Duch Święty

Dzieje 1:4 „A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z  Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.”

Obietnica

Chociaż uczniowie byli nauczeni przez  Chrystusa i wiedzieli o tym, że powstał On z martwych, to nadal nie byli  gotowi wyjść na zewnątrz i wygrywać ludzi dla Pana. Chrystus powiedział  im żeby poszli i nauczali wszystkie narody (Mat 28:20),  ale w Dziejach 1:4 dodał On, że nie powinni oni opuszczać Jerozolimy.  Powiedział im, „oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.” O tej samej rzeczy powiedział Jezus

Łuk. 24:49 „A oto Ja  zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż  zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

Czym była  „obietnica Ojca” o której On im powiedział? Był to dar Ducha Świętego.  Jezus powiedział Apostołom, że otrzymają oni Ducha Świętego po tym jak  ich opuścił

(więcej…)

Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?

Współczesny neomontanizm czyli szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy głosi doktrynę, że każdy charyzmatyk może nałożyć ręce na wierzącego i „ochrzcić go Duchem”. Jako jeden z przykładów takiej praktyki podają spotkanie Saula z Ananiaszem, który był szeregowym członkiem kościoła a jednak ochrzcił w Duchu samego Apostoła.

Będziemy niczym szlachetni berejczycy i u udamy się do Słowa Bożego w celu zbadania, czy tak rzeczywiście sprawy się miały. (więcej…)

Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu

Niewiele miejsc w Słowie podlega większemu niezrozumieniu i błędnej interpretacji niż poniższe dwa wersy.  Z powodu ich ogromnej wagi i ostateczności należy je rozumieć właściwie.

Mat. 12:31-32 31 Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. 32 I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym.

Czym jest bluźnierstwo?

Jezus zaczyna słowami: każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone. Pomimo, że bluźnierstwo jest formą grzechu, w tym konkretnym fragmencie i jego kontekście oba traktowane są osobno, gdzie bluźnierstwo reprezentuje najgorszą formę grzechu. Grzech reprezentowany jest tutaj przez pełną gamę braku moralności, bezbożnych myśli i czynności, podczas gdy bluźnierstwo dotyczy świadomego i celowego odrzucenia Boga. Bluźnierstwo  jest aroganckim lekceważeniem i brakiem szacunku, wyjątkowo ochydnym grzechem otwartego i z premedytacją złego mówienia przeciw świętemu Bogu, jest zniesławieniem i naigrywaniem się z Niego

(więcej…)

Pełnia Ducha

Po czym poznać, że jestem pełen Ducha Świętego? W jaki sposób będzie się to przejawiało w moim życiu? Jakie będą tego namacalne owoce? Czy istnieją fizyczne przejawy bycia pełnym Ducha Świętego? Przyjrzyjmy sie czym jest pełnia Ducha i czym przejawia się ona w człowieku według Słowa Bożego.

(więcej…)

Pan zastępów

Wizja Izajasza

Rozważmy jedną z wizji proroka Izajasza, w której dostąpił on zaszczytu stanięcia twarzą w twarz z Bogiem.

Izaj. 6:1…10 1 Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokimi wyniosłym, a podołek jego napełniał kościół. 2 Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał.

(więcej…)

Moc Boża

Niektórzy ludzie głoszą, że Duch Święty to bezosobowa moc Boża. Energia Boga. Za chwilę jednak zrozumiemy, że Duch Święty posiada wolną wolę, uczucia, rozum, cele, zamysły i aspiracje a także, że jest wieczny. Zatem jest trzecią osobą Boga (obok Ojca i Syna).

(więcej…)