Tyrania słabszego brata

Chrześcijańska wrażliwość

Moim zadaniem dzisiejszego wieczoru jest mówić na temat dotyczący tyranii słabszego brata. Jest to fragment, w którym Paweł mówi na temat troski, którą powinniśmy okazywać sobie nawzajem, szczególnej wrażliwości, tak jak w Liście do Koryntian, gdzie Paweł zajmował się konkretnym problemem dotyczącym mięsa składanego bożkom w ofierze. Przesłanie to zostało napisane dla naszego zbudowania i niesie ono ze sobą uroczysty wydźwięk autorytetu samego Boga.

(więcej…)

Cierpienie ku dobremu

Hebr. 5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał

Pozytywne strony cierpienia?

Tak! Przez cierpienie sam Chrystus nauczył się posłuszeństwa. Czy chcesz jako chrześcijanin zaniechać grzechu? Jeśli tak, to możesz być wdzięczny Bogu za różne cielesne cierpienia przez które przechodzisz. Dlaczego?

1 Piotra 4:1 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu

Konkretnie Bóg nas kształtuje przez choroby!

Biblia zawiera wiele przykładów kształtowania naszego charakteru, wychowywania nas przez choroby/cierpienie:

(więcej…)

Homoseksualizm a Mateusza 19:12

Pytanie od zborowiczki.

 “Mam dorosłe dziecko które bardzo kocham i które ostatnio wyznało, że jest homoseksualne. Ona była w kościele i wcześniej twierdziła, że jest Chrześcijanką. Nie wiem jak mam sobie z nią radzić i z jej „koleżanką” ani jak podejść do tego co jest jasno grzesznym stylem życia w inny sposób jak ciągłą modlitwą. Co biblia mówi o homoseksualiźmie?”

(więcej…)

Litera zabija lecz Duch ożywia

Stanowisko zielonoświątkowców

Frazes „litera zabija Duch ożywia” używany jest przez wyznawców ruchu zielonoświątkowego jako narzędzie oddzielenia człowieka wierzącego od Słowa Bożego. Mentalność neomontanistów jest mniej więcej następująca:

  1. Tak, Słowo Boże ma swoje znaczenie, lecz ważniejszy jest Duch, który objawia nam prawdę.
  2. Jeśli oprzesz się o Słowo Boże, oprzesz się o martwą literę. A przecież to Duch ożywia!
  3. Żyjesz w rozdziałach i wersetach więc propagujesz zwiedzione chrześcijaństwo.
  4. Nie wiesz co jest właściwe, więc nie pomagasz ludziom bo ich nie kochasz.
  5. Nie znasz mojego życia więc jak możesz krytykować moją wiarę w oparciu o Słowo Boże?
    .

(więcej…)

Żołnierze szlachetni

Prawo do obrony

Czy wierzący w Chrystusa ma prawo do obrony swojego życia, rodziny, kraju?

We współczesnym chrześcijaństwie panuje powszechne przekonanie, iż Jezus zakazał wszelkiego rodzaju walk, używania broni oraz udziału w wojnie. Jako argument służą słowa, które wypowiedział:

Mat. 26:52 Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.
.
Mat. 5:39 Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Z tego powodu wielu chrześcijan rezygnuje ze służby wojskowej, zdając się na całkowitą bierność wobec ewentualnej napaści na kraj. Wynika też z tego konsekwentnie, iż gdyby padli ofiara przemocy, nie robiliby nic aby obronić siebie, żonę oraz własne dzieci przed brutalnym napastnikiem, który mógłby robić z nimi co mu się podoba.

Czy tego naucza Biblia? Czy Jezus rzeczywiście nauczał bierności wobec zła i przemocy?

(więcej…)

Czy Luter napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”?

Niedawno obchodziliśmy rocznicę Reformacji. Przygotowując wykład na temat związany z Reformacją, zauważyłem, że w internecie wzrosła agresja wobec protestantów, a na celowniku katolickich apologetów znalazł sie szczególnie Marcin Luter, który jest dyskredytowany na różne sposoby. I tak natrafiłem na youtube na wykład ks. prof. Tadeusza Guza, zatytułowany „Luter pisał, iż

Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”.

(więcej…)

O nakrywaniu głowy

1 Kor. 11:3-6 3 Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. 4 Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. 6 Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.

(więcej…)

Psalm 5: Pod obstrzałem

Historia opowiedziana przez czterech pastorów z tej samej społeczności, którzy wyruszyli razem w rejs.

Pewnej nocy przy ognisku na jakieś wyspie jeden z pastorów zasugerował: „Jesteśmy daleko od domu i od członków naszego kościoła. Co wy na to, żebyśmy otworzyli nasze serca, a każdy z nas powie jaki ma ukryty grzech?”

