Wstęp do rozważań

Sposób, w jaki rozumiem Pismo, który wytrzymał probę czasu, uwierzcie mi, i test samego tekstu przez te wszystkie lata, jest taki, że nie wierzę aby Wielki Ucisk dotyczył kościoła, ponieważ jestem przekonany, iż należyte zrozumienie Nowego Testamentu wskazuje na to, że, kościól będzie zabrany a dopiero potem zacznie się osąd i potem zacznie się wielki wysiłek ewangelizacyjny aby ludzie nawracali się po tym, jak kościoła już nie będzie.

Ta generacja powstanie w samym środku tych wydarzeń, spodziewając się powrotu Chrystusa. I jeśli przetrwają prześladowanie, jeśli staną się męczennikami, pójdą przed oblicze Pana. Jeśli przetrwają prześladowanie, będą wtedy trwać w poszukiwaniu przychodzącego Króla ustanawiającego Swoje Królestwo.

Ludzie zawsze pytają mnie, “Jaki jest dowód na Pochwycenie kościoła przed tymi wydarzeniami?” I powiem wam taką rzecz. Jest to wniosek, a nie konkretny fragment Słowa. To najlepszy sposób w jaki rozumiem Pismo. I podam wam kilka powodów czemu ciągle jestem o tym przekonany.


.


Po pierwsze brak wzmianki o kościele

W 1,2 i 3 rozdziale Objawienia widzimy kościół, słowo to pojawia się tam dziewiętnaście razy. Kościół wypełnia te rozdziały. Wielka wizja kościoła w pierwszym rozdziale gdzie Pan zarządza kościołem. Mamy zatem kościoły do których są odniesienia oraz listy do kościołów w rozdziałach 2 i 3.

Po rozdziale 3 wszystko co dzieje się na ziemi, wszystko co jest powiedziane, wszystkie ostrzeżenia, wszystkie opisy, wszystkie wizje są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek odniesienia do kościoła. Na tej podstawie można zatem wywnioskować, że kościoła po prostu tam nie ma. Dodajcie do tego fakt, że rozdziały 4 i 5 przenoszą nas do Nieba. Przed Uciskiem zaczynającym się w rozdziale 6, rozdziały 4 i 5 zabierają nas do Nieba a co znajdujemy w Niebie? Znajdujemy grupę nazwaną Dwudziestoma Czterema Starcami, którzy wedle moich ciężkich dociekań, najelpiej są rozumiani jako uwielbiony kościół. Jest kilka powodów dlaczego. Na przykład Posiadają korony, które są obiecane kościołowi. Jest wiele innych powodów wskazujących na to, że 24 starszych to kościół.

 • Mamy kościół na ziemi od 1 do 3 rozdziału.
 • Mamy kościół w niebie w rozdziałach 4 i 5.
 • A w rozdziale 6 na ziemię zstępuje Wielki Ucisk.
 • Potem mamy rozdział 19, Chrystus przychodzący na końcu czasu a z Nim przychodzą święci ubrani w białe i piękne lniane szaty, co jest użyte wcześniej w stosunku do świętych w Niebie.

Zatem jesteśmy w Niebie na Przyjęciu Weselnym Baranka, otrzymujemy nasze nagrody a potem przychodzimy z Chrystusem na koniec czasu Ucisku. To wydaje się być konsekwentny sposób rozumienia księgi Objawienia.
.


Po drugie brak ostrzeżeń dla kościoła

Trzeba się zastanowić czemu brak jakichkolwiek ostrzeżeń oraz brak instrukcji danych kościołowi mówiących jak przetrwać przyszły czas Ucisku? Nie ma do nas nawet odniesienia jak przetrwać w świecie antychrysta, jak przetrwać, gdy cały wszechświat się zapada itd. Itd. W rzeczywistości wszystko co jest nam dane to błogosławiona nadzieja, wyczekiwanie Chrystusa, oczekiwanie na Jego przyjście, pragnienie bycia z Nim.

Tytusa 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

Chwalebne przyjście Chrystusa, oto błogosławiona nadzieja. Tak więc to, co jest powiedziane kościołowi nie jest wielkim ostrzeżeniem, to wielka nadzieja.
.


Po trzecie brak sądu

Pochwycenie jest zdefiniowane w 1 Kor. 15, 1 Tes. 4 i Jana 14, trzech miejscach. I w każdym przypadku to kościół jest pochwycony do Nieba, zabrany ze świata, zabrany do Nieba.

Nie ma sądu. Chrystus nie przychodzi na ziemię, On zabiera nas do Nieba. Jeśli to jest opis Drugiego Przyjścia, jak niektórzy by powiedzieli, i ma on miejsce na końcu Ucisku, jaki miałby być jego sens? Co On robi? Na samym końcu zabiera nas po to, żeby zaraz sprowadzić nas spowrotem? Czemu miałoby służyć pójście w górę i w dół? To nie ma sensu.

