Piotr Waldo: jutrzenka Reformacji

Życie i praca

Piotr Waldo jest uważany za założyciela społeczności Waldensów powstałej między 1170 a 1177 rokiem. Rzymskokatolicki antychryst czyli papież Lucjusz II potępił ich jako heretyków w 1184 roku.

Teologia Waldensów była praktycznie identyczna z kalwinistycznymi doktrynami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, z którym zjednoczyli się w 1532 roku.

(więcej…)

Filip Melanchton: filar reformacji

Życiorys

Filip Melanchton (ur. Philipp Schwartzerdt 16 lutego 1497 r. – 19 kwietnia 1560 r.) Był niemieckim reformatorem luterańskim, współpracownikiem Marcina Lutra, pierwszym systematycznym teologiem reformacji protestanckiej, intelektualnym przywódcą reformacji luterańskiej i wpływowym projektantem systemów edukacyjnych. Obok Lutra i Jana Kalwina był twórcą protestantyzmu.

Po Lutrze jest on głównym założycielem luteranizmu.

(więcej…)

Jonathan Edwards: wykorzystanie twojego czasu

Życiorys

Jonathan Edwards (ur. 5 października 1703, zm. 22 marca 1758) – amerykański, kolonialny kaznodzieja protestancki nurtu kongregacjonalistycznego, teolog i ewangelista. Kluczowa postać ewangelikalizmu. Uważany za najwybitniejszego amerykańskiego teologa. Jego dorobek obejmuje bardzo różne dziedziny, jednak Edwardsa najczęściej kojarzy się z obroną teologii kalwinistycznej, metafizyką teologicznego determinizmu oraz dziedzictwem purytańskim. W swoim słynnym kazaniu Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga położył nacisk na gniew Boga wobec grzechu. Edwards skontrastował tu wizję surowego Boga z tezą o Bogu-zbawicielu.

(więcej…)

Ewangeliczna gorliwość Georga Whitefielda

Życiorys

George Whitefield, znany również jako George Whitfield (ur. 27 grudnia (16 według kal. jul.) 1714 w Gloucester, Anglia, zm. 30 września 1770 w Newburyport, Massachusetts). Whitefield otrzymał szerokie uznanie podczas swojej posługi; głosił co najmniej 18 000 razy do około 10 milionów słuchaczy w Wielkiej Brytanii i amerykańskich koloniach. Whitefield przyciągał dużą widownię poprzez potężne połączenie dramatu, religijnej retoryki i imperialnej dumy.

 • 1714 Urodzony w Gloucester, Anglia
 • 1731 Uczęszcza na Uniwersytet Oxfordzki
 • 1735 Nawrócony do Chrystusa w wieku 21 lat
 • 1736 Rozpoczyna nauczanie
 • 1738 Pierwsza podróż do Ameryki
 • 1738 Powrót do Angli, rozpoczyna nauczanie na wolnym powietrzu
 • 1739-1761 druga podróż do Ameryki
 • 1770 Śmierć

(więcej…)

Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?

Kim był Spurgeon?

„Doktryna usprawiedliwienia, jaką głoszą Arminianie, jest niczym innym jak doktryną zbawienia przez uczynki…” – C.H. Spurgeon

Chwalony przez wielu Ewangelików jako wielki kaznodzieja, Charles H. Spurgeon jest rozpatrywany jako skuteczny i „bezpieczny” przykład „nie teologicznej” służby. Jego dzieła są rekomendowane jako środki prowadzące  wielu ambitnych pastorów w rozwijaniu swojej własnej, odnoszącej sukcesy pracy duszpasterskiej.

Jego ‚Wykłady dla moich studentów’ są często stosowane do tego celu, kładąc nacisk na „praktyczne” aspekty ewangelizacji. Ale podczas gdy forma skutecznego głoszenia Spurgeona jest często studiowana przez tych, którzy mają zamiar zostać pastorami, to zawartość głoszenia i nauczania tego Chrześcijańskiego giganta jest często ignorowana. Właściwie bardziej popularną opinią o Spurgeonie jest to, że z całego serca zaaprobował on tą samą teologię, która współcześnie zdominowała Amerykańską kulturę: Arminianizm.

(więcej…)

Spurgeon, impresje i proroctwa

Cesacjonizm

Bóg jest Bogiem cudów. Bóg uzdrawia z wszelkich chorób. Bóg wskrzesza zmarłych. Bóg dokonuje największego cudu – powołuje do życia martwego duchowo grzesznika i strzeże go swoją mocą aż do osiągnięcia zbawienia zachowanego dla niego w niebie. I Bóg czyni to wszystko bez ludzkich pośredników.

