Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona

Słowo wstępu

David Wilkerson jest sztandarową postacią używaną przez liderów ruchu neomontanistycznego (zielnoświątkowochayzmatycznego) jako przykład dobrego i godnego naśladowania zielonoświątkowego nauczyciela i proroka.

Prawdą jest, że Wilkerson nie uprawiał typowego dla zielonoświątkowców spirytyzmu, nie popadał w duchowe ekscesy, jednak…

Poniżej zostanie przedstawiona zbiorcza lista cytatów z biuletynów Davida Wilkersona, które wskazują iż fałszywie prorokował. Sam Wilkerson twierdził, że nie jest prorokiem, mimo to mówi w swoich biuletynach, że dostawał proroctwa od Pana dla nas i że ciągle prorokuje i słyszy głos Boga. Nieważne czy uznawał się za proroka czy nie, jego proroctwa się nie spełniły, co zostanie wykazane w dalszej częśći artykułu.

(więcej…)

Misja Odnowy Życia

Wszystkie osoby posiadające pomocne informacje na temat państwa Veduta proszone są o kontakt tutaj

Misja zatracenia

Misja Odnowy Życia – Renewal of Life – prowadzona przez Agnieszkę i Ghennadi Veduta to para podróżująca obecnie po Paragwaju głosząc swoje doktryny ludziom nieświadomym, że prowadzeni są tymi naukami na zatracenie. Dlaczego prowadzą ludzi na zatracenie?

Ponieważ odrzucają doktrynę Boga Trójjedynego. Oto co odpowiedzieli na pytanie o naturę Boga:

Bóg Jachwe Stwórca jest jeden. Nie ma trzech „bogów”. Doktryna o Trójcy jest niebiblijną doktryną, a my się opieramy tylko na Biblii. Nie jesteśmy Świadkami Jehowy. Chrystus jest zrodzony z Ojca (nie stworzony, ja ludzie i aniołowie) więc nie jest i nie może być aniołem, gdyż aniołowie nie mogą przyjmować część od ludzi. – wiadomość z dnia 27.11.2016

(więcej…)

Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze

Życiorys

Derek Prince (1915-2003), był dobrze znanym nauczycielem Biblijnym, autorem i fundatorem Międzynarodowej Służby Dereka Prince. Urodzony w brytyjskiej rodzinie w Indiach posiadał imponujący życiorys oraz władczą osobowość. Był wysoce inteligentnym i wykształconym w Eton College oraz Cambridge badaczem Greki i Łaciny, posiadał Stowarzyszenie Starożytnej i Współczesnej Filozofii w Królewskim Collegu. Studiował także Hebrajski i Aramejski na Uniwersytecie w Cambridge oraz Hebrajskim Uniwersytecie w Jeruzalem. Jego codzienne audycje radiowe w Derek Prince Legacy Radio ciągle są nadawane na całym świecie a jego nauki regularnie nadawane w odszczepieńczych stacjach takich jak TBN i Revelation TV.

(więcej…)

A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości

A.A. Allen znany był z wywrotowego zachowania na scenie podczas swoich spotkań przebudzeniowych. Allen twierdził, że zamknął się w szafie i pościł do czasu aż Bóg objawił mu moc czynienia cudów. Bóg rzekomo przekazał Allenowi listę kilku czynności, jakie należało wykonać aby być użytym przez Boga (zielonoświątkowcy wierzą, że na dary łaski należy sobie zapracować). Allen nigdy nie wyjawił swoim wyznawcom ostatniego kroku (!).

(więcej…)

Projekt 700 miast

O projekcie

Ostatnio dużo można usłyszeć o programie „700 miast”, który ma na celu zakładanie nowych kościołów i pomaganie w rozwijaniu się istniejących. Można by powiedzieć cel szczytny! Chwała Bogu!

Jest jednak kilka problemów, chcemy aby kościoły rozwijały się ale zależy nam na tym, żeby rozwijały się we właściwym kierunku, tzn. aby były biblijne, to znaczy, nauczające Słowa Bożego i trzymające się Jego zasad, przecież kościół ma być „Filarem i Podwaliną prawdy”

(więcej…)