Torben Søndergaard i ewangelia plus

Czym jest “ewangelia plus”?

Zapewne każdy słyszał o fałszywej ewangelii, która ujmuje tej prawdziwej ewangelii. Na przykład istnieje fałszywa ewangelia nauczająca, że nie trzeba wierzyć w podstawowe doktryny jak Trójjedyność Boga (zazwyczaj manifestuje się niewiarą w to, że Jezus jest Jahwe, wcielonym Bogiem Żydów).

Inna fałszywa ewangelia naucza łatwego-wierzenia (więcej tutaj), gdzie wystarczy intelektualnie uznać istnienie Jezusa jako zbawiciela, lecz nie jako Pana (efektem tej płytkiej wiary jest brak dobrych uczynków będących owocem zmienionego serca).

To są łatwe do rozpoznania fałszywe ewangelie, ponieważ odrzucają najbardziej oczywiste rzeczy. Jednakże fałszywi nauczyciele głoszący „ewangelię plus” są trudniejsi do zidentyfikowania. Przekaz „ewangelii plus” dodaje do ewangelii. Innymi słowy jeśli usłyszysz pełną ewangelię zawierającą jednak zbędną teologię lub wymagania, właśnie usłyszałeś „ewangelię plus”.

Mówiąc jeszcze prościej, jeśli ktoś „głosi ewangelię” i nauka jaką głosi zawiera znamiona „prawdziwie zbawiającej wiary” takie jak np. ubiór, sposoby odżywiania, czy prowadzenia się,  zachowywania dni, właśnie mamy do czynienia z „ewangelią plus”
.

(więcej…)

Pogański koń trojański

Dziecko w kąpieli?

Ruch zielonoświątkowy jak żaden inny w historii kościoła spłodził największą ilość herezji i wydał na świat największą ilość fałszywych proroków, pseudouzdrowicieli, duchowych zwodzicieli i hochsztaplerów. Jednak gdy skrytykować ten ruch natychmiast pojawiają się głosy przywołujące niczym hymn narodowy ten oto frazes: „nie wylewajmy dziecka z kąpielą”. Jeśli nie dajesz przynajmniej milczącego przyzwolenia na kapryśne roszczenia i dziwaczne zachowania, będące właśnie na topie wśród charyzmatyków, zostaniesz uznany za sceptyka, zostaniesz nazwany racjonalistą, dowiesz się, że jesteś niebezpiecznie blisko popełnienia niewybaczalnego grzechu.

(więcej…)

Konsekwencje fałszywych doktryn

Śmiertelne zagrożenie

Każda zła doktryna niezgodna ze zdrową nauką jest jak ziarno, które w odpowiednim czasie wyda zły plon i jak kwas, który całe ciasto zakwasza. To samo tyczy się fałszywych języków, prorokowania z własnego natchnienia i pseudouzdrowień, jakie występują w ruchu charyzmatycznym. W zasadzie większość charyzmatyków jest zgodna co do tego, że w ich ruchu jest wiele błędów i zwiedzenia, jednak jak jeden mąż bronią go mówiąc, że osądzając ruch często wylewamy dziecko z kąpielą.

Mając na uwadze, że dar proroctwa został wstrzymany po czasie apostolskim, dar języków ustał sam z siebie jeszcze w I wieku, ostatnie cuda uzdrowienia przez nałożenie rąk miały miejsce w 55 roku na wyspie Malta należy zadać dwa pytania. Po pierwsze co według zielonoświątkowców jest tym dzieckiem w kąpieli? Po drugie jak to dziekco mogło przetrwać w bagnie cielesności i zwiedzenia, fałszywych cudów i błędnej, o ile nie heretyckiej teologii? Każdy wierzący należący do jakiejkolwiek lokalnej organizacji ruchu zielonoświątkowego powinien zdać sobie sprawę z konsekwencji wynikających dla jego życia duchowego.

(więcej…)

Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność

Hipercharyzmatyczny chearlider

Doktor Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność na swoim Facebook’u , po czym usuwa wszystkie dowody. 5 maja dr Michael Brown przeprowadził wywiad z Jeniffer LeClaire w swoim programie w radio i kiedy segment wywiadu się kończył do programu zadzwonił Chris Rosebrough aby zapytać doktora Browna o jego zdanie i myśli na temat Jeniffer LeClaire i jej „duszy sprytnej kałamarnicy” . Odbyła się krótka i intersująca wymiana pomiędzy mężczyzami.

Ja (Steven Kozar) napisałem na ten temat wpis na blogu, w którym to powiedziałem o doktorze Brownie:

„On jest hiper charyzmatycznym chearliderem z dużym mikrofonem i bardzo łatwowierną publicznością.”

