Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa

Przed ukrzyżowaniem

Psalm 85:2 Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy
.
.

Po ukrzyżowaniu

Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy

Za jakie grzechy?

Na krzyżu Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi wybranych do zbawienia żyjących od początku do końca świata. Umarł tak za grzechy przeszłe jak i przyszłe.

 • Jeśli chodzi o wierzących przed Chrystusem, Mesjasz zapłacił za wszystkie grzechy jakie popełnili przez całe swoje życie tak przed jak i po nawróceniu. Zatem wszystkie grzechy Adama zostały przybite do krzyża
  .
 • Jeśli chodzi o współczesnych Chrystusa, którzy żyli w tym samym czasie co On, Mesjasz przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnili do czasu ukrzyżowania oraz wszystkie grzechy, które popełnili po ukrzyżowaniu Chrystusa. I tak np. Marii, matce Jezusa odpuszczono wszystkie grzechy jakich się dopuściła przed śmiercią jak i po śmierci Chrystusa.
  .
 • Jeśli chodzi o nasze pokolenie, Chrystus przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnili przed nawróceniem oraz te, które popełnią po nawróceniu.
  .
 • Jeśli chodzi o wszystkie przyszłe pokolenia, Chrystus przybił do krzyża wszystkie grzechy, które wybrani do zbawienia popełnią w czasie swojego życia tak przed, jak i po nawróceniu.

Innymi słowy, ofiara Chrystusa ma tak samo prospektywny jak i retrospektywny charatker. Została zaplanowana z myślą o grzechach z przeszłości jak i przyszłości. Działa tak samo w przód jak i wstecz.

(więcej…)

Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

5 Mojż. 32:35ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie.

Groźba gniewu

Werset ten pokazuje groźbę gniewu Bożego nad niesprawiedliwymi, niewierzącymi Izraelitami – nad widzialnym ludem Bożym, mającym dostęp do środków łaski, który jednak pomimo wszystkich cudownych dzieł, jakich dokonał dla nich Bóg, jak pokazuje werset 28, jest ludem bezradnym i ich nie rozumie.

5 Mojż. 32:28 Ten naród bowiem jest pozbawiony rady i nie ma rozumu.

Mając wszelakie dobra niebieskie wydali gorzki i trujący owoc, jak o tym mówią dwa poprzednie wersety.

5 Mojż. 32:32-33 32 Ich winorośl bowiem pochodzi z winorośli Sodomy i z pól Gomory, ich grona to grona trujące, ich kiście są gorzkie. 33 Ich wino jest jadem smoków, okrutną trucizną żmij.

Werset, który wybrałem na dzisiejsze rozważanie: „ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie.„, pokazuje grozę kary i zguby, na którą narażeni byli owi nieprawi Izraelici:

(więcej…)

Zrozumienie grzechu, cz. 1

„Pismo Święte opisuje nawrócenie w kategoriach, które wymagają lub oznaczają zmianę charakteru: to nowonarodzenie, bycie nowym stworzeniem, zmartwychwstanie, odnawienie ducha i umysłu, śmierć dla grzechu i życie dla sprawiedliwości, odłożenie na bok starego człowieka i wprowadzanie nowego, to stać się uczestnikiem boskiej natury.” – Jonathan Edwards

Czym jest grzech? Skad sie wziął? Czy dziedziczymy grzeszna naturę od Adama? Czy dziedziczymy winę od Adama?

(więcej…)

Możesz wygrać wojnę z grzechem

Trzy obietnice na dzisiejsze pokusy

Jeśli jesteś chrześcijaninem, znasz wojnę. Prowadzicie wojnę z waszą dumą, walczycie ze swoją żądzą, walczycie ze swoim gniewem. Wojna w domu, wojna w pracy, wojna kiedy jesteś sam.

 • Wojna w twojej głowie
 • Wojna w sercu
 • Wojna na twoich ustach

Zabij jednego wroga, a inny zajmie jego miejsce. Wygraj walkę o jedno wzgórze, a dziesięć więcej powstanie na jego miejsce. Daj odpoczynek swojej czujności na jedną godzinę, a stracisz grunt. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, bez końca.

