Podstawową doktryną wszystkich charyzmatyków jest nauka o chrzcie w Duchu Świętym. Na jednej ze stron charyzmatycznego zboru czytamy takie Słowa:

Chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym doświadczeniem od zbawienia i chrztu w wodzie. Jego zewnętrznym przejawem jest mówienie innymi językami. Uzdrowienie jest częścią zbawienia. To dar od Boga dla każdego wierzącego

Z powyższego jasno wynika, że rzeczą oczywistą w społeczności charyzmatycznej jest fakt, iż osoba po przyjęciu zbawienia po bliżej nieokreślonym czasie powinna dostąpić specjalnej modlitwy z nałożeniem rąk. Modlitwa ta jest narzędziem do otrzymania chrztu w Duchu oraz daru języków jako dowodu, że Duch Święty zamieszkał już tę osobę.Zestawiając tę naukę z nauczaniem Pisma Świętego na temat zbawienia człowieka oraz bycia przez Boga uczynionym świątynią Bożą, widzimy, jakim poważnym kłamstwem jest charyzmatyczne nauczanie na ten bardzo podstawowy temat, dotykający zbawienia człowieka.

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w  was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. – Rzymian 8:9-11, BT.

Czyli Pismo naucza, że nie można być chrześcijaninem bez posiadania Ducha Świętego. Jeżeli On w nas nie mieszka, to nie jesteśmy w Duchu a w ciele, i jako tacy w ogóle nie jesteśmy chrześcijanami. Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Zanurzeniem w Duchu, nowym narodzeniem. Jezus powiedział do Nikodema: ‘Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego’ (nawiązanie do Ew. Jana 3:3). Czyli narodzenie na nowo jest warunkiem zbawienia. W tym momencie zamieszkuje w nas Duch Święty, jest to moment, gdy stajemy się Nowym Stworzeniem oraz zaczynamy żyć w Duchu.

Książka do pobrania tutaj

Inne pozycje uatora

Print Friendly, PDF & Email