SPIS RZECZY

.

.

.

Bohaterowie wiary


.

.

.

Charyzmania

Inny ogień

 1. Rola znaków i cudów w planie Bożym
 2. Koniec objawienia to koniec cudów i znaków
 3. Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 4. Natura znaków i cudów
 5. Koniec znaków i cudów – świadectwo Słowa i historii Kościoła
 6. Wystarczalność Słowa Bożego
 7. Nowotestamentowe zasady używania znaków i cudów

Pozostałe

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 3. A takie znaki będą towarzyszyć
 4. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 5. A takie znaki będą towarzyszyć: szaleństwo zielonoświątkowych podróbek
 6. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 7. Apostoł apostołowi nie równy
 8. Badajcie duchy
 9. Bluźniący upadłym aniołom
 10. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 11. Błędy Ducha Świętego
 12. Boży prorok
 13. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 14. Bóg bordowych śrubokrętów
 15. Byłem Charyzmatykiem, Kamil Kranc
 16. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 17. Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 18. Chorujący uzdrowiciele
 19. Choruje kto między wami?
 20. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 21. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 22. Co z emocjami?
 23. Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 24. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 25. Czy Apostoł Paweł miał demona?
 26. Czy dary Ducha przeminęły?
 27. Czy doświadczenie jest miarą prawdy?
 28. Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 29. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 30. Czy wierzący może być zwiedziony?
 31. Czym jest wiara?
 32. Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 33. Dar języków
 34. Decyzja odejścia z K5N
 35. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 36. Demony wyganiać będą, część 1
 37. Demony wyganiać będą, część 2
 38. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 39. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 40. Dualizm a herezja Marcjona
 41. Ducha nie gaście
 42. Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 43. Dwanaście kroków zeloty zielonoświątkowstwa
 44. Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 45. Ekstazy proroków Starego Testamentu
 46. Emocjonalizm, mistycyzm i antyintelektualizm
 47. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 48. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 49. Generacja T
 50. Gdy przemawiał Bóg
 51. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 52. Głosy w głowach charyzmatyków
 53. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 54. Granice zielonoświątkowego szaleństwa
 55. Grzech zielonoświątkowstwa
 56. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 57. Henoteizm pseudokościoła
 58. Herezja Perfekcjonizmu
 59. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 60. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 61. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 62. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 63. Islamoświątkowcy
 64. Jego rany uzdrowiły nas
 65. Jeszcze kościół czy już sekta?
 66. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 67. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 68. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 69. Jezus przyjął czy dał dary?
 70. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 71. Karykatura ewangelii
 72. Kobiety prorocy
 73. Konsekwencje fałszywych doktryn
 74. Kto będzie sądził świat?
 75. Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 76. Litera zabija lecz Duch ożywia
 77. Ludzcy nauczyciele
 78. Ludzka moc wypędzania demonów
 79. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 80. Metoda „na Gamaliela”history
 81. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 82. Moc chrześcijanina
 83. Modlitewni entuzjaści
 84. Modlitwa o dar mądrości
 85. Modlitwa o dary Ducha Świętego
 86. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 87. Mormonizm, religia wytrzaśnięta z kapelusza
 88. Nagi Dawid tańczy
 89. Nakładanie rąk
 90. Namaszczenie Ducha Świętego
 91. Nie było trzeciej fali cudotwórców
 92. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 93. Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!
 94. Niebo, Hilsong i herezja
 95. Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 96. Niepełne uzdrowienia
 97. Niewysłowione westchnienia
 98. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 99. Objawienie jest skończone
 100. Oczyszczam cię krwią Jezusa…
 101. Opętani „chrześcijanie”
 102. Ostrzeżenie przed zielonoświątkowcami
 103. Otumanieni duchem
 104. Owoce Babilonu
 105. Pełnia Ducha
 106. Pijani w duchu
 107. Początki kościoła a rola Apostołów
 108. Pogański koń trojański
 109. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 110. Powaleni duchem
 111. Poza rozsądek ku mistycyzmowi
 112. Późniejszy deszcz
 113. Precz z waszymi snami i objawieniami
 114. Projekt 700 miast
 115. Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 116. Prorocy i proroctwa
 117. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 118. Przeciw fałszywej duchowości
 119. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 120. Puszkowanie Pana Boga
 121. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 122. Reformowani apostaci i heretycy
 123. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami
 124. Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 125. Skąd się biorą zwiedzenia?
 126. Słowo dla nie-zielonoświątkowców
 127. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 128. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 129. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 130. Spurgeon, impresje i proroctwa
 131. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 132. Sundar Singh, człowiek, któremu rzekomo objawił się Jezus
 133. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 134. Syn zatracenia, czy to ty przyjacielu?
 135. Szamanizacja chrześćijaństwa
 136. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
 137. Świątynia Ludu, studium przypadku
 138. Tak samo jak Luter, udzerzam twojego ducha w pysk
 139. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 140. Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 141. Uzdrawiający zwodziciele
 142. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 143. Wiara oparta o cuda i znaki
 144. Wiara ze słuchania
 145. Większe cuda niż Jezus
 146. Wizja nieba dźwignią handlu
 147. Wrażenia Spurgeona a proroctwa
 148. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 149. Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 150. Wszystko mogę w Chrystusie
 151. Wyganianie demonów
 152. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 153. Z poradnika charyzmatyka
 154. Zachęcający do fałszywego prorokowania, strzeżcie się
 155. Zagadnienie cesacjonizmu
 156. Zanurzeni w ogniu
 157. Zawodne „proroctwa”
 158. Zbawiony czy samozwiedziony?
 159. Zielonoświątkowa „postteologia”
 160. Zielonoświątkowi heretycy kontra Duch Święty
 161. Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 162. Zielonoświątkowy spirytyzm
 163. Związane ręce Boga
 164. Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
  .

