Hebr. 12:14  Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.

Niezbędna świętość

Istnieje praktyczna świętość, bez której nie ujrzymy Pana. Wielu żyje tak, jakby tak nie było. Mamy wyznających „chrześcijan”, których życie jest tak bezbożne, że usłyszą oni przerażające  słowa Jezusa

Mat. 7:23 Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Paweł zwraca się do „wierzących”

Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie

Tak więc istnieje świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana. A nauka walki o świętość przez wiarę w przyszłą łaskę jest niezwykle ważna.

Dążenie ku śmierci

Jest jeszcze inny sposób dążenia do świętości, która przynosi odwrotny skutek i prowadzi do śmierci. Paweł ostrzega nas przed służeniem Bogu w jakikolwiek inny sposób, aniżeli przez wiarę w Jego sprzyjającą łaskę.

Dzieje 17:25 Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

Jakikolwiek wysiłek służenia Bogu, czynność, w której nie polegacie na Nim jako na nagrodzie waszych serc i mocy waszej służby, zniesławi Go jako potrzebującego boga pogańskiego.Piotr opisuje taką alternatywę jako samodzielną służbę Bogu:

1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Paweł mówi:

Rzym. 15:18  Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie

oraz

1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.

W każdej chwili dana jest nam łaska, która umożliwia wykonywanie „wszelkiego dobrego dzieła„, które wyznacza nam Bóg.

2 Kor. 9:8 A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek;

Walka o dobre uczynki to walka o wiarę w obietnice przyszłej łaski.

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Artykuł: How We Must Fight for Holiness by John Piper

Tłumaczyła Marlena Wozowicz

 

Print Friendly, PDF & Email