Ekumeniczni kolaboranci

Pseudochrześcijaństwo a katolicyzm

Argumentacja ekumenistów, że w kraju katolickim trzeba utrzymywać poprawne stosunki z dominującą religią katolicką, wspólne uroczystości są nieodzowne, przypomina argumentację polskich volksdeutschów, którzy mniej więcej tak samo usprawiedliwiali swoją uległość, służalczość i współpracę z okupantem niemieckim.

(więcej…)

Papież jest w piekle

Przysłów 17:15  Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.

Słowo dla ekumenistów

Swego czasu baptystyczny ksiądz i zarazem głowa tegoż kościoła napisał, że katolicki papież może być osobą zbawioną, narodzoną z góry. Stwierdził o Franciszku, że to może być brat w Chrystusie.

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego– Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary, źródło

W tym momencie każdy szanujący się chrześcijanin powinien natychmiast opuścić denominację baptystów prowadzoną najwyraźniej przez duchowych ślepców a każdy nominalny członek tego ugrupowania rozważyć powrót na łono świętej mateczki wszystkich kościołów bo przecież i tam głoszona jest zdrowa ewangelia. Po co zatem należeć do jakiejś mniejszościowej „sekty” skoro można praktykować swoją religię tam, gdzie bezpieczniej no i rodzina się nie będzie czepiać?

Ale to nie wszystko. Jeśli Franciszek może być nazwany „bratem w Chrystusie” to tym bardziej nasz rodak, największy z papieży czyli pan Karol Wojtyła. Czy drogi czytelniku możesz sobie wyobrazić, że ten człowiek, tak jak każdy rzymsko katolicki papież poszedł na zatracenie? Czy to cię szokuje jako chrześcijanina? Jeśli tak, możemy mieć poważne wątpliwości co do twojego zrozumienia tak Ewangelii jak i instytucji papieża, ponieważ usprawiedliwiasz niegodziwego. Tym budzisz w Bogu odrazę.

(więcej…)

Armagedon duchowy, cz. 1

Ostateczny bój o serca Chrześcijan rozpoczęty!

Obj. 16:13-16 „I widziałem z ust smoka i z ust dzikiego zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka wychodzące trzy nieczyste duchy, podobne do żab. To bowiem są czyniące cudowne znaki duchy demonów, które wychodzą do królów ziemi i do całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i nie widziano jego hańby. I zgromadził ich w miejscu, zwanym po hebrajsku Armagedon. I siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze; i wyszedł potężny głos ze świątyni nieba od tronu, mówiący: Stało się”. – [„Pismo Święte Nowego Przymierza. Przekład toruński”, wyd.: Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017] 

Biblijne określenie: Armagedon, Armageddon lub Har-Magedon (z gr. αρμαγεδων / αρμαγεδδων), to po hebrajsku: הָר גָּדַד [Har Gadad] – Góra Meggido, leżące na ziemi plemion Manassesa. Geograficznie ma ona związek ze znajdującą się na południu Równiną Meggido (niektórzy piszą: „Megiddo”) i z Równiną Ezdrelon na zachodzie oraz z Doliną Jezreel. Miejsce historyczne dla Izraela i prorockie dla dzieci Bożych na przyszłość. W Starym Testamencie obszar ten był świadkiem wielu znaczących bitew dla Narodu Wybranego, np.:

(więcej…)

Perły przed ekumeniczne wieprze

Duchowa Gomora w Polsce

Jeśli ktoś sobie myśli, że proces zjednoczenia katolików i protestantów nie ma miejsca w Polsce, że „nasi” nie mają w tym duchowym nierządzie udziału, powinien zapiąć pasy i przygotować się na szok intelektualny (o ile dziś coś jeszcze może szkować…).  Już niedługo wspaniali liderzy polskiego baptyzmu potwierdzą, że rzymski katolicyzm jest bratnim kościołem a doktryny głoszone przez papistów nie tylko nie są herezjami ale wręcz stanowią podstawę do poszukiwania jedności „między chrześcijany”.

