SPIS RZECZY

.

.

.

Bohaterowie wiary


.

.

.

Charyzmania

Inny ogień

 1. Rola znaków i cudów w planie Bożym
 2. Koniec objawienia to koniec cudów i znaków
 3. Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 4. Natura znaków i cudów
 5. Koniec znaków i cudów – świadectwo Słowa i historii Kościoła
 6. Wystarczalność Słowa Bożego
 7. Nowotestamentowe zasady używania znaków i cudów

Pozostałe

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 3. A takie znaki będą towarzyszyć
 4. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 5. A takie znaki będą towarzyszyć: szaleństwo zielonoświątkowych podróbek
 6. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 7. Apostoł apostołowi nie równy
 8. Armagedon duchowy, cz.2
 9. Badajcie duchy
 10. Bluźniący upadłym aniołom
 11. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 12. Błędy Ducha Świętego
 13. Boży prorok
 14. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 15. Bóg bordowych śrubokrętów
 16. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 17. Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 18. Chorujący uzdrowiciele
 19. Choruje kto między wami?
 20. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 21. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 22. Co z emocjami?
 23. Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 24. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 25. Czy Apostoł Paweł miał demona?
 26. Czy dary Ducha przeminęły?
 27. Czy doświadczenie jest miarą prawdy?
 28. Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 29. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 30. Czy wierzący może być zwiedziony?
 31. Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 32. Dar języków
 33. Decyzja odejścia z K5N
 34. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 35. Demony wyganiać będą, część 1
 36. Demony wyganiać będą, część 2
 37. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 38. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 1
 39. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 2
 40. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 41. Dualizm a herezja Marcjona
 42. Ducha nie gaście
 43. Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 44. Dwanaście kroków zeloty zielonoświątkowstwa
 45. Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 46. Ekstazy proroków Starego Testamentu
 47. Emocjonalizm, mistycyzm i antyintelektualizm
 48. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 49. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 50. Generacja T
 51. Gdy przemawiał Bóg
 52. Gdybyście przyjęli innego ducha…
 53. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 54. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 55. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 56. Głosy w głowach charyzmatyków
 57. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 58. Główne cechy „ewangelii sukcesu”
 59. Granice zielonoświątkowego szaleństwa
 60. Grzech zielonoświątkowstwa
 61. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 62. Henoteizm pseudokościoła
 63. Herezja Perfekcjonizmu
 64. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 65. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 66. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 67. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 68. Islamoświątkowcy
 69. Jego rany uzdrowiły nas
 70. Jeszcze kościół czy już sekta?
 71. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 72. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 73. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 74. Jezus przyjął czy dał dary?
 75. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 76. Karykatura ewangelii
 77. Kobiety prorocy
 78. Konsekwencje fałszywych doktryn
 79. Krew Baranka Bożego
 80. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 81. Kto będzie sądził świat?
 82. Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 83. Litera zabija lecz Duch ożywia
 84. Ludzcy nauczyciele
 85. Ludzka moc wypędzania demonów
 86. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 87. Metoda „na Gamaliela”history
 88. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 89. Moc chrześcijanina
 90. Modlitewni entuzjaści
 91. Modlitwa o dar mądrości
 92. Modlitwa o dary Ducha Świętego
 93. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 94. Mormonizm, religia wytrzaśnięta z kapelusza
 95. Możecie wszyscy prorokować
 96. Nagi Dawid tańczy
 97. Nakładanie rąk
 98. Namaszczenie Ducha Świętego
 99. Nie było trzeciej fali cudotwórców
 100. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 101. Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!
 102. Niebo, Hilsong i herezja
 103. Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 104. Niepełne uzdrowienia
 105. Niewysłowione westchnienia
 106. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 107. Objawienie jest skończone
 108. Oczyszczam cię krwią Jezusa…
 109. Opętani „chrześcijanie”
 110. Ostatni ze wszystkich ludzi, którym ukazał się Jezus
 111. Ostrzeżenie przed zielonoświątkowcami
 112. Otumanieni duchem
 113. Owoce Babilonu
 114. Pełnia Ducha
 115. Pijani w duchu
 116. Początki kościoła a rola Apostołów
 117. Polski Kościół (nie) Biblijny a Elkazaici
 118. Pogański koń trojański
 119. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 120. Powaleni duchem
 121. Poza rozsądek ku mistycyzmowi
 122. Późniejszy deszcz
 123. Precz z waszymi snami i objawieniami
 124. Projekt 700 miast
 125. Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 126. Prorocy i proroctwa
 127. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 128. Przeciw fałszywej duchowości
 129. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 130. Puszkowanie Pana Boga
 131. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 132. Reformowani apostaci i heretycy
 133. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami
 134. Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 135. Skąd się biorą zwiedzenia?
 136. Słowo dla nie-zielonoświątkowców
 137. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 138. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 139. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 140. Spurgeon, impresje i proroctwa
 141. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 142. Sundar Singh, człowiek, któremu rzekomo objawił się Jezus
 143. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 144. Syn zatracenia, czy to ty przyjacielu?
 145. Szamanizacja chrześćijaństwa
 146. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
 147. Świątynia Ludu, studium przypadku
 148. Tak samo jak Luter, udzerzam twojego ducha w pysk
 149. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 150. Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 151. Uzdrawiający zwodziciele
 152. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 153. Wiara oparta o cuda i znaki
 154. Wiara ze słuchania
 155. Większe cuda niż Jezus
 156. Wizja nieba dźwignią handlu
 157. Wrażenia Spurgeona a proroctwa
 158. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 159. Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 160. Wszystko mogę w Chrystusie
 161. Wyganianie demonów
 162. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 163. Z poradnika charyzmatyka
 164. Zachęcający do fałszywego prorokowania, strzeżcie się
 165. Zagadnienie cesacjonizmu
 166. Zanurzeni w ogniu
 167. Zawodne „proroctwa”
 168. Zbawiony czy samozwiedziony?
 169. Zielonoświątkowa „postteologia”
 170. Zielonoświątkowi heretycy kontra Duch Święty
 171. Zielonoświątkowstwo a choroby umysłowe i uzależnienia
 172. Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 173. Zielonoświątkowy spirytyzm
 174. Związane ręce Boga
 175. Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
  .

.

 

.

Chrystologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Bezcielesny Jezus Strażnicy
 4. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 5. Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 6. Boskość Mesjasza
 7. Bóg Syn
 8. Bóg Syn: Jego preegzystencja
 9. Bóg Syn: Jego przyjście w ciele
 10. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 11. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 12. Bóg Syn: Jego wniebowstąpienie i kapłaństwo
 13. Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć
 14. Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie
 15. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 16. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 17. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 18. Dlaczego nazywasz mnie dobrym?
 19. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 20. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 21. Ewangelia głoszona demonom?
 22. „Gniewny” Jezus
 23. Harmonia Ewangelii: zmartwychwstanie Jezusa
 24. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 25. Jego wiara w nas
 26. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 27. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 28. Kim był Immanuel?
 29. Kto będzie sądził świat?
 30. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 31. O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 32. Oblicze Boga
 33. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 34. Od kiedy demony znały Jezusa?
 35. Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 36. Polemika z modalizmem
 37. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 38. Postaci z wizji Daniela i Jana
 39. Przedwieczny Syn Boży
 40. Świadkowie Jezusa
 41. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 42. Uniżony żywy Bóg
 43. Uważajcie kogo prosicie
 44. Wschód słońca z wysoka
 45. Wszechobecność Syna Bożego
 46. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

.

Chrześcijańska moralność

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Aborcja, rzeź nienarodzonych
 3. Antykoncepcja i moralność seksualna
 4. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 5. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 6. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 7. Cierpienie ku dobremu
 8. Co z emocjami?
 9. Czy ateistyczna moralność ma sens?
 10. Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 11. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 12. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 13. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 14. Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 15. Czym jest podstęp i oszustwo?
 16. Dlaczego nagość Noego doprowadziła do klątwy Chama?
 17. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 18. Do czego dążą aktywiści LGBT?
 19. Eutanazja, czyli zamordujmy sobie dziecko…
 20. Ewolucja: Kłamstwo węża
 21. Feministyczny atak na Boży ład dla kobiet
 22. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 23. Grzech samobójstwa
 24. Grzech seksualności a uświęcenie
 25. Hodowla człowieka
 26. Homoseksualizm a Mateusza 19:12
 27. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 28. Jaka jest wola Boga dla mojego życia?
 29. Kara śmierci dla morderców
 30. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 31. Kiedy powinniśmy niszczyć Biblię? (vide akt zniszczenia Biblii przez Agatę Cerońską)
 32. Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 33. Nadstaw drugi policzek
 34. Nagi Dawid tańczy
 35. Nakrywać, czy nie nakrywać?
 36. Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 37. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 38. O nakrywaniu głowy
 39. Odnośnie zapłodnienia in vitro i surogatek
 40. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 41. Pastor chce wojny z Chinami?
 42. Pierwsza miłość
 43. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 44. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 45. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 46. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 47. Problem przebaczenia
 48. Psalm 5: Pod obstrzałem
 49. Romowie, za których umarł Jezus
 50. Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 51. Sprawa małżeństw i rozwodów
 52. Syndrom Jonathana Edwardsa i Reformowani.info
 53. Szabas a zbawienie z uczynków
 54. Sztuka dyskusji – adversus haereses
 55. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 56. Tyrania słabszego brata
 57. Wyjazd misyjny! – czyli wesołe wakacje pastora 🙂
 58. Wykorzystanie twojego czasu
 59. Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 60. Zakonolubni fanatycy
 61. Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 62. Zrzuć z siebie starego człowieka
 63. Żołnierze szlachetni
 64. Życie pod władzą.
  .

 


..

.

.

