Jeśli będziemy szczerzy wobec tego co Biblia mówi na temat grzechu, zbawienia, nieba, piekła. Odkryjemy, że wiadomość jaką niesie ze sobą Chrześcijaństwo jest kontrowersyjna. Biegnie ona naprzeciw wszystkiemu co jest dla nas naturalne i dlatego Chrześcijaństwo zawsze będzie niepopularne. Starając się zrozumieć prawdę, którą Bóg ukazał odnośnie ewangelii, musimy rozpocząć rozmowę o dylemacie człowiek, jego sytuacji, grzechu.

Nie ma nic bardziej niepopularnego, niż to co Biblia mówi na temat grzechu, ponieważ mówi ona, że nie możemy naprawić stanu, w którym się znajdujemy.

Biblia mówi, że wszyscy są potępieni z powodu grzechu, że człowiek (dusza), który grzeszy umrze.

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
.
Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie

Więc, jaką wiadomość niesie ze sobą Chrześcijaństwo? Oto co ma do powiedzenia.

Emilio Ramos: Mówi o tym, że nikt nie dorównał Bożej chwale, Bożym standardom. Mówi o tym, że wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem oraz że wszyscy jesteśmy kompletnie bezsilni, żeby naprawić nasz stan rzeczy. Kiedy zaczynasz mówić o rzeczywistej doktrynie grzechu, w sposób jaki przedstawia ją Biblia, ta wiadomość jest bardzo, bardzo niepopularna (kontrowersyjna).

Grzech nie dotyczy błędów, które popełniliśmy w przeszłości. Nie dotyczy psychologicznego stanu umysłu, przez który czujemy się zawstydzeni czym co zrobiliśmy.

Kiedy zdefiniujemy grzech w biblijny sposób, to okaże się, że grzech jest przekroczeniem Bożego prawa. Mówi o tym, że grzech jest bezprawiem

1 Jana 3:4 Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa.

Kiedy łamiemy Boże przykazania, stajemy się winni przekroczenia nieskończonego standardu i dlatego też  Bóg czyni nas odpowiedzialnymi nie za jakiś tam standard, do którego myślimy, że możemy doścignąć, Bóg nie czyni nas odpowiedzialnymi za standard, według którego moglibyśmy zmierzyć się patrząc na innych ludzi, ale Bóg trzyma nas odpowiedzialnymi na podstawie Jego świętego standardu , którym jest Jego Prawo.

I więc, kiedy zastanawiamy się nad stanem, w którym znajduje się człowiek, nad dylematem grzeszników, nie jesteśmy w stanie naprawić naszej sytuacji po prostu stając się bardziej religijnymi. Nie ma znaczenia, czy osoba zacznie chodzić do kościoła albo zacznie dawać na cele charytatywne albo będzie starała się poprawić.

Właśnie sednem doktryny o grzechu jest to, że grzech mówi nam, że jesteśmy w takim stanie, że tylko Bóg może to naprawić.
.

James White: Religie tego świata szukają sposobu aby skierować Bożą moc przez różnego rodzaju religijne obrzędy. Ale ostatecznie wszystko zależy ode mnie.

Muszę wypracować system. Muszę robić właściwe rzeczy, muszę nauczyć się właściwych rzeczy, muszę wykazać swoją wartość, cokolwiek by to mogło być. Ale ostatecznie wszystko sprowadza się do mnie. I problem z tym jest taki:

Biblijne objawienie jest takie, że tak naprawdę wszystko to jest dzięki Bogu a nie dzięki moim staraniom.
.

Paul Washer: Bóg w księdze Psalmów, rozdziale 50-tym mówi:

„Czyniłeś to a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.”

Powodem, dla którego istnieje tyle zamieszania wokół grzechu jest zamieszanie wokół tego, kim jest Bóg. Większość ludzi nie posiada biblijnego obrazu Boga, ich pogląd na Boga jest oparty na ich własnych opiniach. Tak więc, to co robi większość ludzi to uwielbienie samych siebie i stworzenie boga na ich własny obraz, przez co zamiast Boga ubóstwiają swoje podobieństwo.

I tak bóg, którego sobie wykreowali lubi te rzeczy, które oni lubią i nie znosi rzeczy, których oni nie znoszą. I więc nie mają oni biblijnego obrazu Boga i dlatego też nie mają biblijnego poglądu na grzech.

Nie wiedzą czym on jest i jak okropny jest on w oczach Boga.
.