.

 

.

Chrystologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 4. Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 5. Boskość Mesjasza
 6. Bóg Syn
 7. Bóg Syn: Jego preegzystencja
 8. Bóg Syn: Jego przyjście w ciele
 9. Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć
 10. Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie
 11. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 12. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 13. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 14. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 15. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 16. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 17. Ewangelia głoszona demonom?
 18. „Gniewny” Jezus
 19. Harmonia Ewangelii: zmartwychwstanie Jezusa
 20. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 21. Jego wiara w nas
 22. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 23. Kim był Immanuel?
 24. Kto będzie sądził świat?
 25. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 26. O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 27. Oblicze Boga
 28. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 29. Od kiedy demony znały Jezusa?
 30. Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 31. Polemika z modalizmem
 32. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 33. Postaci z wizji Daniela i Jana
 34. Przedwieczny Syn Boży
 35. Świadkowie Jezusa
 36. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 37. Uniżony żywy Bóg
 38. Uważajcie kogo prosicie
 39. Wschód słońca z wysoka
 40. Wszechobecność Syna Bożego
 41. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

.

Chrześcijańska moralność

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Aborcja, rzeź nienarodzonych
 3. Antykoncepcja i moralność seksualna
 4. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 5. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 6. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 7. Cierpienie ku dobremu
 8. Czy ateistyczna moralność ma sens?
 9. Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 10. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 11. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 12. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 13. Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 14. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 15. Eutanazja, czyli zamordujmy sobie dziecko…
 16. Ewolucja: Kłamstwo węża
 17. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 18. Grzech samobójstwa
 19. Grzech seksualności a uświęcenie
 20. Hodowla człowieka
 21. Homoseksualizm a Mateusza 19:12
 22. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 23. Jaka jest wola Boga dla mojego życia?
 24. Kara śmierci dla morderców
 25. Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 26. Nadstaw drugi policzek
 27. Nagi Dawid tańczy
 28. Nakrywać, czy nie nakrywać?
 29. Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 30. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 31. O nakrywaniu głowy
 32. Odnośnie zapłodnienia in vitro i surogatek
 33. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 34. Pastor chce wojny z Chinami?
 35. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 36. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 37. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 38. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 39. Problem przebaczenia
 40. Psalm 5: Pod obstrzałem
 41. Romowie, za których umarł Jezus
 42. Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 43. Sprawa małżeństw i rozwodów
 44. Szabas a zbawienie z uczynków
 45. Sztuka dyskusji – adversus haereses
 46. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 47. Tyrania słabszego brata
 48. Wykorzystanie twojego czasu
 49. Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 50. Zakonolubni fanatycy
 51. Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 52. Zrzuć z siebie starego człowieka
 53. Żołnierze szlachetni
 54. Życie pod władzą.
  .

.

.

.

Ekumenizm

 1. Alians Ewangeliczny i nawrócenie
 2. Armagedon duchowy, cz. 1
 3. Decyzja odejścia z K5N
 4. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 5. Duchowy nierząd ekumenizmu
 6. Ekumenia: duchowy nierząd
 7. Grzech zielonoświątkowstwa
 8. Herezja Lokalnego Kościoła
 9. Ksiądz Mateusz Wichary, ekumeniczny zdrajca wiary
 10. Liga Biblijna i kurs „Filip”
 11. Niebo, Hilsong i herezja
 12. Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem…
 13. Niszczenie chrześcijaństwa przez Alians Ewangeliczny
 14. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 15. Perły przed ekumeniczne wieprze
 16. Poznaj zdrajców wiary
 17. Psy leniwe, ekumeniczne
 18. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 19. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 20. Watykański uzurpator
 21. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama

.


..

.

.