Panowie Steven Harmon i Avelino Gonzalez-Ferrer, napisali bardzo interesujący artykuł pt. „Baptystyczne i katolickie delegacje spotykają się aby promować jedność chrześcijan”, w którym przeczytamy:

Grupa baptystyczno-katolicka zwoła trzecią rundę obecnej fazy rozmów w dniach 9-13 grudnia 2019 r. w Warszawie, w Polsce, której gospodarzem jest Polski Kościół Baptystów w Baptystycznym Seminarium Duchownym w Warszawie.”źródło

Tym razem nie będzie żadnych wymówek. Ksiądz Wichary nie będzie mógł powiedzieć, że do tego obliguje go przynależność do Polskiej Rady Ekumenicznej. Nie będzie mógł zamydlić oczu stwierdzeniem, że z umów należy się wywiązywać. Tym razem to polscy baptyści udzielają miejsca heretyckiemu konklawe.

(więcej…)

Niszczenie chrześcijaństwa przez Alians Ewangeliczny

1 Kor. 3:17 A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Co zabija chrześcijaństwo?

W dzisiejszym rozważaniu zastanowimy się co zagraża chrześcijaństwu we współczesnym świecie. W XIII wieku Marcin Luter powiedział,

„Chrześcijaństwo ma dwóch wrogów: papiestwo i Turka. Podczas gdy ten pierwszy zabija ludzkie dusze poprzez swoje niebiblijne nauki, to ten drugi zabija ciało mieczem”

Zastanówmy się co dzisiaj zabija chrześcijaństwo? Współcześnie również mamy w Europie muzułmanów. I dzisiaj muzułmanie również wywołują wiele problemów. Watykan również ma się dobrze i prowadzi aktywną działalność np. na rzecz emigrantów z bliskiego wschodu, ale to co najbardziej moim zdaniem szkodzi chrześcijaństwu to protestanccy liderzy.

(więcej…)

Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem…

Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem, ponieważ jest ona mocą Papieży ku zatraceniu dla każdego, kto się jej podda, najpierw pastorów, potem i zwykłych wiernych – 1 List Mateusza do Baptystów 1:16

W przepaść zatracenia, ale za to razem!

Polska Rada Ekumeniczna wspólnie z katolicką szlachtą wzięła udział w pogańskiej i bałwochwalczej uroczystości. Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary jest ekumenicznym zdrajcą i faryzeuszem a jego poplecznicy cierpią na duchową ślepotę.

(więcej…)

Psy leniwe, ekumeniczne

 

Izaj. 56:10-12 10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać. 11 A są to psy żarłoczne i nienasycone; są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy udali się w swoją drogę, każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku, mówiąc: 12 Przyjdźcie, wezmę wino i upijemy się mocnym napojem; jutro będzie tak jak dziś i jeszcze bardziej obficie.

Ilustracja owczarni

Chrystus to Arcypasterz (1 Piotra 5:4), Kościół to Jego owce (Jan 10:27), za które On oddał swoje życie (Jan 10:11). Stadem Chrystusa mają zajmować się wybrani przez Niego pasterze (1 Piotra 5:2) i strzec przed wilkami, które podszywają się pod owce

Mat. 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Wilk zatem będzie udawał owcę, będzie do czasu zachowywać się jak ona. Jednak w odpowiednim momencie zaatakuje aby pożreć. Przeciwstawić się takim łże-owcom mają pasterze.

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

A co najciekawsze wilki będą udawać pasterzy. Rozumiemy zatem, że tak jak fałszywy nauczyciel przyrównany jest do wilka tak dobry nauczyciel będzie porównany do psa pasterskiego.

Dzieje 20:29 Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.

