Wesołe wakacje pastora 2020 :)

 

Z drinkiem w ręku na odnowienie zdrowia

2 Kor. 6:1-3 1 Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. 2 (Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.) 3 Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona;

Jak co roku zbliża się pora wakacji, z tym że w wielu ewangelicznych kościołach nazywa się to dla zmylenia; wyjazd misyjny. Często w kwietniu i maju ewangeliczni pastorzy i liderzy zaczynają odczuwać, że mają pojechać w jakieś egzotyczne miejsce, gdzie jeszcze nikt z ich kongregacji nie był, a po drodze mogą się oczywiście zatrzymać na tydzień w Londynie czy Nowym Jorku.

W 2020 roku będzie trudno przekonać wiernych do kupna biletu na nie kursujące samoloty.

Jednak jak zwykle zadziała ta sama gra skrzywionej logiki, aby przekonać o konieczności zrobienia czegoś, co wydaje się po prostu ekstrawaganckie i nielogiczne. Swoista gra słów znów zadziała, gdzie zręcznie zastępuje się ich znaczenie i udowadnia rację używając skrzywionej logiki, typu ”daleko to blisko, a drogo to tanio.”

(więcej…)

Typowe pułapki w wychowaniu dzieci

Grzeszne dzieci

Psalm 58:3 Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwa

Jeśli kiedykolwiek byłeś rodzicem, to nic dziwnego że twoje dziecko przyszło na świat z nienasyconą zdolnością do zła. Jeszcze przed urodzeniem małe serce twojego dziecka było zaprogramowane na grzech i samolubstwo. Skłonność do deprawacji jest taka wielka, że jeśli tylko dziecko może robić co chce, to może stać się potworem. [1]

(więcej…)

Czy źle jest posyłać swoje dzieci do szkoły publicznej?

Problem wyboru

1 Kor. 5:9-10 9. Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami; 10. Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat

Jako rodzice zmagamy się z problemem wyboru odpowiedniej szkoły dla naszych dzieci. Czy dokonamy niemądrego wyboru jeśli zdecydujemy się zostawić nasze dzieci w szkole publicznej?

W pierwszym momencie przychodzi na myśl aby zbuntować się przeciw systemowi i uchronić swoje dziecko od jego negatywnych wpływów. Pewnie jest wielu rodziców i opiekunów mających taki pomysł. Kiedy jednak przychodzi do drugiego kroku; czym zastąpić szkołę publiczną to pojawia się sporo wątpliwości…

(więcej…)

Gdy głód zajrzy twemu Bratu w oczy

Słowem wstępu

1 Jana 3:17 A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?

Komunikat: uruchamia się program pomocy ekonomicznej dla braci reformowanych, których kryzys związany z pandemią dotknął najdotkliwiej, prosząc przy tym, aby zgłaszali się do nas zarówno darczyńcy jak i osoby potrzebujące.

Już w tej chwili zgromadzone deklaracje pomocy oferowanej przez Społeczność Reformowanych to 5000 koron norweskich, 2000 złotych i 200 dolarów USA. To jednak kropla w morzu potrzeb.

Bracie i Siostro w Chrystusie, przyszedł kryzys i już jest ten czas, gdy niektórzy potrzebują wsparcia. Pan nie pozostawił nam możliwości wyboru lecz dał jasny nakaz: kto ma zasoby i widzi osobę zbawioną w potrzebie, jeśli tylko Duch Święty w nim mieszka, ma obowiązek wsparcia.

Artykuł ten składa się dwóch odrębnych części. Zawiera on w sobie biblijne podstawy przeciwdziałania niebezpieczeństwu biedy i ubóstwu oraz praktyczny sposób tego rozwiązania. Jako Społeczność Reformowani w trosce o wszystkich biblijnie wierzących przygotowaliśmy swego rodzaju „fundusz” zapomogowy dla osób najbardziej dotkniętych przez obecny kryzys.

