Niegodny wiary koran

Fundament islamu

Islam to fałszywa religia oparta o kłamstwo. Jej fundamentem jest koran, spisany na podstawie świadectw ludzi, żyjących niemalże 300 lat po Mahomecie oraz od 1 400 do 2 200 hadis – świadectw o życiu proroka, co do których nie ma jedności między muzułmany czy są prawdziwe. Taki diabelski fałsz, który na dodatek stara się zwalczyć Chrześcijaństwo odwracając argumentację przeciw „wierze raz przekazanej świętym”

Koran

Został spisany na podstawie rzekomych objawień archanioła Gabriela Mahometowi. Jest to forma dialogu allaha do proroka. Posiada 114 rozdziałów zwanych sura. Uszeregowane zostały one w koranie nie chronologicznie lecz od największej do najmniejeszej.

Sury z Mekki: Jest 86 sur napisanych w okresie mekkijskim (od roku 610 a.d.) te są pokojowe. Według Abu al-Qasim `Umar ibn Muhammad ibn `Abd al-Kafi są to odpowiednio sury:

96, 68, 73, 74, 1, 111, 81, 87, 92, 89,
93, 94, 103, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 113,
114, 112, 53, 80, 97, 91, 85, 95, 106, 101,
75, 104, 77, 50, 90, 86, 54, 38, 7, 72,
36, 25, 35, 19, 20, 56, 26, 27, 28, 17,
10, 11, 12, 15, 6, 37, 31, 34, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 88, 18, 16,
71, 14, 21, 23, 32, 52, 67, 69, 70, 78,
79, 82, 84, 30, 29, 83

Sura 16 pochodzi z trzeciego okresu mekkijskiego na początku Hijra, emigracji Mahometa do Medyny. Już na tym etapie przygotowywał on swoich wyznawców do zmian w koranie. Czytamy w niej o wymienianiu wersów:

A kiedy Wymieniamy werset w miejscu innego wersetu – Bóg bardzo dobrze wie co zsyła na dół –
oni mówią: „Ty jesteś zwykłym fałszerzem! Nie, ale większość z nich nie ma wiedzy. –
Sura 16:101

(więcej…)

Pogląd islamu na Biblię i chrześcijańska odpowiedź

Trzecie objawienie

Islam naucza, że Tora była pierwszym objawieniem allaha a ewangelia drugim. Ale obie księgi zostały uszkodzone (zmienione), dlatego allah dał koran Mahometowi aby przywrócić ludzi na właściwą ścieżkę. Muzułmanie wierzą, że koran jest trzecim i ostatnim objawieniem allaha, jest doskonałym i niezmiennym słowem.

To prowadzi do sprzeczności w koranie. Koran naucza, że słowa allaha nie mogą być zmienione (sury 6:34, 6:115, 10:64, 18:27), jednakże w tym samym czasie koran naucza, że Tora i Ewangelie (będącę Słowem allaha) zostały zmienione i uszkodzone.

(więcej…)

Wszyscy kochają allaha

Dawno temu, w odległym miejscu, przed początkiem czasów, w niebieskim królestwie istniał bóg zwany allah. Po całym dniu ciężkiej pracy nad nowym stworzeniem allah wraca do domu.

allah: Kochanie, jestem w domu… No tak, zapomniałem. Ja allah nie mam partnerki.

Biedny allah, drobnymi krokami idzie do swojego wielkiego, samotnego zamku, kontemplując nad swoimi pomysłami stworzenia. Jakże samotnie jest być samotnym, myśli allah. Wtedy pojawiła się idea w umyśle allaha.

allah: Nierządnice i wszetecznice, dziewice  i niewolnice

I tak allah czyni przygotowania do stworzenia wszetecznic i nierządnic, wielu dziewic i niewolnic I służebnic. Wyciąga swój wierny koran, współwieczną księgę, która nie została stworzona, lecz jest tak samo wieczna jak allah; allah zaczyna przerzucać strony księgi szukając sposobu jak ma stworzyć człowieka.

