
 85. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 86. Metoda „na Gamaliela”history
 87. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 88. Moc chrześcijanina
 89. Modlitewni entuzjaści
 90. Modlitwa o dar mądrości
 91. Modlitwa o dary Ducha Świętego
 92. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 93. Mormonizm, religia wytrzaśnięta z kapelusza
 94. Możecie wszyscy prorokować
 95. Nagi Dawid tańczy
 96. Nakładanie rąk
 97. Namaszczenie Ducha Świętego
 98. Nie było trzeciej fali cudotwórców
 99. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 100. Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!
 101. Niebo, Hilsong i herezja
 102. Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 103. Niepełne uzdrowienia
 104. Niewysłowione westchnienia
 105. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 106. Objawienie jest skończone
 107. Oczyszczam cię krwią Jezusa…
 108. Opętani „chrześcijanie”
 109. Ostrzeżenie przed zielonoświątkowcami
 110. Otumanieni duchem
 111. Owoce Babilonu
 112. Pełnia Ducha
 113. Pijani w duchu
 114. Początki kościoła a rola Apostołów
 115. Pogański koń trojański
 116. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 117. Powaleni duchem
 118. Poza rozsądek ku mistycyzmowi
 119. Późniejszy deszcz
 120. Precz z waszymi snami i objawieniami
 121. Projekt 700 miast
 122. Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 123. Prorocy i proroctwa
 124. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 125. Przeciw fałszywej duchowości
 126. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 127. Puszkowanie Pana Boga
 128. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 129. Reformowani apostaci i heretycy
 130. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami
 131. Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 132. Skąd się biorą zwiedzenia?
 133. Słowo dla nie-zielonoświątkowców
 134. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 135. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 136. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 137. Spurgeon, impresje i proroctwa
 138. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 139. Sundar Singh, człowiek, któremu rzekomo objawił się Jezus
 140. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 141. Syn zatracenia, czy to ty przyjacielu?
 142. Szamanizacja chrześćijaństwa
 143. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
 144. Świątynia Ludu, studium przypadku
 145. Tak samo jak Luter, udzerzam twojego ducha w pysk
 146. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 147. Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 148. Uzdrawiający zwodziciele
 149. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 150. Wiara oparta o cuda i znaki
 151. Wiara ze słuchania
 152. Większe cuda niż Jezus
 153. Wizja nieba dźwignią handlu
 154. Wrażenia Spurgeona a proroctwa
 155. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 156. Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 157. Wszystko mogę w Chrystusie
 158. Wyganianie demonów
 159. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 160. Z poradnika charyzmatyka
 161. Zachęcający do fałszywego prorokowania, strzeżcie się
 162. Zagadnienie cesacjonizmu
 163. Zanurzeni w ogniu
 164. Zawodne „proroctwa”
 165. Zbawiony czy samozwiedziony?
 166. Zielonoświątkowa „postteologia”
 167. Zielonoświątkowi heretycy kontra Duch Święty
 168. Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 169. Zielonoświątkowy spirytyzm
 170. Związane ręce Boga
 171. Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
  .

.

 

.

Chrystologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 4. Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 5. Boskość Mesjasza
 6. Bóg Syn
 7. Bóg Syn: Jego preegzystencja
 8. Bóg Syn: Jego przyjście w ciele
 9. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 10. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 11. Bóg Syn: Jego wniebowstąpienie i kapłaństwo
 12. Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć
 13. Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie
 14. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 15. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 16. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 17. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 18. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 19. Ewangelia głoszona demonom?
 20. „Gniewny” Jezus
 21. Harmonia Ewangelii: zmartwychwstanie Jezusa
 22. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 23. Jego wiara w nas
 24. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 25. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 26. Kim był Immanuel?
 27. Kto będzie sądził świat?
 28. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 29. O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 30. Oblicze Boga
 31. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 32. Od kiedy demony znały Jezusa?
 33. Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 34. Polemika z modalizmem
 35. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 36. Postaci z wizji Daniela i Jana
 37. Przedwieczny Syn Boży
 38. Świadkowie Jezusa
 39. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 40. Uniżony żywy Bóg
 41. Uważajcie kogo prosicie
 42. Wschód słońca z wysoka
 43. Wszechobecność Syna Bożego
 44. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

.

Chrześcijańska moralność

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Aborcja, rzeź nienarodzonych
 3. Antykoncepcja i moralność seksualna
 4. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 5. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 6. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 7. Cierpienie ku dobremu
 8. Co z emocjami?
 9. Czy ateistyczna moralność ma sens?
 10. Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 11. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 12. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 13. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 14. Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 15. Czym jest podstęp i oszustwo?
 16. Dlaczego nagość Noego doprowadziła do klątwy Chama?
 17. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 18. Do czego dążą aktywiści LGBT?
 19. Eutanazja, czyli zamordujmy sobie dziecko…
 20. Ewolucja: Kłamstwo węża
 21. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 22. Grzech samobójstwa
 23. Grzech seksualności a uświęcenie
 24. Hodowla człowieka
 25. Homoseksualizm a Mateusza 19:12
 26. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 27. Jaka jest wola Boga dla mojego życia?
 28. Kara śmierci dla morderców
 29. Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 30. Nadstaw drugi policzek
 31. Nagi Dawid tańczy
 32. Nakrywać, czy nie nakrywać?
 33. Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 34. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 35. O nakrywaniu głowy
 36. Odnośnie zapłodnienia in vitro i surogatek
 37. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 38. Pastor chce wojny z Chinami?
 39. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 40. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 41. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 42. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 43. Problem przebaczenia
 44. Psalm 5: Pod obstrzałem
 45. Romowie, za których umarł Jezus
 46. Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 47. Sprawa małżeństw i rozwodów
 48. Szabas a zbawienie z uczynków
 49. Sztuka dyskusji – adversus haereses
 50. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 51. Tyrania słabszego brata
 52. Wykorzystanie twojego czasu
 53. Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 54. Zakonolubni fanatycy
 55. Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 56. Zrzuć z siebie starego człowieka
 57. Żołnierze szlachetni
 58. Życie pod władzą.
  .

