Bezcielesny Jezus Strażnicy

Pozycja świadków Strażnicy

Istota duchowa zwana Michałem nie jest często wymieniana w Biblii. Michał, określany przez niektóre religie jako „Święty Michał”, jest ewidentnie imieniem nadanym Jezusowi przed i po jego życiu na ziemi.źródło

Być może zdziwi czytelnika w co rzeczywiśćie wierzą wyznawcy Strażnicy. Jest to jednak teologiczny niezaprzeczalny fakt, którego łatwo dowieść. Jeśli ująć rzeczy według kolejności wydarzeń to:

  • Jehowa tworzy archanioła Michała, istotę duchową lecz nie cielesną; jest to jedyna rzecz jaką tworzy Jehowa osobiście
    .
  • Archanioł Michał tworzy wszystko inne, cały wszechświat ożywiony i nieożywiony, też duchowy
    .
  • Następnie duchowy archanioł Michał, zostaje unicestwiony i odtworzony jako cielesny Jezus – człowiek (wyznawcy Strażnicy nie wierzą, że ludzie posiadają wymiar duchowy)
    .
  • Po wykonaniu zadania i śmierci na krzyżu cielesny Jezus zostaje przez Jehowę unicestwiony i odtworzony jako duchowy lecz bezcielesny archanioł Michał

Czy to wszystko może być prawda?

Mówiąc prościej, odpowiedź brzmi: tak…. Jezus Chrystus jest archaniołem Michałem… Tak więc Michał archanioł jest Jezusem w jego przedludzkiej egzystencji. Po zmartwychwstaniu i powrocie do nieba Jezus wznowił swoją służbę jako Michał, główny anioł „ku chwale Boga Ojca” – “Czy Jezus jest archaniołem Michałem?” Strażnica, 1 Kwietnia 2010, 19.

(więcej…)

Świadkowie Jezusa

Izaj. 45:10-11 10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie. 11 Ja, ja jestem Jahwe i oprócz mnie nie ma zbawiciela. 12 Ja ogłaszałem, wybawiałem i opowiadałem, gdy nie było wśród was żadnego obcego boga. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, że ja jestem Bogiem. 

Świadkowie Jehowy

Niewolnicy nauk T.Z. Russella oraz jego następców twierdzą, że są jedyną na świecie prawdziwą religią, która ma korzenie w naukach Starego Testamentu. Piszą oni na swojej stronie: „Wiele osób myśli, że Świadkowie Jehowy to jakaś nowa religia. Ale słudzy jedynego prawdziwego Boga zostali nazwani Jego „świadkami” już przeszło 2700 lat temu”. Tym samym teologia jaką głoszą uzurpuje sobie prawo do bycia jedyną właściwą interpretacją Słowa Bożego. O szkodliwych skutkach takiego podejścia przekonamy się za moment.

(więcej…)

Henoteizm pseudokościoła

Definicja

Henoteizm (z gr. ἑνός henos„jeden”, θεός theos„bóg”) – forma przejściowa religii pomiędzy politeizmem a monoteizmem. W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności. Uczeni preferują termin monolatryzm od henoteizmu, aby dyskutować o religiach, w których jeden bóg jest centralny, ale nie odmawia się istnienia ani pozycji innych bogów.

Monolatryzm (gr. μόνος monosjednolity i λατρεία latreiakult),  jest wiarą w istnienie wielu bogów, ale z konsekwentnym kultem tylko jednego bóstwa

(więcej…)

Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma

Jehowa vs Jahwe

Gdy napotkamy na ulicy wyznawców Strażnicy Russella warto spytać ich, czy Bóg wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą. Najszczęściej odpowiedzą że nie, ponieważ w takim przypadku musiałby odebrać im wolność wyboru dobra i zła.

No cóż. Najwyraźniej Jehowa jest dość ograniczony jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości. Warto wtedy skonnfrontować ich z kilkoma fratmentami Pisma wykazując. że Jahwe Biblii jest wszystko wiedzący. Np. Pan Jezus wiedział, że Judasz go zdradzi.