(więcej…)

Niepełne uzdrowienia

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. – Joseph Goebbels

I tak nauczyciele skupieni w ruchu zielonoświątkowym wmawiają, że posiadają apostolskie dary Ducha Świętego, w tym uzdrawianie przez nakładanie rąk. W ich mniemaniu dar uzdrawiania przez nażenie rąk ma następujące cechy:

 • efekt jest niepewny, chory nie musi zostać uzdrowiony
  .
 • uzdrowienie może nastąpić wiele lat po nałożeniu rąk
  .
 • może czasowo poradzić sobie z symptomami chorób funkcjonalnych takich jak bolące ramię, migrena, ból dolnej partii pleców, kłucie w piersiach, ból żołądka
  .
 • nie potrafi sobie poradzić z chorobami organicznymi jak odcięte kończyny, wrodzone zniekształcenia, skaleczenia, nowotwory i inne widoczne choroby
  ..
 • poważne choroby rzekomo leczone, jednak jedynym tego dowodem są zasłyszane opowieści o tego typu przypadkach jakie wydarzyły się w odległych i niedostępnych miejscach
  .
 • jest zależny od wiary uzdrawianej osoby i jeśli nieudany, winą obarcza się chorego

(więcej…)

Czy doświadczenie jest miarą prawdy?

Rozeznawanie prawdy

Jedną z podstaw ruchu charyzmatycznego o fundamentalnym znaczeniu jest testowanie prawdy za pomocą osobistego doświadczenia. Sposób szukania prawdy i odróżniania jej od fałszu leży u podstaw zdrowej nauki i jest to kwestia o priorytetowym znaczeniu.

Ruch Charyzmatyczny idzie złą drogą, ponieważ ma nieprawidłowe podejście do rozeznania prawdy. Ludzie w tym ruchu nie dochodzą prawdy ponieważ szukają jej w złych miejscach. Nie mogą odnaleźć odpowiedzi gdyż zadają pytania oparte na niewłaściwych źródłach.

(więcej…)

Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Dla gorliwych charyzmatyków cytat z Hebrajczyków jest poświadczeniem, że mówienie obcymi językami, uzdrawianie chorych, prorokowanie, wypędzanie demonów i inne znaki i cuda są i dziś obecne w kościele, bo Jezus dzisiejszy jest taki sam jak wczorajszy a przecież Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, i skoro udzielał tych darów Apostołom to udziela ich i dzisiaj.

Jednak świadectwo Pisma obala powyższą naukę

(więcej…)

Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów

Istnieje w Słowie Bożym przypadek, gdzie ludzie podążający za Jezusem, będący jego zwolennikami znającymi ewangelię zapragnęli czynić te same cuda co Jezus. Nie posiadając żadnego autorytetu narazili drogę Pańską na pośmiewisko. W rozważaniach zostały wzięte pod uwagę wszystkie świadectwa tego wydarzenia, które zostały uporządkowane chronologicznie na podstawie ewangelii synoptycznych: (Mat. 17:14-21, Marek 9:14-29, Łuk. 9:37-43)


Marek 9 14 A przyszedłszy do uczniów (μαθητς mathetas), zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.

 • Mowa nie o Apostołach, lecz zwolennikach podążających za Jezusem (μαθητής mathetes– zwolennik, naśladowca, uczeń).
  .
 • Ci prowadzą zażartą dyskusję z faryzeuszami dotyczącą spraw wiary, nieudane wypędzenie nieczystego ducha jest tematem sporu Zgromadzeni wokół zwykli ludzie słyszą całą rozmowę i mają przed oczami dowód porażki w postaci ciągle opętanego chłopca, Marek 9:16-17Łuk. 9:39

(więcej…)

Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami

Uzdrowiciele placebo

„Dosyć dziwnym wydaje się fakt, że ludzie mówiący o posiadaniu przez nich daru uzdrawiania nigdy nie wychodzą poza obręb swego namiotu lub budynku kościelnego, czy studia telewizyjnego. Swój dar, zdaje się, mogą wykorzystywać w środowisku przez siebie kontrolowanym, zawsze na swój własny sposób, zgodnie z własnym programem.

Dlaczego nie słyszymy o przejawach daru uzdrawiania w salach szpitalnych? Dlaczego uzdrawiacze nie korzystają se swoich darów w takich pańśtwach jak Indie czy Bangladesz? Dlaczego nie służą swoim darem na ulicy pełnej ludzi gnębionych przez różnorodne choroby?

(więcej…)

Grzech zielonoświątkowstwa

Wstęp

Co to jest ruch zielonoświąkowy?