Egzegezy

Stary Testament
 1. Dan. 9:24-27 Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 2. Dan. 10:5-6 Postaci z wizji Daniela i Jana
 3. Ezech. 18:32 Kalwinizm a Ezechiel
 4. Ezech. 33:11 Kalwinizm a Ezechiel
 5. Ezech. 39:29 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 6. Izaj. 6:1-10 Pan zastępów
 7. Izaj. 7:9-16 Kim był Immanuel?
 8. Izaj. 7:14 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 9. Izaj. 9:6 Ojciec wieczności, Bóg mocny
 10. Izaj. 19:1-25 Boży plan a przyszłość Egiptu
 11. Izaj. 26:3 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 12. Izaj. 29:9-14 Pijani w duchu
 13. Izaj. 43:11 Ja jestem Panem i zbawicielem
 14. Izaj. 44:2-4 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 15. Izaj. 53:5 Jego rany uzdrowiły nas
 16. Izaj. 56:10 Skąd się biorą zwiedzenia?
 17. Izaj. 56:10 Słabi Pasterze i Najemnicy
 18. Izaj. 66:17 Bóg przeciw świniojadom
 19. Joel 2:10-28 Późniejszy deszcz
 20. Mich. 5:2 Przedwieczny Syn Boży
 21. 1 Mojż. 1:1 Kto stworzył wszechświat?
 22. 1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 23. 1 Mojż. 3:21 Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 24. 2 Mojż. 20:2-5 Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 25. 2 Mojż. 20:4-5 Nie czyń sobie obrazu rytego
 26. 2 Mojż. 20:7 Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 27. 2 Mojż. 21:22-23 Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 28. 2 Mojż. 32:32 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 29. 2 Mojż. 35:2 Intruz sobotni
 30. 3 Mojż. 14:17-18 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 31. 4 Mojż. 21:8-9 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 32. 4 Mojż. 23:19 Czy Bóg zmienia zdanie?
 33. 4 Mojż. 25:1-18 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 34. 4 Mojż. 31:17 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 35. 5 Mojż. 29:29 Objawienie jest skończone
 36. Psalm 2:7 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 37. Psalm 5:1-12 Pod obstrzałem
 38. Psalm 68:18 Jezus przyjął czy dał dary?
 39. Psalm 85:2 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 40. Psalm 102 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 41. Psalm 146:3-4 Doktryna anihilacji
 42. 1 Sam. 10:5-7 Ekstazy proroków Starego Testamentu
 43. 1 Sam. 15:29 Czy Bóg zmienia zdanie?
 44. Sędz. 16:27-30 Grzech samobójstwa
Nowy Testament
 1. Dzieje 1:1-11 Arianizm i Góra Oliwna
 2. Dzieje 1:4 Duch Święty
 3. Dzieje 2:1-8 Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 4. Dzieje 2:13 Pijani w duchu
 5. Dzieje 2:17-22 Późniejszy deszcz
 6. Dzieje 2:38-39 Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 7. Dzieje 9:1-22 Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 8. Dzieje 9:3-8 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 9. Dzieje 11:28 Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 10. Dzieje 15:19-21 Sobór jerozolimski i prozelici
 11. Dzieje 17:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 12. Dzieje 21:11 Błędy Ducha Świętego
 13. Dzieje 22:6-11 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 14. Dzieje 26:2-18 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 15. Dzieje 26:18 Wiara a uświęcenie
 16. Dzieje 28:25-27 Pan zastępów
 17. Efez. 1:16-23; 2:1-13 Kawlinizm w pigułce
 18. Efez. 1:17-19 Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 19. Efez. 2:8-9 Czy wiara jest darem?
 20. Efez. 2:14-15 Chrystus Panem Zakonu
 21. Efez. 2:19-20 Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 22. Efez. 3:12 Jego wiara w nas
 23. Efez. 3:14-19 Poznanie miłości Chrystusa
 24. Efez. 4:8 Jezus przyjął czy dał dary?
 25. Efez. 4:22-24 Zrzuć z siebie starego człowieka
 26. Efez. 4:26-27 Czy gniew jest grzechem?
 27. Efez. 6:18 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 28. Filem. 1:1-25 Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 29. Filip. 2:3-11 Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 30. Filip. 2:12 Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 31. Filip. 2:12-13 Łaska uświęcenia
 32. Filip. 4:4 Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 33. Filip. 4:13 Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 34. Filip. 4:13 Wszystko mogę w Chrystusie
 35. Gal. 3 Omamieni fałszywą doktryną
 36. Gal. 5:1-4 Wypadliście z łaski
 37. Hebr. 1:2-8 Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 38. Hebr. 1:5 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 39. Hebr. 3:1-12 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 40. Hebr. 3:-15 Narodziny nowego kapłaństwa
 41. Hebr. 3:14 Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 42. Hebr. 6:1-2 Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 43. Hebr. 6:4-6 Czy można utracić zbawienie?
 44. Hebr. 6:4-6 Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 45. Hebr. 9:22 Msza
 46. Hebr. 10:26-28 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 47. Hebr. 10:29 O podeptaniu zbawienia
 48. Hebr. 10:38-39 Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 49. Hebr. 12:8 O potrzebie karcenia
 50. Hebr. 12:14 Świętość, do której mamy dążyć
 51. Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 52. Jakub 1:5-6 Modlitwa o dar mądrości
 53. Jakub 1:6-8 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 54. Jakub 2:24 Zbawienie z uczynków?
 55. Jakub 3:6 Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 56. Jakub 5:13-16 Choruje kto między wami?
 57. Jak. 5:14-16 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 58. Jan 1:12-13 Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 59. Jan 1:12-13 Pewność zbawienia chrześcijanina
 60. Jan 2:23-25 Wiara oparta o cuda i znaki
 61. Jan 3:1-10 Plan ponownego narodzenia
 62. Jan 3:1-10 Wolna wola wiatru
 63. Jan 3:10 Zbawienie Panującego Pana
 64. Jan 3:11-21 Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 65. Jan 3:15-18 Pewność zbawienia chrześcijanina
 66. Jan 4:48 Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 67. Jan 5:24 Pewność zbawienia chrześcijanina
 68. Jan 6:37-40; 44 Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 69. Jan 6:37-40;47 Pewność zbawienia chrześcijanina
 70. Jan 10:11-13 Słabi Pasterze i Najemnicy
 71. Jan 10:27 Wiara ze słuchania
 72. Jan 12:24 Umierające ziarno i obfity plon
 73. Jan 14:10-13 Większe cuda niż Jezus
 74. Jan 14:13-14 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 75. Jan 14:21 Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 76. Jan 15:26 Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 77. 1 Jana 1:6-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 78. 1 jana 2:1-2 Zawodny pośrednik
 79. 1 Jana 2:2 Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 80. 1 Jana 2:3-6 Pewność zbawienia chrześcijanina
 81. 1 Jana 2:3-6 Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 82. 1 Jana 2:8 Ciemność ustępuje
 83. 1 Jana 2:9-11 Pewność zbawienia chrześcijanina
 84. 1 Jana 2:15-17 Pewność zbawienia chrześcijanina
 85. 1 Jana 3:16-19 Pewność zbawienia chrześcijanina
 86. 1 Jana 4:1-6 Test Janowy na rozeznawanie duchów
 87. 1 Jana 5:7 Comma Johanneum
 88. Judy 1:4-5 Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 89. Judy 1:20 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 90. Kolosy: Tło historyczno kulturowe
 91. Kol. 1:1 Apostoł Paweł i Tymoteusz brat
 92. Kol. 1:2 Łaska i pokój świętym i wiernym braciom
 93. Kol. 1:3 Wytrwała modlitwa dziękczynna do Ojca Pana Jezusa
 94. Kol. 1:4 Wiara i miłość a Kościół
 95. Kol. 1:5 Nadzieja ewangelii
 96. Kol. 1:6 Dzieło ewangelii
 97. Kol. 1:9-23 Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 98. Kol. 2:9 Wypaczenia Nowego Świata
 99. Kol. 2:13 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 100. Kol. 2:13-14 Chrystus Panem Zakonu
 101. 1 Kor. 1:6 Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 102. 1 Kor. 1:18 Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 103. 1 Kor. rozdziały 1-15 Chorujący uzdrowiciele
 104. 1 Kor. 11:3-16 Podporządkowanie i Równość Kobiet
 105. 1 Kor. 11:17-34 Czym jest Eucharystia
 106. 1 Kor. 12-13-14 Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 107. 1 Kor. 13:8-12 Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 108. 1 Kor. 14:26 Możecie wszyscy prorokować
 109. 1 Kor. 15:8 Ostatni ze wszystkich ludzi, którym ukazał się Jezus
 110. 2 Kor. 1:14 Gdybyście przyjęli innego ducha…
 111. 2 Kor. 3:6 Litera zabija lecz Duch ożywia
 112. 2 Kor. 4:3-4 Bóg, czy też bóg tego świata?
 113. 2 Kor. 4:6 Oblicze Boga
 114. 2 Kor. 5:14-15 Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 115. 2 Kor. 5:20-21 Poselstwo w miejsce Chrystusa
 116. 2 Kor. 6:16 Mieć Boga
 117. 2 Kor. 11:3-4 Islamoświątkowcy
 118. 2 Kor. 12:7 Czy Apostoł Paweł miał demona?
 119. Łuk. 1:78-79 Wschód słońca z wysoka
 120. Łuk. 9:37-43 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 121. Łuk. 11:27-28 Biblijny przykład kultu maryjnego
 122. Łuk. 13:16 Wyganianie demonów
 123. Łuk. 13:23 Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 124. Łuk. 16:19-31 Rzeczywistość piekła
 125. Łuk. 21:24 Czasy pogan
 126. Łuk. 23:32-43 Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 127. Marek 3:20-31 Maria w pogoni za „szalonym synem”
 128. Marek 7:1-23 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 129. Marek 7:18-19 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 130. Marek 8:23-25 Niepełne uzdrowienia
 131. Marek 9:14-29 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 132. Marek 10:18 Dlaczego nazywasz mnie dobrym?
 133. Marek 11:20-24 Związane ręce Boga
 134. Marek 11:25-26 I odpuść nam nasze winy…
 135. Marek 16:14..20 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 136. Marek 16:17-18 Atakie znaki będą towarzyszyć
 137. Mat. 1:1-25 Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 138. Mat. 1:23 O dosłownym wypełnianiu się proroctw
 139. Mat. 2:23-28 Zrozumienie sabatu
 140. Mat. 3:10-12 Zanurzeni w ogniu
 141. Mat. 4:23-25 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 142. Mat. 5:13  gdy sól zwietrzeje…
 143. Mat. 5:22 „Gniewny” Jezus
 144. Mat. 5:32 Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 145. Mat. 5:39 Żołnierze szlachetni
 146. Mat. 5:39-41 Nadstaw drugi policzek
 147. Mat. 5:43-44 Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 148. Mat. 7:9-11 Modlitwa o dary Ducha Świętego
 149. Mat. 7:13-27 Wchodźcie przez ciasną bramę
 150. Mat. 7:15-23 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 151. Mat. 8:14-17 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 152. Mat. 11:12 Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 153. Mat. 15:16-17 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 154. Mat. 16:13-19 Kościół zbudowany na Skale
 155. Mat. 16:18 Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 156. Mat. 17:14-21 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 157. Mat. 17:24-27 Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 158. Mat. 18:15-20 Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 159. Mat. 21:21-23 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 160. Mat. 23:1-5 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 161. Mat. 23:8-10 Ludzcy nauczyciele
 162. Mat. 24:4-5 Czy wierzący może być zwiedziony?
 163. Mat. 25:1-3 Przypowieść o dziesięciu pannach
 164. Mat. 25:31-41 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 165. Mat. 26:24 Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 166. Mat. 26:52 Żołnierze szlachetni
 167. Mat. 28:19 Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 168. Obj. 1:13-16 Postaci z wizji Daniela i Jana
 169. Obj. 2:2-5 Pierwsza miłość
 170. Obj. 2:10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 171. Obj. 3:5 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 172. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 173. Obj. 20:1-10 Amilenialne anomalie
 174. 1 Piotra 2:11-16 Życie pod władzą
 175. 1 Piotra 2:24 Jego rany uzdrowiły nas
 176. 1 Piotra 3:1-9 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 177. 1 Piotra 3:18-20 Ewangelia głoszona demonom?
 178. 2 Piotra 1:9 Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 179. 2 Piotra 1:1 Wypaczenia Nowego Świata
 180. 2 Piotra 2:1 Wypierając się Pana który ich odkupił
 181. 2 Piotra 3:9 Aby wszyscy doszli do pokuty
 182. Rzym. 1:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 183. Rzym. 3:11-12 Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 184. Rzym. 3:31 Wiara utwierdza zakon
 185. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 1
 186. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 2
 187. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 188. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 189. Rzym. 5:1-11 Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 190. Rzym. 5:1-2 Pewność zbawienia chrześcijanina
 191. Rzym. 5:9-10 Pewność zbawienia chrześcijanina
 192. Rzym. 5:14-21 Czy wszyscy pójdą do nieba?
 193. Rzym. 7:1-6 Wolni od prawa, w nowości Ducha
 194. Rzym. 7:14-23 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 195. Rzym. 7:22-25 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 196. Rzym. 8:26 Niewysłowione westchnienia
 197. Rzym. 8:29-34 Pewność zbawienia chrześcijanina
 198. Rzym. 8:32-34 Zawodny pośrednik
 199. Rzym. 9:14-16 Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 200. Rzym. 10:17 Wiara ze słuchania
 201. Rzym. 11:29 Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 202. 1 Tes. 4:17 Doktryna pochwycenia Kościoła
 203. 1 Tes. 5:9 Do czego przeznaczył nas Bóg?
 204. 1 Tes. 5:16-18 Wszystko jest zależne od działania Bożego
 205. 1 Tes. 5:19-20 Ducha nie gaście
 206. 1 Tes. 5:23-24 Bóg uświęca swój lud
 207. 2 Tes. 2:15 Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 208. 1 Tym. 1:17 Król wieków
 209. 1 Tym. 2:1-6 Zawodny pośrednik
 210. 1 Tym. 2:1-7 Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 211. 1 Tym. 3:1-6 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 212. 1 Tym. 5:19-20 Ochrona i odwoływanie pastorów
 213. Tyt. 1:1-3 Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 214. Tyt. 1:5-9 Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 215. Tyt. 2:13 Wypaczenia Nowego Świata
 216. Tyt. 3:1-7 Nie przez uczynki wcale
 217. Obj. 19:10 Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
  .