Jan 6:64 Jezus bowiem wiedział od początku, którzy nie wierzyli i który go zdradzi

(więcej…)

Wypaczenia Nowego Świata

Ciało kierownicze zarządzające wyznawcami Strażnicy Russella nienawidzi Chrystusa objawionego w Piśmie. Dlatego ludzie ci stworzyli sobie własną „biblię” która na potrzeby ich heretyckich doktryn unicestwiła dowody świadczące o Boskiej Istocie wcielonego Syna. W ten sposób zwodzą miliony swoich niewolniczych wyznawców. Drogi czytelniku, jeśli należysz do organizacji ale gdzieś w sercu szukasz jeszcze prawdy, proszę zobacz na niepodważalne dowody Boskości Chrystusa. Jezus nie jest jakimś tam bogiem ale Bogiem Jahwe.

Oto dowody. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym miejscom.

(więcej…)

Doktryna anihilacji

.

Psalm 146:3-4 3 Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. 4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.

Uciekając od nieuniknionej kary

Człowiek posiada ciało i duszę. I choć ciało umrze, to do czasu wskrzeszenia i uzyskania nowych ciał (jedni odkupionych i doskonałych ku zbawieniu, drudzy ciał przeznaczonych ku wiecznemu niszczeniu i zatraceniu) dusza pozostanie na zawsze nieśmiertelna. Wieczność istnienia człowieka powinna przerażać każdego nienawróconego grzesznika, ponieważ Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który w gniewie odpłaci każdemu niezbawionemu dając do wypicia kielich swojego gniewu. I jeśli kielich tego gniewu nie został wypity przez Chrystusa za ciebie, jeśli odrzucasz dzieło Jezusa na krzyżu, będziesz ten kielich musiał pić przez całą wieczność. Najpierw, po śmierci w piekle, a potem w jeziorze ognistym.

Są jednak na świecie ludzie, którym nie wsmak jest Boża sprawiedliwość. Jedni odrzucają istnienie Boga jako takiego, inni zmiękczają Jego atrybut sprawiedliwości do poziomu, gdzie gniew jest albo czasowy, albo w ogóle nie jest cechą Bożą uznając, że po śmierci dusza grzesznika ulega zniszczeniu.

Obie grupy są w wielkim błędzie.

(więcej…)

Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy

Jak rozmawiać?

Ile razy przygotowywałeś się przed dyskusją ze Świadkami Jehowy opracowując niektóre kluczowe wersety Biblijne, tylko po to żeby ugrzęznąć w dyskusjach nad fragmentami w których Jezus nazywany jest „Bogiem”?

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

„Oh” Świadkowie odpowiadają, „my wierzymy że Jezus jest bogiem. Izajasza 9:5 nazywa go mocnym bogiem. Ale on nie jest Wszechmocnym Bogiem.” Następnie słyszysz, że ludzie są czasami nazywani „bogami” Ii że Bóg sprawił że Mojżesz był „bogiem” dla faraona

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

2 Mojż. 7:1 I PAN powiedział do Mojżesza: Oto ustanowiłem cię bogiem dla faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem.

Kiedy spotkanie dobiega końca, czujecie się tak sfrustrowani jak drużyna Buffalo Bills po finałach Super Bowl.

(więcej…)

Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się

Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga.1 Kor. 1:18

Przeciwnk krzyża

Ponieważ na krzyżu odbył się Boży sąd grzechów wszystkich osób, jakie kiedykolwiek miały uwierzyć, gdzie Chrystus w pełni poniósł karę w miejsce każdego zbawionego, nie tylko przeciwnik Boga wykręca proste ścieżki zbawienia z łaski przez wiarę, gdzie dobre uczynki są owocem upamiętania i jednym ze sprawdzianów wiary ale i uwłacza samemu krzyżowi.

(więcej…)