Sposób wybierania starszych

O ustanawianiu

Nowy Testament jasno wskazuje, że starsi byli w wyjątkowy sposób oddzielani lub wyznaczani na urząd. Terminem normalnie używanym w stosunku do wyznaczania starszych w Nowym Testamencie to καθίστημι kathistēmi, które oznacza „ustanowić”. Koncepcja ustanawiania oznacza oficjalne uznanie przywództwa przez kościół i publiczne ogłoszenie oddzielenia mężczyzn do specjalnej służby.

W 1 Liście do Tymoteusza Paweł mówi

1 Tym. 4:14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

(więcej…)

Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje

Charakter i wydajność każdego kościoła jest bezpośrednio związana z jakością jego przywództwa. Dlatego właśnie Pismo podkreśla ważność kompetentnego przywództwa w kościele i wyznacza konkretne standardy, służące do oceny kandydatów, którzy mogliby służyć w tej świętej funkcji.

(więcej…)

Dyscyplina kościelna

Zgorszenie

Nic tak nie gorszy dzisiejszych, przewrażliwionych chrześcijan jak kościelna dyscyplina. Współczesne dogmaty ucywilizowania i tolerancji trzymają kościelną dyscyplinę przed drzwiami wielu kongregacji, pozwalając tym samym na wzrost kultury niepochamowajen cielesności, nieupamiętanego grzechu i fałszywego wyznania wiary.

Niezależnie od tego jak bardzo kościół jest liberalny, zawsze istnieje próg graniczny, gdzie wzrost grzechu nie może być więcej tolerowany. Jest nieuniknionym, że przyjdzie czas rozliczenia z grzechem poprzez konfrontację. I jeśli winna strona odmawia upamiętania, ostatecznym rezultatem może być wykluczenie z kościoła. Jest to szczególnie prawdziwe gdy grzech danej osoby ma możliwość ranienia i szkodzenia innym lub gdy zniewaga sprowadza publiczną hańbę na imię Jezusa.

(więcej…)

Pluralizm starszych

Według Biblii, centralnym punktem całego przywódctwa kościoła jest urząd starszego brata. W Biblii urząd starszego w zborze zajmuje zawsze kilku braci, jest to grupa a nie pojedynczy człowiek. Starszy jest jednym z wielu ludzi, którzy są wykwalifikowanymi pasterzami i nadzorują wspólnie lokalne ciało wierzących.

Słowo przetłumaczone jako„starszy” używane jest prawie dwadzieścia razy w Dziejach Apostolskich i Listach w odniesieniu do tej wyjątkowej grupy liderów, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie lud Bożego. (więcej…)

Boże wysokie powołanie dla kobiet

Chociaż kobiety tradycyjnie spełniały się we wspierających rolach w służbie Kościołowi i osiągały największą radość i poczucie spełnienia będąc żonami i matkami, jednakże ruch feministyczny wpłynął na wiele kobiet tak, że porzuciły one role wyznaczone dla nich przez Boga.

Niestety, ruch ten poczynił postępy nawet w kościele, tworząc chaos i zamieszanie w odniesieniu do roli kobiet zarówno w służbie, jak i w domu. Jedynie w Piśmie Świętym można znaleźć Boży zamiar wobec kobiet.  (więcej…)

Biblijne wymagania na starszego

W polskim ewangelikalizmie pokutuje system oparty o władze jednego pastora, który czasem wspierany jest przez radę starszych (choć nie zawsze). Jest to pozostałość postkatolickiej mentalności feudalno-folwarczanej, gdzie panują ustalone od wieków proste zasady pan (kapłan) – chłop pańszczyźniany (parafianin). Mentalności tkwiącej głęboko w kulturze i umysłach polskich chrześcijan.  (więcej…)

Apostoł apostołowi nie równy

We współczesnym ruchu zielonoświątkowym rozpowszechniony jest pogląd o występowaniu w kościele urzędu Apostoła. Urząd ten miał być przywrócony na początku XX wieku, podczas drugiej Pięćdziesiątnicy jaka rzekomo miała miejse w Topeka w Kanzas, gdzie nastąpiło domniemane powtórne wylanie darów Ducha Świętego takich jak mówienie wieloma zagranicznymi językami i pozabiblijne prorokowanie. Rozeznajmy zatem, czy zgodnie ze Słowem Bożym ludzie podający się za apostołów rzeczywiście nimi są. (więcej…)

Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu

Wyzwanie naszego wieku

Ufam, że otworzycie swój Nowy Testament ze mną na tym liście Judy.

W każdym złym wieku, o którym czytamy w Słowie Bożym zawsze było jakieś wyzwanie dla tego złego wieku, wyzwanie dla ciemności tamtej złej epoki, wyzwanie dla odstępczego przywództwa z tamtego złego wieku. I zawsze następowały – dzięki Bogu – triumf i zwycięstwo ludu Bożego w złej epoce.

Wiecie, są takie osoby, które żyją w duchowym defetyzmie i mówią:

„Cóż, sprawy będą się pogarszać, a diabeł będzie miał niemałe używanie w ten dzień, kiedy Chrystus zostanie objawiony i tak dalej i tak dalej, a my nic nie możemy z tym zrobić.”

Wierzę, przyjaciele, że nie tylko my możemy coś z tym zrobić, ale wierzę, że Bóg Wszechmogący zamierza coś w tej kwestii zrobić i uważam, że mamy wręcz odpowiedzialność, by dzielić się Triumfem Chrystusa w złym wieku.

