Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach

Dan. 9:24-27

24 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego.
.
25 Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.
.
26 A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi; i do końca wojny są postanowione spustoszenia.
.
27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

To proroctwo jest często albo pomijane, albo powstają wokół niego wielkie spory, jednak warto chociaż na podstawowym poziomie zrozumieć, o czym jest w nim mowa. Jest to proroctwo ukazujące w panoramie plan Boży dla Izraela i daje mocny argument za pochwyceniem Kościoła przed uciskiem.

(więcej…)

Przyjdź królestwo Twoje

Bliskość Królestwa

Z całego nauczania o królestwie, jakie Jezus przekazał Apostołom, najbardziej ekscytował ich fakt, że miało nadejść wkrótce. Ziemskie królestwo miało nadejść. Jezus został wskrzeszony. Nadzieje uczniów płonęły jasno. Jezus miał ustanowić Swoje królestwo. Musieli się upewnić co do tego. Pamiętacie drogę do Emmaus?

Łuk. 24:21 A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Uczniowie byli przekonani, że Jezus jest tym właśnie odkupicielem Izraela.

(więcej…)

Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa

Muzułmanie pragną, aby Chrześcijanie nawrócili się na islam I czynią w tym kierunku wszelkie starania, od pokojowego głoszenia ich nauk na ulicach po krwawe akty terroru. Zanim jednak dasz się skusić i staniesz się muzułmaninem, lub powiesz że ta religia jest podobna do nauki Apostołów, zanim zaakceptujesz promowany przez Ricka Warrena chrislam, hybrydę islamu i Chrześćijaństwa pozbawionego boskości Jezusa, pomyśl co naucza islam o końcu świata.

Muzułmanie sądzą że Qu’ran jest ostatnim objawieniem tego samego Boga ze Starego i Nowego Testamentu zatem powinieneś spodziewać się przynajmniej podobnych proroctw odnośnie walk pomiędzy dobrem i złem w obu religiach. Przynajmniej podobnych, ponieważ muzułmanie uważają, że Tora i Nowy Testament, których autorem jest Allah, zostały zanieczyszczone ludzkimi naukami. Prawda okazuje się szokująca.

(więcej…)

Czy wierzący może być zwiedziony?

„I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą” – Ewangelia wg św. Mateusza 24:4-5

Przed czym przestrzegał Jezus?

Powszechne zwiedzenie polegające na namnożeniu się fałszywych Chrystusów będzie pierwszym z działań sygnalizujących powrót Jezusa. Fałszywi pomazańcy czy mesjasze istnieli w czasach poprzedzających okres życia Jezusa.

Inni pojawiali się także później, w tym wielu w dzisiejszych czasach. W czasach końca ich liczba oraz oddziaływanie znacząco się jednak wzmogą.

(więcej…)