Egzegezy

Stary Testament
 1. Dan. 9:24-27 Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 2. Dan. 10:5-6 Postaci z wizji Daniela i Jana
 3. Ezech. 18:32 Kalwinizm a Ezechiel
 4. Ezech. 33:11 Kalwinizm a Ezechiel
 5. Ezech. 39:29 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 6. Izaj. 6:1-10 Pan zastępów
 7. Izaj. 7:9-16 Kim był Immanuel?
 8. Izaj. 7:14 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 9. Izaj. 9:6 Ojciec wieczności, Bóg mocny
 10. Izaj. 19:1-25 Boży plan a przyszłość Egiptu
 11. Izaj. 26:3 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 12. Izaj. 29:9-14 Pijani w duchu
 13. Izaj. 43:11 Ja jestem Panem i zbawicielem
 14. Izaj. 44:2-4 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 15. Izaj. 53:5 Jego rany uzdrowiły nas
 16. Izaj. 56:10 Skąd się biorą zwiedzenia?
 17. Izaj. 56:10 Słabi Pasterze i Najemnicy
 18. Izaj. 66:17 Bóg przeciw świniojadom
 19. Joel 2:10-28 Późniejszy deszcz
 20. Mich. 5:2 Przedwieczny Syn Boży
 21. 1 Mojż. 1:1 Kto stworzył wszechświat?
 22. 1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 23. 1 Mojż. 3:21 Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 24. 2 Mojż. 20:2-5 Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 25. 2 Mojż. 20:4-5 Nie czyń sobie obrazu rytego
 26. 2 Mojż. 20:7 Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 27. 2 Mojż. 21:22-23 Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 28. 2 Mojż. 32:32 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 29. 2 Mojż. 35:2 Intruz sobotni
 30. 3 Mojż. 14:17-18 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 31. 4 Mojż. 21:8-9 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 32. 4 Mojż. 23:19 Czy Bóg zmienia zdanie?
 33. 4 Mojż. 25:1-18 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 34. 4 Mojż. 31:17 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 35. 5 Mojż. 29:29 Objawienie jest skończone
 36. Psalm 2:7 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 37. Psalm 5:1-12 Pod obstrzałem
 38. Psalm 68:18 Jezus przyjął czy dał dary?
 39. Psalm 85:2 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 40. Psalm 102 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 41. Psalm 146:3-4 Doktryna anihilacji
 42. 1 Sam. 10:5-7 Ekstazy proroków Starego Testamentu
 43. 1 Sam. 15:29 Czy Bóg zmienia zdanie?
 44. Sędz. 16:27-30 Grzech samobójstwa
Nowy Testament
 1. Dzieje 1:1-11 Arianizm i Góra Oliwna
 2. Dzieje 1:4 Duch Święty
 3. Dzieje 2:1-8 Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 4. Dzieje 2:13 Pijani w duchu
 5. Dzieje 2:17-22 Późniejszy deszcz
 6. Dzieje 2:38-39 Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 7. Dzieje 9:1-22 Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 8. Dzieje 9:3-8 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 9. Dzieje 11:28 Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 10. Dzieje 15:19-21 Sobór jerozolimski i prozelici
 11. Dzieje 17:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 12. Dzieje 21:11 Błędy Ducha Świętego
 13. Dzieje 22:6-11 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 14. Dzieje 26:2-18 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 15. Dzieje 26:18 Wiara a uświęcenie
 16. Dzieje 28:25-27 Pan zastępów
 17. Efez. 1:16-23; 2:1-13
 18. Efez. 1:17-19 Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 19. Efez. 2:8-9 Czy wiara jest darem?
 20. Efez. 2:14-15 Chrystus Panem Zakonu
 21. Efez. 2:19-20 Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 22. Efez. 3:12 Jego wiara w nas
 23. Efez. 3:14-19 Poznanie miłości Chrystusa
 24. Efez. 4:8 Jezus przyjął czy dał dary?
 25. Efez. 4:22-24 Zrzuć z siebie starego człowieka
 26. Efez. 4:26-27 Czy gniew jest grzechem?
 27. Efez. 6:18 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 28. Filem. 1:1-25 Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 29. Filip. 2:3-11 Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 30. Filip. 2:12 Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 31. Filip. 2:12-13 Łaska uświęcenia
 32. Filip. 4:4 Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 33. Filip. 4:13 Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 34. Filip. 4:13 Wszystko mogę w Chrystusie
 35. Gal. 3 Omamieni fałszywą doktryną
 36. Gal. 5:1-4 Wypadliście z łaski
 37. Hebr. 1:2-8 Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 38. Hebr. 1:5 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 39. Hebr. 3:1-12 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 40. Hebr. 3:-15 Narodziny nowego kapłaństwa
 41. Hebr. 3:14 Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 42. Hebr. 6:1-2 Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 43. Hebr. 6:4-6 Czy można utracić zbawienie?
 44. Hebr. 6:4-6 Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 45. Hebr. 9:22 Msza
 46. Hebr. 10:26-28 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 47. Hebr. 10:29 O podeptaniu zbawienia
 48. Hebr. 10:38-39 Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 49. Hebr. 11:1 Czym jest wiara?
 50. Hebr. 12:8 O potrzebie karcenia
 51. Hebr. 12:14 Świętość, do której mamy dążyć
 52. Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 53. Jakub 3:6 Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 54. Jakub 5:13-16 Choruje kto między wami?
 55. Jak. 5:14-16 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 56. Jan 1:12-13 Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 57. Jan 1:12-13 Pewność zbawienia chrześcijanina
 58. Jan 2:23-25 Wiara oparta o cuda i znaki
 59. Jan 3:1-10 Plan ponownego narodzenia
 60. Jan 3:1-10 Wolna wola wiatru
 61. Jan 3:10 Zbawienie Panującego Pana
 62. Jan 3:11-21 Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 63. Jan 3:15-18 Pewność zbawienia chrześcijanina
 64. Jan 4:48 Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 65. Jan 5:24 Pewność zbawienia chrześcijanina
 66. Jan 6:37-40; 44 Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 67. Jan 6:37-40;47 Pewność zbawienia chrześcijanina
 68. Jan 10:11-13 Słabi Pasterze i Najemnicy
 69. Jan 10:27 Wiara ze słuchania
 70. Jan 14:10-13 Większe cuda niż Jezus
 71. Jan 14:13-14 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 72. Jan 14:21 Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 73. Jan 15:26 Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 74. 1 Jana 1:6-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 75. 1 Jana 2:3-6 Pewność zbawienia chrześcijanina
 76. 1 Jana 2:3-6 Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 77. 1 Jana 2:8 Ciemność ustępuje
 78. 1 Jana 2:9-11 Pewność zbawienia chrześcijanina
 79. 1 Jana 2:15-17 Pewność zbawienia chrześcijanina
 80. 1 Jana 3:16-19 Pewność zbawienia chrześcijanina