James White: Jeżeli jest to skoncentrowane na mnie, wtedy On jest tylko kimś kto czyni system dostępnym. To nie jest biblijne nauczanie.

Biblia uczy, że Bóg gloryfikuje samego siebie w zbawieniu wybranych osób. Ujawnia całemu światu Jego miłość, Jego miłosierdzie Jego moc i Jego łaskę.

Więc musi to być skoncentrowane na tym, co ON jest w stanie zrobić.
.

.

Emilio Ramos: Stan, w którym znajduje się grzesznik jest przede wszystkim religijnym problemem. Nie jest to żaden socjologiczny ani ekonomiczny problem. Nie jest to problem środowiska, nie jest to problem etniczny.

Najważniejszym i pierwszym problem między Bogiem a człowiek ma wymiar religijny.

Człowiek potrzebuje nowego serca, potrzebuje zmiany swojej natury i jest to coś, czego tylko Bóg jest w stanie dokonać.
.

James White: Biblia wypełniona jest opisami, ukazującymi zdolność Boga aby ocalić człowieka oraz tym jak Jezus Chrystus jest zdolny perfekcyjnie zbawić.

Oraz wypełniona jest wieloma stwierdzeniami, gdzie człowiek nie jest w stanie zrobić nic poza byciem na prawdę dobrym buntownikiem przeciwko Bogu.

Tak więc kontrast ten jest bardzo niepopularny. Jest bardzo obraźliwy dla ludzi, ponieważ to co się nam mówi to: tak, jesteś stworzeniem. Ale kiedy Duch Boży pracuje w twoim sercu, przestajesz w końcu buntować się.

I zamiast tego delektujesz się, radujesz się; nie tylko jestem stworzeniem, ale jestem stworzeniem, które nauczyło się, że mój Stwórca kocha mnie i zapewnił doskonałą drogę zbawienia.
.

Paul Washer: Wszystkie religie świata z wyjątkiem Chrześcijaństwa mają jedną rzecz wspólną. Są one oparte na uczynkach. Zrób to i żyj. Ludzie mają problem z Bogiem i dlatego muszą zrobić coś, żeby pojednać się z Nim. Kiedy weźmiesz jakąkolwiek religie, będzie to: przestrzegaj tych przepisów, wykonuj te obrzędy i wszystko będzie OK.

Chrześcijaństwo mówi NIE. Bóg jest sprawiedliwy a ty złamałeś jego prawo. Musisz zostać ukarany. Musi ona zostać wymierzona. Bóg nie może zaprzeczyć swojej sprawiedliwość nawet w imię miłości. Ale zrobił coś dla nas. Zamiast wylewać swój wyrok na tych, którzy złamali prawo, On Sam stał się człowiekiem i wziął na SIEBIE tę karę.

Zaspokoił wymagania swojej sprawiedliwości i od teraz grzesznicy mogą wrócić do Boga jako dar przez wiarę w to co Bóg dla nas zrobił.
.

Emilio Ramos: Biblia mówi nam, że jesteśmy bezsilni, żeby pomóc sobie samym. W tak ciężkiej sytuacji znajdują się ludzie. Ponieważ nie mamy żadnej mocy, żeby ocalić siebie samych oraz stoimy winni przed Świętym Bogiem, rozpaczliwie potrzebujemy, żeby Bóg zadziałał w naszej sprawie. I jest to dokładnie to, co dla nas zrobił oraz to, o czym jest tak naprawdę Dobra Nowina.

Ale w dzisiejszych czasach nie jest popularnym mówić, że człowiek jest grzesznikiem, że złamał Boże prawo, że stoi winny przed Świętym Bogiem i w dniu sądu, Bóg osądzi go zgodnie z każdym uczynkiem, którego kiedykolwiek dokonał w ciemności. Kiedy zaczniesz głosić, co Biblia mówi na temat grzechu, spodziewaj się, że popkultura będzie w opozycji do tego. Ponieważ to jest co popkultura wmawia nam. Człowiek jest zasadniczo dobry, może robić cokolwiek chce aby moralnie zreformować się i doprowadzić siebie do miejsca, gdzie od teraz jest on moralnie sprawiedliwy. Tak więc popkultura mówi nam, że człowiek ma wszelkie środki w zasięgu ręki żeby naprawić swoją sytuację.