(więcej…)

10 Oznak Kultycznego Kościoła

Kilka tygodni temu zaniepokoiła mnie historia wspólnoty Word of Faith w Spindale (Ruch Wiary), w Północnej Karolinie, gdzie dochodziło do maltretowania członków tej społeczności. Raporty mówiły, że liderzy uderzali małe dzieci i nazywali je satanistami. Jane Whaley wraz ze swoim mężem znaleźli się w centrum oskarżeń. O całym raporcie można poczytać na stronie: (link)

Niestety kultycznych kościołów jest bardzo wiele. Ostatniej nocy pastor z Filipin mówił na temat poszczególnych kultów w jego kraju. Wspomniał, że pewien kult nie pozwalał swoim członkom na otwieranie Biblii, ponieważ wszystko miało być interpretowane przez liderów.

Takie kościoły określane są jako kultyczne kościoły, w przeciwieństwie do autentycznych kościołów. Autentyczne kościoły są ciałem Chrystusa. Są zgromadzeniami ochrzczonych wierzących, którzy w pełni wprowadzają zasady biblijne i mają wolność by wzrastać i rozwijać swoją relację z Chrystusem. (więcej…)

Podporządkowanie i równość kobiet

1 Kor. 11:2-16

2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.

3 Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

4 Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę.

5 I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.

6 Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.

7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.

8 Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.

9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.

10 Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.

11 A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.

12 Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.

13 Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?

14 Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?

15 Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.

16 A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.

Próbowałem to odwlekać tak długo, jak tylko mogłem, ale … (Śmiech) Jesteśmy tutaj przy temacie, który ma związek z podporządkowaniem i równością kobiet. 1 Koryntian rozdz. 11. W naszym bieżącym studium 1 Koryntian – i wiem, że niektórzy z was pomyślą, że tak będzie, siedzisz tam myśląc sobie: „Och, czy MacArthur kocha ten temat. Sądzę, że tak. On jest taki podekscytowany, no i naprawdę pochłania każdą myśl z tym związaną.” Chcę, abyś wiedział, że rozpoznaję, iż jest to temat, który staje się bardzo praktyczny. Będziesz zmagał się ze sobą przez cały ten temat.

Nie obchodzi mnie czy to będzie cudowna homilia z różnymi pięknymi punktami i podpunktami i czy się rozwinie według tego schematu. Interesuje mnie tylko to, żebyście zrozumieli ważność i znaczenie rozdziału z wersetów 2-16 z 1 Listu do Koryntian, rozdz. 11. Nie będziemy w stanie omówić tego wszystkiego dziś rano. To dość obszerny temat. Zawiera wiele kwestii. (więcej…)

Kobiety prorocy

Porok

Definicja slownikowa προφήτης prophétés – głosić, wypowiadać, osoba obdarzona w dziele ukazywania bożej prawdy, interpretator lub głosiciel boskiej woli; prorok, poeta.

Od słów pró – uprzednio oraz phēmí – wynosić, domagać się uznania jednej koncepcji ponad drugą, w szczególności poprzez mówione słowo;

Prorok ogłasza myśli (wieści) o Bogu, czasem przepowiada przyszłość (przepowiadanie) – a bardziej powszechnie głosi Jego przekaz dla konkretnej sytuacji; zatem prorok to ktoś, kto dzięki Bożej inspiracji głosi nowe objawienie lub naucza i wyjaśnia znaczenie tego co już zostało objawione, lub przepowiada przyszłość, też prowadzi uwielbienie.

W Septuagincie odpowiednik słowa נָבִיא nabi, które pochodzi z tego samego źródła co słowa rozgłaszać, czynić wiadomym, obiweszczać. נָבִיא nabi – rzecznik, mówca, prorok (więcej…)

Kobiety pastorzy

Czy kobieta może starszym bratem, (czyli pastorem, czyli prezbiterem, czyli biskupem, czyli liderem) i czy może być powołana – wybrana przez Boga jako pastor? Czy jako żona pastora, będąc z nim jednym ciałem, również powinna być uznana za pastora, przez co nauczać i mieć władzę nad mężczyznami?

(więcej…)

Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga

Nie wolno krytykować osób które głoszą złe nauki bo to namaszczeni męzowie Boży i bracia.

Jest to mantra zwodzicieli, jedyna deska ratunku fałszywych proroków, uniemożliwiająca wykrywanie błędów i herezji. Postawa powszechna we współczesnym ewangelikalizmie, rozpowszechniona przez zwodzicieli mających swoje korzenie w liberalizmie, relatywizmie a duchowo w ruchu zielonoświątkowym. Poniższy artykuł da odpowiedź na pytanie, jak działać na terytorium wroga stosując skuteczną polemikę z herezjami. (więcej…)

Skąd się biorą zwiedzenia?

Walka o wiarę

Jednym z podstawowych zadań starszych zboru i nauczycieli jest ostrzeganie przed heretykami i herezjami oraz ich eliminacja ze społeczności. Starsi Izraelscy odpowiedzialni za czystość doktryny i sąd zaprzestali to czynić i oto co Bóg o nich powiedział

Izaj. 56:10 Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją, wszyscy są psami niememi, nie mogą szczekać; ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu.

Wypisz wymaluj fragment oddaje stan „liderów” dzisiejszego kościoła. .

(więcej…)