Ruch zielonoświąkowy  jest zbiorem wszystkich organizacji, które swoich korzeni dopatrują w fałszywym przebudzeniu w 1901 roku w Topeka (stan Kanzas), gdzie po raz pierwszy w nowożytnej historii rzekomo przywrócone zostały kościołowi cudowne dary Ducha Świętego. Mając na uwadze świadectwa samych protoplastów tego ruchu oraz osób obserwujących jego rozwój i przejawy działającego w nim ducha dokonana została klasyfikacji cech tego ruchu, która dla lepszego zobrazowania przedstawiona zostanie w postaci tabeli zbiorczej.

(więcej…)

Jego rany uzdrowiły nas

Akcentując dar uzdrawiania, charyzmatycy uzasadniają często swoje przekonania tekstem

1 Piotra 2:24  On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

(więcej…)

Poza rozsądek ku mistycyzmowi

Słowo Bez Ducha jest martwe ! To nie nauczanie. To stwierdzenie do zbadania – a nie pretekst do tego, żeby nożyce na stole brzęczały… 😉 Pismo Święte to nie Słowo Boże. Święty Tekst nieożywiony przez Ducha Świętego w sercu człowieka staje się martwą literą prawa (ludzkiego, pojmowanego rozumem na sposob ludzki), służącą jako pożywka do wzrostu wszelkiej maści faryzeuszom…

Osoba, która wypowiedziała powyższe twierdzenia, być może nieświadomie, jednak otwarcie reprezentuje poglądy wyrażane przez teologów neoortodoksji. Aby zrozumieć jak wielki błąd popełnia odwołamy się do nauczania Johna MacArthura.

(więcej…)

Głosy w głowach charyzmatyków

προφήτης prophétés – prorok; osoba obdarowana w wyjaśnianiu boskich prawd. Od słów:

πρό pro – o miejscu: przed, przed kimś, o czasie: zanim, wcześniej niż, oraz
φημί phémi – wyjaśnić / przekazać coś przy pomocy mówionego słowa

Według Pisma prorok to osoba, która publicznie i zrozumiale oznajmia posłania Boże:

 • głosząc prawdy o Bogu i wierze w oparciu o wcześniej objawione Słowo Boże (przekazać dalej)
 • czasem przepowiadając przyszłość (przepowiednie)
 • głosząc nowe objawienia tajemnic i wiedzy o Bogu

Przejawy zielonoświątkowego ducha

Spytałem charyzmatyka, który twierdzi, że od paru lat słyszy w głowie głos Boga, co ten głos tak naprawdę mu mówi? Pytanie sformuowałem nastepująco:

1. Bóg do ciebie mówi osobiście – jest to głos w twojej głowie.
2. Bóg do ciebie mówi tylko to, co jest w Biblii
3. Bóg nie mówi do ciebie nic co nie jest w Biblii.

– Nie jest to zatem przepowiadanie przyszłości.
– Nie jest to także głoszenie nowego objawienia i wiedzy o Bogu.
– Nie jest to też głoszenie prawdy o Bogu i wierze w oparciu o Słowo Boże, ponieważ prawda ta zostaje na nowo i ponownie objawiona.

Po co zatem Bóg do ciebie mówi skoro to, co mówi, jest już Biblii? I jak to sie ma to fragmentu z listu Judy, gdzie Bóg stwierdza, że cała wiara została raz na zawsze przekazana świętym?

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

(więcej…)

Gdy przemawiał Bóg

Każdy słyszy w głowie swój wewnętrzny głos. Jednak osoby z omamami słuchowymi, jak choćby w schizofrenii, uznają go za głos kogoś obcego. Jest to psychologicznie uwarunkowana halucynacja. Czy zatem mężowie Boży byli ofiarami choroby? Rozważmy na podstawie Słowa Bożego w jaki sposób przemawiał Bóg:

(więcej…)

Zielonoświątkowy spirytyzm

Spirytualizm Parhama

Charles Fox Parham, przywódca Apostolskiego Ruchu Wiary i jeden z założycieli ruchu zielonoświątkowego był świadomy zagrożenia jakie nowe religie stwarzały dla kościoła, któremu według niego brak było duchowej mocy. Jego pierwsza książka, zbiór kazań zatytuowana Głos Wołającego na Pustyni (1902) została opublikowana w rok po tym jak studenci szkoły biblijnej w Topeka w Kanzas doświadczyli „mocy pięćdziesiątnicy” czego dowodem było rzekome mówienie zagranicznymi językami. W swojej książce opisał przypadek jednego z pobożnych mężczyzn, członka kościoła baptystów w Marshaltown w Iowa, który, jak to określił, „otrzymał chrzest Duchem Świętym”. (więcej…)

Ekstazy proroków Starego Testamentu

Antyintelektualizm w natarciu

…z twojej wypowiedzi wynika, że nie czytasz uważnie Biblii…

To, lub bardzo podobne sformułowanie, usłyszymy z ust wyznawców ruchu zielonoświątkowego podczas dyskusji o darach Ducha Świętego kiedy tylko wskażemy, że niektóre z darów a dokładniej mówiąc cuda i znaki, spełniły swoje zadanie w kościele apostolskim i zostały przez Boga wstrzymane.

