Zrozumienie grzechu, cz. 1

„Pismo Święte opisuje nawrócenie w kategoriach, które wymagają lub oznaczają zmianę charakteru: to nowonarodzenie, bycie nowym stworzeniem, zmartwychwstanie, odnawienie ducha i umysłu, śmierć dla grzechu i życie dla sprawiedliwości, odłożenie na bok starego człowieka i wprowadzanie nowego, to stać się uczestnikiem boskiej natury.” – Jonathan Edwards

Czym jest grzech? Skad sie wziął? Czy dziedziczymy grzeszna naturę od Adama? Czy dziedziczymy winę od Adama?

(więcej…)

Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?

Psalm 68:21 Zaiste, Bóg zrani głowę swoich wrogów i owłosioną czaszkę tego, który trwa w swoich grzechach.

Przed rozważaniem chciałbym przypomnieć czytelnikowi wspaniałe motto, którego autorem jest żyjący w latach 16161683 wieku purytanin John Owen

…Naszym obowiązkiem jest nieustannie oddawać się dziełu umartwienia i zabijania grzechów, które są w nas. Zostaliśmy wyznaczeni do zabicia wroga naszych dusz, jeśli tego nie zrobimy, wykonamy tylko połowę pracy – John Owen, O umartwianiu grzechu

Tylko człowiek zbawiony jest w stanie wykonać to zadanie

(więcej…)

Możesz wygrać wojnę z grzechem

Trzy obietnice na dzisiejsze pokusy

Jeśli jesteś chrześcijaninem, znasz wojnę. Prowadzicie wojnę z waszą dumą, walczycie ze swoją żądzą, walczycie ze swoim gniewem. Wojna w domu, wojna w pracy, wojna kiedy jesteś sam.

  • Wojna w twojej głowie
  • Wojna w sercu
  • Wojna na twoich ustach

Zabij jednego wroga, a inny zajmie jego miejsce. Wygraj walkę o jedno wzgórze, a dziesięć więcej powstanie na jego miejsce. Daj odpoczynek swojej czujności na jedną godzinę, a stracisz grunt. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, bez końca.

(więcej…)

Grzech seksualności a uświęcenie

Wprowadzenie

Seksualna niemoralność wprowadza amok we współczesnej kulturze. Pokusy by odejść od pewnej Bożej ścieżki błogosławieństwa w dziedzinie seksualności jest epidemiczna. Anonimowość internetu i bezprzewodowej technologii pozwoliła ludziom dążyć do seksualnej niemoralności bardziej jak kiedykolwiek wcześniej.
.
Dzisiaj, zdjęcia pornograficzne i filmy mogą być oglądane z łatwością, otwarcie seksualna muzyka jest powszechna, a pozamałżeńska aktywność seksualna, możliwe, że bardziej jak kiedykolwiek wcześniej jest widziana przez wielu jako normalna. Swoboda seksualna zarówno w myśli jak i uczynku jest akceptowana.
.

(więcej…)

Grzech samobójstwa

Ogrom grzechu

Król Dawid zabil z premedytacją męża Batszeby, z którą dopuścił się cudzołóstwa. Wcześniej uwiódł jego żonę I zbeszcześcił uświęcony przez Boga związek cudzołążąc z nią. Ponieważ Batszeba zaszła w ciążę, a jej mąż w tym czasie walczył dla króla broniąc Izraela, aby zapobiec skandalowi Dawid wymyślił podstępny plan uśmiercenia Uriasza, w którym to planie użył wielu żołnierzy. Był to ciężki grzech. Cudzołóstwo, spisek przeciw niewinnemu (który nota bene miłował Dawida), zabójstwo. Mimo wszystko całe zło zostało odpuszczone przez Boga.

Na bliskim wschodzie chrześcijanie są torturowani, następnie mordowani. Kobiety gwałcone. Dla niektórychświadomość ich losu jest zbyt ciężka do uniesienia. Aby uniknąć ogromu bólu, przeciągających się w nieskończoność tortur, pohańbienia przez gwałcicieli wyznających diabła kryjącego się pod imieniem allah niektórzy popełniają samobójstwo wiedząc, że na koniec i tak czeka ich śmierć z ręki muzułmanów. Czy w takim przypadku grzech samobójstwa jest cięższy od grzechu Dawida? Czy wierzący człowiek, który ulegnie słabości i pozbawi się życia idzie na zatracenie?

(więcej…)

Grzech zielonoświątkowstwa

Wstęp

Co to jest ruch zielonoświąkowy?

Ruch zielonoświąkowy  jest zbiorem wszystkich organizacji, które swoich korzeni dopatrują w fałszywym przebudzeniu w 1901 roku w Topeka (stan Kanzas), gdzie po raz pierwszy w nowożytnej historii rzekomo przywrócone zostały kościołowi cudowne dary Ducha Świętego. Mając na uwadze świadectwa samych protoplastów tego ruchu oraz osób obserwujących jego rozwój i przejawy działającego w nim ducha dokonana została klasyfikacji cech tego ruchu, która dla lepszego zobrazowania przedstawiona zostanie w postaci tabeli zbiorczej.

(więcej…)

O grzechu niewiary

Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jacy żyli na świecie, natomiast warunkiem otrzymania przebaczenia jest przyjście do Jezusa i wyznanie Mu swoich grzechów, przyjęcie Go jako swojego osobistego Zbawiciela! Jak ktoś był niewierzący, ale się nawrócił, to będzie zbawiony czy nie?

Takie, lub podobne twierdzenia będą wypowiadać zwolennicy dożywotniego okresu próbnego, którym jest arminianizm. W zasadzie z natury wszyscy ludzie to arminianie, ponieważ uważają, że wolna wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, człowiek jest w stanie sam przyjść do Boga oraz jest zobowiązany do utrzymania swojego zbawienia.

(więcej…)

Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu

Niewiele miejsc w Słowie podlega większemu niezrozumieniu i błędnej interpretacji niż poniższe dwa wersy.  Z powodu ich ogromnej wagi i ostateczności należy je rozumieć właściwie.

Mat. 12:31-32 31 Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. 32 I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym.

Czym jest bluźnierstwo?

Jezus zaczyna słowami: każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone. Pomimo, że bluźnierstwo jest formą grzechu, w tym konkretnym fragmencie i jego kontekście oba traktowane są osobno, gdzie bluźnierstwo reprezentuje najgorszą formę grzechu. Grzech reprezentowany jest tutaj przez pełną gamę braku moralności, bezbożnych myśli i czynności, podczas gdy bluźnierstwo dotyczy świadomego i celowego odrzucenia Boga. Bluźnierstwo  jest aroganckim lekceważeniem i brakiem szacunku, wyjątkowo ohydnym grzechem otwartego i z premedytacją złego mówienia przeciw świętemu Bogu, jest zniesławieniem i naigrywaniem się z Niego

(więcej…)

„Gniewny” Jezus

Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Mat. 5:22.
..
Czy Pan Jezus złamał swoje zasady gdy powywracał stoły kupców w Świątyni, lub gdy nazywał faryzeuszy głupcami? Czy działał przeciwko swojemu własnemu nauczaniu, o którym czytamy powyżej?

(więcej…)