Owce nie mają możliwości bronić się przed wilkiem. Musi to czynić za nie pies pasterski a stawką jest życie owiec. Jeśli psy pasterskie nie potrafią rozpoznać wilka i nie umieją z nim walczyć, jeśli boją się wilka i kulą przed nim swoje ogony, rozpoczyna się rzeź owiec.

(więcej…)

Ksiądz Mateusz Wichary, ekumeniczny zdrajca wiary

„Fałszywi prorocy będą znajdywani w kręgach najbardziej ortodoksyjnych i będą udawać, że posiadają gorącą miłość dla dusz, jednak śmiertelnie zwodzą rzesze odnośnie sposobu zbawienia – A. W. Pink

Odezwa

Drogi „protestancie”. Ile lat spędziłeś w ławce swojego lokalnego zboru? 10, 20, 30? I czego przez te wszystkie lata nauczyłeś się o Rzymskim katolicyzmie? Że papież to brat w Chrystusie?

Czy wiesz drogi przyjacielu, że za wiarę raz przekazaną świętym Reformatorzy przelewali swoją krew? Rzym prawowiernych chrześcijan więził, torturował i palił na stosach tylko dlatego, że raczyli oni trzymać się nauki Pisma Świętego jako jedynego źródła doktryny, odrzucali Papieża jako głowę kościoła, wierzyli w zbawienie z łaski, nie z uczynków…

Krwawa Maryja, katolicka królowa Anglii (1553 – 1558) w desperackiej próbie przywrócenia tego kraju pod jarzmo Watykanu spaliła na stosie główną podporę reformacji, Tomasza Cranmera, dokonała egzekucji setek chrześcijan.

„Ten świat nie ma nic bardziej wartościowego do zaoferowania niż Boże Słowo. Mam przyjaciela, który kolekcjonuje Biblie. Posiada on zacny zbiór, w którym jedna z Biblii pochodzi z IV wieku. Jednak moją ulubioną Biblią jest ta z Angli z XVI wieku, to jedna z najwcześniej wydrukowanych kopi Słowa Bożego. Trzecia część tej Biblii jest pokryta krwią pierwotnego posiadacza. Mój przyjaciel pozwolił mi potrzymać ją w rękach a łzy napłynęły mi do oczu gdy zacząłem ją przeglądać.
.
Jak krew dostała się na strony tej Biblii? Kiedy Krawa Maryja rządziła Anglią terroryzowała Protestantów mordując tylu ilu tylko mogła. Jej żołnierze spuszczali z człowieka krew, następnie brali jego  Biblię i zanurzali ją głęboko w tej krwii. Kilka z takich Biblii zachowało się do dziś i są znane jako Biblie Męczenników. Naukowcy zbadali papier i potwierdzili, że ciemne plamy na każdej stronie Biblii mojego przyjaciela to ludzka krew.
.
Przejrzałem tą Biblię dokładnie, strona po stronie. Mogłem zobaczyć, że tam, gdzie była studiowana, była zużyta. Są na niej plamy wody, jakby od łez, i miejsca gdzie kciuk postrzępił ulubione strony. Była to czyjaś najcenniejsza własność a krew tej osoby tego dowiodła
– John MacArthur,  Boże wystarczające Słowo

(więcej…)

Ekumenia: duchowy nierząd

Przegrywamy wojnę o prawdę

Bracia i siostry, którzy ujawnili prawdę o wilkach w owczarni powoli opuszczają KWCh. Osoby związane emocjonalnie, uczuciowo i towarzysko z ekumenistami i poplecznikami, współpracownikami ekumenistów i fałszywych nauczycieli mogą odetchnąć z ulgą. Już nikt nie będzie bil ich po głowie dysonansem poznawczym, naruszał ich strefy komfortu i błogiego poczucia nieświadomości.