Praktyczne rozwiązanie znajduje się się w rozwijalnej zakładce  „Propozycja zorganizowania pomocy finansowej dla potrzebujących” w dalszej części artykułu.

Deklaracja pomocy finansowej dostępna tutaj

(więcej…)

COVID-19: Strach kontra nadzieja

 

Kwestia strachu

Pytanie: Jestem chrześcijaninem, więc nie boję się śmierci, bo wiem, dokąd idę. Ale boję się nieznanego i Koronawirusa (COVID-19). Jak mam się zmierzyć z moim strachem?

Odpowiedź: Większość ludzi nie musi się uczyć strachu. Jest to naturalna reakcja na wiele rzeczy. Strach sam w sobie niekoniecznie jest grzechem, ale nasza reakcja już tak.

(więcej…)

Podstawowa komórka cywilizacji

Boża koncepcja

Według Biblii sam Bóg wybrał rodzinę na podstawowy element ludzkiego społeczeństwa, ponieważ uważał że człowiek nie jest powinien żyć sam.

1 Mojż. 2:18  … nie jest dobrze, aby człowiek był sam

Ten werset wyraźnie wyróżnia się w biblijnej narracji o stworzeniu. Pismo Święte opisuje kolejne dni tygodnia stworzenia i przerywa każdy etap słowami „Bóg widział, że było dobre”. Dobroć w akcie stworzenia pojawia się jako główny temat Księgi Rodzaju 1 (wersety 4, 10, 12, 18, 21, 25), a zdanie „Bóg widział, że było dobre” jest powtarzane wiele razy, podobnie jak refren po każdej zwrotce pieśni. Wreszcie, po szóstym dniu stworzenia, powiedziano nam z naciskiem:

„Bóg widział wszystko, co uczynił, i rzeczywiście było bardzo dobre”.

(więcej…)

Boże miłosierdzie

Warunek zbawienia?

Mat. 5:7 Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.

Czy zbawienie jest zależne od ludzkich aktów miłosierdzia? Jest to niedorzeczność ponieważ żaden człowiek nie może być doskonale miłosierny, tak jak Bóg. Zatem jedno odstępstwo od reguły skreślałoby „zbawionego” z Księgi Życia a to jest niemożliwe (Obj. 3:5). Fragment informuje raczej o stale widocznej w wierzących postawie miłosierdzia, to jest w osobach wydających owoce Ducha Świętego:

  • którzy uznają swoje duchowe bankructwo (wers 3)
  • trwają w upamiętaniu (wers 4)
  • są dziećmi pokoju (wers 5)
  • rozumieją, że nie posiadają wewnętrznej sprawiedliwości (wers 6)

(więcej…)

Czy chrześcijanin powinien studiować filozofię?

Zapomniana sztuka logicznego myślenia

Kol. 2:8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie

Logika i krytyczne rozumowanie są ważnymi elementami naszego myślenia, szczególnie jeśli chodzi o myślenie o naszej wierze. W poniższym artykule R.C. Sproul omawia kilka korzyści wynikających ze studiowania filozofii.

(więcej…)

Prostolinijny chrześcijanin

Barometr duchowości

Wasze spojrzenie na pieniądze i dobra materialne jest skutecznym barometrem duchowości. Bogactwo samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe – skorumpowani ludzie używają go do zła, chrześcijanie mogą je wykorzystywać do słusznych celów. Ale to, co robicie z pieniędzmi, które daje wam Bóg, jest odzwierciedleniem waszego myślenia. Jak powiedział Jezus:

Mat. 6:21 Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce

(więcej…)

Wychowywanie w kulturze przeciwnej dawaniu klapsów

Notka redakcyjna: artykuł ten redakcja Reformowanych dedykuje przerażonym przywódcom KChB, którzy zastraszeni przez środowiska LGBT podkulili ogon w sprawie wydania książki pt. „Pasterz Serca” Tedda Trippa.