 


..

.

.

Egzegezy

Stary Testament
 1. Dan. 9:24-27 Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 2. Dan. 10:5-6 Postaci z wizji Daniela i Jana
 3. Ezech. 18:32 Kalwinizm a Ezechiel
 4. Ezech. 33:11 Kalwinizm a Ezechiel
 5. Ezech. 39:29 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 6. Izaj. 6:1-10 Pan zastępów
 7. Izaj. 7:9-16 Kim był Immanuel?
 8. Izaj. 7:14 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 9. Izaj. 9:6 Ojciec wieczności, Bóg mocny
 10. Izaj. 19:1-25 Boży plan a przyszłość Egiptu
 11. Izaj. 26:3 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 12. Izaj. 29:9-14 Pijani w duchu
 13. Izaj. 43:11 Ja jestem Panem i zbawicielem
 14. Izaj. 44:2-4 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 15. Izaj. 53:5 Jego rany uzdrowiły nas
 16. Izaj. 56:10 Skąd się biorą zwiedzenia?
 17. Izaj. 56:10 Słabi Pasterze i Najemnicy
 18. Izaj. 66:17 Bóg przeciw świniojadom
 19. Joel 2:10-28 Późniejszy deszcz
 20. Mich. 5:2 Przedwieczny Syn Boży
 21. 1 Mojż. 1:1 Kto stworzył wszechświat?
 22. 1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 23. 1 Mojż. 3:21 Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 24. 2 Mojż. 20:2-5 Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 25. 2 Mojż. 20:4-5 Nie czyń sobie obrazu rytego
 26. 2 Mojż. 20:7 Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 27. 2 Mojż. 21:22-23 Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 28. 2 Mojż. 32:32 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 29. 2 Mojż. 35:2 Intruz sobotni
 30. 3 Mojż. 14:17-18 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 31. 4 Mojż. 21:8-9 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 32. 4 Mojż. 23:19 Czy Bóg zmienia zdanie?
 33. 4 Mojż. 25:1-18 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 34. 4 Mojż. 31:17 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 35. 5 Mojż. 29:29 Objawienie jest skończone
 36. Psalm 2:7 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 37. Psalm 5:1-12 Pod obstrzałem
 38. Psalm 68:18 Jezus przyjął czy dał dary?
 39. Psalm 85:2 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 40. Psalm 102 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 41. Psalm 146:3-4 Doktryna anihilacji
 42. 1 Sam. 10:5-7 Ekstazy proroków Starego Testamentu
 43. 1 Sam. 15:29 Czy Bóg zmienia zdanie?
 44. Sędz. 16:27-30 Grzech samobójstwa
Nowy Testament
 1. Dzieje 1:1-11 Arianizm i Góra Oliwna
 2. Dzieje 1:4 Duch Święty
 3. Dzieje 2:1-8 Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 4. Dzieje 2:13 Pijani w duchu
 5. Dzieje 2:17-22 Późniejszy deszcz
 6. Dzieje 2:38-39 Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 7. Dzieje 9:1-22 Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 8. Dzieje 9:3-8 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 9. Dzieje 11:28 Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 10. Dzieje 15:19-21 Sobór jerozolimski i prozelici
 11. Dzieje 17:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 12. Dzieje 21:11 Błędy Ducha Świętego
 13. Dzieje 22:6-11 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 14. Dzieje 26:2-18 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 15. Dzieje 26:18 Wiara a uświęcenie
 16. Dzieje 28:25-27 Pan zastępów
 17. Efez. 1:16-23; 2:1-13 Kawlinizm w pigułce
 18. Efez. 1:17-19 Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 19. Efez. 2:8-9 Czy wiara jest darem?
 20. Efez. 2:14-15 Chrystus Panem Zakonu
 21. Efez. 2:19-20 Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 22. Efez. 3:12 Jego wiara w nas
 23. Efez. 3:14-19 Poznanie miłości Chrystusa
 24. Efez. 4:8 Jezus przyjął czy dał dary?
 25. Efez. 4:22-24 Zrzuć z siebie starego człowieka
 26. Efez. 4:26-27 Czy gniew jest grzechem?
 27. Efez. 6:18 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 28. Filem. 1:1-25 Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 29. Filip. 2:3-11 Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 30. Filip. 2:12 Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 31. Filip. 2:12-13 Łaska uświęcenia
 32. Filip. 4:4 Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 33. Filip. 4:13 Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 34. Filip. 4:13 Wszystko mogę w Chrystusie
 35. Gal. 3 Omamieni fałszywą doktryną
 36. Gal. 5:1-4 Wypadliście z łaski
 37. Hebr. 1:2-8 Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 38. Hebr. 1:5 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 39. Hebr. 3:1-12 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 40. Hebr. 3:-15 Narodziny nowego kapłaństwa
 41. Hebr. 3:14 Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 42. Hebr. 6:1-2 Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 43. Hebr. 6:4-6 Czy można utracić zbawienie?
 44. Hebr. 6:4-6 Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 45. Hebr. 9:22 Msza
 46. Hebr. 10:26-28 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 47. Hebr. 10:29 O podeptaniu zbawienia
 48. Hebr. 10:38-39 Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 49. Hebr. 11:1 Czym jest wiara?
 50. Hebr. 12:8 O potrzebie karcenia
 51. Hebr. 12:14 Świętość, do której mamy dążyć
 52. Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 53. Jakub 1:5-6 Modlitwa o dar mądrości
 54. Jakub 1:6-8 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 55. Jakub 2:24 Zbawienie z uczynków?
 56. Jakub 3:6 Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 57. Jakub 5:13-16 Choruje kto między wami?
 58. Jak. 5:14-16 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 59. Jan 1:12-13 Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 60. Jan 1:12-13 Pewność zbawienia chrześcijanina
 61. Jan 2:23-25 Wiara oparta o cuda i znaki
 62. Jan 3:1-10 Plan ponownego narodzenia
 63. Jan 3:1-10 Wolna wola wiatru
 64. Jan 3:10 Zbawienie Panującego Pana
 65. Jan 3:11-21 Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 66. Jan 3:15-18 Pewność zbawienia chrześcijanina
 67. Jan 4:48 Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 68. Jan 5:24 Pewność zbawienia chrześcijanina
 69. Jan 6:37-40; 44 Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 70. Jan 6:37-40;47 Pewność zbawienia chrześcijanina
 71. Jan 10:11-13 Słabi Pasterze i Najemnicy
 72. Jan 10:27 Wiara ze słuchania
 73. Jan 12:24 Umierające ziarno i obfity plon
 74. Jan 14:10-13 Większe cuda niż Jezus
 75. Jan 14:13-14 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 76. Jan 14:21 Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 77. Jan 15:26 Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 78. 1 Jana 1:6-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 79. 1 jana 2:1-2 Zawodny pośrednik
 80. 1 Jana 2:2 Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 81. 1 Jana 2:3-6 Pewność zbawienia chrześcijanina
 82. 1 Jana 2:3-6 Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 83. 1 Jana 2:8 Ciemność ustępuje
 84. 1 Jana 2:9-11 Pewność zbawienia chrześcijanina
 85. 1 Jana 2:15-17 Pewność zbawienia chrześcijanina