..

.

.

Eklezjologia

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. Apostoł apostołowi nie równy
 3. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1
 4. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 2
 5. Biblijne wymagania na starszego
 6. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 7. Chrzest dzieci
 8. Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 9. Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 10. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 11. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 12. Czym jest Eucharystia
 13. Dyscyplina kościelna
 14. Dzień Pański
 15. Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 16. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 17. Głoszenie jest niebezpieczną rzeczą, wywiad z Paulem Washerem
 18. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 19. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 20. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 21. Kiedy nie spożywać komunii?
 22. Kobiety pastorzy
 23. Kobiety prorocy
 24. Kościół
 25. Kościół zbudowany na Jezusie
 26. Ludzcy nauczyciele
 27. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 28. Nagi Dawid tańczy
 29. Niebo, Hilsong i herezja
 30. Ochrona i odwoływanie pastorów
 31. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 32. Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 33. Pluralizm starszych
 34. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 35. Podstawowa doktryna biblijna
 36. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 1
 37. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 2
 38. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 3
 39. Problem Wielkanocy
 40. Przystąpienie i członkowstwo w Kościele
 41. Rzetelny odźwierny, to dziś zły legalista!
 42. Skąd się biorą zwiedzenia?
 43. Słabi Pasterze i Najemnicy
 44. Sposób wybierania starszych
 45. Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?
 46. Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje
 47. Wieczerza Pańska
 48. Zanim opuścisz zbór
 49. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

f


.