Powiedzenie, że wierzymy w Ojca, Syna i Pismo Święte, tak, jakby Pismo zastąpiło pozycję Ducha Świętego w Trójcy jest całkowitym niezrozumieniem naszej wiary. Jest niestosownym odnosić się do nas jako Biblijni deiści. Więc w co tak naprawdę wierzy cesasjonista odnośnie ustania działania Ducha Świętego. Powiedzmy sobie jasno. – Tom Pennington, Zagadnienie Cesacjonizmu.

(więcej…)

R. C. Sproul

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R. C. Sproul

Robert Charles Sproul, szerzej znany jako: R.C. Sproul (ur. 13 lutego 1939 zmarł 14 grudnia 2017) – amerykański duchowny, ewangelista i teolog prezbiteriański, autor ponad 90 książek. Był jednym z czołowych przedstawicieli konserwatywnego ewangelikalizmu w USA.
.

Wykształcenie

Ukończył studia teologiczne w Westminster College, Pittsburgh Theological Seminary i na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Założył instytucje religijne:

 • Ligonier Ministries,
 • Reformation Bible College
 • oraz Ligonier Academy of Biblical and Theological Studies.
  .
Życie zawodowe

Był pastorem (co-pastor) Kaplicy Św. Andrzeja (Saint Andrew’s Chapel) w Sandford na Florydzie. Był ekspertem od apologetyki i filozofii, nauczał w

 • Knox Theological Seminary,
 • Seminarium Teologicznym Gordona-Conwella,
 • Zreformowanym Seminarium Teologicznym
 • i Westminsterskmgo Seminarium Teologicznym.
Teologia

Reprezentował konserwatywny kalwinizm.  Był znanym krytykiem zawartego w 1994 w USA katolicko-ewangelikalnego porozumienia Evangelicals and Catholics Together. Swoje poglądy w tym zakresie wyraził m.in. w książce: Are We Together? A Protestant Analyzes Roman Catholicism (2012). Był także cesacjonistą.
.

Służba w Ligonier Ministries

Sproul założył Ligonier Ministries jako ośrodek studiów poza Pittsburghiem we wczesnych latach siedemdziesiątych.  W 1973 r. zorganizował pierwszą konferencję, w której udział wzięli John Gerstner, JI Packer, John Frame i Clark Pinnock, z której przyszło oświadczenie w sprawie biblijnej nieomylności, które wyrosło w Deklaracji z Chicago z 1978 r. o Biblijnej nieomylności.

Ligonier Ministries przeniósł się do nowej siedziby w Orlando w połowie lat 80. XX wieku, gdzie jego radio, czasopismo i działalność edukacyjna nadal się rozwijały, wzbogacając zasoby online.  W trosce o Biblijną ortodoksję, Ligonier Ministries zlecił przełomowe badania w 2014 i 2016 r. dotyczące teologicznych przekonań (i niewiary) amerykańskich ewangelików.
.

Spuścizna

Dziedzictwo Sproula żyje w pokoleniach ludzi świeckich i przywódców reformowanych, których teologia została wzmocniona i ukształtowana przez Ligonier Ministries , organizację, którą założył w 1971 roku, aby wypełnić lukę między szkołą niedzielną a seminarium. Ordynowany w Presbyterian Church in America (PCA), Sproul wprowadził edukację teologiczną do mas poprzez swój program radiowy Odnawiając Twój Umysł, gdzie miało miejsce ponad 300 serii wykładów.

Na początku tego roku Sproul powiedział:

„Są tylko dwa sposoby umierania.  Możemy umrzeć z wiarą lub umrzeć w naszych grzechach.”

„Trudno przecenić jego wpływ na ewangelicki odradzający się ewangelizm” – napisał Russell Moore, przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wolności Religijnej.

Z całą pewnością R. C. Sproul był jednym z największych teologów, jakich Bóg wzbudził kościołowi naszych czasów.

Wybrane Książki

Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki

Czasy schizmy

Hus żył w czasach Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim, (1378-1417), kiedy to najpierw było dwóch, a potem jednocześnie trzech papieży.