 86. 1 Jana 3:16-19 Pewność zbawienia chrześcijanina
 87. 1 Jana 4:1-6 Test Janowy na rozeznawanie duchów
 88. 1 Jana 5:7 Comma Johanneum
 89. Judy 1:4-5 Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 90. Judy 1:20 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 91. Kolosy: Tło historyczno kulturowe
 92. Kol. 1:1 Apostoł Paweł i Tymoteusz brat
 93. Kol. 1:2 Łaska i pokój świętym i wiernym braciom
 94. Kol. 1:3 Wytrwała modlitwa dziękczynna do Ojca Pana Jezusa
 95. Kol. 1:4 Wiara i miłość a Kościół
 96. Kol. 1:5 Nadzieja ewangelii
 97. Kol. 1:9-23 Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 98. Kol. 2:9 Wypaczenia Nowego Świata
 99. Kol. 2:13 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 100. Kol. 2:13-14 Chrystus Panem Zakonu
 101. 1 Kor. 1:6 Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 102. 1 Kor. 1:18 Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 103. 1 Kor. rozdziały 1-15 Chorujący uzdrowiciele
 104. 1 Kor. 11:3-16 Podporządkowanie i Równość Kobiet
 105. 1 Kor. 11:17-34 Czym jest Eucharystia
 106. 1 Kor. 12-13-14 Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 107. 1 Kor. 13:8-12 Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 108. 1 Kor. 14:26 Możecie wszyscy prorokować
 109. 2 Kor. 3:6 Litera zabija lecz Duch ożywia
 110. 2 Kor. 4:6 Oblicze Boga
 111. 2 Kor. 5:14-15 Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 112. 2 Kor. 5:20-21 Poselstwo w miejsce Chrystusa
 113. 2 Kor. 6:16 Mieć Boga
 114. 2 Kor. 11:3-4 Islamoświątkowcy
 115. 2 Kor. 12:7 Czy Apostoł Paweł miał demona?
 116. Łuk. 1:78-79 Wschód słońca z wysoka
 117. Łuk. 9:37-43 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 118. Łuk. 11:27-28 Biblijny przykład kultu maryjnego
 119. Łuk. 13:16 Wyganianie demonów
 120. Łuk. 13:23 Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 121. Łuk. 16:19-31 Rzeczywistość piekła
 122. Łuk. 21:24 Czasy pogan
 123. Łuk. 23:32-43 Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 124. Marek 3:20-31 Maria w pogoni za „szalonym synem”
 125. Marek 7:1-23 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 126. Marek 7:18-19 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 127. Marek 8:23-25 Niepełne uzdrowienia
 128. Marek 9:14-29 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 129. Marek 11:20-24 Związane ręce Boga
 130. Marek 11:25-26 I odpuść nam nasze winy…
 131. Marek 16:14..20 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 132. Marek 16:17-18 Atakie znaki będą towarzyszyć
 133. Mat. 1:1-25 Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 134. Mat. 1:23 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 135. Mat. 2:23-28 Zrozumienie sabatu
 136. Mat. 3:10-12 Zanurzeni w ogniu
 137. Mat. 4:23-25 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 138. Mat. 5:13  gdy sól zwietrzeje…
 139. Mat. 5:22 „Gniewny” Jezus
 140. Mat. 5:32 Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 141. Mat. 5:39 Żołnierze szlachetni
 142. Mat. 5:39-41 Nadstaw drugi policzek
 143. Mat. 5:43-44 Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 144. Mat. 7:9-11 Modlitwa o dary Ducha Świętego
 145. Mat. 7:13-27 Wchodźcie przez ciasną bramę
 146. Mat. 7:15-23 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 147. Mat. 8:14-17 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 148. Mat. 11:12 Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 149. Mat. 15:16-17 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 150. Mat. 16:13-19 Kościół zbudowany na Skale
 151. Mat. 16:18 Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 152. Mat. 17:14-21 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 153. Mat. 17:24-27 Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 154. Mat. 18:15-20 Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 155. Mat. 21:21-23 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 156. Mat. 23:1-5 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 157. Mat. 23:8-10 Ludzcy nauczyciele
 158. Mat. 24:4-5 Czy wierzący może być zwiedziony?
 159. Mat. 25:1-3 Przypowieść o dziesięciu pannach
 160. Mat. 25:31-41 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 161. Mat. 26:24 Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 162. Mat. 26:52 Żołnierze szlachetni
 163. Mat. 28:19 Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 164. Obj. 1:13-16 Postaci z wizji Daniela i Jana
 165. Obj. 2:10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 166. Obj. 3:5 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 167. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 168. Obj. 20:1-10 Amilenialne anomalie
 169. 1 Piotra 2:11-16 Życie pod władzą
 170. 1 Piotra 2:24 Jego rany uzdrowiły nas
 171. 1 Piotra 3:1:9 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 172. 2 Piotra 1:9 Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 173. 2 Piotra 1:1 Wypaczenia Nowego Świata
 174. 2 Piotra 2:1 Wypierając się Pana który ich odkupił
 175. Rzym. 1:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 176. 2 Piotra 3:9 Aby wszyscy doszli do pokuty
 177. Rzym. 3:11-12 Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 178. 1 Piotra 3:18-20 Ewangelia głoszona demonom?
 179. Rzym. 3:31 Wiara utwierdza zakon
 180. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 1
 181. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 2
 182. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 183. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 184. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 185. Rzym. 5:1-2 Pewność zbawienia chrześcijanina
 186. Rzym. 5:9-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 187. Rzym. 5:14-21 Czy wszyscy pójdą do nieba?
 188. Rzym. 7:1-6 Wolni od prawa, w nowości Ducha
 189. Rzym. 7:14-23 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 190. Rzym. 7:22-25 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 191. Rzym. 8:26 Niewysłowione westchnienia
 192. Rzym. 8:29-34 Pewność zbawienia chrześcijanina
 193. Rzym. 8:32-34 Zawodny pośrednik
 194. Rzym. 9:14-16 Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 195. Rzym. 10:17 Wiara ze słuchania
 196. Rzym. 11:29 Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 197. 1 Tes. 5:9 Do czego przeznaczył nas Bóg?
 198. 1 Tes. 5:16-18 Wszystko jest zależne od działania Bożego
 199. 1 Tes. 5:19-20 Ducha nie gaście
 200. 1 Tes. 5:23-24 Bóg uświęca swój lud
 201. 2 Tes. 2:15 Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 202. 1 Tym. 1:17 Król wieków
 203. 1 Tym. 2:1-6 Zawodny pośrednik
 204. 1 Tym. 2:1-7 Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 205. 1 Tym. 3:1-6 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 206. 1 Tym. 5:19-20 Ochrona i odwoływanie pastorów
 207. Tyt. 1:1-3 Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 208. Tyt. 1:5-9 Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 209. Tyt. 2:13 Wypaczenia Nowego Świata
 210. Tyt. 3:1-7 Nie przez uczynki wcale
 211. Obj. 19:10 Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
  .

