Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się

Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga.1 Kor. 1:18

Przeciwnk krzyża

Ponieważ na krzyżu odbył się Boży sąd grzechów wszystkich osób, jakie kiedykolwiek miały uwierzyć, gdzie Chrystus w pełni poniósł karę w miejsce każdego zbawionego, nie tylko przeciwnik Boga wykręca proste ścieżki zbawienia z łaski przez wiarę, gdzie dobre uczynki są owocem upamiętania i jednym ze sprawdzianów wiary ale i uwłacza samemu krzyżowi.

(więcej…)