Zaraz potem neomontanista przytoczy kilka cytatów na potwierdzenie słuszności głoszonych przez siebie kontynualistycznych nauk. Cytatów całkowicie oderwanych z kontekstu nie tylko najbliższego otoczenia danego fragmentu ale i całokształu nauki Słowa Bożego. Następnie fragmenty te zostają dopasowane do przeżyć jakich doświadcza zielonoświątkowiec. Zjawisko to nazywa się eisegezą i jest wczytywaniem doktryny do tekstu.

Rozważmy jeden z takich cytatów (więcej…)

Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona

Słowo wstępu

David Wilkerson jest sztandarową postacią używaną przez liderów ruchu neomontanistycznego (zielnoświątkowochayzmatycznego) jako przykład dobrego i godnego naśladowania zielonoświątkowego nauczyciela i proroka.

Prawdą jest, że Wilkerson nie uprawiał typowego dla zielonoświątkowców spirytyzmu, nie popadał w duchowe ekscesy, jednak…

Poniżej zostanie przedstawiona zbiorcza lista cytatów z biuletynów Davida Wilkersona, które wskazują iż fałszywie prorokował. Sam Wilkerson twierdził, że nie jest prorokiem, mimo to mówi w swoich biuletynach, że dostawał proroctwa od Pana dla nas i że ciągle prorokuje i słyszy głos Boga. Nieważne czy uznawał się za proroka czy nie, jego proroctwa się nie spełniły, co zostanie wykazane w dalszej częśći artykułu.

(więcej…)

Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!

Duch zwiedzenia

Przeciętny zielonoświątkowiec jest świadomy działania ducha zwiedzenia w ruchu do którego należy. Jednak nie jest w stanie ani określić granicy definiującej co w ruchu pentekostalnym jest działaniem Ducha Świętego a co działaniem ducha antychrysta ani też nie posiada obiektywnych mechanizmów rozeznawania prawdy.

Po pierwsze dzieje się tak ponieważ istnieje w tym ruchu przekonanie, iż szatan imituje dary Ducha Świętego i podszywa się pod Jego prawdziwe cudowne działanie, lecz w tym samym czasie Bóg daje ludziom prawdziwe cudowne dary i znaki.

Po drugie dzieje się się tak ze względu na odejście od rozumu i obiektywnych zasad hermeneutyki jako metody analizy doktryn biblijnych na rzecz subiektywnych impresji, wewnętrznych przekonań będących rzekomym prowadzeniem Ducha Świętego. Jest to droga, z której bez interwencji Ducha Świętego nie ma powrotu.

Innymi słowy według zielonoświątkowców część przejawów mocy znajdujących swoje ujście przez „szczególnienamaszczonych charyzmatycznych mężów Bożych” ma pochodzenie Boskie, podczas gdy inne są od diabła, jednak nie są oni w stanie podać obiektywnych kryteriów rozeznawania jakościowego. Dlatego też narodowym hymnem zielonoświątkowców jest uparcie powtarzana mantra:

„Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!”

(więcej…)

Demony wyganiać będą, część 2

Nauki zielonoświątkowe

Po krótce zielonoświątkowcy nauczają co następuje:

 • Chrześcijanie mogą być opętani przez demony (mieć demona).
  .
 • Gdy grzeszysz dajesz demonom legalne prawo do wejścia w ciebie i w twoje dzieci aby dręczyły ciebie i twoje dzieci poprzez różne defekty osobowości oraz przez zwiększenie tendencji do grzeszenia. Fizyczne dolegliwości również są powodowane przez demony.
  .
 • Demony nienawidzą chrześcijan i nigdy nie przegapią takiej „uprawomocninej” szansy na opętanie.
  .
 • Pisma Starego Testamentu dotyczące „przekleństw pokoleniowych” używane są w celu usprawiedliwienia tego rodzaju myślenia, budują wiarę, że wszystkie przekleństwa mają podłoże demoniczne.
  .
 • Dostępne są listy z imionami demonów odpowiedzialnymi za każde możliwe „przekleństwo”.
  .
 • Konkretne grzechy twoich przodków oddziałują na ciebie razem z przekleństwami pod którymi jesteś, przez co jesteś zobowiązany do modlitwy o złamanie konkretnych i właściwie zidentyfikowanych przekleństw i demonów, aby przyniosło to skutek.
  .
 • Nawet najmniejsze defekty osobowości spowodowane są przez demony, większe defekty powodowane są przez grupy demonów razem ze sobą współpracujących.

W świetle Pisma Świętego wszystkie powyższe doktryny są fałszywe
.
.

(więcej…)