..

.

.

Eklezjologia

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. Apostoł apostołowi nie równy
 3. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1
 4. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 2
 5. Biblijne wymagania na starszego
 6. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 7. Chrzest dzieci
 8. Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 9. Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 10. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 11. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 12. Czym jest Eucharystia
 13. Dyscyplina kościelna
 14. Dzień Pański
 15. Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 16. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 17. Głoszenie jest niebezpieczną rzeczą, wywiad z Paulem Washerem
 18. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 19. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 20. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 21. Kiedy nie spożywać komunii?
 22. Kobiety pastorzy
 23. Kobiety prorocy
 24. Kościół
 25. Kościół zbudowany na Jezusie
 26. Ludzcy nauczyciele
 27. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 28. Nagi Dawid tańczy
 29. Niebo, Hilsong i herezja
 30. Ochrona i odwoływanie pastorów
 31. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 32. Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 33. Pluralizm starszych
 34. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 35. Podstawowa doktryna biblijna
 36. Przystąpienie i członkowstwo w Kościele
 37. Skąd się biorą zwiedzenia?
 38. Słabi Pasterze i Najemnicy
 39. Sposób wybierania starszych
 40. Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?
 41. Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje
 42. Wieczerza Pańska
 43. Zanim opuścisz zbór
 44. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

f


.

.

.