W okowach humanizmu

Temat klapsów jest dla wielu rodziców kłopotliwy. Częścią problemu jest zamieszanie w czasach, w których żyjemy. Od ponad pół wieku popularne jest potępianie kary cielesnej jako z natury niewłaściwej, przynoszącej skutki odwrotne do zamierzonego i szkodliwej dla dziecka. Psycholog, matka i znana działaczka przeciw klapsom Penelope Leach przedstawia typową humanistyczną perspektywę kar cielesnych:

„Wierzę, że klapsy – stukanie, policzkowanie, szturchanie, potrząsanie, bicie lub bicie pasem dzieci jest tak napwede złe. Wierzę również … że będąc daleko od produkowania lepiej zdyscyplinowanych ludzi klapsy znacznie utrudniają uczenie dzieci, jak się zachować” źródło online

Zwróćmy uwagę, jak autorka wypowiedzi utożsamia klapsy z policzkowaniem, szturchaniem, potrząsaniem, biciem i biciem pasem.  Ale to nie to samo. i nie należy tych rzeczy porównywać do rózgi dyscypliny stosowanej w miłości.

Przeciwnicy kary cielesnej często powołują się na ankiety i statystyki, które wydają się potwierdzać ich ustalenia, ale właśnie ponieważ zaczynają od zrównania brutalnych aktów przemocy wobec dzieci z właściwie zarządzaną dyscypliną cielesną, ich wyniki są wypaczone. Oczywiście okrutne kary i brutalna przemoc wobec dzieci są złe, nieproduktywne i niebiblijne.

(więcej…)

Pobożna medytacja: obowiązek wszystkich wierzących

Chrześcijański obowiązek

Filip. 4:8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.

Weźmy pod uwagę List do Filipian 4:8. Częścią wspólną wszystkich przymiotników jest obowiązek myślenia lub medytacji. Każdy z tych przymiotników opisuje „rzeczy”, nad którymi mamy medytować. Jest to wezwanie Pawła (polecenie Ducha Świętego), aby nad nimi medytować. Jest to obowiązek, który kojarzy się z procesem myślenia, starannej deliberacji.

Ludzie często przypisują medytację czemuś zbliżonemu do orientalnego mistycyzmu. Nie o to chodzi w medytacji biblijnej. Zamiast tego Biblia wzywa nas do zastanowienia się nad słowem Bożym. Zastanawianie się nad Bogiem i Jego dziełami jest obowiązkiem każdego chrześcijanina i nakazane przez Boga do codziennej pobożności. Reformatorzy i purytanie wierzyli w to dobitnie i byli mistrzami egzegetów w wyciąganiu Bożego umysłu w tej sprawie ze Słowa Bożego.

(więcej…)

Ewolucja a etyka

Przyczyna upadku ludzkości

Doprawdy powstanie koncepcji naturalizmu oznaczało moralną katastrofę dla współczesnego społeczeństwa. Najbardziej niszczycielskie ideologie XIX i XX wieku były zakorzenione w darwinizmie. Jeden z pierwszych czempionów Darwina, Thomas Huxley, wygłosił w 1893 r. wykład, w którym argumentował, że ewolucja i etyka nie są ze sobą zgodne. Napisał, że

„Praktyka tego, co jest najlepsze z etycznego punktu widzenia – co nazywamy dobrocią lub cnotą – pociąga za sobą postępowanie, które pod każdym względem jest przeciwne temu, co prowadzi do sukcesu w kosmicznej walce o byt”. [Ewolucja a etyka, The Romanes Lecture, 1893.]

(więcej…)

Kochać swoich wrogów

Radykalne wymaganie

Dzisiaj omówimy jedno z najbardziej radykalnych wymagań naszego Zbawiciela wobec nas w tej dziedzinie.

Łuk. 6:27; 35-36  27. Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 35. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.

Przykazanie Jezusa w dzisiejszym fragmencie, by miłować naszych wrogów jest prawie niemożliwe do wykonania.