Sobór w Pizie w roku 1409 usunął z urzędu papieży Grzegorza XII i Benedykta XIII, a na ich miejsce wybrał Aleksandra V. Problem w tym, że dwaj pierwsi nie zamierzali ustąpić, tak więc na scenie pojawiło się trzech papieży. Aleksander V zmarł w 1410, a na jego miejsce wybrano Jana XXIII (pierwszego), który później został uznany za antypapieża. [Jan XXIII (drugi) panował w Watykanie po Piusie XII, a przed Pawłem VI w latach 1958-1963].

(więcej…)

Jan Kalwin: Papież to Antychryst

Kalwin o Papieżu

„Niektórzy uznają nas za rozdrażnionych oszczerców gdy nazywamy Rzymskiego Pontifa Antychrystem. Ale ci, którzy tak sądzą nie dostrzegają, że zarzucają brak opanowania Apostołowi Pawłowi, po którym my powtarzamy jego własne słowa. Ale żeby nikt nie twierdził, że słowa Pawła mają inne znaczenie a są użyte przez nas przeciw Pontifowi, w skrócie wykażę, że mogą one dotyczyć wyłącznie papiestwa. Paweł mówi, że Antychryst usiądzie w świątyni Boga (więcej…)

Marcin Luter

Imię i nazwisko: Marcin Luter
Data i miejsce urodzenia: 10 listopada 1483, Eisleben
Imiona rodziców: Hans, Margarete
Adres: Wittenberga, Czarny Klasztor
Rodzina: żona Katarzyna, z domu von Bora, 3 córki: Elisabeth, Magdalene, Margarete, 3 synów: Johannes, Martin, Paul
Data i miejsce śmierci: 18 lutego 1546, Eisleben

(więcej…)

Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu

Wyzwanie naszego wieku

Ufam, że otworzycie swój Nowy Testament ze mną na tym liście Judy.

W każdym złym wieku, o którym czytamy w Słowie Bożym zawsze było jakieś wyzwanie dla tego złego wieku, wyzwanie dla ciemności tamtej złej epoki, wyzwanie dla odstępczego przywództwa z tamtego złego wieku. I zawsze następowały – dzięki Bogu – triumf i zwycięstwo ludu Bożego w złej epoce.

Wiecie, są takie osoby, które żyją w duchowym defetyzmie i mówią:

„Cóż, sprawy będą się pogarszać, a diabeł będzie miał niemałe używanie w ten dzień, kiedy Chrystus zostanie objawiony i tak dalej i tak dalej, a my nic nie możemy z tym zrobić.”

Wierzę, przyjaciele, że nie tylko my możemy coś z tym zrobić, ale wierzę, że Bóg Wszechmogący zamierza coś w tej kwestii zrobić i uważam, że mamy wręcz odpowiedzialność, by dzielić się Triumfem Chrystusa w złym wieku.

(więcej…)

John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać

„Jeśli Knoxowi brakowało słodkich i uroczych cech chrześcijańskiego charakteru, należy pamiętać, że Bóg mądrze rozdaje swoje dary. Ani wypolerowana kultura Erasmusa, ani łagodny duch Melanchthona, ani ostrożne środki Cranmera nie mogły doprowadzić do potężnej zmiany w Szkocji. Knox był niewątpliwie opatrznościowym człowiekiem dla swojego kraju. Tylko Szkocja mogła wyprodukować Knoxa, i tylko sam Knox mógł zreformować Szkocję. Jeśli jakikolwiek człowiek kiedykolwiek żył w jakimś celu i pozostawił niezatarte wrażenie swojej postaci na potomności, był to John Knox. Jego imię do dziś jest najbardziej znaną i najpopularniejszym imieniem w Szkocji. Tacy nieustraszeni i wierni bohaterowie należą do najlepszych darów Boga dla świata.” źródło

Szkocki reformator John Knox nie zawsze cieszył się wielką popularnością w kronikach historycznych. Był on, w końcu, tym który wywołał spore poruszenie swym silnie polemicznym dziełem przeciwko Marii Tudor, zatytułowanym „Pierwszy ryk trąby przeciwko okropnym rządom kobiet”[1]. Praca ta, z pewnością, nie przyniosła mu uznania ze strony samej królowej ani jej następczyni Elżbiety I ani ze strony wielu przyjaciół jak i nieprzyjaciół, których posiadał. Prawdę mówiąc, nie było to najmądrzejsze posunięcie z jego strony, ponieważ wielce obraziło ono królową Elżbietę, co przeszkodziło w rozpowszechnieniu Protestantyzmu na terach Anglii.

(więcej…)