.

.

Ekumenizm

 1. Alians Ewangeliczny i nawrócenie
 2. Armagedon duchowy, cz. 1
 3. Decyzja odejścia z K5N
 4. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 5. Duchowy nierząd ekumenizmu
 6. Ekumenia: duchowy nierząd
 7. Ekumeniczni kolaboranci
 8. Grzech zielonoświątkowstwa
 9. Herezja Lokalnego Kościoła
 10. Ksiądz Mateusz Wichary, ekumeniczny zdrajca wiary
 11. Liga Biblijna i kurs „Filip”
 12. Niebo, Hilsong i herezja
 13. Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem…
 14. Niszczenie chrześcijaństwa przez Alians Ewangeliczny
 15. Papież jest w piekle
 16. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 17. Perły przed ekumeniczne wieprze
 18. Poznaj zdrajców wiary
 19. Psy leniwe, ekumeniczne
 20. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 21. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 22. Watykański uzurpator
 23. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama

.


.

.

.

Eschatologia

 1. Amilenialne anomalie
 2. Arianizm i Góra Oliwna
 3. Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa
 4. Boży plan a przyszłość Egiptu
 5. Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół
 6. Bóg Syn: Jego powrót wraz ze swoimi świętymi
 7. Chrystus, siedemdziesięciu i królestwo które się przybliżyło, cz. 1
 8. Chrystus, siedemdziesięciu i królestwo które się przybliżyło, cz. 2
 9. Czy Kościół Boży to biblijny Izrael? O teologii zastąpienia
 10. Czy wierzący może być zwiedziony?
 11. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 1
 12. Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe, cz. 2
 13. Dlaczego każdy kalwinista powinien być premilenialistą
 14. Doktryna pochwycenia kościoła
 15. Dzień Pański
 16. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 17. Hades
 18. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 19. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 20. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 21. Izrael Boży
 22. Klasyczny dyspensacjonalizm: definicja i apologetyka
 23. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 24. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 25. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 26. Ostatnie rzeczy
 27. Porwanie kościoła przed Wielkim Uciskiem
 28. Późniejszy deszcz
 29. Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach
 30. Przyjdź królestwo Twoje
 31. Przypowieść o dziesięciu pannach
  .
 32. Siedem dyspensacji w Biblii, część 1
 33. Siedem dyspensacji w Biblii, część 2
 34. Siedem dyspensacji w Biblii, część 3
 35. Siedem dyspensacji w Biblii, część 4
 36. Siedem dyspensacji w Biblii, część 5
  .
 37. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3 porwanie Kościoła
 38. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a koniec ucisku
 39. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 40. Wejście pełni pogan
 41. Wybrane zagadnienia fałszywych doktryn postmileniaryzmu i dominionizmu
 42. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
  .


..

.

.

Greka Koine

Kurs 1

Kurs 2

Sześć reguł Granville Sharpa


 .

.

.
.

Hamartiologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Błędna definicja grzechu
 3. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 4. Czy alkoholizm to grzech?
 5. Czy dostrzegasz grzech w sobie?
 6. Czy gniew jest grzechem?
 7. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 8. Gdybyście przyjęli innego ducha…
 9. „Gniewny” Jezus
 10. Grzech samobójstwa
 11. Grzech seksualności a uświęcenie
 12. Grzech zielonoświątkowstwa
 13. Grzechy narodów a grzechy jednostek
 14. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 15. Jak działa pokusa?
 16. Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 17. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 18. Katechizm gejowski: argumenty odwołujące się do sprawiedliwości społecznej
 19. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 20. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 21. Nieodparta Łaska
 22. O grzechu niewiary
 23. O potrzebie karcenia
 24. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 25. Umierające ziarno i obfity plon
 26. W jaki sposób zabić grzech?
 27. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 28. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 29. Zrozumienie grzechu, cz. 1.
  .

.
.

.
.

Historia chrześcijaństwa

 1. 501 lat Reformacji
 2. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 3. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 4. Czasy pogan
 5. Czy Luter napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”?
 6. Czy Luter przybił tezy do drzwi kościołów w Wittenberdze?
 7. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 8. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 9. „Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 10. Demony wyganiać będą, część 1
 11. Ewangelistyczna gorliwość Georga Whitefielda
 12. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 13. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 14. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 15. Irenaeus i Tertulian a montanizm
 16. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 17. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 18. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 19. John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać
 20. Kalwinizm w Polsce, cz. 1
 21. Kalwinizm w Polsce, cz. 2
 22. Kalwinizm w Polsce, cz. 3
 23. Kalwinizm w Polsce, cz. 4
 24. Kalwinizm w Polsce, cz. 5
 25. Konstytucja 3 maja: definitywna śmierć polskiej reformacji
 26. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 27. Moc chrześcijanina
 28. Modlitewni entuzjaści
 29. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 30. Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła
 31. Purytanie
 32. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 33. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 34. Reformacja przeciw papiestwu
 35. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 36. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 37. Waldensi, protestanci XII wieku
 38. Wieczerza Pańska
  .

.

.

.

Islam

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Allah, najlepszy z oszustów
 3. Córki Allaha
 4. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 5. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 6. Islamoświątkowcy
 7. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 8. Niegodny wiary koran
 9. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 10. Pogański bożek księżycowy
 11. Pogląd islamu na Biblię i chrześcijańska odpowiedź
 12. Wszyscy kochają allaha
  .

.

.

.

Pneumatologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Bóg Duch Święty
 3. Bóg Duch Święty: Jego osobowość i istota
 4. Bóg Duch Święty: Jego pełnia
 5. Bóg Duch Święty: Jego zamieszkanie i opieczętowanie
 6. Bóg Duch Święty: Jego zesłanie
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg Duch Święty: w Nim zanurzenie
 9. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 10. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 11. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 12. Duch Święty
 13. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 14. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 15. Moc Boża
 16. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 17. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 18. Namaszczenie Ducha Świętego
 19. Nasz Pocieszyciel, nasz Bóg, nasz Duch Święty
 20. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 21. Pan zastępów
 22. Pełnia Ducha
 23. Polemika z modalizmem
 24. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 25. Wolna wola wiatru
  .
 26. Znaczenie Ducha Świętego, część 1
 27. Osobowość Ducha Świętego, część 2
  ..

.

.

.

Rzymski katolicyzm

 1. Biblijny przykład kultu maryjnego
 2. Bóg pod stopami agentów Watykanu
 3. Bramy piekieł
 4. Breviarium Fidei, czyli w co wierzą katolicy?
 5. Chrzest dzieci
 6. Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 7. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 8. Do kogo się modlić
 9. Eucharystia – podsumowanie katolickiego nauczania
 10. Henoteizm pseudokościoła
 11. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 12. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 13. Jan Kalwin: Papież to Antychryst
 14. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 15. Katolicki innoewangelicyzm
 16. Kogo obowiązuje celibat?
 17. Konstytucja 3 maja: definitywna śmierć polskiej reformacji
 18. Kościół zbudowany na Jezusie
 19. Kościół zbudowany na Skale
 20. Maryja i kult obrazów
 21. Maryja – rzymsko-katolicka bogini
 22. Maria w pogoni za „szalonym synem”
 23. Msza
 24. Nabożeństwo czy msza?
 25. Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia
 26. Narodziny nowego kapłaństwa
 27. Nie czyń sobie obrazu rytego
 28. Nie przez uczynki wcale
 29. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 30. Niepokalane poczęcie Maryi
 31. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 32. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 33. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 34. Papież jest w piekle
 35. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 36. Pismo, Tradycja i Rzym
 37. Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?
 38. Prawdziwy Kościół
 39. Przekleństwo powtarzalnej ofiary
 40. Reformacja przeciw idolatrii
 41. Reformacja przeciw papiestwu
 42. Rzymsko-katolickie getto dla Żydów
 43. Sola Scriptura
 44. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 45. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 46. Spowiedź, czyli sakrament pokuty
 47. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 48. Święta Maryja zawsze grzesznica
 49. Świętych obcowanie…
 50. Uświęcenie
 51. Uważajcie kogo prosicie
 52. W co wierzy kościół Rzymskokatolicki odnośnie usprawiedliwienia?
 53. Watykańscy bohaterowie o Bogu i Piśmie
 54. Watykański uzurpator
 55. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 56. Wieczerza Pańska
 57. Wojna bracia, wojna!
 58. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 59. Zbawienie po katolicku
 60. Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama
 61. Zbawienie z uczynków?
  .
 62. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 63. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 64. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 65. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 66. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18.
  .

.

.

.

.

Sabatarianie

 1. Birkat HaMinim judaizujący przyjaciele, Birkat HaMinim!
 2. Bóg przeciw świniojadom
 3. Chrystus Panem Zakonu
 4. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 5. Czy szabas jest prawem moralnym?
 6. Dwie Tory?
 7. Dzień Pański
 8. Gorączka sobotniego szaleństwa
 9. Intruz sobotni
 10. Narodziny nowego kapłaństwa
 11. Polski Kościół (nie) Biblijny a Elkazaici
 12. Problem Wielkanocy
 13. Stare Przymierze
 14. Stare Przymierze a Osoba Chrystusa
 15. Sobór jerozolimski i prozelici
 16. Szabas a zbawienie z uczynków
 17. Tendencje do judaizowania zboru
 18. Umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 19. Uwolnieni od Prawa
 20. W jarmułce, bez świnki i bez Boga w sercu
 21. Wiara utwierdza zakon
 22. Wolni od prawa, w nowości Ducha
 23. Wyznawcy Ellen White
 24. Zrozumienie sabatu
  .

.

.

.

Soteriologia

 1. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 2. Badajcie swoje serca
 3. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 4. Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 5. Boże zaopatrzenie duchowe i materialne
 6. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 7. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 8. Bóg, twój największy wróg
 9. Bóg uświęca swój lud
 10. Chrzest a zbawienie
 11. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 12. Cztery sposoby na śmierć w swoich grzechach
 13. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 14. Czy można utracić zbawienie?
 15. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 16. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 17. Czy wiara jest darem?
 18. Czym jest Boży smutek?
 19. Czym jest ewangelia?
 20. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 21. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 22. Dobra nowina
 23. Doktryna anihilacji
 24. Doktryna podwójnego przypisania
 25. Dzieło ewangelii
 26. Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 27. Dzisiejsi bohaterowie wiary
 28. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 29. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 30. Grzech seksualności a uświęcenie
 31. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 32. Herezja Federalnej Wizji
 33. Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 34. Ilu będzie zbawionych, cz. 2 – od Potopu do Abrahama
 35. Ilu będzie zbawionych, cz. 3 – przymierze z Abrahamem
 36. Ilu będzie zbawionych, cz. 4 – Przymierze z Izraelem
 37. Ilu będzie zbawionych, cz. 5 – Nowe Przymierze: do czasów Reformacji
 38. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 39. Ilu będzie zbawionych, cz. 7 – Wielki Ucisk
 40. Ilu będzie zbawionych, cz. 8 – Tysiącletnie Królestwo
 41. Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania
 42. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 43. I odpuść nam nasze winy…
 44. Jak musimy walczyć o świętość
 45. Jego wiara w nas
 46. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 47. Katolicki innoewangelicyzm
 48. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 49. Korneliusz – starotestamentowy święty
 50. Krew Baranka Bożego
 51. Łaska uświęcenia
 52. Łaska zbawienia
 53. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 54. Nadzieja ewangelii
 55. Nadzieja zmartwychwstania – Część I
 56. Nadzieja zmartwychwstania – Część 2
 57. Nadzieja zmartwychwstania – Część 3
 58. Nadzieja zmartwychwstania – Część 4
 59. Nie przez uczynki wcale
 60. Nieodparta Łaska
 61. Niepopularny krzyż
 62. O grzechu niewiary
 63. Odkrywając wspaniałą Ewangelię
 64. Odnowienie naszego umysłu
 65. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 66. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 67. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 68. Ostatnie rzeczy
 69. Pismo, Tradycja i Rzym
 70. Pewność zbawienia chrześcijanina
 71. Plan ponownego narodzenia
 72. Pokrojony Chrystus
 73. Pokuta czy upamiętanie?
 74. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 75. Pośmiertna szansa na zbawienie
 76. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 77. Poznanie miłości Chrystusa
 78. Problem przebaczenia
 79. Przeciw fałszywej duchowości
 80. Przepis na upamiętanie
 81. Reguły prawdziwej pokuty
 82. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 83. Rzeczywistość piekła
 84. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz .1
 85. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz.2
 86. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 3
 87. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4a
 88. Siedem rezultatów usprawiedliwienia z wiary, cz. 4b
 89. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 90. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 91. Stare i nowe obrzezanie
 92. Świętość, do której mamy dążyć
 93. Twoje świadectwo nie dotyczy ciebie
 94. Tyrania słabszego brata
 95. Uświęcenie
 96. W imię Pana je zniszczę
 97. Wchodźcie przez ciasną bramę
 98. Wiara a uświęcenie
 99. Wieczna ewangelia
 100. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 101. Zbawieni od czego? – część 1 groza piekła
 102. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 103. Zbawieni od czego? – część 3 okrucieństwo piekła
 104. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 105. Zbawieni od czego? – część 5 praktyczne wnioski
 106. Zbawienie
 107. Zbawienie Panującego Pana
 108. Zbawienie po katolicku
 109. Zbawienie z uczynków?
 110. Zbawiony czy samozwiedziony?
 111. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 112. Znajomość Żywego Boga
  .