Wszyscy mogą miłować tych, którzy ich miłują (wers 33), ale ludzie rzadko miłują swoich wrogów. Osoby takie muszą być wyjątkowo cierpliwe i życzliwe; w rzeczywistości ich postacie muszą odzwierciedlać naturę Boga (wersy 35–36). Jest to możliwe tylko dla tych, którzy chodzą w Duchu, ponieważ nasze ciało szuka zemsty na tych, którzy nas krzywdzą.

(więcej…)

Maria matka Jezusa

Maria w islamie

Kol. 2:18 Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;

Wiele wieków temu młody Mahomet nie znając Biblii zetknął się z wypaczoną formą Chrześcijaństwa i odniósł wrażenie, że Chrześcijanie wierzą w Trójce Świętą składającą się z Boga Ojca, Jezusa Chrystusa oraz …Marii! (źródło, od 1:05:50 )

To nie jedyna gafa Koranu na temat Marii matki Jezusa. Postać Marii (Marjam) jest błędnie interpretowana jako połączenie Maryi, Matki Jezusa (sura 5:78), oraz starotestamentowej Marii (Miriam),  siostry Aarona (sura 19:28).

(źródło)

To właśnie jest powód dla którego zrobiłem rażące odstępstwo od dotychczasowej formy artykułów i rozpocząłem od odniesienia się do Koranu.

(więcej…)

Czy gromadzenie jest czymś grzesznym?

Dwie strony medalu

Nie sądzę, że wszelkie gromadzenie jest grzeszne. Niektóre z nich mogą zostać uznane za konieczne. Na przykład w Księdze Rodzaju powiedziano nam:

1 Mojż. 41:49 Józef więc nagromadził zboża tak wiele jak piasku morskiego, aż przestano je liczyć, bo było go bez liku

Niektórzy ludzie zbierają czasopisma i czytają je ponownie wiele lat później. Pomaga to zwiększyć ich wiedzę i jest bardzo pomocne w zrozumieniu np. historii. Przez lata osobiście zebrałem wiele zasobów biblijnych, aby pomóc w udzielaniu odpowiedzi na wiele pytań. To jest dobre.

(więcej…)

Józef, przybrany ojciec Jezusa

Święta Rodzina

Łuk. 3:23 A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa

W Ewangeliach czytamy wiele o Jezusie, o Jego działalności, uczniach i nieco o Jego ziemskiej rodzinie. Niby to prawda oczywista; bywa jednak tak, że w życiu codziennym spotykamy nieproporcjonalnie duże zainteresowanie tym, co w Słowie Bożym uznane jest za mniej istotne.W Biblii panuje zasada proporcjonalności; to co jest najbardziej ważne zajmuje najwięcej miejsca i opisane jest wielokrotnie z wielu perspektyw i punktów widzenia. Początkowe trzydzieści lat życia Jezusa jest opisane jedynie w dwóch Ewangeliach (Mat. 2; Łuk. 2). Są to zaledwie dwie kartki w całej Biblii!

Bardzo mało jest przekazu o Marii matce Jezusa a jeszcze mniej o Józefie, cieśli i zarazem spadkobiercy królewskiej linii Dawida (Łuk. 3:23-31), który pełnł rolę ziemskiego ojczyma Jezusa z Nazaretu. Gdybym ja opisywał czyjeś życie, to z mojego punktu widzenia poświeciłbym cały rozdział książki na opisanie rodziców bohatera. Duch Święty jednak chciał aby było inaczej, aby osoba Jezusa była oddzielona od całej reszty ludzi dobrych, złych, pospolitych czy zacnych.

(więcej…)

Halloween – Analiza z perspektywy biblijnej

Biblia nie mówi wprost o Halloween ale porusza różne tematy dotyczące symboli związanych z jego obchodami. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić biblijny punkt widzenia na kwestie związane z tym, co w owym dniu się „świętuje”.

Rys historyczny

Celtowie, Rzymianie, Chrześcijanie… Wiele religii i kultur wzięło udział w stworzeniu obchodów mających swoje korzenie w bardzo dawnych czasach i zachowujących do dzisiaj swoją podstawową cechę: fascynację śmiercią.

