Bliskość Królestwa

Z całego nauczania o królestwie, jakie Jezus przekazał Apostołom, najbardziej ekscytował ich fakt, że miało nadejść wkrótce. Ziemskie królestwo miało nadejść. Jezus został wskrzeszony. Nadzieje uczniów płonęły jasno. Jezus miał ustanowić Swoje królestwo. Musieli się upewnić co do tego. Pamiętacie drogę do Emmaus?

Łuk. 24:21 A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Uczniowie byli przekonani, że Jezus jest tym właśnie odkupicielem Izraela.

Następnie Jezus objawia się uczniom, co było przyczyną ich radości.

Jan 20:19-20 19 A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: Pokój wam. 20 A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.

To widzenie dodaje energii ich pragnieniu przywrócenia królestwa Izraelowi. Dochodzą do wniosku, że to jest koniec. Że to się właśnie wydarzy.

Dzieje 1:6 Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
.

Koniec epoki

Era Starego Testamentu się skończyła. Mesjasz jest tutaj. Wykonał dzieło odkupienia. On żyje. To jest to. Jeszcze tylko pare dni. I mówi na dodatek, że Duch Święty zstąpi, a Księga Joela łączy przyjście Ducha Świętego z dniami ostatecznymi, to samo czyni Księga Ezechiela.

Joel 2:25-27.29 25 A tak nagrodzę wam lata, które zjadła szarańcza, czerw, chrząszcze i gąsienice, wojsko moje wielkie, którem posyłał na was. 26 Tedy jedząc jeść będziecie, a nasyceni będąc chwalić będziecie imię Pana, Boga swego, który uczynił z wami dziwne rzeczy, i nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. 29 Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego

Ezech. 36:22.24.27 22 Przetoż mów do domu Izraelskiego; 24 Bo was zbiorę z narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem, i przywiodę was do ziemi waszej; 27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie
.

Kiedy przyjdzie Królestwo?

Piotr, Jakub i Jan widzieli przemienionego Chrystusa na górze, widzieli Jego chwałę, mieli wgląd w chwałę Jego królestwa. Naturalnie zadali sobie następujące pytanie:

kiedy to się stanie? kiedy nadejdzie królestwo?

Powiesz jednak: Czekaj no chwilę, przecież królestwo już istniało. Tak, w pewnej formie. Duchowe królestwo. Pan rządził sercami tych, którzy złożyli swoją wiarę w Jezusie. Ale nie o tym tutaj rozmawiano. Gdy uczniowie powiedzieli do Pana czy to teraz przywrócisz królestwo Izraelowi, co mieli na myśli? Jakiego rodzaju królestwa spodziewali się? Tego, które zostało obiecane Abrahamowi i Dawidowi, z wszystkimi obietnicami powtórzonymi prorokom i przez proroków. Spodziewali się odbudowy Izraela, ocalenia Izraela, wypełnienia przymierza z Jeremiasza 31 i Ezechiela 36. Ocalenia Izraela, przywrócenia tronu Dawida. Spełnienia wszystkich obietnic królestwa. Nadejścia zbawienia. I że będą dominującym narodem na świecie. Spodziewali się wypełnienia wszystkich obietnic królestwa, włączając w to przyjście Ducha Świętego. Innymi słowy byli oni pre-milenialistami. Wierzyli w rzeczywiste królestwo Izraela. Dlatego pytali, czy to teraz?

Zatem jesli Jezus był amilenialistą, i nie miało być żadnego królestwa Izraela, to był Jego moment aby powiedzieć:

„Oh, tak nawiasem mówiąc chłopaki, to się nie stanie, żadnego królestwa Iraela nie będzie.”

Niewiarygodnym jest, że jeśli faktycznie nie będzie żadnego królestwa Izraela, to Jezus właśnie w tym momencie by o tym nie wspomniał. Lecz Jezus powiedział:

„To nie wasza sprawa, kiedy to się wydarzy”.

To zupełnie co innego niż powiedzeić „To się wogóle nie stanie”. Mimo wszystko wielu ludzi mówi dziś „No cóż, nie będzie królestwa Izraela.”

Nauczałem ostatnio w pewnym miejscu z Izajasza 53. Pamiętacie co Żydzi wyznają w przyszłości patrząc na Tego, którego przebodli, płacząc nad Tym, od którego pochodzi zbawienie i królestwo?

Jan 19:37 I znowu w innym miejscu Pismo mówi: Ujrzą tego, którego przebili

Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym

Po skończonym kazaniu podszedł do mnie pewien człowiek mówiąc: wspaniałe kazanie, ale byłoby lepsze, gdybyś wyrzucił z niego Izrael. Odpowiedziałem: To jest Izajasza 53. To jest Izrael. To wyznanie Izraela. Jak mam wyrzucić Izraela? Co przez to rozumiesz? Wielu ludzi nie widzi przyszłości dla królestwa Izraela. Tak więc byłby to doskonały moment aby Jezus powiedział do Apostołów:

„Chłopaki, mam dla was złe wieści. Królestwo zostało skasowane. Później więcej o tym powiem. Po Pięćdziesiątnicy. Kościół stał się nowym Izraelem. Z Izraelem koniec. Wszystkie obietnice kiedyś dane Izraelowi wypełnią się w kościele. Musicie tylko nieco poczekać, potem to objawię. Izrael dostaje wszystkie przekleństwa, a poganie wszystkie obietnice. Wiecie, prorocy byli swego rodzaju marzycielami. To był plan A ale Bóg przeszedł do planu B.”

Jednak taka wypowiedź nie miałaby zbyt wiele sensu. Czemu? Ponieważ w Mateusza 25 i Łukasza 13 Jezus powiedział o nadejściu królestwa. Powiedział też o swoim przyjściu, opisując dokładnie i przyjście i królestwo. Tak więc jeśli nie uznajesz królestwa Izraela, musisz wytłumaczyć, czemu Jezus tego nie zrobił właśnie w tym momencie? Zamiast tego Pan powiedział uczniom, że nie znają dnia ani godziny i że przyjdzie gdy nikt się tego nie będzie spodziewał. Przyjdzie nagle. Niczym złodziej w nocy.

John MacArthur

Print Friendly, PDF & Email