(więcej…)

Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte

Nieomylność Rzymu

Wielu apologetów i teologów katolickich (w opozycji do protestanckiej zasady „Sola Scriptura” -tylko Pismo) twierdzi, że Kościół Rzymskokatolicki broni zasady „Prima Scriptura”- Najpierw Pismo. Innymi słowy Biblia ST i NT ma prymat nad Tradycją i hierarchicznym Kościołem- (papieże, biskupi) ale Tradycja chrześcijańska – (Sobory, synody, Ojcowie Kościoła) jest tylko jej nieomylną interpretacją, której zgodność sprawdzamy z Pismem Świętym.

Są jednak tacy apologeci Rzymu którzy bronią zasady ”Sola Ecclesia” -Tylko Kościół. Innymi słowy Tradycja i Pismo Święte są dozwolone do interpretacji jedynie przez Magisterium Kościoła czyli kolegium biskupów będących w łączności z papieżem. Magisterium Kościoła ustala też co jest Pismem Świętym – (czyli jaki ma być kanon ST i NT) i ustala też co jest Tradycją – (uznanym Soborem, synodem, czy „jednomyślną” opinią Ojców Kościoła) oraz jak je obie (Biblię i Tradycję) nieomylnie interpretować.

Aby dowiedzieć się jaki z tych poglądów głosi oficjalnie Kościół Rzymskokatolicki warto sięgnąć do drugiej „nieomylnej Biblii” katolicyzmu czyli najnowszego wydania „Katechizmu Kościoła Katolickiego” który z katolickiego punktu widzenia jest nieomylnym Słowem Bożym – (razem z Biblią) bo zawiera w pigułce całe nauczanie Kościoła Rzymskiego -papieskie encykliki, Sobory i synody.
.

(więcej…)

Pogański bożek księżycowy

Allah, czyli kto?

Allah jest imieniem jedynego boga w islamie.  Jednak Allah jest przed-islamskim imieniem pochodzącym od złożonego arabskiego słowa Al-ilah, które oznacza boga, pochodzącego od al (przedimek określony, którego najbliższym polskim odpowiednikiem jest słowo ten) oraz ilah (bóstwo).

Arabskie imię dla „Boga” to słowo „Al-ilah„. Jest to ogólny tytuł dla każdego boga uważanego za najwyższego boga.  Różne plemiona arabskie używały słowa „Allah”, aby odnieść się do swojego osobistego wysokiego boga.

„Allah” był czczony w Kaa’ba w Mekce przez Arabów przed czasem Mahometa.  Dawniej było to imię głównego boga wśród licznych idoli (360) w Kaa’ba w Mekce zanim Mahomet uczynił ich monoteistami.  Historycy wykazali, że bóg księżycowy zwany „Hubalem” był bogiem, do którego Arabowie modlili się w Kaa’ba i kiedy modlili się używali imienia „Allah”.

Obecnie muzułmaninenm jest ten, który poddaje się bogu o imieniu Allah.

Islam oznacza poddanie się (Allahaowi), ale początkowo oznaczało to siłę, która charakteryzowała pustynnego wojownika, który nawet w obliczu niemożliwych przeciwności walczyłby na śmierć dla swojego plemienia.  (Dr M. Baravmann, Duchowe tło wczesnego islamu , EJ Brill, Leiden, 1972)

(więcej…)

Córki Allaha

Wyznawcy islamu stanowczo odrzucają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego twierdząc, że Bóg nie ma żadnego Syna. Twierdzą przy tym, iż Allah nie posiada żadnego potomstwa. Przeoczają tym samym, że w koranie znajdziemy informacje dotyczące trzech córek Allaha.

(więcej…)

Allah, najlepszy z oszustów

Ten sam Bóg?

Istota zwana Allah nie jest Bogiem – twierdzenie muzułmanów, że Allah jest Bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i Apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych. Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca. Zapożyczył on symbolikę, obrzędy, ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii. (więcej…)

Aborcja a polityka imigracyjna

Szokujące statystyki

Ostatnio zwróciłem uwagę na szokujące statystyki dotyczące aborcji w w krajach zachodnich i fakt, że tych, którym nie pozwolono się narodzić, chce się zastąpić ludnością napływową. Nie wszystkie dane, które przedstawiłem poniżej, skomentowałem i nie z wszystkiego wyprowadziłem wnioski. Zachęcam do własnych refleksji.