Pozostali zgodzili się pierwszy więc zaczął: „Nikt w moim kościele o tym nie wie, ale mój sekret to hazard”

Inny pastor mówił: „Moim sekretem jest niekontrolowany temperament. Raz na jakiś czas złoszczę się i krzyczę na moją żonę”.

Trzeci kaznodzieja przełknął i powiedział: „Nigdy o tym nikomu nie mówiłem. Mam schowaną butelkę rumu w piwnicy. I kiedy mam kłopoty z moimi diakonami, schodzę na dół wy wypić kieliszek”.

Wszyscy czekali na czwartego pastora, który miał lekki uśmiech na twarzy. Wreszcie powiedział: „Bracia, mój sekretny grzech to plotkowanie. Nie mogę się doczekać powrotu do domu i rozmowy z członkami kościoła”.

(więcej…)

Opętani „chrześcijanie”

Źródło doktryny

Przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko Słowo Boże jest naszym jedynym wiarygodnym źródłem prawdy o Szatanie i demonach. Teolog i naukowiec dr Charles Hodge słusznie ostrzegał:

Ani poziom wiedzy, ani wyższość talentu, ani nawet roszczenia do inspiracji, nie mogą uzasadniać odejścia od prawdy nauczanej przez Słowo Boże. Wszyscy nauczyciele muszą być poddani tej normie. Możemy być wdzięczni za to, że mamy biblijny standard, zgodnie z którym możemy badać duchy, czy są z Boga” (Komentarz do Listu do Rzymian [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], s 395.).

Co zatem Słowo Boże, będące probierzem prawdy, mówi na ten temat? Czy demony mogą posiąść lub przebywać  prawdziwie wierzącym człowieku? Czy mogą wchodzić przez otwarte drzwi i stać się dzikim lokatorem? Zwolennicy tego poglądu ze współczesnego ruchu walki duchowej powiedzą że tak, ale opierają swoją odpowiedź na subiektywnych doświadczeniach, a nie na Słowie Bożym. Biblia wyjaśnia, że takie roszczenie nie ma uzasadnionej podstawy. (więcej…)

Sprawa małżeństw i rozwodów

Definicje

Rozpatrując sprawę małżeństwa i rozwodu musimy przyjąć biblijne definicje następujących słów:

παρθένος parthenos – osoba dziewicza – czyli taka, która nigdy nie wstąpiła w związek małżeński
γαμος agamos – osoba nieżonata – czyli osoba rozwiedziona
χήρα chéra – osoba owdowiała – czyli osoba, której małżonek umarł

Musimy także mieć na uwadzę wiarę małżonków, gdzie zachodzą trzy możliwości:

  1. Obydwoje są osobami wierzącymi (chrześcijanami)
  2. Jedno jest wierzące, drugie niewierzące
  3. Obydwoje są osobami niewierzącymi

(więcej…)

Antykoncepcja i moralność seksualna

Dzieci błogosławieństwem

Bóg patrzy na posiadanie potomstwa z aprobatą a dzieci mają być objęte opieką.

Tyt. 2:3-5 3 Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. 4 Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci; 5 Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.
.

1 Tym. 5:14 Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy

(więcej…)

Boże wysokie powołanie dla kobiet

Chociaż kobiety tradycyjnie spełniały się we wspierających rolach w służbie Kościołowi i osiągały największą radość i poczucie spełnienia będąc żonami i matkami, jednakże ruch feministyczny wpłynął na wiele kobiet tak, że porzuciły one role wyznaczone dla nich przez Boga.

Niestety, ruch ten poczynił postępy nawet w kościele, tworząc chaos i zamieszanie w odniesieniu do roli kobiet zarówno w służbie, jak i w domu. Jedynie w Piśmie Świętym można znaleźć Boży zamiar wobec kobiet.  (więcej…)

Aborcja a polityka imigracyjna

Szokujące statystyki

Ostatnio zwróciłem uwagę na szokujące statystyki dotyczące aborcji w w krajach zachodnich i fakt, że tych, którym nie pozwolono się narodzić, chce się zastąpić ludnością napływową. Nie wszystkie dane, które przedstawiłem poniżej, skomentowałem i nie z wszystkiego wyprowadziłem wnioski. Zachęcam do własnych refleksji.

(więcej…)

Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu

Wyzwanie naszego wieku

Ufam, że otworzycie swój Nowy Testament ze mną na tym liście Judy.

W każdym złym wieku, o którym czytamy w Słowie Bożym zawsze było jakieś wyzwanie dla tego złego wieku, wyzwanie dla ciemności tamtej złej epoki, wyzwanie dla odstępczego przywództwa z tamtego złego wieku. I zawsze następowały – dzięki Bogu – triumf i zwycięstwo ludu Bożego w złej epoce.