Nie wierzę w żadne zapewnienia przywódców. KWCh nie musi być członkiem Aliansu Ewangelicznego bo członkowie rady od dawna prowadzą współpracę z ekumenistami. Nie zostałem uśpiony zapewnieniami o wyjściu z denominacji w razie wejścia KWCh w ekumenię.

Psalm 73:27 Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie.

(więcej…)

Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?

Rzymski sukkub

Sukkub demon o wyglądzie pięknej kobiety, którego celem jest skuszenie do współżycia seksualnego. Sukkuby zbierały nasienie od uwiedzionych mężczyzn, przekazywały je inkubom, które nim zapładniały kobiety. W mitologii dzieci powstałe w taki sposób miały być szczególnie podatne na wpływ szatana.

Czym jest kościół watykański? To piękna kobieta kusząca do duchowego nierządu wszystkich władców świata. To duchowy sukkub pełen wszelkiej nieczystości, plugastwa i doktrynalnego odstępstwa. To twór powstały na kanwie Imperium Rzymskiego, od którego skopiował świecki sposób zarządzania strukturami i wyboru hierarchów. Tak jak w Rzymie Imperator uznawany był za boga, tak i papież. Kto współżyje z papiestwem płodzi duchowe bękarty.

(więcej…)

Poznaj zdrajców wiary

2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Zbawienie po katolicku

Każdy, kto mieni się być protestantem a brata się z odstępczym systemem Watykanu jest zdrajcą wiary raz przekazanej świętym i apostatą, który zapiera się spuścizny reformacji. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Pięć prostych zasad przekazanych nam przez Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła zostało przywróconych przez Lutra i Kalwina. Tylko Pismo jest źródłem doktryny, tylko z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni, tylko Chrystus jest zbawicielem a chwała należy sie tylko Bogu. Tradycja, pozabiblijne objawienia, kult obrazów, Maryi i Świętych, wszystko to, co propaguje Rzym, nie ma miejsca w prawowiernym kościele.

(więcej…)

Liga Biblijna i kurs „Filip”

Blibijny pogląd na ekumenię

Ekumenia to duchowa, ponaddoktrynalna jedność w obrębie:

 1. chrześćijaństwa biblijnego (np. Baptyści i Prezbiterianie)
 2. chrześcijaństwa nominalnego (np. protestanci, charyzmatycy, katolicy)
 3. religii jako takich (np. muzułmanie i chrześcijanie)

O ile peirwsza grupa dotyczy braci w wierze o tyle pozostałe będą stanowić wspólnotę światła i ciemności, prawdy i kłamstwa, życia i śmierci, Kościoła Chrystusa i kościoła antychrysta. Tak rozumiana ekumenia to duchowe wszeteczeństwo sprzeczne z intencją Bożą dla kościoła, który ma być czystą dziewicą, gotową na przyjście oblubieńca. Grzech cudzołóstwa to przestępstwo przeciw prawu Bożemu i przeciw człowieczeństwu.

(więcej…)

Watykański uzurpator

Przywłaszczając sobie imiona Boga

Papież nazywany jest „Ojcem Świętym” (patrz encyklika papieża Leona XIII). Jest również nazywany„naszym Najświętszym Panem”, papież Pius X (patrz przysięga kardynałów).

Słowo Boże mówi, że Ojciec Święty to jedno z imion Boga oraz że Pan jest jeden

Jan 17:11  Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my
.
Efez. 4:5 Jeden jest Pan

(więcej…)

Herezja Lokalnego Kościoła

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Kościół a bramy piekieł

Świat będący pod panowaniem uzurpatora czyli szatana jest wrogiem wszystkiego co zwiąane ze świętym Bogiem a Kościół będący oblubienicą Chrystusa jest szczególnie przez przeciwnika znienawidzony. Dopóki istnieje Kościół na ziemi, dopóty będzie on zaangażowany w bezpardonową walkę. Będzie narażony na ataki doktrynalne, fałszywych nauczycieli, fałszywych przywódców, odszczepieństwa oraz prześladowania niejednokrotnie prowadzące do eksterminacji całych populacji chrześcijańskich, jak ma to miejsce chociażby w krajach muzułmańskich. Ale nie tylko to. Jezus przepowiedział, że chrześcijanie będą zabijani przez odstępcze religie, które w swoim mniemaniu służą Bogu Jahwe.