A Biblia uczy nas, że człowiek jest niedołężny, bezsilny. Nazywa to byciem martwym w naszych przewinieniach, grzechach

Efez 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach

James White: Jedna z najbardziej wzruszających scen w Piśmie przedstawia mężczyznę stojącego przed sędzią. I w przeciwieństwie  do naszych czasów, gdzie zasłaniamy się wymówkami typu:

A czy nie zrobiłem tego i tamtego; nie jestem aż tak zły jak tamten; jestem prawie tak dobry jak tamta osoba.

Zamiast tego, widzimy scenę, gdzie mężczyzna ze spuszczoną głową i w milczeniu rozpoznaje Boże prawo do osądu. Jestem winny, wiem, że jestem winny i Sędzia ma rację mówiąc, że jestem winny.

I Pismo informuje nas, że taka właśnie osoba jest gotowa, by usłyszeć o doskonałym dziele Chrystusa i o Zbawicielu, który daje życie wieczne.
.

Emilio Ramos: Żyjemy w kulturze, która gloryfikuje grzech, trywializuje go; która przedstawia grzech jako coś nie tak haniebnego jak jest w rzeczywistości. Złudnym jest postrzeganie grzechu w sposób, w który ma on tylko dla nas znaczenie. Jeśli postrzegamy siebie w sposób, w który ówczesna kultura wmawia nam, abyśmy siebie postrzegali, wtedy człowiek może naprawić swoją sytuację, swoją pracą.

Ale jeśli postrzegamy siebie w sposób, w który Biblia nas przedstawia, wtedy jedynym sposobem żeby zaradzić naszym grzechom jest Zbawiciel.
.

James White: Jest tylu ludzi, których uczono, że mają w sobie tyle mocy i tyle władzy w sobie. My decydujemy o naszym przeznaczeniu, my jesteśmy samowystarczalni. I jakkolwiek niepopularne miało by to być, Biblia informuje nas, że nie jesteśmy. Jesteśmy stworzeniem, stworzonym na obraz Boga i jesteśmy zależni od Niego.

I  ponieważ jesteśmy martwi w naszych grzechach, wszystko sprowadza się do naszej całkowitej zależności od Niego. Nie w 99%, ale całkowicie zależni od pracy Duch Świętego by podnieść nas i kiedy już to się stanie; kiedy Duch Święty zacznie pracować w naszych sercach, dana osoba, która doświadczyła działania łaski w jej życiu, z radością może powiedzieć: Nie byłem w stanie uratować siebie samego. Znajdowałem się w grobowej rozpaczy i to Chrystus dzięki swojemu Duchowi podniósł mnie z tego grobu.

I nie chcemy niczego dodawać do Jego dzieła ani domagać się tego, że byliśmy w stanie cokolwiek zrobić. Radujemy się tym.
.

Emilio Ramos: Żadne nasze dobre uczynki nigdy nie spowodują, że znajdziemy się w łasce Boga. Kiedy zrozumiemy ciężkości naszych grzechów, to że jesteśmy bezsilni, żeby pomóc sobie, wtedy zaczniemy rozumieć jaką wartość i piękno niesie ze sobą krzyż. Skoro Bóg jest tak święty, a człowiek tak grzeszny, w jaki sposób święty i sprawiedliwy Bóg przyprowadza grzesznych ludzi do siebie, bezpiecznie.

Świat na wszelkiego rodzaju różne pomysły jak stać się lepszym, jak samodoskonalić się moralnie, ale ostatecznie jest tylko jedno rozwiązanie.

Krzyż. Był on uważany za skandal. Kiedy Apostolski Kościół głosił krzyż, głosił on o czymś, co było tabu w ich kulturze. Był to skandal.
.

James White: Pomysł, gdzie jakby św. Paweł tworzył nową religię z ukrzyżowanym Mesjaszem, że niby jakoś to przyciągnie ludzi, nie miałby żadnego sensu. Krzyż odpychał ludzi. Krzyż był czymś niepopularnym; był on drogą śmierci, mówiącą, że ten który umarł, umarł pod klątwą Boga, co było dokładnie tym, co autorzy Biblii głosili

Gal. 3:13Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie)

.

Emilio Ramos: Ale my wiemy co Biblia mówi o krzyżu. Krzyż jest mądrością Boga. Jest sposobem, jaki Bóg wybrał by zbawić grzeszną ludzkość. Tak więc, przez krzyż Bóg zbawia swoich ludzi, usprawiedliwia swoich ludzi na podstawie tego, czego dokonał Jezus na krzyżu. Krzyż uświadamia nam, że to czego tak bardzo potrzebujemy jest kompletnie i zupełnie poza naszym zasięgiem.

