Czystość stworzenia i upadek

W momencie stworzenia Adam i Ewa żyli w stanie naturalnym bez ubrania a nagość oznaczała stan niewinności.

1 Mojż. 2:25 I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.

Jednak po upadku całej ludzkości w Adamie (1 Mojż. 3; 1-7, Rzym. 5:12-19) nagość została uznana za źródło wstydu. Uważano nagość za tak niegodziwą, że sam Bóg zapewnił nakrycie dla pierwszej pary ludzi

1 Mojż. 3:7; 10-11 7 I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski… 10 On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się. 11 Bóg zapytał: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
.
1 Mojż. 3:21 I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich


Nagość a grzech

Następnie skromna odzież została zalecona przez Boga

1 Tym 2: 9-10 9 Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami; 10 Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.
.
1 Piotra 3:3-4 3 Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne: zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty 4 Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.

Od upadku odsłanianie nagości było związane z jakimś rodzajem grzechu seksualnego lub zniesławienia. W Piśmie mówi się o nim wielokrotnie i Bóg stworzył prawa dotyczące nagości.

3 Mojż. 18:6 Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan!
.
3 Mojż. 18:8 Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego.
.
3 Mojż. 18:17 Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, są one krewne między sobą. Jest to sprośnością.
.
3 Mojż. 18:19 Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej.
.
3 Mojż. 22:30 Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, odkrył nagość swego ojca; oboje poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.
.
5 Mojż. 27;20 Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen.
.
Ezech. 22:10 U ciebie odsłania się nagość ojca, u ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości!

Nasze ciała należą do Pana  a odsłonięcie nagości jest dozwolone tylko w intymnych granicach związku małżeńskiego

1 Kor. 6:13 Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
.
Rzym. 12:1 Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba
.
Hebr. 13:4 Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg.
.
1 Kor. 7:1-5 1 Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. 2 Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. 3 Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. 4 Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. 5 Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.

Łamiący to prawo są karani, a jako przykład mamy tu Absaloma. Absalom wszedł do namiotu swojego ojca Dawida i uprawiał seks z nałożnicami, odkrywając w ten sposób nagość swego ojca. Było to ohydne zachowanie, a grzech był wielki przed Bogiem i całym Izraelem. Później Absalom umarł gwałtowną śmiercią.

2 Sam 16:22 Rozbili więc dla Absaloma namiot na dachu. I Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela
.
5 Mojż. 27:20 Przeklęty, kto obcuje z żoną swego ojca, bo odkrywa brzeg płaszcza swego ojca.
.
2 Sam 18:9; 15 9  I Absalom natknął się na sługi Dawida. Absalom jechał na mule, a muł wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu. Wtedy jego głowa zaczepiła się o dąb i zawisł między niebem a ziemią. Lecz muł, który był pod nim, poszedł dalej. 15 Potem dziesięciu młodzieńców, giermków Joaba, otoczyło Absaloma – bili go i zabili.


Cham odkrywa nagość ojca

Teraz, mając powyższe historie w tle, wróćmy do kwestii Noego i Chama. Noe był głową przymierza nowo odrodzonego świata. Jednak po powodzi zasadził winnicę i upił się winem. Jego syn Cham wszedł do swego namiotu i ujrzał nagość swojego ojca

1 Mojż. 9:20-22 20 Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę. 21 Potem pił wino i upił się; i leżał odkryty w swoim namiocie. 22 A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze.

Cham, podobnie jak Absalom, podzielił sie tą wiedzę publicznie, kiedy opowiedział swoim braciom (1 Mojż. 9:22, por. 2 Sam 16:22). Nie jesteśmy pewni dokładnej natury grzechu Chama: czy szydził z nagości Noego? Czy naruszył godność swego ojca w jakiś seksualny sposób? W każdym razie, gdy Noe odkrył, co zrobił Cham, przeklął go

1 Mojż. 9:24-25 24 A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn; 25 I powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci.


Znajomość prawa

Można kwestionować fakt, że Bóg nadał swoje prawo po grzechu Chama. Prawa Boże są jednak wrodzone w człowieku, więc Cham powinien był wiedzieć lepiej

Rzym. 1:18-20, 24, 27 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
.
Rzym. 2:15 Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających

Prawo Moralne, choć jeszcze nie skodyfikowane jako Dziesięć Przykazań już obowiązywało. Oczywistym wydaje się jednak, że czyn Chama była wystarczająco poważny w oczach Boga, aby usprawiedliwić tak dotkliwe przekleństwo. Słowo Boże nie bez powodu podaje przykład fizycznej nagości Noego. Brak ubrania jest oznaką nieodpowiedniego stanu duchowego, a okrycie ma znaczenie jako usprawiedliwienie, przykrycie czegoś, co nie powinno być widziane publicznie. Ta historia Noego nie wyjaśnia wszystkiego na temat nagości, bo nie musi tego robić.
.


Strój weselny zakrywa grzech

Mocny wgląd w historię Chama daje przypowieść Jezusa o uczcie weselnej zapisana w Ewangelii Mateusza.

Mat. 22:11-13 11 A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. 12 I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zaniemówił. 13 Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Jest tu podobnie jak w historii Noego. Kara wydaje się niewspółmiernie dotkliwa w stosunku do przestępstwa, tak iż burzy się elementarne poczucie sprawiedliwości. Dla człowieka sprzeciwiającemu się Bogu obie te historie będą powodem do jeszcze większego buntu. Jednak dla człowieka nawróconego są one powodem szukania głębszego znaczenia, zamiast szukania wymówki przed swoim grzechem. Czytając Słowo Boże i widząc jak wiele zła Bóg znosi zanim okaże swój gniew, widzimy Jego miłosierdzie i łaskę.

Pismo jest nieomylne; wiedząc to możemy być pewni, że Bóg nie pomylił się w sprawie Chama ani w żadnej innej. Wczytywanie więc kary niewspółmiernie dotkliwej w stosunku do przestępstwa jest pomyłką wynikającą z życia w grzechu albo braku nawrócenia.

Więcej o nieomylności Pisma zob. w artykule Nieomylność Pisma

Psalm 12:6 Słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone.
.
Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.
.
Rzym. 9:6 Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże
.
Jan 10:35 Pismo nie może być naruszone

 źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email