Oto bramy piekieł

Źródło prześladowań
Obj. 12:17
 i (smok – szatan) odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa
.
Herezje
2 Piotra 2:1 wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia
.
Więzienie za wiarę
Obj. 2:10
Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk
.
Morderstwa na tle religijnym
Obj. 2:13 Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron szatana – a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan.
.
2 Kor. 4:11 Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, 
.
Jan 16:2 owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.

(więcej…)

Duchowy nierząd ekumenizmu

Główny zwodziciel

Joe Łosiak – syn polskiego imigranta, obywatel USA, zaangażowany w działalność ekumeniczną tak z Rzymskimi Katolikami jak i charyzmatykami. Głosiciel ewangelii sukcesu i innego Chrystusa. Członek Campus Crusade for Christ.

W roku 1968 zacząłem współpracować na wyższej uczelni z Ruchem Campus Crusade for Christ jako lider studencki. Był to okres kiedy chciałem nauczyć się jak najlepiej i najskuteczniej dotrzeć do ludzi, a następnie przyprowadzić ich do Chrystusa. To zapewniał mi Ruch, poza tym atmosfera jaka tu panowała bardzo mi odpowiadała – czułem się jak w domu.- źródło

(więcej…)

Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa

„Cóż zatem? Czy mamy uzna Stolicę Apostolską, w której widzimy tylko okropne odszczepieństwo? Czy będzie zastępcą Chrystusa ten, który przez swoje wściekłe próby prześladowania Ewangelii jawnie ogłasza się Antychrystem?” – Jan Kalwin, Instytuty Księga IV r. 7 sekcja 24

Dziel i rządź

Błogosławiona Elena Guerra (założycielka Zakonu Oblatek Ducha Świętego) i papież Leon XIII rozpoczęli finałowe dzieło zniszczenia protestantyzmu. Elena napisała 13 listów do papieża w latach 1895-1903. W 1897 roku, po jej piątym liście, Leon XIII odpowiedział swoją encykliką Divinum illud munus, ważnym traktatem o Duchu Świętym, w którym światło rzuca się na dzieła, jakie czynił w Apostołach i w ludzkości oraz w jaki sposób wylewa swoje dary. Ostatnim oficjalnym aktem Papieża w odpowiedzi na ciągłe podżegiwanie Eleny był List Ad fovendum in Christiano populo, skierowany do biskupów całego świata w 1902 roku. Tym samym zachęcał ich do odnowienia swojej wiary, ufając Duchowi Świętemu.

Światowy ruch wyznawców ducha zielonoświątkowstwa, który obecnie obejmuje około 700 milionów ludzi na całym świecie, z których szacuje się, że 160 milionów to katolicy, ma swoje źródło w wydarzeniach z 1 stycznia 1901 roku, kiedy młoda dziewczyna zaczęła mówić niezrozumiałym bełkotem po modlitwie i wzywaniu „Ducha Świętego” przez Charlesa Parhama, praktykującego homoseksualistę i zarazem metodystycznego ewangelistę, który odrzucał naukę o wiecznym piekle, odrzucał istnienie Trójjedynego Boga oraz nauczał zbawienia z uczynków (metodystyczna wersja herezji perfekcjonizmu). Miało to miejsce w Topeka, Kansas; stamtąd ruch rósł i stopniowo rozprzestrzenił się do kościołów w tradycji protestanckiej i prawosławnej, a na koniec na kościół rzymskokatolicki.