.

.

.

Świadkowie Jehowy

 1. Bezcielesny Jezus Strażnicy
 2. Doktryna anihilacji
 3. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 4. Henoteizm pseudokościoła
 5. Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 6. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 7. Świadkowie Jezusa
 8. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

..

Teologia biblijna

 1. Apokryfy
 2. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 3. Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 4. Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego
 5. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 6. Comma Johanneum
 7. I (biblijna) sprawiedliwość dla wszystkich…
 8. Izajasz – prorok skazany na porażkę
 9. Jedyny kanon Pisma
 10. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 11. Krytyka tekstu biblijnego
 12. Księga Henocha a kanon
 13. Księga Rodzaju 1: fakt czy „alegoria”?
 14. Moc chrześcijanina
 15. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 16. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 17. Nieomylność Pisma
 18. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 19. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 20. Pismo Święte
 21. Podobieństwa w ewangeliach
 22. Podstawowa doktryna biblijna
 23. Podstawy hermeneutyki, cz.1
 24. Podstawy hermeneutyki, cz.2
 25. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 1
 26. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 2
 27. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 3
 28. Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia
 29. Przesądy są zwodnicze
 30. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 31. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 32. Sola Scriptura
 33. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 34. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 35. Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 36. Stworzenie. Czy chcesz wierzyć, czy nie
 37. Transmisja i Kanonizacja Pisma
 38. Tota Scriptura – Całe Pismo
 39. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 40. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 41. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

.

.

Teologia historyczna

 1. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18
 2. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18
 3. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18
 4. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18
 5. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18
  .
 6. Bóg, czy też bóg tego świata?
 7. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 8. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 9. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 10. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 11. Krótka historia wczesnego premilenializmu
 12. Maryja i kult obrazów
 13. Milenijny głos wczesnego Kościoła
 14. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 15. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 16. Ojcowie Kościoła o pochwyceniu
 17. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 18. Problem Wielkanocy
 19. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 20. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 21. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 22. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 23. Wiara pierwszego Kościoła Apostolskiego
 24. Wschód słońca z wysoka
  .
 25. Wykład I – czemu studiować historię kościoła?
 26. Wykład II – od pięćdziesiątnicy do Patmos
 27. Wykład III – czwarta podróż misyjna Pawła
 28. Wykład IV – prześladowania kościoła
 29. Wykład V – dalsze dzieje wysłanników
 30. Wykład VI – wczesne herezje
 31. Wykład VII – uczniowie Apostołów
 32. Wykład VIII – Klemens z Rzymu
 33. Wykład IX – Polikarp ze Smyrny
 34. Wykład X – Ignacy z Antiochii
 35. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
 36. Wykład XII – pasterz Hermasa
 37. Wykład XIII – list Barnaby
 38. Wykład XIV – Didache
 39. Wykład XV – historia herezji: judaizatorzy i ebionici
 40. Wykład XVI – historia herezji: doketyzm
 41. Wykład XVII – historia herezji: gnostycyzm
 42. Wykład XVIII – List do Diogneta
 43. Wykład XVIII – historia herezji: marcjonizm
  .

.

.

..