Ekumenizm

 1. Alians Ewangeliczny i nawrócenie
 2. Armagedon duchowy, cz. 1
 3. Decyzja odejścia z K5N
 4. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 5. Duchowy nierząd ekumenizmu
 6. Ekumenia: duchowy nierząd
 7. Grzech zielonoświątkowstwa
 8. Herezja Lokalnego Kościoła
 9. Ksiądz Mateusz Wichary, ekumeniczny zdrajca wiary
 10. Liga Biblijna i kurs „Filip”
 11. Niebo, Hilsong i herezja
 12. Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem…
 13. Niszczenie chrześcijaństwa przez Alians Ewangeliczny
 14. Papież jest w piekle
 15. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 16. Perły przed ekumeniczne wieprze
 17. Poznaj zdrajców wiary
 18. Psy leniwe, ekumeniczne
 19. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 20. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 21. Watykański uzurpator
 22. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama

.


.

.

.

Eschatologia

 1. Amilenialne anomalie
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 4. Boży plan a przyszłość Egiptu
 5. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 6. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 7. Czy Kościół Boży to biblijny Izrael? O teologii zastąpienia
 8. Czy wierzący może być zwiedziony?
 9. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 1
 10. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 2
 11. Dlaczego każdy kalwinista powinien być premilenialistą
 12. Dzień Pański
 13. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 14. Hades
 15. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 16. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 17. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 18. Izrael Boży
 19. Klasyczny dyspensacjonalizm: definicja i apologetyka
 20. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 21. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 22. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 23. Ostatnie rzeczy
 24. Porwanie kościoła przed Wielkim Uciskiem
 25. Późniejszy deszcz
 26. Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 27. Przyjdź królestwo Twoje
 28. Przypowieść o dziesięciu pannach
  .
 29. Siedem dyspensacji w Biblii, część 1
 30. Siedem dyspensacji w Biblii, część 2
 31. Siedem dyspensacji w Biblii, część 3
 32. Siedem dyspensacji w Biblii, część 4
 33. Siedem dyspensacji w Biblii, część 5
  .
 34. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3 porwanie Kościoła
 35. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a koniec ucisku
 36. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 37. Wejście pełni pogan
 38. Wybrane zagadnienia fałszywych doktryn postmileniaryzmu i dominionizmu
 39. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
  .


..

.

.

Greka Koine

Kurs 1

Kurs 2

Sześć reguł Granville Sharpa


 .

.

.
.

Hamartiologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Błędna definicja grzechu
 3. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 4. Czy alkoholizm to grzech?
 5. Czy dostrzegasz grzech w sobie?
 6. Czy gniew jest grzechem?
 7. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 8. „Gniewny” Jezus
 9. Grzech samobójstwa
 10. Grzech seksualności a uświęcenie
 11. Grzech zielonoświątkowstwa
 12. Grzechy narodów a grzechy jednostek
 13. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 14. Jak działa pokusa?
 15. Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 16. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 17. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 18. Nieodparta Łaska
 19. O grzechu niewiary
 20. O potrzebie karcenia
 21. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 22. Umierające ziarno i obfity plon
 23. W jaki sposób zabić grzech?
 24. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 25. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 26. Zrozumienie grzechu, cz. 1.
  .

.
.

.
.

Historia chrześcijaństwa

 1. 501 lat Reformacji
 2. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 3. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 4. Czasy pogan
 5. Czy Luter napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”?
 6. Czy Luter przybił tezy do drzwi kościołów w Wittenberdze?
 7. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 8. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 9. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 10. Demony wyganiać będą, część 1
 11. Ewangelistyczna gorliwość Georga Whitefielda
 12. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 13. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 14. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 15. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 16. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 17. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 18. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 19. John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać
 20. Kalwinizm w Polsce, cz. 1
 21. Kalwinizm w Polsce, cz. 2
 22. Kalwinizm w Polsce, cz. 3
 23. Kalwinizm w Polsce, cz. 4
 24. Kalwinizm w Polsce, cz. 5
 25. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 26. Moc chrześcijanina
 27. Modlitewni entuzjaści
 28. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 29. Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła
 30. Purytanie
 31. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 32. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 33. Reformacja przeciw papiestwu
 34. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 35. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 36. Waldensi, protestanci XII wieku
 37. Wieczerza Pańska
  .

.

.

.

Islam

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Allah, najlepszy z oszustów
 3. Córki Allaha
 4. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 5. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 6. Islamoświątkowcy
 7. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 8. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 9. Pogański bożek księżycowy
 10. Pogląd islamu na Biblię i chrześcijańska odpowiedź
 11. Wszyscy kochają allaha
  .

.

.

.

Pneumatologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Bóg Duch Święty
 3. Bóg Duch Święty: Jego osobowość i istota
 4. Bóg Duch Święty: Jego pełnia
 5. Bóg Duch Święty: Jego zamieszkanie i opieczętowanie
 6. Bóg Duch Święty: Jego zesłanie
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg Duch Święty: w Nim zanurzenie
 9. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 10. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 11. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 12. Duch Święty
 13. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 14. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 15. Moc Boża
 16. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 17. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 18. Namaszczenie Ducha Świętego
 19. Nasz Pocieszyciel, nasz Bóg, nasz Duch Święty
 20. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 21. Pan zastępów
 22. Pełnia Ducha
 23. Polemika z modalizmem
 24. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 25. Wolna wola wiatru
  .
 26. Znaczenie Ducha Świętego, część 1
 27. Osobowość Ducha Świętego, część 2
  ..

.

.

.

