Córki Allaha

Wyznawcy islamu stanowczo odrzucają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego twierdząc, że Bóg nie ma żadnego Syna. Twierdzą przy tym, iż Allah nie posiada żadnego potomstwa. Przeoczają tym samym, że w koranie znajdziemy informacje dotyczące trzech córek Allaha.

(więcej…)

Allah, najlepszy z oszustów

Ten sam Bóg?

Istota zwana Allah nie jest Bogiem – twierdzenie muzułmanów, że Allah jest Bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i Apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych. Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca. Zapożyczył on symbolikę, obrzędy, ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii. (więcej…)

Aborcja a polityka imigracyjna

Szokujące statystyki

Ostatnio zwróciłem uwagę na szokujące statystyki dotyczące aborcji w w krajach zachodnich i fakt, że tych, którym nie pozwolono się narodzić, chce się zastąpić ludnością napływową. Nie wszystkie dane, które przedstawiłem poniżej, skomentowałem i nie z wszystkiego wyprowadziłem wnioski. Zachęcam do własnych refleksji.

(więcej…)

Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa

Muzułmanie pragną, aby Chrześcijanie nawrócili się na islam I czynią w tym kierunku wszelkie starania, od pokojowego głoszenia ich nauk na ulicach po krwawe akty terroru. Zanim jednak dasz się skusić i staniesz się muzułmaninem, lub powiesz że ta religia jest podobna do nauki Apostołów, zanim zaakceptujesz promowany przez Ricka Warrena chrislam, hybrydę islamu i Chrześćijaństwa pozbawionego boskości Jezusa, pomyśl co naucza islam o końcu świata.

Muzułmanie sądzą że Qu’ran jest ostatnim objawieniem tego samego Boga ze Starego i Nowego Testamentu zatem powinieneś spodziewać się przynajmniej podobnych proroctw odnośnie walk pomiędzy dobrem i złem w obu religiach. Przynajmniej podobnych, ponieważ muzułmanie uważają, że Tora i Nowy Testament, których autorem jest Allah, zostały zanieczyszczone ludzkimi naukami. Prawda okazuje się szokująca.

(więcej…)

Na początku Bóg stworzył wielki wybuch

Dosłowne rozumienie Pisma

Dosłowne rozumienie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest jedyną podstawą właściwego poglądu na świat. Jeśli nie akceptujesz tego, jeśli nie rozumiesz tych rozdziałów, jeśli im nie wierzysz, nie możesz wytworzyć prawidłowego poglądu na świat. Musisz zrozumieć, że Bóg stworzył cały wszechświat, taki jakim go widzimy, w sześć 24 godzinnych dni. Musisz zrozumieć Boży cel w stworzeniu człowieka na swoje podobieńśtwo, dającego mu pomocnika, a konkretnie kobietę, musisz zrozumieć to tak samo, jak istontą podstawę fizycznego wszechświata i rolę człowieka w nim. Musisz zrozumieć 3 rozdział Księgi Rodzaju, upadek człowieka. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, i nie wierzysz w to wszystko dokładnie tak jak jest to przedstawione w Biblii, to masz błędny pogląd na świat i starasz się zrozumieć świat w sposób, w jaki nie da się go zrozumieć. Wszystko, do czego dojdziesz jest błędne, to niezrozumienie pozostawiające cię bez właściwej odpowiedzi.

(więcej…)

Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia

Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Nakaz misyjny

Chrystus dał kościołowi wielką misję. Misje głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom.

Jednak niektórzy mówią, że tam gdzie kościół zawiódł, tam Jezus objawia się osobiście. To twierdzenie ludzi, uważających, że Słowo Boże jest niewystarczające dla zbawienia. Przyjrzyjmy się jaki Jezus, jaką głosi ewangelię, i dokąd prowadzi. Rozważmy typowy przypadek „cudownego nawrócenia” muzułmanina, któremu osobiście objawił się „Jezus.” (więcej…)

Islamoświątkowcy

Czas refleksji

Dzisiaj przyszła mi na myśl taka refleksja na temat ruchu charyzmatycznego. Otóż sposoby działania charyzmatyków, szczególnie Ruchu Wiary, ich rozwój historyczny mają kilka punktów wspólnych z islamem. Charyzmatycy zaczynali jako swoista enklawa w świecie chrześcijańskim. Trudno ich nazwać protestantami, którzy przestrzegają 5XSOLA, chociaż oni sami zaliczają się do protestantyzmu, chyba tylko by łatwiej przenikać i oddziaływać na zbory ewangeliczne. Nie prowadzili i nie prowadzą otwartej gry, lecz podstępnie przenikają do zborów ewangelicznych, długo nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Jako że głoszona przez nich „ewangelia” jest łatwa tj. nie wymaga pokuty, upamiętania, nie mówią o grzechu, bardzo mało o krzyżu, to szybko zdobywają zwolenników wśród cielesnych chrześcijan i osób nie odrodzonych z Ducha Świętego. a takich w zborach też przecież jest coraz więcej. Pomału ugruntowują się jako tzw. piąta kolumna w zborach i całych denominacjach. (więcej…)