(więcej…)

Grzech seksualności a uświęcenie

Wprowadzenie

Seksualna niemoralność wprowadza amok we współczesnej kulturze. Pokusy by odejść od pewnej Bożej ścieżki błogosławieństwa w dziedzinie seksualności jest epidemiczna. Anonimowość internetu i bezprzewodowej technologii pozwoliła ludziom dążyć do seksualnej niemoralności bardziej jak kiedykolwiek wcześniej.
.
Dzisiaj, zdjęcia pornograficzne i filmy mogą być oglądane z łatwością, otwarcie seksualna muzyka jest powszechna, a pozamałżeńska aktywność seksualna, możliwe, że bardziej jak kiedykolwiek wcześniej jest widziana przez wielu jako normalna. Swoboda seksualna zarówno w myśli jak i uczynku jest akceptowana.
.

(więcej…)

Grzech samobójstwa

Ogrom grzechu

Król Dawid zabil z premedytacją męża Batszeby, z którą dopuścił się cudzołóstwa. Wcześniej uwiódł jego żonę I zbeszcześcił uświęcony przez Boga związek cudzołążąc z nią. Ponieważ Batszeba zaszła w ciążę, a jej mąż w tym czasie walczył dla króla broniąc Izraela, aby zapobiec skandalowi Dawid wymyślił podstępny plan uśmiercenia Uriasza, w którym to planie użył wielu żołnierzy. Był to ciężki grzech. Cudzołóstwo, spisek przeciw niewinnemu (który nota bene miłował Dawida), zabójstwo. Mimo wszystko całe zło zostało odpuszczone przez Boga.

Na bliskim wschodzie chrześcijanie są torturowani, następnie mordowani. Kobiety gwałcone. Dla niektórychświadomość ich losu jest zbyt ciężka do uniesienia. Aby uniknąć ogromu bólu, przeciągających się w nieskończoność tortur, pohańbienia przez gwałcicieli wyznających diabła kryjącego się pod imieniem allah niektórzy popełniają samobójstwo wiedząc, że na koniec i tak czeka ich śmierć z ręki muzułmanów. Czy w takim przypadku grzech samobójstwa jest cięższy od grzechu Dawida? Czy wierzący człowiek, który ulegnie słabości i pozbawi się życia idzie na zatracenie?

(więcej…)

Grzech zielonoświątkowstwa

Wstęp

Co to jest ruch zielonoświąkowy?

Ruch zielonoświąkowy  jest zbiorem wszystkich organizacji, które swoich korzeni dopatrują w fałszywym przebudzeniu w 1901 roku w Topeka (stan Kanzas), gdzie po raz pierwszy w nowożytnej historii rzekomo przywrócone zostały kościołowi cudowne dary Ducha Świętego. Mając na uwadze świadectwa samych protoplastów tego ruchu oraz osób obserwujących jego rozwój i przejawy działającego w nim ducha dokonana została klasyfikacji cech tego ruchu, która dla lepszego zobrazowania przedstawiona zostanie w postaci tabeli zbiorczej.

(więcej…)

O grzechu niewiary

Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi jacy żyli na świecie, natomiast warunkiem otrzymania przebaczenia jest przyjście do Jezusa i wyznanie Mu swoich grzechów, przyjęcie Go jako swojego osobistego Zbawiciela! Jak ktoś był niewierzący, ale się nawrócił, to będzie zbawiony czy nie?

Takie, lub podobne twierdzenia będą wypowiadać zwolennicy dożywotniego okresu próbnego, którym jest arminianizm. W zasadzie z natury wszyscy ludzie to arminianie, ponieważ uważają, że wolna wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, człowiek jest w stanie sam przyjść do Boga oraz jest zobowiązany do utrzymania swojego zbawienia.

(więcej…)

Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu

Niewiele miejsc w Słowie podlega większemu niezrozumieniu i błędnej interpretacji niż poniższe dwa wersy.  Z powodu ich ogromnej wagi i ostateczności należy je rozumieć właściwie.

Mat. 12:31-32 31 Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. 32 I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym.

Czym jest bluźnierstwo?

Jezus zaczyna słowami: każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone. Pomimo, że bluźnierstwo jest formą grzechu, w tym konkretnym fragmencie i jego kontekście oba traktowane są osobno, gdzie bluźnierstwo reprezentuje najgorszą formę grzechu. Grzech reprezentowany jest tutaj przez pełną gamę braku moralności, bezbożnych myśli i czynności, podczas gdy bluźnierstwo dotyczy świadomego i celowego odrzucenia Boga. Bluźnierstwo  jest aroganckim lekceważeniem i brakiem szacunku, wyjątkowo ochydnym grzechem otwartego i z premedytacją złego mówienia przeciw świętemu Bogu, jest zniesławieniem i naigrywaniem się z Niego

(więcej…)