Rzymski katolicyzm

 1. Biblijny przykład kultu maryjnego
 2. Bóg pod stopami agentów Watykanu
 3. Bramy piekieł
 4. Breviarium Fidei, czyli w co wierzą katolicy?
 5. Chrzest dzieci
 6. Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 7. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 8. Do kogo się modlić
 9. Eucharystia – podsumowanie katolickiego nauczania
 10. Henoteizm pseudokościoła
 11. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 12. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 13. Jan Kalwin: Papież to Antychryst
 14. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 15. Katolicki innoewangelicyzm
 16. Kogo obowiązuje celibat?
 17. Kościół zbudowany na Jezusie
 18. Kościół zbudowany na Skale
 19. Maryja i kult obrazów
 20. Maryja – rzymsko-katolicka bogini
 21. Maria w pogoni za „szalonym synem”
 22. Msza
 23. Nabożeństwo czy msza?
 24. Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia
 25. Narodziny nowego kapłaństwa
 26. Nie czyń sobie obrazu rytego
 27. Nie przez uczynki wcale
 28. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 29. Niepokalane poczęcie Maryi
 30. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 31. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 32. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 33. Papież jest w piekle
 34. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 35. Pismo, Tradycja i Rzym
 36. Po co i dla kogo sakramenty święte?
 37. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 38. Prawdziwy Kościół
 39. Przekleństwo powtarzalnej ofiary
 40. Reformacja przeciw idolatrii
 41. Reformacja przeciw papiestwu
 42. Rzymsko-katolickie getto dla Żydów
 43. Sola Scriptura
 44. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 45. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 46. Spowiedź, czyli sakrament pokuty
 47. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 48. Świętych obcowanie…
 49. Uświęcenie
 50. Uważajcie kogo prosicie
 51. W co wierzy kościół Rzymskokatolicki odnośnie usprawiedliwienia?
 52. Watykańscy bohaterowie o Bogu i Piśmie
 53. Watykański uzurpator
 54. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 55. Wieczerza Pańska
 56. Wojna bracia, wojna!
 57. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 58. Zbawienie po katolicku
 59. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama
 60. Zbawienie z uczynków?
  .
 61. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 62. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 63. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 64. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 65. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18.
  .

.

.

.

.

Sabatarianie

 1. Birkat HaMinim judaizujący przyjaciele, Birkat HaMinim!
 2. Bóg przeciw świniojadom
 3. Chrystus Panem Zakonu
 4. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 5. Czy szabas jest prawem moralnym?
 6. Dwie Tory?
 7. Dzień Pański
 8. Gorączka sobotniego szaleństwa
 9. Intruz sobotni
 10. Narodziny nowego kapłaństwa
 11. Stare Przymierze
 12. Stare Przymierze a Osoba Chrystusa
 13. Sobór jerozolimski i prozelici
 14. Szabas a zbawienie z uczynków
 15. Tendencje do judaizowania zboru
 16. Umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 17. Uwolnieni od Prawa
 18. W jarmułce, bez świnki i bez Boga w sercu
 19. Wiara utwierdza zakon
 20. Wolni od prawa, w nowości Ducha
 21. Wyznawcy Ellen White
 22. Zrozumienie sabatu
  .

.

.

.

Soteriologia

 1. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 2. Badajcie swoje serca
 3. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 4. Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 5. Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 6. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg, twój największy wróg
 9. Bóg uświęca swój lud
 10. Chrzest a zbawienie
 11. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 12. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 13. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 14. Czy można utracić zbawienie?
 15. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 16. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 17. Czy wiara jest darem?
 18. Czym jest Boży smutek?
 19. Czym jest ewangelia?
 20. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 21. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 22. Dobra nowina
 23. Doktryna anihilacji
 24. Doktryna podwójnego przypisania
 25. Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 26. Dzisiejsi bohaterowie wiary
 27. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 28. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 29. Grzech seksualności a uświęcenie
 30. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 31. Herezja Federalnej Wizji
 32. Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 33. Ilu będzie zbawionych, cz. 2 – od Potopu do Abrahama
 34. Ilu będzie zbawionych, cz. 3 – przymierze z Abrahamem
 35. Ilu będzie zbawionych, cz. 4 – Przymierze z Izraelem
 36. Ilu będzie zbawionych, cz. 5 – Nowe Przymierze: do czasów Reformacji
 37. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 38. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 39. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 40. Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania
 41. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 42. I odpuść nam nasze winy…
 43. Jak musimy walczyć o świętość
 44. Jego wiara w nas
 45. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 46. Katolicki innoewangelicyzm
 47. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 48. Korneliusz – starotestamentowy święty
 49. Łaska uświęcenia
 50. Łaska zbawienia
 51. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 52. Nadzieja ewangelii
 53. Nadzieja zmartwychwstania – Część I
 54. Nadzieja zmartwychwstania – Część 2
 55. Nadzieja zmartwychwstania – Część 3
 56. Nadzieja zmartwychwstania – Część 4
 57. Nie przez uczynki wcale
 58. Nieodparta Łaska
 59. Niepopularny krzyż
 60. O grzechu niewiary
 61. Odkrywając wspaniałą Ewangelię
 62. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 63. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 64. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 65. Ostatnie rzeczy
 66. Pismo, Tradycja i Rzym
 67. Pewność zbawienia chrześcijanina
 68. Plan ponownego narodzenia
 69. Pokrojony Chrystus
 70. Pokuta czy upamiętanie?
 71. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 72. Pośmiertna szansa na zbawienie
 73. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 74. Poznanie miłości Chrystusa
 75. Problem przebaczenia
 76. Przeciw fałszywej duchowości
 77. Przepis na upamiętanie
 78. Reguły prawdziwej pokuty
 79. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 80. Rzeczywistość piekła
 81. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz .1
 82. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz.2
 83. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 84. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 85. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 86. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 87. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 88. Świętość, do której mamy dążyć
 89. Twoje świadectwo nie dotyczy ciebie
 90. Tyrania słabszego brata
 91. Uświęcenie
 92. W imię Pana je zniszczę
 93. Wchodźcie przez ciasną bramę
 94. Wiara a uświęcenie
 95. Wieczna ewangelia
 96. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 97. Zbawieni od czego? – część 1 groza piekła
 98. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 99. Zbawieni od czego? – część 3 okrucieństwo piekła
 100. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 101. Zbawieni od czego? – część 5 praktyczne wnioski
 102. Zbawienie
 103. Zbawienie Panującego Pana
 104. Zbawienie po katolicku
 105. Zbawienie z uczynków?
 106. Zbawiony czy samozwiedziony?
 107. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 108. Znajomość Żywego Boga
  .