Wiecie, są takie osoby, które żyją w duchowym defetyzmie i mówią:

„Cóż, sprawy będą się pogarszać, a diabeł będzie miał niemałe używanie w ten dzień, kiedy Chrystus zostanie objawiony i tak dalej i tak dalej, a my nic nie możemy z tym zrobić.”

Wierzę, przyjaciele, że nie tylko my możemy coś z tym zrobić, ale wierzę, że Bóg Wszechmogący zamierza coś w tej kwestii zrobić i uważam, że mamy wręcz odpowiedzialność, by dzielić się Triumfem Chrystusa w złym wieku.

(więcej…)

Podporządkowanie i równość kobiet

1 Kor. 11:2-16

2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.

3 Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

4 Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę.

5 I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.

6 Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.

7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.

8 Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.

9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.

10 Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.

11 A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.

12 Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.

13 Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?

14 Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?

15 Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.

16 A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.

Próbowałem to odwlekać tak długo, jak tylko mogłem, ale … (Śmiech) Jesteśmy tutaj przy temacie, który ma związek z podporządkowaniem i równością kobiet. 1 Koryntian rozdz. 11. W naszym bieżącym studium 1 Koryntian – i wiem, że niektórzy z was pomyślą, że tak będzie, siedzisz tam myśląc sobie: „Och, czy MacArthur kocha ten temat. Sądzę, że tak. On jest taki podekscytowany, no i naprawdę pochłania każdą myśl z tym związaną.” Chcę, abyś wiedział, że rozpoznaję, iż jest to temat, który staje się bardzo praktyczny. Będziesz zmagał się ze sobą przez cały ten temat.

Nie obchodzi mnie czy to będzie cudowna homilia z różnymi pięknymi punktami i podpunktami i czy się rozwinie według tego schematu. Interesuje mnie tylko to, żebyście zrozumieli ważność i znaczenie rozdziału z wersetów 2-16 z 1 Listu do Koryntian, rozdz. 11. Nie będziemy w stanie omówić tego wszystkiego dziś rano. To dość obszerny temat. Zawiera wiele kwestii. (więcej…)

Zakonolubni fanatycy

Religijność „chrześcijańska” coraz bardziej ulega skrajnościom, aby pseudochrzescijanie mogli karmić swoją nieodrodzoną, cielesną naturę.

Z jednej strony fala charyzmanii pociąga ludzi myślących o dobrach ziemskich, którzy nawracają się do takiej emocjonalnej, dziwacznej formy pobożności.

Z drugiej strony mamy zakonny radykalizm w tym adwentyści i sabatarianie oraz sekty typu m. in. darbystów, różnych „uswięceniowców”, zielonoświątkowi tzw „prostaczkowie” (ChWZ) itp, gdzie ludzi pociąga własna sprawiedliwość, dążenie do zadowolenia Boga (właściwie raczej siebie) przez uczynki prawa interpretowane często w dziwaczny sposób. Tam także ludzie nawracają się często niewłaściwie, właśnie do takiej formy pobożności, a nie do Biblijnego Chrystusa.

(więcej…)

Nadstaw drugi policzek

“Obecnie człowiek o imieniu Quintus, frygianista (inna nazwa montanizmu) pochodzący z Frygii, gdy zobaczył dzikie bestie, popadł w strach. To był ten człowiek, który zmuszał siebie a także innych do wychodzenia naprzód dobrowolnie (w celu próby wiary). Jego to prokonsul, po wielu błaganiach, przekonał do przysięgi i do złożenia ofiary. Przeto, bracia, nie pochwalam tych, którzy poddają się (cierpieniom), widząc, że Ewangelia nie naucza tak zrobić.”  (Encyclical Letter Of The Church Of Smyrna On The Martyrdom Of Polycarp, Ch. 4)

Powyższy cytat opisuje rzeczywistą sytuację, przedstawiającą konflikt między dwoma prądami moralnego zachowania, jakie istniały we wczesnym chrześcijaństwie. Jego autorem jest Irenaeus (ur. wczesny II wiek, zmarł w 202 roku). Irenaeus był prawowiernym chrześcijaninem, uczniem Polikarpa, który to był osobistym uczniem Jana Apostoła.

(więcej…)

Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1

Prawo Mojżeszowe a Chrześcijanin

Tematem przynoszącym wielkie zamieszanie w dzisiejszych czasach jest miejsce Prawa Mojżeszowego w życiu chrześcjianina. Chociaż niniejsze krótkie opracowanie nie może objąć wszystkich zagadnień, to mam nadzieję, że da ono właściwe rozeznanie tematu oraz usunie znaczącą część istniejącego zamiesznia.

Jednym ze szczególnych nacisków Nowego Testamentu, zwłaszcza listów Pawła, jest to, że chrześcijanie nie są już pod panowaniem Prawa Mojżeszowego. Ta prawda jest wyrażona często w sposób bezpośredni i na różne sposoby. (więcej…)