Za to jeśli On weźmie nas w górę aby zabrać nas do miejsca jakie nam przygotował, jeśli On weźmie nas w górę aby spotkać Pana Młodego, jeśli On weźmie nas w górę aby nas wynagrodzić, to ma sens. A potem powrót razem z Nim, gdy On przyjdzie objąć Królestwo. Lecz jeśli na końcu (Ucisku) zostaniemy wyrwani w powietrze aby być z Panem, jaki jest sens natychmiastowego powrotu?
.


Po czwarte to nielogiczne

Jeszcze jedna myśl. Jeśli, jak niektórzy twierdzą, mamy być porwani na końcu Ucisku, to scena na ziemi wyglądałaby tak: Chrystus przychodzi, niszczy wszystkich niegodziwców, wszyscy oni są martwi, żaden z nich nie jest żywy na ziemi, wszyscy oni są zniszczeni, dzień Pański, nikt nie przetrwał. I skoro wszyscy wierzący zostają porwani, prawda?

Co to oznacza? Że otrzymujesz uwielbione ciało i zostajesz przemieniony. To powstaje wielki problem. Kto będzie zaludniał ziemskie Królestwo? Nie macie już niewierzących, nie ma żywych wierzących, zatem z kogo będzie się składało ziemskie Królestwo?

Kto będzie miał dzieci? Kto będzie płodził narody? I skąd będą pochodzić grzesznicy, nad którymi Chrystus sprawuje władzę laską żelazną? Skąd wezmą się grzesznicy buntujący się na końcu Tysiącletniego Królestwa? Skąd wezmą się poganie wiszący na szacie Żyda i oczekujący na spotkanie Chrystusa

Zach. 8:23 Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami

Musicie mieć jakichś ocalałych ludzi, bożych ludzi, świętych, wierzących I ocalałych z prześladowania i horror Ucisku aby mieć owce wchodzące do Królestwa i zaludniające Królestwo przez tysiąc lat.

No i jeszcze Objawienie 3:10 jeden prosty wers, który może wam pomóc a można wiele powiedzieć o tym, lecz chciałbym wam dać nieco do myślenia Objawienie 3:10, bardzo interesujący wers dany kościołowi oczywiście jako obietnica.

Obj. 3:10 Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, “ja też zachowam cię od godziny PRÓBY, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi

Co jest innymi słowy wyrażeniem, że byłeś wierny Mojemu Słowu, ponieważ wytrwałeś, ponieważ posiadasz zbawienie, które przetrwa, to znaczy prawdziwe.

Nadchodzi godzina testu, godzina próby, godzina Ucisku nadchodząca na cały świat, Ja zachowam cię od tej godziny, „tērēsō ek”, zachowam od, „ek” w znaczeniu od konkretnej godziny. On tu nie mówi: „Obiecuję ci to, że nigdy nie będziesz miał problemów w życiu”, to byłoby niedorzeczne.

Jak. 1:2 Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite PRÓBY przechodzicie

To samo słowo. Będziemy przechodzili przez różne rzeczy, ale jest pewna godzina, to jest konkretny czas od którego będziemy zachowani. To, jak myślę, jest obietnica ratunku, która jest zgodna z 1 Kor. 15, 1 Tes. 4 i Jana 14. Moglibyśmy powiedzieć o wiele więcej na ten temat, lecz zostawimy to na moment.
.


Podsumowanie

 • W czasie Porwania kościół spotyka Chrystusa w powietrzu. W czasie Drugiego Przyjścia, kościół wraca z Chrystusem na ziemię.
  .
 • W czasie Porwania idziemy do Nieba. W czasie Drugiego Przyjścia my schodzimy na ziemię.
  .
 • W czasie Porwania Góra Oliwna pozostaje nietknięta. W czasie Drugiego Przyjścia zostaje tknięta i rozpołowiona.
  .
 • W czasie Porwania żywi święci zostają przeniesieni. W czasie Drugiego Przyjścia nikt nie zostaje przeniesiony do Nieba.
  .
 • W czasie Porwania świat nie zostaje osądzony, nie ma sądu, grzech się pogłębia. W czasie Drugiego Przyjścia grzech zostaje osądzony, świat jest rządzony przez sprawiedliwość.
  .
 • W czasie Porwania ciało idzie do Nieba. W czasie Drugiego Przyjścia ciało powraca na ziemię.
  .
 • Porwanie jest bez ostrzeżenia. Drugie Przyjście posiada szczególne znaki.
  .
 • Porwanie dotyczy wyłącznie zbawionych. Drugie Przyjście dotyczy zbawionych i zgubionych.

John MacArthur

https://www.youtube.com/watch?v=WOefebPCPCc

Print Friendly, PDF & Email