1 Kor. 1:24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.

I teolodzy nazywają to sprawiedliwością, która jest „extro-nos”, czymś co jest obce dla nas, znajdujące się poza naszym zasięgiem i właśnie dlatego Jezus umarł na krzyżu.

Ponieważ Bóg wie, ze człowiek nie jest w stanie zbawić siebie samego.
.

Paul Washer: Krzyż jest niepopularny, bo mówi nam, że jesteśmy w błędzie. Nie ma powodu, dla którego Bóg musiał przyjść jako człowiek i umrzeć zamiast nas, jeżeli my wszyscy jesteśmy w porządku, jesteśmy OK. Tak więc, krzyż mówi mi: Jestem w błędzie. Oraz uniża mnie. Mówi mi: Nie potrafię zbawić siebie samego. Dlatego właśnie, Chrześcijaństwo jest najbardziej znienawidzoną ze wszystkich religii.

Bo przypomina, że człowiek nie jest w stanie, tylko Bóg może zbawić ciebie. I to obraża naszą pychę, dumę.
.

Emilio Ramos: Teolodzy mówią o obcej sprawiedliwości, ponieważ dzieło Chrystusa na krzyżu, w istocie nie ma nic wspólnego z nami.

Sprawiedliwość, która jest nam dana jest oparta nie na uczynkach, które robiliśmy, nie w oparciu o naszą sprawiedliwość, ale sprawiedliwość Chrystusa.

Jest to sprawiedliwość, która wynika z Jego doskonałego życia oraz Jego doskonałej śmierci, która stała się ofiarą za nasze grzechy.

Tak więc, w oparciu o doskonałe dzieło Jezusa, życie, które On doskonale przeżył, aby stał się doskonałą ofiarą za grzechy.
.

James White: Wypełnił polecenie Ojca w doskonały sposób. Jego doskonałe życie jest dane w zamian za grzeszników.
.
.
.

.
.

Emilio Ramos: Dwie rzeczy miały miejsce pod krzyżem. Sprawiedliwość Boga została zaspokojona oraz grzesznicy mogą być usprawiedliwieni. Właśnie o to chodzi w dziele krzyża.

Bóg uczynił grzeszników prawymi, dzięki temu co Jezus zrobił na krzyżu.
.

.

.

James White: Jezus wszedł do Swojego stworzenia. Biblia mówi, że  On jest tym, który nas stworzył. Że przez Niego wszystko powstało, co jest na ziemi, w niebie, trony, panowania, władze, zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone;

On jest przed wszelkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane.

Mówimy tutaj o Tym, który daje nam każdy oddech, podtrzymuje każde uderzenie serca, a mimo tego, wiem że jest to niesamowite stwierdzenie.

Kol. 1:16-17 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu

On wkroczył do swojego stworzenia. I trudnym jest dla ludzi zacząć pojmować to, ze względu na tą łaskę i miłość, która została zilustrowana tym działaniem.

Ale ważnym jest rozpoznanie, że nie było to tylko dobry nauczyciel, nie tylko dobry człowiek, który postanowił dać nam przykład. Musiał On był Bogiem-człowiekiem, żeby krzyż był krzyżem. Musiał to być Bóg-człowiek, ponieważ cała historia wskazywała na krzyż, i teraz cała historia z powrotem spogląda na krzyż.

Jest to centrum całej historii. Dlaczego? Ponieważ w tej jednej chwili, w tym jednym miejscu, ten jedyny Bóg-człowiek, Syn, który stał się człowiekiem, ten Jedyny był w stanie przez fakt, że wszyscy ci, którzy skruszą, nawrócą się i uwierzą w Niego, zostali w tamtej chwili połączeni z Nim na krzyżu.

On dobrowolnie oddał Siebie samego ażeby miała miejsce wielka wymiana miejsc.
.

Emilio Ramos: Jest to w totalnej opozycji do tego co ty i ja byśmy zrobili żeby ocalić siebie samych od naszych grzechów.

A jednak Biblia mówi, że jest to mądrość Boga w akcji. Ofiarując swojego Syna w imieniu grzeszników, którzy położą swoje zaufanie w Nim.

To właśnie jest wyeksponowana Boża mądrość.
.

James White: Żadna ludzka religia nigdy nie rozważała tego, co Bóg zdziałał w Jezusie Chrystusie. Sposób w jaki to zdziałał… jest bardzo niepopularny dla naszego świata, gdyż nie polega na pokazaniu mocy, przepychu i pompy… i w zasadzie z ludzkiej perspektywy to pobity, żydowski mężczyzna wiszący na drzewie.