 81. 1 Jana 4:1-6 Test Janowy na rozeznawanie duchów
 82. 1 Jana 5:7 Comma Johanneum
 83. Jakub 1:5-6 Modlitwa o dar mądrości
 84. Jakub 1:6-8 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 85. Jduy 1:20 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 86. Kolosy: Tło historyczno kulturowe
 87. Kol. 1:1 Apostoł Paweł i Tymoteusz brat
 88. Kol. 1:2 Łaska i pokój świętym i wiernym braciom
 89. Kol. 1:3 Wytrwała modlitwa dziękczynna do Ojca Pana Jezusa
 90. Kol. 1:4 Wiara i miłość a Kościół
 91. Kol. 1:9-23 Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 92. Kol. 2:9 Wypaczenia Nowego Świata
 93. Kol. 2:13 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 94. Kol. 2:13-14 Chrystus Panem Zakonu
 95. 1 Kor. 1:6 Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 96. 1 Kor. 1:18 Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 97. 1 Kor. rozdziały 1-15 Chorujący uzdrowiciele
 98. 1 Kor. 11:3-16 Podporządkowanie i Równość Kobiet
 99. 1 Kor. 11:17-34 Czym jest Eucharystia
 100. 1 Kor. 12-13-14 Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 101. 1 Kor. 13:8-12 Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 102. 2 Kor. 3:6 Litera zabija lecz Duch ożywia
 103. 2 Kor. 4:6 Oblicze Boga
 104. 2 Kor. 5:14-15 Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 105. 2 Kor. 5:20-21 Poselstwo w miejsce Chrystusa
 106. 2 Kor. 6:16 Mieć Boga
 107. 2 Kor. 11:3-4 Islamoświątkowcy
 108. 2 Kor. 12:7 Czy Apostoł Paweł miał demona?
 109. Łuk. 1:78-79 Wschód słońca z wysoka
 110. Łuk. 9:37-43 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 111. Łuk. 11:27-28 Biblijny przykład kultu maryjnego
 112. Łuk. 13:16 Wyganianie demonów
 113. Łuk. 13:23 Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 114. Łuk. 16:19-31 Rzeczywistość piekła
 115. Łuk. 21:24 Czasy pogan
 116. Łuk. 23:32-43 Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 117. Marek 3:20-31 Maria w pogoni za „szalonym synem”
 118. Marek 7:1-23 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 119. Marek 7:18-19 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 120. Marek 8:23-25 Niepełne uzdrowienia
 121. Marek 9:14-29 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 122. Marek 11:20-24 Związane ręce Boga
 123. Marek 11:25-26 I odpuść nam nasze winy…
 124. Marek 16:14..20 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 125. Marek 16:17-18 Atakie znaki będą towarzyszyć
 126. Mat. 1:1-25 Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 127. Mat. 1:23 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 128. Mat. 2:23-28 Zrozumienie sabatu
 129. Mat. 3:10-12 Zanurzeni w ogniu
 130. Mat. 4:23-25 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 131. Mat. 5:13  gdy sól zwietrzeje…
 132. Mat. 5:22 „Gniewny” Jezus
 133. Mat. 5:32 Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 134. Mat. 5:39 Żołnierze szlachetni
 135. Mat. 5:39-41 Nadstaw drugi policzek
 136. Mat. 5:43-44 Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 137. Mat. 7:9-11 Modlitwa o dary Ducha Świętego
 138. Mat. 7:13-27 Wchodźcie przez ciasną bramę
 139. Mat. 7:15-23 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 140. Mat. 8:14-17 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 141. Mat. 15:16-17 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 142. Mat. 16:13-19 Kościół zbudowany na Skale
 143. Mat. 16:18 Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 144. Mat. 17:14-21 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 145. Mat. 17:24-27 Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 146. Mat. 18:15-20 Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 147. Mat. 21:21-23 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 148. Mat. 23:1-5 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 149. Mat. 23:8-10 Ludzcy nauczyciele
 150. Mat. 24:4-5 Czy wierzący może być zwiedziony?
 151. Mat. 25:1-3 Przypowieść o dziesięciu pannach
 152. Mat. 25:31-41 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 153. Mat. 26:24 Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 154. Mat. 26:52 Żołnierze szlachetni
 155. Mat. 28:19 Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 156. Obj. 1:13-16 Postaci z wizji Daniela i Jana
 157. Obj. 2:10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 158. Obj. 3:5 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 159. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 160. Obj. 20:1-10 Amilenialne anomalie
 161. 1 Piotra 2:11-16 Życie pod władzą
 162. 1 Piotra 2:24 Jego rany uzdrowiły nas
 163. 1 Piotra 3:1:9 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 164. 2 Piotra 1:9 Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 165. 2 Piotra 1:1 Wypaczenia Nowego Świata
 166. 2 Piotra 2:1 Wypierając się Pana który ich odkupił
 167. Rzym. 1:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 168. Rzym. 3:11-12 Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 169. 1 Piotra 3:18-20 Ewangelia głoszona demonom?
 170. Rzym. 3:31 Wiara utwierdza zakon
 171. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 1
 172. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 2
 173. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 174. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 175. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 176. Rzym. 5:1-2 Pewność zbawienia chrześcijanina
 177. Rzym. 5:9-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 178. Rzym. 5:14-21 Czy wszyscy pójdą do nieba?
 179. Rzym. 7:1-6 Wolni od prawa, w nowości Ducha
 180. Rzym. 7:14-23 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 181. Rzym. 7:22-25 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 182. Rzym. 8:26 Niewysłowione westchnienia
 183. Rzym. 8:29-34 Pewność zbawienia chrześcijanina
 184. Rzym. 9:14-16 Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 185. Rzym. 10:17 Wiara ze słuchania
 186. Rzym. 11:29 Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 187. 1 Tes. 5:9 Do czego przeznaczył nas Bóg?
 188. 1 Tes. 5:16-18 Wszystko jest zależne od działania Bożego
 189. 1 Tes. 5:19-20 Ducha nie gaście
 190. 1 Tes. 5:23-24 Bóg uświęca swój lud
 191. 2 Tes. 2:15 Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 192. 1 Tym. 1:17 Król wieków
 193. 1 Tym. 2:1-7 Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 194. 1 Tym. 3:1-6 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 195. 1 Tym. 5:19-20 Ochrona i odwoływanie pastorów
 196. Tyt. 1:1-3 Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 197. Tyt. 1:5-9 Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 198. Tyt. 2:13 Wypaczenia Nowego Świata
 199. Obj. 19:10 Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
  .