.

.

.

Świadkowie Jehowy

 1. Doktryna anihilacji
 2. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 3. Henoteizm pseudokościoła
 4. Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 5. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 6. Świadkowie Jezusa
 7. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

..

Teologia biblijna

 1. Apokryfy
 2. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 3. Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 4. Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego
 5. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 6. Comma Johanneum
 7. I (biblijna) sprawiedliwość dla wszystkich…
 8. Izajasz – prorok skazany na porażkę
 9. Jedyny kanon Pisma
 10. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 11. Krytyka tekstu biblijnego
 12. Księga Henocha a kanon
 13. Księga Rodzaju 1: fakt czy „alegoria”?
 14. Moc chrześcijanina
 15. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 16. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 17. Nieomylność Pisma
 18. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 19. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 20. Pismo Święte
 21. Podobieństwa w ewangeliach
 22. Podstawowa doktryna biblijna
 23. Podstawy hermeneutyki, cz.1
 24. Podstawy hermeneutyki, cz.2
 25. Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia
 26. Przesądy są zwodnicze
 27. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 28. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 29. Sola Scriptura
 30. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 31. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 32. Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 33. Stworzenie. Czy chcesz wierzyć, czy nie
 34. Transmisja i Kanonizacja Pisma
 35. Tota Scriptura – Całe Pismo
 36. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 37. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 38. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

.

.

Teologia historyczna

 1. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 2. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 3. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 4. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 5. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18
  .
 6. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 7. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 8. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 9. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 10. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 11. Maryja i kult obrazów
 12. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 13. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 14. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 15. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 16. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 17. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 18. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 19. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 20. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 21. Wiara pierwszego Kościoła Apostolskiego
 22. Wschód słońca z wysoka
  .
 23. Wykład I – czemu studiować historię kościoła?
 24. Wykład II – od pięćdziesiątnicy do Patmos
 25. Wykład III – czwarta podróż misyjna Pawła
 26. Wykład IV – prześladowania kościoła
 27. Wykład V – dalsze dzieje wysłanników
 28. Wykład VI – wczesne herezje
 29. Wykład VII – uczniowie Apostołów
 30. Wykład VIII – Klemens z Rzymu
 31. Wykład IX – Polikarp ze Smyrny
 32. Wykład X – Ignacy z Antiochii
 33. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
 34. Wykład XII – pasterz Hermasa
 35. Wykład XIII – list Barnaby
 36. Wykład XIV – Didache
 37. Wykład XV – historia herezji: judaizatorzy i ebionici
 38. Wykład XVI – historia herezji: doketyzm
 39. Wykład XVII – historia herezji: gnostycyzm
 40. Wykład XVIII – List do Diogneta
  .

.

.

..