Ale kiedy spoglądasz na to oczami, które daje nam Biblia,  zaczynasz dostrzegać nie tylko wielka łaskawość Syna Bożego, ale i powściągliwość Jego mocy.

Miał on władzę… Mógł zniszczyć cały świat, ale ze względu na Jego miłość, nie zrobił tego. Ta moc jest powściągnięta, Jego cel osiągnięty, kiedy wypowiada te słowa:

„Wykonało się”.

Tak więc, krzyż sprawił, że Chrześcijanie pokolenie po pokoleniu żyli skupiając się na Jezusie Chrystusie, ponieważ bez krzyża, nie mielibyśmy absolutnie żadnej nadziei.
.

Emilio Ramos: Jeśli człowiek jest w stanie zaradzić swojej sytuacji, wtedy Jezus umarł, żeby być tylko jedną z możliwych opcji. Biblia mówi, że Bóg dał swojego jedynego Syna.

Ale Bóg nie zrobiłby tego jeżeli istnieje wiele innych możliwości zbawienia.

Jezus umarł na krzyżu, bo nie było innej możliwości.

.
.

Paul Washer: Wszystkie religie świata wierzą, że to one są tą jedyną drogą, a jeśli nie to ich nauki są nic nie warte.

A więc pytaniem jest, kto jest albo co jest tą jedyną drogą?

Jest nią Jezus Chrystus.
.
.

James White:
 Dla ludzi, którzy nie mają nic od siebie. Dla ludzi, którzy szczerze zasłużyli na gniew Boży. Ich grzechy zostają przypisane Jemu, a Jego sprawiedliwość przypisana nim, ponieważ On dobrowolnie oddał jedyne takie doskonałe życie. Zastanów się, jeśli Jezus jest tym, za kogo się uważał, jeśli jest tym wiekuistym Synem Bożym, który stał się człowiekiem i przyszedł na świat, żeby oddać Swoje życie jak okup dla wielu, jak może istnieć jakaś inna droga? Jak można dodać coś do tego? Jak może istnieć jakaś inna droga?

To była absolutnie jedyna droga zapewniająca zbawienie, która była skupiona przede wszystkim na Bożej chwale a potem na potrzebie, którą mamy.
.

Emilio Ramos: Jezus powiedział w Ewangelii Marka, rozdziale 1, wersecie 15:

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże dlatego, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.”

Ale co miał na myśli Jezus mówiąc nawracajcie się?

Jest to coś, co musimy bardzo starannie i biblijnie zdefiniować.
.

Paul Washer: Doktryna, mówiąca o nawróceniu określona w Piśmie jest niepopularna w naszych czasach. I powodem, dla którego jest tak niepopularna, jest fakt, że żyjemy w dobie, gdzie istnieje bardzo dziwna definicja tolerancji i nietolerancji. Ale tylko w niektórych sprawach. Na przykład, jeśli pójdę do lekarza i dowiem się że mam raka, nie będę wściekły na niego.

Nie jestem zły na niego, ponieważ powiedział mi prawdę. Ponieważ wiem, że stara się on mi pomóc, nawet jeśli zrobi mi się przez to przykro. Stara się uratować moje życie.

Ale kiedy zaczniemy rozmawiać o rzeczach związanych z religią, filozofią, nawet polityką i ktoś powie nam, że jesteśmy w błędzie, natychmiast ogarnia nas złość. I właśnie dlatego doktryna o nawróceniu się jest tak niepopularna i w wielu przypadkach nie głoszona w kościołach. Jest tak, ponieważ mówimy ludziom, że są w błędzie. Ale robimy tak, nie opierając się na naszych własnych opiniach, jak powinni żyć, ale robimy tak w oparciu o Biblię.

To nie jest tak, że wskazujemy na nich palcem, mówiąc o nich błędzie, ale uświadamiamy ich, że są błędzie, tak samo jak my w nim byliśmy.
.

Emilio Ramos: Jezus przekazuje nam przypowieść w Ewangelii £ukasza 18, żeby pomóc nam zrozumieć, jak nawrócenie się działa. Dwóch mężczyzn poszło do świątyni modlić się. Jeden z nich był Faryzeuszem, drugi celnikiem. Faryzeusz był bardzo obłudny, bardzo pyszny ze swojej sprawiedliwości i dziękował Bogu, że nie był taki jak inni grzesznicy.