Jest to zwyczaj tak stary, jak sama śmierć. Święto Halloween to mieszanka bardzo starych oraz późniejszych tradycji ludowych mających swój pogański rodowód. Wiele krajów obchodzi je na swój własny sposób ale najbardziej popularną wersją jest Halloween celebrowany przez Amerykanów. Dotarł on do USA wraz z emigrantami z Irlandii. Poprzez hollywoodzkie filmy udało im się rozpropagować, jak nikomu innemu własny jego styl, którego znakami szczególnymi są specyficzne kostiumy, dynie itd. a także, co jest zupełnie oczywiste i widoczne, kult terroru i śmierci.

(więcej…)

Doktryna podwójnego oddzielenia

Gruba kreska

„Ci, którzy nie wyznają Chrystusa, którzy naprawdę nie potwierdzają prawdziwej Ewangelii, nie mają miejsca na udział w żadnym przedsięwzięciu, które zamierza popierać Boży zamiar i królestwo Boże na świecie.” John MacArthur, źródło

Nie ma miejsca w Kościele dla fałszywych braci, nie ma miejsca w Kościele na współpracę ze schizmatykami, odstępcami i heretykami. Stawką jest Ewangelia nękana przez innego ducha  zielonoświątkowców, wewnętrznego wroga czyli arminianizm, rzymski legalizm, muzułmanów, ekumenię, wyższą krytykę tekstu, teologię liberalną, sceptycyzm, pragmatyzm i wszelkie inne odstępstwo.

Słowo Boże ustanawia normatywną zasadę trzymania się z daleka od wszelkiej substancji zła.

(więcej…)

Chwiejny umysł

 

Jak zniszczyć Boże dzieło?

Przysłów 24:21 Synu mój, bój się PANA i króla, a nie przestawaj z chwiejnymi;

Kiedy mamy do czynienia z ustalonym porządkiem rzeczy wynikającym z Bojaźni Bożej obserwujemy harmonijny wzrost ciała, który wynika z działania każdego pojedynczego członka danej wspólnoty czy partycypanta przedsięwzięcia. Czynnikiem zespalającym jest oczywiście wzajemna miłość motywująca do wydajnej pracy. Nie ma tu miejsca na zazdrość, każdy wykonuje swoją część zadania z radością. To Chrystus sprawia, że całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. (Efez. 4:15).

Co zrobić zatem, aby przeszkodzić tej idylli? Nic prostrzego. Narzędziem będą tutaj cielesność i nieumartwiony grzech chrześcijan oraz podstawieni agenci czyli fałszywi bracia dolewający oliwy do ognia w momencie powstania jakiegokolwiek problemu. Efektami tego będą kłótnia, skandal i rozłam.

Dlatego właśnie Pismo Święte przestrzega przed współpracownikami o chwiejnym umyśle, którzy na końcu zawsze okazują się rebeliantami.

(więcej…)

Bóg, Honor, Ojczyzna 1939

Wstęp

Zbliża się okrągła rocznica rozpoczęcia Drugiej Wojny Światowej. Jak zwykle pojawi się wiele artykułów oraz memów za i przeciw. Jednak to nie wystarczy dla dojrzałego człowieka. Warto zastanowić się nad wymiarem zniszczenia, implikacjami dla nas żyjących dzisiaj i nad wpływem tej wojny dzisiaj na nasze codzienne myślenie. Jednocześnie należy oderwać się od popularnego myślenia i retoryki nawzajem zwalczających się ugrupowań politycznych i grup wyznaniowych bazujących na uproszczonym pojmowaniu pojęć ”Bóg, Honor, Ojczyzna”

W zamian należy pochylić się nad historią, spróbować wyobrazić siebie w tamtych czasach i przenieść mądrość jaka z tego wypływa w odniesieniu do dzisiejszego czasu

(więcej…)