Drugą książką serii jest „Odkrywanie wspaniałej Ewangelii„, i jest to książka bardzo dla mnie ważna i bardzo się nią raduję. Dlaczego? Już powiedziałem, że doktryna Boga jest zasadnicza i fundamentalna, ale czasem zapominamy, że to w Ewangelii Jezusa Chrystusa – atrybuty i wspaniałości Boga są najbardziej ujawnione, a także ostatecznie i doskonale wyjaśnione. Największy problem w Piśmie ma związek z pogodzeniem atrybutów Boga w naszym umyśle. Ponieważ widzicie, istnieje problem w Piśmie:

  • Bóg jest święty, nie może mieć społeczności z grzesznikami.
  • Bóg jest sprawiedliwy. Musi odmierzyć, nam grzesznikom dokładnie to na co zasługujemy.

Więc ważnym pytaniem jest: Jak Bóg może być święty i sprawiedliwy, a w tym samym czasie przebaczyć grzesznym ludziom – gdy sprawiedliwość, boska sprawiedliwość – domaga się żeby byli potępieni.

A odpowiedź można znaleźć jedynie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Widzicie, Bóg w Swojej sprawiedliwości i świętości, domaga się naszej śmierci. Jego sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia. Ale Bóg w Swojej miłości i w Swoim miłosierdziu, przybiera postać człowieka, żyje doskonałym życiem, którego my nie mogliśmy przeżyć, idzie na krzyż, i na tym krzyżu ponosi grzechy Swoich winnych ludzi, i cierpi gniew Wszechmogącego Boga zamiast nich. I tak sprawiedliwość Boga jest całkowicie zaspokojona, i Bóg może być teraz święty i sprawiedliwy, a w tym samym czasie, udzielić przebaczenia grzesznemu człowiekowi.

To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa.

I w tej książce wskazuję na to, nie jako na jakiś 'jeden z wielu tematów', ale jako na centralny temat Ewangelii. Że teraz widzimy tego Wspaniałego Boga, który jest święty i sprawiedliwy, a jednak tak miłujący, że wysyła Swojego Syna żeby umarł On za Swoich wrogów. Tak więc, w tej książce, co robimy? Znowu, tą samą rzecz: mamy krótkie wstępy do różnych aspektów Ewangelii, a następnie przez pytania, odsyłamy was bezpośrednio do Słowa Bożego. Starałem się napisać tą książkę tak wszechstronnie jak tylko się dało, w tym sensie że rozpoczyna się od tego problemu – 'Boskiego dylematu', następnie idzie do tego: Jaka była motywacja dla Boga żeby posłał Swojego Syna? Jaka była motywacja dla Syna żeby przyjść? I chociaż wszyscy z nas stanowczo by się zgodzili i przyklasnęli, że była nią miłość Boga. Cóż, zawierało się w tym również dużo więcej. Obejmowało to chwałę Boga, i wywyższenie Syna, a następnie mówimy o wcieleniu, jak ważne jest to w swojej historyczności, że był to prawdziwy fakt historyczny. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, w której interweniuje Bóg – On wkracza w ludzką historię.

A następnie Jego doskonałe życie, które jest absolutnie wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe. A następnie, jak bierze na Siebie nasz grzech i naszą winę, jak jest zmiażdżony pod gniewem Boga, i jak Jego zadośćuczyniająca śmierć spłaca cały dług. A następnie idziemy do zmartwychwstania, ponieważ jeżeli nie głosisz zmartwychwstania, to nie głosisz Ewangelii. A następnie od zmartwychwstania, idziemy do Jego wywyższenia, i Jego nieustającej służby jako naszego Zbawiciela, jako naszego Pośrednika. Wiecie, chociaż to zostało ukończone, w odniesieniu do zadośćuczynienia kiedy On umarł na tym krzyżu, Jego dzieło dotyczące zbawienia jest ciągle kontynuowane. Tak więc kocham wszystkie te książki, raduję się nimi, ale ta druga książka jest naprawdę, absolutnie, cóż… tak jak nasze zbawienie, jest absolutnie niezbędna jako klucz do wszystkiego.

Paul Washer


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=AESAJASF97I&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email