Teologia reformowana

 1. Totalna deprawacja
 2. Usilna i bezwarunkowa elekcja
 3. Limitowane odkupienie
 4. I nieodparta łaska
 5. Przetrwanie świętych
  .
  .
 6. A gdy sól zwietrzeje…
 7. Aby wszyscy doszli do pokuty
 8. Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 9. Arminianizm: analiza Artykułu I Remonstrancji
 10. Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji
 11. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 12. Arminianizm: Tania łaska i herezja bez ewangelii
 13. Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo
 14. Baczcie abyście nie utracili wiary
 15. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 16. Beze mnie nic uczynić nie możecie
 17. Boża suwerenność
 18. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 19. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 20. Chrystus Biblii a stałość umysłu
 21. Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 22. Ciemność ustępuje
 23. Czy Bóg kocha wszystkich?
 24. Czy Bóg kocha wybranych a nienawidzi niewybranych?
 25. Czy Bóg zmienia zdanie?
 26. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 27. Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 28. Czy można utracić zbawienie?
 29. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 30. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 31. Czy wszyscy pójdą do nieba?
 32. Dar Ojca dla Syna
 33. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 1
 34. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 35. Dlaczego arminianizm dominuje liczebnie nad teologią reformowaną?
 36. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 37. Dlaczego zło dominuje nad światem
 38. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 39. Doktryna predestynacji w 10 prostych punktach
 40. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 41. Dualizm a herezja Marcjona
 42. Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 43. Herezja Federalnej Wizji
 44. Hiper-kalwinizm, zło gorsze od arminianizmu
 45. I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 46. Jego wiara w nas
 47. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 48. Jeżeli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego pozwala na cierpienie?
 49. Kalwinizm a Boże dekrety
 50. Kalwinizm a Ezechiel
 51. Kalwinizm w pigułce
 52. Kanony Synodu w Dort
 53. Nasi przyjaciele, czteropunktowi arminianie
 54. Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 55. Nieodparta Łaska
 56. O grzechu niewiary
 57. O podeptaniu zbawienia
 58. Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 59. Ograniczone odkupienie
 60. Ograniczone pojednanie
 61. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 62. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 63. Pewność zbawienia chrześcijanina
 64. Pięć zasad modlitwy Jana Kalwina
 65. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 66. Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 67. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 68. Przypowieść o dziesięciu pannach
 69. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 70. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 71. Skąd się biorą „uszy do słuchania”?
 72. Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 73. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 74. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 75. Spurgeon, impresje i proroctwa
 76. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 77. Sześć powodów do modlitwy
 78. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 79. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 80. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 81. Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 82. Wolna wola
 83. Wolna wola wiatru
 84. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
 85. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 86. Wszystko jest zależne od działania Bożego
 87. Wybranie a predestynacja
 88. Wybrany przez Boga
 89. Wypadliście z łaski
 90. Wypierając się Pana który ich odkupił
 91. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 92. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 93. Zawodny pośrednik
 94. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
  .
 95. Ograniczone odkupienie: Bóg Ojciec, Sprawca naszego zbawienia
 96. Ograniczone odkupienie: Bóg Syn, Sprawca naszego zbawienia
 97. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 98. Ograniczone odkupienie: Dzieło Chrystusa jest środkiem użytym dla udzielenia nam zbawienia
 99. Ograniczone odkupienie: Jaki był cel śmierci Chrystusa?
 100. Ograniczone odkupienie: Prawdziwy cel śmierci Chrystusa
 101. Ograniczone odkupienie: Śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym, czy pewnym?
 102. Ograniczone odkupienie: O efektywnym zbawieniu
  .

.

.

.

Teologia systematyczna

 1. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 2. Aniołowie
 3. Apostoł apostołowi nie równy
 4. Atrybuty Boga, cz. 1
 5. Atrybuty Boga, cz. 2
 6. Baczcie abyście nie utracili wiary
 7. Chrzest dzieci
 8. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 9. Chrzest wodny Apostołów
 10. Co Bóg robił przed stworzeniem?
 11. Co to znaczy być Chrześcijaninem?
 12. Człowiek
 13. Czy dary Ducha przeminęły?
 14. Czym jest wiara?
 15. Dar języków
 16. Duch, dusza i ciało
 17. Ewolucja: Kłamstwo węża
 18. Gdy przemawiał Bóg
 19. Grzech zielonoświątkowstwa
 20. Hades
 21. Harmonia Ewangelii – przemiana na górze
 22. Harmonia Ewangelii – zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 23. Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa
 24. Harmonia Ewangelii – uniesienie Pana Jezusa
 25. Jakie jest imię Boga?
 26. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 27. Litera zabija lecz Duch ożywia
 28. Łaska zbawienia
 29. Nakładanie rąk
 30. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 31. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 32. Objawienie jest skończone
 33. Opętani „chrześcijanie”
 34. Pismo Święte
 35. Początki kościoła a rola Apostołów
 36. Powaleni duchem
 37. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 38. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 39. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 40. Wyganianie demonów
 41. Zagadnienie cesacjonizmu
 42. Zawodne „proroctwa”
  .

.

.

..

Trynitologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 3. Boskość Mesjasza
 4. Bóg
 5. Bóg Duch Święty
 6. Bóg Ojciec
 7. Bóg Syn
 8. Bóg jest Trójjedyny
 9. Bóg nigdy nie powiedział „Jestem Bogiem”
 10. Bóg Trójjedyny
 11. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 12. Bóg Trójjedyny a jedność Kościoła
 13. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 14. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 15. Debata Boskość Mesjasza
 16. Do kogo się modlić
 17. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 18. Duch Ojca i Duch Syna
 19. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 20. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 21. Ja jestem Panem i zbawicielem
 22. Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 23. Kogo kusili Izraelici na pustyni?
 24. Król wieków
 25. Kto będzie sądził świat?
 26. Kto jest Bogiem?
 27. Kto jest Panem?
 28. Kto stworzył wszechświat?
 29. Mieć Boga
 30. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 31. Moc Boża
 32. Nie można dwom panom służyć!
 33. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 34. Ojciec wyższy od Jezusa?
 35. Pan jeden jest
 36. Pan zastępów
 37. Polemika z modalizmem
 38. Przedwieczny Syn Boży
 39. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 40. Świadectwo biblijne potwierdzające Boga Trójjedynego
 41. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 42. Uniżony żywy Bóg
 43. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
  .

 

.

.

..

Zgubna droga

 1. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 2. Andrzej Cyrikas i Herezja Perfekcjonizmu
 3. Artur Jankowski: umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 4. Bart Ehrman i krytyka tekstu biblijnego
 5. Billy Grahama i zbawienie z szerszej łaski
 6. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 7. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 8. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 9. Duchowy nierząd ekumenizmu
 10. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 11. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 12. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 13. Generacja T
 14. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 15. Herezja Lokalnego Kościoła
 16. Janusz Kucharczyk i Soteriologiczny Kot Schrödingera
 17. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 18. Misja Odnowy Życia
 19. Projekt 700 miast
 20. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 21. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 22. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 23. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
Print Friendly, PDF & Email