(więcej…)

Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa

Muzułmanie pragną, aby Chrześcijanie nawrócili się na islam I czynią w tym kierunku wszelkie starania, od pokojowego głoszenia ich nauk na ulicach po krwawe akty terroru. Zanim jednak dasz się skusić i staniesz się muzułmaninem, lub powiesz że ta religia jest podobna do nauki Apostołów, zanim zaakceptujesz promowany przez Ricka Warrena chrislam, hybrydę islamu i Chrześćijaństwa pozbawionego boskości Jezusa, pomyśl co naucza islam o końcu świata.

Muzułmanie sądzą że Qu’ran jest ostatnim objawieniem tego samego Boga ze Starego i Nowego Testamentu zatem powinieneś spodziewać się przynajmniej podobnych proroctw odnośnie walk pomiędzy dobrem i złem w obu religiach. Przynajmniej podobnych, ponieważ muzułmanie uważają, że Tora i Nowy Testament, których autorem jest Allah, zostały zanieczyszczone ludzkimi naukami. Prawda okazuje się szokująca.

(więcej…)

Na początku Bóg stworzył wielki wybuch

Dosłowne rozumienie Pisma

Dosłowne rozumienie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest jedyną podstawą właściwego poglądu na świat. Jeśli nie akceptujesz tego, jeśli nie rozumiesz tych rozdziałów, jeśli im nie wierzysz, nie możesz wytworzyć prawidłowego poglądu na świat. Musisz zrozumieć, że Bóg stworzył cały wszechświat, taki jakim go widzimy, w sześć 24 godzinnych dni. Musisz zrozumieć Boży cel w stworzeniu człowieka na swoje podobieńśtwo, dającego mu pomocnika, a konkretnie kobietę, musisz zrozumieć to tak samo, jak istontą podstawę fizycznego wszechświata i rolę człowieka w nim. Musisz zrozumieć 3 rozdział Księgi Rodzaju, upadek człowieka. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, i nie wierzysz w to wszystko dokładnie tak jak jest to przedstawione w Biblii, to masz błędny pogląd na świat i starasz się zrozumieć świat w sposób, w jaki nie da się go zrozumieć. Wszystko, do czego dojdziesz jest błędne, to niezrozumienie pozostawiające cię bez właściwej odpowiedzi.

(więcej…)

Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia

Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Nakaz misyjny

Chrystus dał kościołowi wielką misję. Misje głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom.

Jednak niektórzy mówią, że tam gdzie kościół zawiódł, tam Jezus objawia się osobiście. To twierdzenie ludzi, uważających, że Słowo Boże jest niewystarczające dla zbawienia. Przyjrzyjmy się jaki Jezus, jaką głosi ewangelię, i dokąd prowadzi. Rozważmy typowy przypadek „cudownego nawrócenia” muzułmanina, któremu osobiście objawił się „Jezus.” (więcej…)

Islamoświątkowcy

Czas refleksji

Dzisiaj przyszła mi na myśl taka refleksja na temat ruchu charyzmatycznego. Otóż sposoby działania charyzmatyków, szczególnie Ruchu Wiary, ich rozwój historyczny mają kilka punktów wspólnych z islamem. Charyzmatycy zaczynali jako swoista enklawa w świecie chrześcijańskim. Trudno ich nazwać protestantami, którzy przestrzegają 5XSOLA, chociaż oni sami zaliczają się do protestantyzmu, chyba tylko by łatwiej przenikać i oddziaływać na zbory ewangeliczne. Nie prowadzili i nie prowadzą otwartej gry, lecz podstępnie przenikają do zborów ewangelicznych, długo nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Jako że głoszona przez nich „ewangelia” jest łatwa tj. nie wymaga pokuty, upamiętania, nie mówią o grzechu, bardzo mało o krzyżu, to szybko zdobywają zwolenników wśród cielesnych chrześcijan i osób nie odrodzonych z Ducha Świętego. a takich w zborach też przecież jest coraz więcej. Pomału ugruntowują się jako tzw. piąta kolumna w zborach i całych denominacjach. (więcej…)