Celnik, z kolei był tak bardzo przygnieciony swoim poczuciem winy, że nie śmiał nawet podnieść swoich oczu ku niebu.

Bił się w pierś i prosił Boga o przebaczenie mu jego grzechów, o miłosierdzie. I Jezus oświadczył, że to właśnie ta osoba, która uniżyła się, wróciła do domu usprawiedliwiona. W taki właśnie sposób nawrócenie się działa.

Tylko wtedy, kiedy będziemy gotowi ukorzyć się w obecności Świętego i Sprawiedliwego Boga, przebaczy On nam i przyjemnie nas do Swojej łaski.
.

James White: Prawdziwe, biblijne nawrócenie jest zrodzone w sercu, dzięki pracy Ducha Świętego. I dlatego, zawsze przewyższać ono będzie to zaledwie moralne przestrzeganie zasad. Nawrócone / skruszone serce nie tylko brzydzi się grzechami, które kiedyś popełniało, ale prawdziwie nawrócone serce znajduje uciechę, szczęście w życiu zgodnie z prawem, które Bóg dał swojemu stworzeniu, ponieważ rozpoznajemy, że odzwierciedla ono, to kim Bóg jest i chcemy naśladować go. I tak więc, jeżeli tylko przestrzegasz zasad, to tak na prawdę, starasz się zostać wynagrodzonym.

Nawrócone serce pragnie przestrzegać zasad, żeby uszczęśliwić Tego, który nas stworzył.
.

Paul Washer: Nawrócenie i wiara. To biblijna odpowiedź na ewangelię.

.

.
.
.

.

Emilio Ramos: Tylko wtedy kiedy przyznamy i zobaczymy siebie samych w sposób, w jaki Bóg nas widzi. Tylko wtedy kiedy wyznamy swoje grzechy i swoją niedole, będziemy mogli dostrzec piękno krzyża. Dlatego właśnie Biblia wzywa nas do nawrócenia. Bóg wzywa nas do nawrócenia, Biblia nas wzywa żebyśmy odwrócili się od rzeczy, które są toksyczne i żebyśmy przyjęli to co Jezus dla nas zrobił.

To jest wyznanie, nawrócenie jest przyznaniem się do tego, że zawracamy się do jedynego źródła, które ma moc przebaczyć i zbawić nas.

Na tym właśnie polega nawrócenie się.
.

James White: Ludzkość została stworzona przez Boga, na Jego obraz, żeby rozpoznać, że dzisiejszy dzień nie jest jedynym dniem. Jest dzień jutrzejszy, kolejny rok oraz wieczność, która się zbliża. Prawdziwa dojrzałość przyniesiona do nas przez Ducha Świętego, pozwala nam zrozumieć, że przez trzymanie się do tego co duchowo niszczące w naszym życiu, absolutnie wykluczymy się od doświadczenia życia w przyszłości.

Jeśli moglibyśmy spojrzeć w przyszłość, zrozumieć, że Bóg włożył w nasze serca wieczność, wykroczyć poza te sprawy, które nas otaczają, by zobaczyć co na prawdę liczy się. Będziemy w stanie zrozumieć, że to do czego Bóg nas wzywa nie jest tylko zrezygnowaniem z czegoś, co sprawia nam przyjemność. Nie będziemy wiedzieli, czym prawdziwa radość, szczęście i spełnienie są, dopóki zajmować się będziemy tymi błahostkami, które tak szybko przemijają.

Jeśli pragniesz trwałej radości, tylko Bóg może doprowadzić cię do zrozumienia, jak doświadczyć tego i tym właśnie jest nawrócenie i wiara w Jezusa Chrystusa.
.

Emilio Ramos: Ewangelia, niepopularna jakby mogła się wydawać, mieści w sobie wspaniałe obietnice. Obietnicą ewangelii jest to, że kiedy uwierzymy w mądrość Boga, wbrew wszelkiej popularnej opinii, znajdziemy życie wieczne.

Odnajdziemy wytchnienie dla naszych dusz.

Odkupienie ukończone i zastosowane przez Jezusa Chrystusa. Może to nie być popularne w dzisiejszy świecie, ale taki sposób Bóg wybrał, żeby przyprowadzić do Siebie grzeszników.

Ewangelia wzywa nas do zaufania i do wiary w ukończone dzieło Jezusa Chrystusa.


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=G_dmLJqzUnw

Print Friendly, PDF & Email