Teologia reformowana

 1. Totalna deprawacja
 2. Usilna i bezwarunkowa elekcja
 3. Limitowane odkupienie
 4. I nieodparta łaska
 5. Przetrwanie świętych
  .
  .
 6. A gdy sól zwietrzeje…
 7. Aby wszyscy doszli do pokuty
 8. Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 9. Arminianizm: analiza Artykułu I Remonstrancji
 10. Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji
 11. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 12. Arminianizm: Tania łaska i herezja bez ewangelii
 13. Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo
 14. Baczcie abyście nie utracili wiary
 15. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 16. Beze mnie nic uczynić nie możecie
 17. Boża suwerenność
 18. Boża suwerenność a ludzka odpowiedzialność w zbawieniu
 19. Bóg, czy też bóg tego świata?
 20. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 21. Całkowita deprawacja
 22. Chrystus Biblii a stałość umysłu
 23. Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 24. Ciemność ustępuje
 25. Czemu nie możemy wybrać Boga?
 26. Czy Bóg kocha wszystkich?
 27. Czy Bóg kocha wybranych a nienawidzi niewybranych?
 28. Czy Bóg zmienia zdanie?
 29. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 30. Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 31. Czy można utracić zbawienie?
 32. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 33. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 34. Czy wszyscy pójdą do nieba?
 35. Dar Ojca dla Syna
 36. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 1
 37. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 38. Dlaczego arminianizm dominuje liczebnie nad teologią reformowaną?
 39. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 40. Dlaczego zło dominuje nad światem
 41. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 42. Doktryna predestynacji w 10 prostych punktach
 43. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 44. Dualizm a herezja Marcjona
 45. Dwie prawdy: Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność
 46. Herezja Federalnej Wizji
 47. Hiper-kalwinizm, zło gorsze od arminianizmu
 48. I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 49. Jego wiara w nas
 50. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 51. Jeżeli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego pozwala na cierpienie?
 52. Kalwinizm a Boże dekrety
 53. Kalwinizm a Ezechiel
 54. Kalwinizm w pigułce
 55. Kanony Synodu w Dort
 56. Nasi przyjaciele, czteropunktowi arminianie
 57. Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 58. Nieodparta Łaska
 59. O grzechu niewiary
 60. O podeptaniu zbawienia
 61. Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 62. Ograniczone odkupienie
 63. Ograniczone pojednanie
 64. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 65. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 66. Pewność zbawienia chrześcijanina
 67. Pięć zasad modlitwy Jana Kalwina
 68. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 69. Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 70. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 71. Przypowieść o dziesięciu pannach
 72. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 73. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 74. Skąd się biorą „uszy do słuchania”?
 75. Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 76. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 77. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 78. Spurgeon, impresje i proroctwa
 79. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 80. Sześć powodów do modlitwy
 81. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 82. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 83. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 84. Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 85. Wolna wola
 86. Wolna wola wiatru
 87. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
 88. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 89. Wszystko jest zależne od działania Bożego
 90. Wybranie a predestynacja
 91. Wybrany przez Boga
 92. Wypadliście z łaski
 93. Wypierając się Pana który ich odkupił
 94. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 95. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 96. Zawodny pośrednik
 97. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
  .
 98. Ograniczone odkupienie: Bóg Ojciec, Sprawca naszego zbawienia
 99. Ograniczone odkupienie: Bóg Syn, Sprawca naszego zbawienia
 100. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 101. Ograniczone odkupienie: Dzieło Chrystusa jest środkiem użytym dla udzielenia nam zbawienia
 102. Ograniczone odkupienie: Jaki był cel śmierci Chrystusa?
 103. Ograniczone odkupienie: Prawdziwy cel śmierci Chrystusa
 104. Ograniczone odkupienie: Śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym, czy pewnym?
 105. Ograniczone odkupienie: O efektywnym zbawieniu
 106. Pierwszy argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 107. Drugi argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 108. Trzeci argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 109. Czwarty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 110. Piąty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 111. Szósty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
  .

.

.

.

Teologia systematyczna

 1. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 2. Aniołowie
 3. Apostoł apostołowi nie równy
 4. Atrybuty Boga, cz. 1
 5. Atrybuty Boga, cz. 2
 6. Baczcie abyście nie utracili wiary
 7. Chrystus, siedemdziesięciu i królestwo które się przybliżyło, cz. 1
 8. Chrzest dzieci
 9. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 10. Chrzest wodny Apostołów
 11. Co Bóg robił przed stworzeniem?
 12. Co to znaczy być Chrześcijaninem?
 13. Człowiek
 14. Czy dary Ducha przeminęły?
 15. Czym jest niebo?
 16. Dar języków
 17. Duch, dusza i ciało
 18. Ewolucja: Kłamstwo węża
 19. Gdy przemawiał Bóg
 20. Grzech zielonoświątkowstwa
 21. Hades
 22. Harmonia Ewangelii – przemiana na górze
 23. Harmonia Ewangelii – zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 24. Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa
 25. Harmonia Ewangelii – uniesienie Pana Jezusa
 26. Jakie jest imię Boga?
 27. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 28. Litera zabija lecz Duch ożywia
 29. Łaska zbawienia
 30. Nakładanie rąk
 31. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 32. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 33. Objawienie jest skończone
 34. Opętani „chrześcijanie”
 35. Pismo Święte
 36. Początki kościoła a rola Apostołów
 37. Powaleni duchem
 38. Przed Trybunałem Chrystusa
 39. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 40. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 41. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 42. Wyganianie demonów
 43. Zagadnienie cesacjonizmu
 44. Zawodne „proroctwa”
  .

.

.

..

Trynitologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 3. Boskość Mesjasza
 4. Bóg
 5. Bóg Duch Święty
 6. Bóg Ojciec
 7. Bóg Syn
 8. Bóg jest Trójjedyny
 9. Bóg nigdy nie powiedział „Jestem Bogiem”
 10. Bóg Trójjedyny
 11. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 12. Bóg Trójjedyny a jedność Kościoła
 13. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 14. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 15. Debata Boskość Mesjasza
 16. Do kogo się modlić
 17. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 18. Duch Ojca i Duch Syna
 19. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 20. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 21. Ja jestem Panem i zbawicielem
 22. Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 23. Kogo kusili Izraelici na pustyni?
 24. Król wieków
 25. Kto będzie sądził świat?
 26. Kto jest Bogiem?
 27. Kto jest Panem?
 28. Kto stworzył wszechświat?
 29. Łaska Ojca, Syna i Ducha Świętego
 30. Mieć Boga
 31. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 32. Moc Boża
 33. Nie można dwom panom służyć!
 34. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 35. Ojciec wyższy od Jezusa?
 36. Pan jeden jest
 37. Pan zastępów
 38. Polemika z modalizmem
 39. Przedwieczny Syn Boży
 40. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 41. Świadectwo biblijne potwierdzające Boga Trójjedynego
 42. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 43. Uniżony żywy Bóg
 44. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
  .

 

.

.

..

Zgubna droga

 1. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 2. Andrzej Cyrikas i Herezja Perfekcjonizmu
 3. Artur Jankowski: umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 4. Bart Ehrman i krytyka tekstu biblijnego
 5. Billy Grahama i zbawienie z szerszej łaski
 6. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 7. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 8. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 9. Duchowy nierząd ekumenizmu
 10. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 11. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 12. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 13. Generacja T
 14. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 15. Herezja Lokalnego Kościoła
 16. Janusz Kucharczyk i Soteriologiczny Kot Schrödingera
 17. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 18. Katechizm gejowski: argumenty odwołujące się do sprawiedliwości społecznej
 19. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 20. Misja Odnowy Życia
 21. Projekt 700 miast
 22. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 23. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 24. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 25. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 26. Zielonoświątkowstwo a choroby umysłowe i uzależnienia
Print Friendly, PDF & Email