..

.

.

Eklezjologia

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. Apostoł apostołowi nie równy
 3. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1
 4. Biblijne wymagania na starszego
 5. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 6. Chrzest dzieci
 7. Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 8. Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 9. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 10. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 11. Czym jest Eucharystia
 12. Dyscyplina kościelna
 13. Dzień Pański
 14. Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 15. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 16. Głoszenie jest niebezpieczną rzeczą, wywiad z Paulem Washerem
 17. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 18. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 19. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 20. Kiedy nie spożywać komunii?
 21. Kobiety pastorzy
 22. Kobiety prorocy
 23. Kościół
 24. Kościół zbudowany na Jezusie
 25. Ludzcy nauczyciele
 26. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 27. Nagi Dawid tańczy
 28. Niebo, Hilsong i herezja
 29. Ochrona i odwoływanie pastorów
 30. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 31. Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 32. Pluralizm starszych
 33. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 34. Podstawowa doktryna biblijna
 35. Skąd się biorą zwiedzenia?
 36. Słabi Pasterze i Najemnicy
 37. Sposób wybierania starszych
 38. Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?
 39. Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje
 40. Wieczerza Pańska
 41. Zanim opuścisz zbór
 42. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

.

.

.

Eschatologia

 1. Amilenialne anomalie
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 4. Boży plan a przyszłość Egiptu
 5. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 6. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 7. Czy Kościół Boży to biblijny Izrael? O teologii zastąpienia
 8. Czy wierzący może być zwiedziony?
 9. Dlaczego każdy kalwinista powinien być premilenialistą
 10. Dzień Pański
 11. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 12. Hades
 13. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 14. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 15. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 16. Izrael Boży
 17. Klasyczny dyspensacjonalizm: definicja i apologetyka
 18. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 19. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 20. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 21. Ostatnie rzeczy
 22. Porwanie kościoła przed Wielkim Uciskiem
 23. Późniejszy deszcz
 24. Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 25. Przyjdź królestwo Twoje
 26. Przypowieść o dziesięciu pannach
 27. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3 porwanie Kościoła
 28. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a koniec ucisku
 29. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 30. Wejście pełni pogan
 31. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
  .


..

.

.

Greka Koine

Kurs 1

Kurs 2


 .

.

.
.

Hamartiologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 3. Czy alkoholizm to grzech?
 4. Czy gniew jest grzechem?
 5. „Gniewny” Jezus
 6. Grzech samobójstwa
 7. Grzech seksualności a uświęcenie
 8. Grzech zielonoświątkowstwa
 9. Grzechy narodów a grzechy jednostek
 10. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 11. Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 12. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 13. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 14. Nieodparta Łaska
 15. O grzechu niewiary
 16. O potrzebie karcenia
 17. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 18. W jaki sposób zabić grzech?
 19. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 20. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 21. Zrozumienie grzechu, cz. 1.
  .

.
.

.
.

Historia chrześcijaństwa

 1. 501 lat Reformacji
 2. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 3. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 4. Czasy pogan
 5. Czy Luter napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”?
 6. Czy Luter przybił tezy do drzwi kościołów w Wittenberdze?
 7. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 8. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 9. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 10. Demony wyganiać będą, część 1
 11. Ewangelistyczna gorliwość Georga Whitefielda
 12. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 13. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 14. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 15. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 16. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 17. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 18. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 19. John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać
 20. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 21. Moc chrześcijanina
 22. Modlitewni entuzjaści
 23. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 24. Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła
 25. Purytanie
 26. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 27. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 28. Reformacja przeciw papiestwu
 29. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 30. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 31. Wieczerza Pańska
  .

.

.

.

Islam

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Allah, najlepszy z oszustów
 3. Córki Allaha
 4. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 5. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 6. Islamoświątkowcy
 7. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 8. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 9. Pogański bożek księżycowy
 10. Pogląd islamu na Biblię i chrześcijańska odpowiedź
 11. Wszyscy kochają allaha
  .

.

.

.

Pneumatologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Bóg Duch Święty
 3. Bóg Duch Święty: Jego osobowość i istota
 4. Bóg Duch Święty: Jego pełnia
 5. Bóg Duch Święty: Jego zamieszkanie i opieczętowanie
 6. Bóg Duch Święty: Jego zesłanie
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg Duch Święty: w Nim zanurzenie
 9. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 10. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 11. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 12. Duch Święty
 13. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 14. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 15. Moc Boża
 16. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 17. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 18. Namaszczenie Ducha Świętego
 19. Nasz Pocieszyciel, nasz Bóg, nasz Duch Święty
 20. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 21. Pan zastępów
 22. Pełnia Ducha
 23. Polemika z modalizmem
 24. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 25. Wolna wola wiatru
  .
 26. Znaczenie Ducha Świętego, część 1
 27. Osobowość Ducha Świętego, część 2
  ..

.

.

.

Rzymski katolicyzm

 1. Biblijny przykład kultu maryjnego
 2. Bóg pod stopami agentów Watykanu
 3. Bramy piekieł
 4. Breviarium Fidei, czyli w co wierzą katolicy?
 5. Chrzest dzieci
 6. Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 7. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 8. Do kogo się modlić
 9. Eucharystia – podsumowanie katolickiego nauczania
 10. Henoteizm pseudokościoła
 11. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 12. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 13. Jan Kalwin: Papież to Antychryst
 14. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 15. Katolicki innoewangelicyzm
 16. Kogo obowiązuje celibat?
 17. Kościół zbudowany na Jezusie
 18. Kościół zbudowany na Skale
 19. Maryja i kult obrazów
 20. Maryja – rzymsko-katolicka bogini
 21. Maria w pogoni za „szalonym synem”
 22. Msza
 23. Nabożeństwo czy msza?
 24. Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia
 25. Narodziny nowego kapłaństwa
 26. Nie czyń sobie obrazu rytego
 27. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 28. Niepokalane poczęcie Maryi
 29. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 30. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 31. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 32. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 33. Pismo, Tradycja i Rzym
 34. Po co i dla kogo sakramenty święte?
 35. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 36. Prawdziwy Kościół
 37. Przekleństwo powtarzalnej ofiary
 38. Reformacja przeciw papiestwu
 39. Sola Scriptura
 40. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 41. Spowiedź, czyli sakrament pokuty
 42. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 43. Świętych obcowanie…
 44. Uświęcenie
 45. Uważajcie kogo prosicie
 46. W co wierzy kościół Rzymskokatolicki odnośnie usprawiedliwienia?
 47. Watykańscy bohaterowie o Bogu i Piśmie
 48. Watykański uzurpator
 49. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 50. Wieczerza Pańska
 51. Wojna bracia, wojna!
 52. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 53. Zbawienie po katolicku
 54. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama
  .
 55. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 56. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 57. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 58. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 59. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18.
  .

.

.

.

.

Sabatarianie

 1. Birkat HaMinim judaizujący przyjaciele, Birkat HaMinim!
 2. Bóg przeciw świniojadom
 3. Chrystus Panem Zakonu
 4. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 5. Czy szabas jest prawem moralnym?
 6. Dwie Tory?
 7. Dzień Pański
 8. Gorączka sobotniego szaleństwa
 9. Intruz sobotni
 10. Narodziny nowego kapłaństwa
 11. Stare Przymierze
 12. Stare Przymierze a Osoba Chrystusa
 13. Sobór jerozolimski i prozelici
 14. Szabas a zbawienie z uczynków
 15. Tendencje do judaizowania zboru
 16. W jarmułce, bez świnki i bez Boga w sercu
 17. Wiara utwierdza zakon
 18. Wolni od prawa, w nowości Ducha
 19. Wyznawcy Ellen White
 20. Zrozumienie sabatu
  .

.

.

.