Kościół katolicki miał swoją własną rolę do odegrania w dniu 1 stycznia 1901 roku. Tego ranka, w Rzymie, zanim młoda Agnes Ozman zaczęła mówić niezrozumiałym bełkotem w Topeka, papież Leon XIII wprowadził nowy wiek, uroczyście wzywając do zesłania „Ducha Świętego” na całe chrześcijaństwo.

Ekumeniczne skutki działań przyzwanego przez papieża demona ducha zwiedzenia nie trzeba było czekać długo. Starczył niecały wiek aby ortodoksyjny protestantyzm przestał istnieć.

(więcej…)

Decyzja odejścia z K5N

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Odpowiedź brata Rodryga na personalne ataki i żądania usunięcia listu skierowanego do rady kościoła K5N Piotra Zaremby.

Rodryg Florysiak, 9 sierpnia 2016

Pragnę poinformować, że niemerytoryczne argumenty i argumenty ad hominem (inaczej ataki na mnie) będę usuwał.

Listu nie wycofam ani nie usunę. Każde słowo w nim zawarte jest prawdą. Presja niektórych z Was tylko mobilizuje mnie do jeszcze twardszego trzymania się Pana i Jego Słowa. Pozdrawiam.

Jestem gotów spotkać się osobiście i w sposób godny Chrystusa przedyskutować to, co opisałem w naszej decyzji dotyczącej opuszczenia K5N z każdym / każdą siostrą / bratem. Jedyny warunek to odwoływanie się WYŁĄCZNIE do FAKTÓW i SŁOWA BOŻEGO..
(więcej…)

Niebo, Hilsong i herezja

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Wstęp

W roku 2017 łańcuch kościelnych konferencji trwał z pełnym rozmachem a z nim przychodzi bogactwo bezbożnych sojuszów. Nic więc dziwnego, że Hillsong i Jesus Culture w tym roku przewodzić w odstępstwie. Trzymając się nawoływania Pawła z Listu do Rzymian, wypadało by pastorzy i Chrześcijanie zdawali sobie sprawę z różnych taktyk których ruchy głównego nurtu używają by przyciągnąć młodych ludzi do swoich bluźnierczych ‚nabożeństw’.

(więcej…)

Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Wiara Watykanu

Kilka tygodni temu zacytowałem wypowiedź papieża w L.A. Times z dziewiątego grudnia aby pokazać, że Kościół katolicki w to wierzy. Papież Jan Paweł II powiedział w tym tygodniu, że wszyscy, którzy żyją sprawiedliwym życiem, zostaną zbawieni, nawet jeśli nie uwierzą w Jezusa Chrystusa i w Kościół rzymskokatolicki.

Papież kontynuował, mówiąc:

„Ewangelia uczy nas, że ci, którzy żyją zgodnie z Błogosławieństwami, są ubogimi w duchu, są czystego serca, ci, którzy z miłością niosą cierpienia życia, wejdą do Królestwa Bożego”

Papież przyjmuje inkluzywny pogląd na zbawienie.

(więcej…)

Skutki liberalnej myśli teologicznej

Upadek cywilizacji

Patrząc na współczesny świat Zachodniej Cywilizacji (USA, Kanada, Europa, Australia) widzimy totalny chaos moralny. Przejawy tego zepsucia widzimy w:

 • legalizacji aborcji
 • eutanazji
 • statystykach wzrostu rozwodów
 • ślubach gejowsko-lesbisjkich
 • łatwym dostępie do pornografii
 • niżu demograficznym
 • wzroście przestępczości
 • politycznej poprawności (cenzurze)
 • lewicowo-postmodernistycznym myśleniu
 • napływie islamu
 • ateizacji społeczeństw
 • pustoszeniu kościołów
 • podważaniu historycznośći Biblii

Wszystkie wymienione powyżej grzechy wchodzą masowo do zborów i kościołów chrześcijańskich wszystkich denominacji a nie jedynie w prawie cywilnym i karnym państw Cywilzacji Zachodniej.
.

(więcej…)