Soteriologia

 1. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 2. Badajcie swoje serca
 3. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 4. Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 5. Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 6. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg, twój największy wróg
 9. Bóg uświęca swój lud
 10. Chrzest a zbawienie
 11. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 12. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 13. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 14. Czy można utracić zbawienie?
 15. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 16. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 17. Czy wiara jest darem?
 18. Czym jest Boży smutek?
 19. Czym jest ewangelia?
 20. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 21. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 22. Dobra nowina
 23. Doktryna anihilacji
 24. Doktryna podwójnego przypisania
 25. Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 26. Dzisiejsi bohaterowie wiary
 27. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 28. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 29. Grzech seksualności a uświęcenie
 30. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 31. Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 32. Ilu będzie zbawionych, cz. 2 – od Potopu do Abrahama
 33. Ilu będzie zbawionych, cz. 3 – przymierze z Abrahamem
 34. Ilu będzie zbawionych, cz. 4 – Przymierze z Izraelem
 35. Ilu będzie zbawionych, cz. 5 – Nowe Przymierze: do czasów Reformacji
 36. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 37. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 38. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 39. Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania
 40. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 41. I odpuść nam nasze winy…
 42. Jak musimy walczyć o świętość
 43. Jego wiara w nas
 44. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 45. Katolicki innoewangelicyzm
 46. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 47. Korneliusz – starotestamentowy święty
 48. Łaska uświęcenia
 49. Łaska zbawienia
 50. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 51. Nadzieja zmartwychwstania – Część I
 52. Nadzieja zmartwychwstania – Część 2
 53. Nadzieja zmartwychwstania – Część 3
 54. Nadzieja zmartwychwstania – Część 4
 55. Nieodparta Łaska
 56. Niepopularny krzyż
 57. O grzechu niewiary
 58. Odkrywając wspaniałą Ewangelię
 59. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 60. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 61. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 62. Ostatnie rzeczy
 63. Pismo, Tradycja i Rzym
 64. Pewność zbawienia chrześcijanina
 65. Plan ponownego narodzenia
 66. Pokrojony Chrystus
 67. Pokuta czy upamiętanie?
 68. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 69. Pośmiertna szansa na zbawienie
 70. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 71. Poznanie miłości Chrystusa
 72. Problem przebaczenia
 73. Przeciw fałszywej duchowości
 74. Przepis na upamiętanie
 75. Reguły prawdziwej pokuty
 76. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 77. Rzeczywistość piekła
 78. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz .1
 79. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz.2
 80. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 81. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 82. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 83. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 84. Świętość, do której mamy dążyć
 85. Twoje świadectwo nie dotyczy ciebie
 86. Tyrania słabszego brata
 87. Uświęcenie
 88. W imię Pana je zniszczę
 89. Wchodźcie przez ciasną bramę
 90. Wiara a uświęcenie
 91. Wieczna ewangelia
 92. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 93. Zbawieni od czego? – część 1 groza piekła
 94. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 95. Zbawieni od czego? – część 3 okrucieństwo piekła
 96. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 97. Zbawieni od czego? – część 5 praktyczne wnioski
 98. Zbawienie
 99. Zbawienie Panującego Pana
 100. Zbawienie po katolicku
 101. Zbawiony czy samozwiedziony?
 102. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 103. Znajomość Żywego Boga
  .

.

.

.

Świadkowie Jehowy

 1. Doktryna anihilacji
 2. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 3. Henoteizm pseudokościoła
 4. Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 5. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 6. Świadkowie Jezusa
 7. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

..

Teologia biblijna

 1. Apokryfy
 2. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 3. Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 4. Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego
 5. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 6. Comma Johanneum
 7. I (biblijna) sprawiedliwość dla wszystkich…
 8. Jedyny kanon Pisma
 9. Krytyka tekstu biblijnego
 10. Księga Henocha a kanon
 11. Księga Rodzaju 1: fakt czy „alegoria”?
 12. Moc chrześcijanina
 13. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 14. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 15. Nieomylność Pisma
 16. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 17. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 18. Pismo Święte
 19. Podobieństwa w ewangeliach
 20. Podstawowa doktryna biblijna
 21. Podstawy hermeneutyki, cz.1
 22. Podstawy hermeneutyki, cz.2
 23. Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia
 24. Przesądy są zwodnicze
 25. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 26. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 27. Sola Scriptura
 28. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 29. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 30. Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 31. Stworzenie. Czy chcesz wierzyć, czy nie
 32. Transmisja i Kanonizacja Pisma
 33. Tota Scriptura – Całe Pismo
 34. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 35. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

.

.

Teologia historyczna

 1. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 2. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 3. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 4. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 5. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18
  .
 6. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 7. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 8. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 9. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 10. Kalwinizm w Polsce, cz. 1
 11. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 12. Maryja i kult obrazów
 13. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 14. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 15. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 16. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 17. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 18. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 19. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 20. Waldensi, protestanci XII wieku
 21. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 22. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 23. Wiara pierwszego Kościoła Apostolskiego
 24. Wschód słońca z wysoka
  .
 25. Wykład I – czemu studiować historię kościoła?
 26. Wykład II – od pięćdziesiątnicy do Patmos
 27. Wykład III – czwarta podróż misyjna Pawła
 28. Wykład IV – prześladowania kościoła
 29. Wykład V – dalsze dzieje wysłanników
 30. Wykład VI – wczesne herezje
 31. Wykład VII – uczniowie Apostołów
 32. Wykład VIII – Klemens z Rzymu
 33. Wykład IX – Polikarp ze Smyrny
 34. Wykład X – Ignacy z Antiochii
 35. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
 36. Wykład XII – pasterz Hermasa
 37. Wykład XIII – list Barnaby
 38. Wykład XIV – Didache
 39. Wykład XV – historia herezji: judaizatorzy i ebionici
 40. Wykład XVI – historia herezji: doketyzm
 41. Wykład XVII – historia herezji: gnostycyzm
  .

.

.

..

Teologia reformowana

 1. Totalna deprawacja
 2. Usilna i bezwarunkowa elekcja
 3. Limitowane odkupienie
 4. I nieodparta łaska
 5. Przetrwanie świętych
  .
  .
 6. A gdy sól zwietrzeje…
 7. Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 8. Arminianizm: analiza Artykułu I Remonstrancji
 9. Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji
 10. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 11. Arminianizm: Tania łaska i herezja bez ewangelii
 12. Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo
 13. Baczcie abyście nie utracili wiary
 14. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 15. Beze mnie nic uczynić nie możecie
 16. Boża suwerenność
 17. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 18. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 19. Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 20. Ciemność ustępuje
 21. Czteropunktowi arminianie, nasi przyjaciele….
 22. Czy Bóg kocha wszystkich?
 23. Czy Bóg kocha wybranych a nienawidzi niewybranych?
 24. Czy Bóg zmienia zdanie?
 25. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 26. Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 27. Czy można utracić zbawienie?
 28. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 29. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 30. Czy wszyscy pójdą do nieba?
 31. Dar Ojca dla Syna
 32. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 1
 33. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 34. Dlaczego arminianizm dominuje liczebnie nad teologią reformowaną?
 35. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 36. Dlaczego zło dominuje nad światem
 37. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 38. Doktryna predestynacji w 10 prostych punktach
 39. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 40. Dualizm a herezja Marcjona
 41. Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 42. Hiper-kalwinizm, zło gorsze od arminianizmu
 43. I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 44. Jego wiara w nas
 45. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 46. Jeżeli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego pozwala na cierpienie?
 47. Kalwinizm a Boże dekrety
 48. Kalwinizm a Ezechiel
 49. Kanony Synodu w Dort
 50. Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 51. Nieodparta Łaska
 52. O grzechu niewiary
 53. O podeptaniu zbawienia
 54. Ograniczone odkupienie
 55. Ograniczone pojednanie
 56. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 57. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 58. Pewność zbawienia chrześcijanina
 59. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 60. Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 61. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 62. Przypowieść o dziesięciu pannach
 63. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 64. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 65. Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 66. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 67. Spurgeon, impresje i proroctwa
 68. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 69. Sześć powodów do modlitwy
 70. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 71. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 72. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 73. Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 74. Wolna wola
 75. Wolna wola wiatru
 76. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
 77. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 78. Wszystko jest zależne od działania Bożego
 79. Wybrany przez Boga
 80. Wypadliście z łaski
 81. Wypierając się Pana który ich odkupił
 82. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 83. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 84. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
  .
 85. Ograniczone odkupienie: Bóg Ojciec, Sprawca naszego zbawienia
 86. Ograniczone odkupienie: Bóg Syn, Sprawca naszego zbawienia
 87. Ograniczone odkupienie: Dzieło Chrystusa jest środkiem użytym dla udzielenia nam zbawienia
 88. Ograniczone odkupienie: Prawdziwy cel śmierci Chrystusa
 89. Ograniczone odkupienie: Śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym, czy pewnym?
  .

.

.

.

Teologia systematyczna

 1. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 2. Aniołowie
 3. Apostoł apostołowi nie równy
 4. Atrybuty Boga, cz. 1
 5. Atrybuty Boga, cz. 2
 6. Baczcie abyście nie utracili wiary
 7. Chrzest dzieci
 8. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 9. Chrzest wodny Apostołów
 10. Co to znaczy być Chrześcijaninem?
 11. Człowiek
 12. Czy dary Ducha przeminęły?
 13. Czym jest wiara?
 14. Dar języków
 15. Duch, dusza i ciało
 16. Ewolucja: Kłamstwo węża
 17. Gdy przemawiał Bóg
 18. Grzech zielonoświątkowstwa
 19. Hades
 20. Harmonia Ewangelii – przemiana na górze
 21. Harmonia Ewangelii – zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 22. Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa
 23. Harmonia Ewangelii – uniesienie Pana Jezusa
 24. Jakie jest imię Boga?
 25. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 26. Litera zabija lecz Duch ożywia
 27. Łaska zbawienia
 28. Nakładanie rąk
 29. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 30. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 31. Objawienie jest skończone
 32. Opętani „chrześcijanie”
 33. Pismo Święte
 34. Początki kościoła a rola Apostołów
 35. Powaleni duchem
 36. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 37. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 38. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 39. Wyganianie demonów
 40. Zagadnienie cesacjonizmu
 41. Zawodne „proroctwa”
  .

.

.

..

Trynitologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 3. Boskość Mesjasza
 4. Bóg
 5. Bóg Duch Święty
 6. Bóg Ojciec
 7. Bóg Syn
 8. Bóg jest Trójjedyny
 9. Bóg nigdy nie powiedział „Jestem Bogiem”
 10. Bóg Trójjedyny
 11. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 12. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 13. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 14. Debata Boskość Mesjasza
 15. Do kogo się modlić
 16. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 17. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 18. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 19. Ja jestem Panem i zbawicielem
 20. Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 21. Kogo kusili Izraelici na pustyni?
 22. Król wieków
 23. Kto będzie sądził świat?
 24. Kto jest Bogiem?
 25. Kto jest Panem?
 26. Kto stworzył wszechświat?
 27. Mieć Boga
 28. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 29. Moc Boża
 30. Nie można dwom panom służyć!
 31. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 32. Ojciec wyższy od Jezusa?
 33. Pan jeden jest
 34. Pan zastępów
 35. Polemika z modalizmem
 36. Przedwieczny Syn Boży
 37. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 38. Świadectwo biblijne potwierdzające Boga Trójjedynego
 39. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 40. Uniżony żywy Bóg
 41. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
  .

 

.

.

..

Zgubna droga

 1. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 2. Andrzej Cyrikas i Herezja Perfekcjonizmu
 3. Bart Ehrman i krytyka tekstu biblijnego
 4. Billy Grahama i zbawienie z szerszej łaski
 5. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 6. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 7. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 8. Duchowy nierząd ekumenizmu
 9. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 10. Generacja T
 11. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 12. Herezja Lokalnego Kościoła
 13. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 14. Misja Odnowy Życia
 15. Projekt 700 miast
 16. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 17. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 18. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 19. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
Print Friendly, PDF & Email